2024. június 19. - Gyárfás napja
Szerda
Min:19°
Max:31°
Csütörtök
Min:21°
Max:29°
Péntek
Min:20°
Max:31°
Szombat
Min:20°
Max:29°
Vasárnap
Min:19°
Max:30°
Önkormányzat

Jelentős költségvetési többlet, csökken az óvodai beíratási korhatár - Képviselő-testületi összefoglaló
2024-04-25 - Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 25-én tartotta soron következő ülését. A 15 témát felölelő napirendi pont közül kiemelkedő jelentőségű volt a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása; az Önkormányzat 4.927.907.871 Ft költségvetési többlettel zárta a 2023-as évet. Döntöttek az óvodai beíratási korhatárról és a csoportokról, illetve az új gondozóházi részleg építésével kapcsolatos közbeszerzésről.
Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az azt előterjesztést, aminek értelmében a százhalombattai gyermekeket nem csak a jogszabályban előírt 3 éves kortól lehet óvodába íratni, hanem előbb, már 2,5 éves kortól lehetőséget biztosítanak erre. Az előterjesztés az óvodai csoportok számát is meghatározza, a várhatóan óvodába iratkozó gyermekek számának figyelembevételével. Ezzel is a kisgyermekes családokat támogatják, hiszen ahol a szükséges, a szülő ezáltal előbb visszatérhet a munkába.
A városvezető arról is írt, hogy előrelépést tettek az új gondozóház ügyében is A kivitelező kiválasztása érdekében rövidesen EU-s szintű közbeszerzés kerül kiírásra. A kivitelezés várhatóan az ősszel kezdetét is veszi, melynek eredményeként a jelenlegi férőhelyek száma megduplázódik, és egy új, minden igényt kielégítő helyszínt tudnak biztosítani idős városlakók számára.
 
Napirend előtti hozzászólások
 
Szabó Zoltán képviselő napirend előtti felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy Százhalombatta Város Önkormányzata bérlakás pályázatot írt ki, melynek keretében 10 lakás kerül bérbeadásra, ebből 6 szociális alapú, 4 költségelvű. A pályázati adatlapot május 21. 12 óráig lehet beküldeni, és előreláthatólag június végén kerülnek elbírálásra. Ismertette továbbá, hogy a Szent István templomban, Kedves Patrik rendezésében bemutatták a Passió című előadást, amely nagy sikert aratott, így a Summerfesten is megtekinthető lesz. A képviselő bejelentette, hogy május 11-én ökumenikus családi napot tartanak, a Wake Up Fitness Center melletti füves területen, ahol sportolási lehetőség és szeretetteljes hangulat várja az érdeklődőket. Végül anyák napja alkalmából áldott ünnepet kívánt minden édesanyának.
 
Kovács Lajos képviselő felszólalásában ismertette, hogy az április 18. és 21. között megrendezett lomtalanítás során a tavalyihoz képest 15%-al több, mintegy 245 tonna hulladékot, és 18%-al több, közel 45 tonna veszélyes hulladékot gyűjtöttek a Szákom munkatársai, akiknek munkájáról elismeréssel beszélt, és megköszönte azt. Köszönetet mondott Szalai Attilának is, amiért a veszélyes hulladék gyűjtés során polgárőrként segítette a kialakult autóforgalmat. Jelezte továbbá, hogy a Szákom munkatársai 25 féle veszélyes hulladék elhelyezését lehetővé tévő engedély iránti igényt nyújtottak be, ami ha elfogadásra kerül, a lakosságnak lehetősége nyílik a Hulladékudvarba szállítani a veszélyes hulladékot. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Műszaki Iroda munkatársaival, hogy átfogó képet nyújtsanak neki a városi közvilágítás helyzetéről, ami leírja, hogy a településen jelenleg csak két kritikus helyszínen van probléma a közvilágítással, de az ELMŰ illetékes munkatársai már dolgoznak a helyreállításán. Addig is az ott élők türelmét kérte.
 
Lukács Bernadett képviselő is elismeréssel nyilatkozott a Szákom lomtalanításkor végzett munkájáról. Majd felhívta a Képviselő-testület és Vezér Mihály polgármester figyelmét a DUFI által okozott szaghatásra, amely Dunafüreden egyre többször tapasztalható. Százhalombattai születésű lakosként is penetránsnak és zavarónak találja. Megkérte a polgármestert, hogy vegye fel hivatalosan a kapcsolatot a finomító illetékeseivel, hogy megoldást keressenek a fennálló problémára. Vezér Mihály polgármester kifejezte szolidaritását az érintettek felé.
 
Sinka László képviselő ismertette, hogy Dunafüred "végén" a Sánc utca- Római utca- Est utca környékén a gáthoz közel található területen az autósok nem megfelelő közlekedése indulatokat vált ki az ott élőkből, és olyan súrlódási pontot jelent a felek között, amely tartós rossz viszonyt eredményezhet. Ezért felkérte a Műszaki Iroda munkatársait, hogy amennyiben lehetséges, segítsenek abban, hogy a helyzet konszolidálódjon. Majd örömmel tájékoztatta a jelenlévőket a százhalombattai sport és kulturális élet sikereiről. Először Marozsán Fábián teniszező, majd a férfi kézilabdások sikereit ismertette, akik a Képviselő-testület által megszavazott támogatásra rászolgálva kiválóan szerepelnek a bajnokságban, amely feljutást is érhet. Méltatta Koncsár Gergely edző sikerben játszott szerepét, és kihangsúlyozta, hogy a helyszínen is egyre több fiatal tekinti meg a mérkőzéseket.
 
Szalai Attila képviselő megköszönte Kovács Lajos képviselő méltató szavait, majd elmondta: minden választást megfelelő alázattal és tisztelettel kell kezelni. Ezért köszönetet mondott Vezér Mihály polgármesternek, a képviselőtársainak, az Önkormányzat munkatársainak és a gazdasági- valamint nevelési intézményeknek a közösen végzett munkáért. Ezt követően ismertette, hogy idén is meghirdetésre került a "Tiszta udvar rendes ház" elnevezésű program, és a már megszokott virágosztásra is sor fog kerülni. Végezetül anyák napja alkalmából köszöntötte az édesanyákat.
 
Szabó Gábor képviselő kapta meg a szót, aki napirend előtti felszólalásában tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy elkészült a római katolikus plébánia, majd Arany Ferenc plébános és az egész felekezet köszönetét tolmácsolta. Bejelentette, hogy idén is lesz Óvárosi búcsú, melynek időpontja, június 28-29. Zárásként áldott húsvétot kívánt a szerb nemzetiségű társainknak.
 
A napirend előtti hozzászólások sorát Török Sándor alpolgármester zárta, aki felhívta a figyelmet a június 9-én megrendezésre kerülő önkormányzati és európai parlamenti választásokra. Arra szeretne ösztönözni mindenkit, hogy vegyen ezeken részt, voksolással mondja el véleményét. A képviselőjelöltek helyett Százhalombatta városának kívánt sok sikert, hogy a választási eredmények az egész település legjobb érdekeit szolgálják. Végül sok szerencsét, és sikert kívánt a tanulóknak a közeledő érettségikhez és szakvizsgákhoz.
 
Napirendek tárgyalása
 
Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület az Érdi Rendőrkapitányság Százhalombattai Rendőrőrsének Parancsnoka által elkészített, és az Érdi Rendőrkapitányság Vezetője által jóváhagyott, Százhalombatta Város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót. Százhalombatta Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet szentelt a közrend, közbiztonság területén működő szervek, szervezetek támogatására, a velük való együttműködésre a város lakossága biztonságérzetének növelése, jobbá tétele érdekében. Minden évben jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosít a Képviselő-testület a közrend, közbiztonság területén működő szervek, szervezetek működési költségeihez.
 
Elfogadta a testület a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány tulajdonában, valamint használatában lévő eszközök köréről és állapotáról készült beszámolót.
 
A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a települési önkormányzatoknak minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteniük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. Az átfogó értékelés részét képezik a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezetek beszámolói is, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
 
Döntött a Képviselő-testület a 2024/2025. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint az óvodai csoportlétszámokról.
 
Megalkotta rendeletét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei 20.270.008.586 Ft összegben teljesültek, míg a költségvetési kiadásai 15.342.100.715 Ft összegben. Önkormányzatunk a 2023-as évet 4.927.907.871 Ft költségvetési többlettel zárta.
 
A Képviselő-testület már egy korábbi döntésével kezdeményezte a Vasútállomás előtti területen a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes átadással történő önkormányzati tulajdonba adását, melyről a testületi ülésen végleges döntés is született, így ez a terület az Önkormányzat tulajdonába kerül.
 
 A Képviselő-testület a megszűnt Százszorszép Óvoda épületének további hasznosítási céljaként egy, az idősek tartós elhelyezését szolgáló gondozóház kialakítását határozta meg a 2023. szeptemberi ülésén, ahol a testület megismerte és elfogadta az 50 fő elhelyezését célzó gondozóház kialakításának koncepciótervét.  Az elfogadott koncepciótervben foglaltaknak megfelelően elkészült az új épületrészre vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció, valamint a meglévő épület átalakítására és az új épületrész kialakítására vonatkozó komplett kiviteli tervdokumentáció. A testület jelen ülésén döntött arról, hogy készüljön a fejlesztés teljeskörű megvalósításra vonatkozó részletes műszaki feladatkiírás szerinti árazott költségvetés, valamint a fejlesztéssel összefüggő feladatok időbeli ütemezésére vonatkozó ütemterv.
 
Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a "Pedagógia Díj" és a "Pedagógiai Elismerő Oklevelek" odaítéléséről. (Forrás: battanet.hu

AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
Szünetel a gázszolgáltatás
2024-06-18
Az FGSZ Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatokat végez Százhalombattán, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron, Diósdon és Érden, ezért szünetel a gázszolgáltatás június 19-én 9 és 17 óra között.

Modernkori történetek - Közel 50 interjú egy kötetben
2024-06-15
A 95. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Fazekas István "Beszélgetés a mi időnkről" című interjúkötete az Üveghegy Kiadó gondozásában, Százhalombatta Város Önkormányzatának támogatásával. A szerzővel könyvbemutató keretében Véghelyi Balázs kiadóvezető beszélgetett a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az est díszvendége Balogh Júlia szerkesztő, rendező, Csoóri Sándor özvegye és hagyatékának gondozója volt.

Aranyszívek
2024-06-15
A Sérültekért Alapítvány a hagyományos Aranyszív Ünnepen mondott köszönetet támogatóinak, segítőinek, illetve idén is átadták az Aranyszív Díjat, amelyet olyan személyek kaphatnak, akik sokat tesznek a sérült emberek társadalmi integrációjáért. Külön elismerést vehetett át több foglalkoztatott fiatal, illetve egy alapítványi munkatárs, továbbá támogatók átadták az alapítvány számára gyűjtött adományokat.

Egészségnap az eredmények tükrében
2024-06-14
Ahogy korábban megírtuk, szinte a teljes létszámot kihasználva, mintegy 180 páciens regisztrált az Önkormányzat és a Százhalom Egészségügyi Központ által szervezett második, ingyenes májusi egészségügyi szűrőnapra. Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán tájékoztatott az eredményről.

Squash Országos Bajnokság Százhalombattán
2024-06-13
A junior OB után Százhalombattán az Omega Sportcentrum adott otthont a Magyar Squash (fallabda) Szövetség XXXVI. Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságnak június 8-9-én.

A könyv ünnepe
2024-06-11
Csodás napot töltöttünk együtt a Battai Könyvünnep alkalmából június 7-én. Köszönjük! A könyveket, a történeteket, a meséket ünnepeltük, a közös élményt, ami összehoz bennünket – kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az időjárással is megküzdöttek
2024-06-10
A tervezett teljesítési időn belül futott a célba Nagy Orsolya és Hajduné Bukó Judit a SZVISE színeiben, a BSI ALDI Női Futógála 10 km-es távján.

Egyértelmű megerősítés - Helyi Önkormányzati Választások 2024
2024-06-10
Vezér Mihályt, az ÉSZKE színeiben induló jelenlegi polgármestert 6798 választópolgár erősítette meg szavazatával, hogy a 2024-2029-es ciklusban is vezesse a várost – a Nemzeti Választási Iroda nem jogerős adatai alapján.

Könyvből soha nem elég - Felajánlás a Családsegítőnek
2024-06-08
Széles műfajpalettát felölelő könyvcsomagokat adtak át a Városi Családsegítő és Gondozási Központnak, illetve az ott működő nyugdíjas klub javára az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület tagjai.

Megcsonkított ország
2024-06-07
104 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, ami nyomán Magyarország elvesztette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, továbbá súlyos csapást mért a gazdaságra a természeti kincsek nagy részének szomszédos országokhoz kerülésével.

Megújult az 1-es iskola udvara
2024-06-06
A 26 millió forintos önkormányzati támogatással megvalósult beruházás keretében műfüves borítást helyeztek le, új eszközöket szereztek be és telepítettek, valamint felújították az atlétikai pályákat.

Tavaszi nagyüzem a teniszezőknél
2024-06-06
Számos érmet szerezett a VUK SE Teniszszakosztálya a tavaszi hazai és országos rendezésű versenyeken – tájékozatott Dénes Tibor vezetőedző.

Értékteremtő fiatalok
2024-06-06
A Városi Gyermeknapon adták át a Barátság Kulturális Központ által alapított Janikovszky Éva Művészeti Díjakat az amatőr művészeti tevékenységet folytató gyerekeknek.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - SZEKRÉNYMESE
2024-06-06
Egyszer volt, hol nem volt, volt két szekrény, akik még az elmúlt században láttak napvilágot. 

Jani Bácsi!
2024-06-06
Emlékszem, amikor a jelenlegi otthonunkba költöztünk, egy Erkel körúti lakásba, Jani Bácsi volt az első lakó, aki érdeklődve tekintett ki a lépcsőházba, majd gyorsan be is mutatkozott. 

Három érem a modellvitorlás kupán
2024-06-06
Egy ezüst- és két bronzérmet nyert a Dunamenti Energia Modellező Klub a május 31. és június 2. között rendezett Kanizsa Kupán – tájékoztatott Kunvári Sándor az egyesületi tagja.

Alapkőletétel - Új otthon épül az időseknek
2024-06-04
A legmodernebb körülményeket biztosítja majd az a gondozóház, amelyet az egykori Százszorszép Óvoda épületéből, bővítéssel alakítanak ki. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló intézmény alapkövét június 4-én tették le.

Eskütétel
2024-06-04
Vezér Mihály polgármester előtt, június 3-án letették esküjüket a szavazatszámláló bizottságok szervezetek által megbízott tagjai, akik a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választások lebonyolításában vesznek részt. Százhalombatta 8 egyéni választókerületében mindenhol 2-2 szavazókörben lehet leadni a voksokat 6 és 19 óra között. A 16 szavazatszámláló bizottság hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.

Megújult körülmények között folytatódhat a gyermekek fejlesztése
2024-06-03
Önkormányzati támogatásból újították fel a Szülők Fóruma Egyesület Kodály Zoltán sétányon található központi helyiségét.

Útlezárás
2024-06-03
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda tájékoztatása szerint a Csokonai utca 11-12. között az úttest teljes szélességében forgalomlassító küszöb építése történik, ezért a Csokonai utca 2024. június 3. és június 5. között mindkét irányból zsákutca lesz.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.