2017. november 20. - Jolán napja
Hétfő
Min:2°
Max:3°
Kedd
Min:1°
Max:5°
Szerda
Min:2°
Max:9°
Csütörtök
Min:0°
Max:10°
Péntek
Min:7°
Max:14°
Városnapló
A rovatban nem a szerkesztőség által készített és nem rendelt írások jelennek meg, amelyek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.
Nyílt levél
1
2017-06-14 -
Igen tisztelt Kovács Attila főszerkesztő Úr!
 
A mellékelt "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című írásom megjelenéséhez csak csonkítás és átírás nélkül járulok hozzá, vagy sehogy. Utóbbi esetben telefonértesítésükre személyesen megyek el a kéziratért Önökhöz.

Maradok szeretettel és tisztelettel:
Kádár Tibor
ÉRD
tel: (20) 487-3213
 
Érd, 017.05.23.
 
 
 
 
 
Az 1848/49-ES SZABADSÁGHARC MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉNEK HELYE CSAK A FŐTÉR LEHET!
(Nyílt levél Százhalombatta Önkormányzatának)

Hatévi távollét után sorsom újra visszavezetett Százhalombatta közelébe. Döbbenten látom, hogy Petőfi Sándorunk – akire büszkék volnának még a világ legnagyobb országai is- szobra az Orvosi Rendelőintézet kis parkjában lett eldugva kettéfűrészelt bunyós (vagy mi az ördög) társaságában.

Petőfi-Petrovics személyében méltóbb szimbólumot keresve sem találhattak volna az 1848/49-es Szabadságharcra,-és Polgári Forradalomra.

Szabadság szeretete lángoló, költészete tiszta, érthető, szavai mindig a legpontosabban odavalók, ahová kell. Jelleme törhetetlen, gyémántkemény. Nem csak szavakban, de tettével is odaadta az életét valahol Segesvár és Fehéregyháza között a szabadságharcért, pedig ezt senki sem kívánta a világ legnagyobb költőjétől!
Micsoda verssorokat teremtett ennek a kicsi, szívós emberkének a hányatott élete, szenvedése, nélkülözése!

Ki tudná szebben megfogalmazni mindannyiunk földi sorsát:
"Elhull a világ, eliramlik az élet."

Petőfi úgy versel, ahogy mi lélegzünk. Írásai több embert vittek a hétszázezres magyar hadseregbe, mint Kossuth híres beszédei, vagy Széchenyi Hitel, Világ, Stádiuma. Bem fiaként szerette, tudta, hogy személyes jelentléte oroszlánbátorságot ad katonáinak.
Az 1848/49-es év Magyarország történelmének Szent István államalapításával egyenértékű, dicsőséges korszaka. Itt nem csak szabadságot és függetlenséget kellett teremteni, hanem egy elnyomorított, elmaradott Hazából egy korszerű polgári társadalmat is.

Milyen bámulatos hősöket termett akkor ez a magas föld! Széchenyi, Kossuth, Batthyányi, Vasvári, Jókai, Gábor Áron és sorolhatnám sokáig.

Soha így még nem fogott össze főúr, jurátus, paraszt és polgár. A hírhedt "turáni átok" – leszámítva egy-két kivételt – nem osztotta meg a magyart. És soha így még nem tündökölt a híre magyar bátorság, leleményesség, harciszellem.

Gondoljunk a hősök hőseire, a férfiak férfijaira, a magyarság színe-virágára: az aradi 13 vértanúra (Kazinczy fiával 14).

Hányan tudnánk megrendülés nélkül végigolvasni (egyáltalán hányan olvasták?) Damjanich vagy Lázár Vilmos utolsó levelét, amit a kivégzésük előtti utolsó éjszakán írtak?

Pedig egynéhányuk magyar sem volt. Leiningen-Westerburg Károly például egyenesen Viktória brit királynő sorai közé tartozott. Mind elkerülhették volna a megszégyenítő, gyalázatos akasztást, mind elmenekülhettek volna.
De nem tették!
Akár igaz, akár nem, hogy Vécsey, mint utolsó vértanú megcsókolta a már felakasztott Damjanich kezét egy régi harag megbocsátásaként, ezek előtt a Rendkívüli Férfiak előtt csak földig lehet hajolni.

Ma nyoma sincs az ilyeneknek. Puhány, szellemi trágyagödörben dagonyázó nemzet lettünk. Megmondom őszintén, én már azon is csodálkozom, hogy itt még magyarul beszélnek török, tatár, Habsburg, orosz, kommunista, liberálbolsevik megszállás után. Magyarul beszélnek, de már nem magyarok. Rabjai egy láthatatlan neoliberális világhatalomnak, amit egyszer valaki találóan "lopakodó gyarmatosítónak" nevezett.
Rabjai a TV-nek, szennylapoknak, szabadság helyett szabadságot hirdető "próféták"-nak.
Itt olyan észrevétlenül megy az agymosás, mint még soha a magyar történelem folyamán. Rég eltávolítva a magyart Istentől, múltjától, magyarságtudatától, hazaszeretetétől.
Itt minden hagyományos érték, ami ennek a tehetséges, bátor, szorgalmas népnek a Haza megőrzését jelentette, a feje tetejére állt!

Sokszor elgondolom, ha ma feltámadna a 14 aradi hős és végignézne elkorcsosult magyarjain, vajon szembe szállna-e újra száz csatában a halállal és hagyná-e magát felakasztani, mint egy útszéli rablót?
Sándorom, Te lángszemű, gyémántszívű, legnagyobb magyarok egyike, ezekért kellet leszúratnod magad egy puszta közepén, mint egy tulkot?
Ma még nagyobb külső- és belső ellenséggel néz szembe Magyarország. Ma még nehezebb harcot kell vívnunk, ha azt akarjuk, hogy "Rabok legyünk, vagy szabadok?" Talán nincs is a Világban ma nemzet, amely ne függene a tőzsdétől, a nemzetközi bankvilágtól.

Itt egy ilyen kis ország, mint mi vagyunk, csak furfanggal maradhat életben.
És persze, hittel!
Hittel Istenben, a dicsőséges ezeréves múltban, hittel a magyarság kreatív, innovatív, szorgalmas tehetségében, amit a mi kis maroknyi népünk már annyiszor bizonyított a Nagyvilágban.
Hittel kultúránkban, amely Wass Albert szerint igazi önazonosságát jelenti egy népnek, jobban, mint a politika, amit ide-oda fúj a szél. Mert, ha elveszítjük hitünket, elhagyjuk kultúránkat, nemzetünk nagyjai iránt érzett tiszteletünket, már csak egy lépés, hogy nyelvünket is elveszítsük.

Ez a magyar nép ezer éven át egy keresztény, jóhírű, megbecsült országot teremtett sok gond és baj között. Mindig voltak hősök, mártírok, vezéregyéniségek ebben a jobb sorsra érdemes Nemzetben.
Ezek az emberek adták a reményt mindig, hogy felálljunk a padlóról.
Becsüljük és tiszteljük őket mindenkor érdemeik szerint! És lakókörnyezetünk legszebb, legtöbb embert összegyűjtő pontján állítsunk nekik emlékhelyet!

Remélem, hogy attól az önkormányzattól, amely ilyen jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, a dicsőséges múlt méltó ápolása sem áll távol, mert amilyen módon ünneplünk most odalent, az alvégen, az nem az igazi!

Ha már a régi helyen, a Szent István szobor mellett nem lehet, képezzünk ki egy kis térséget a Rubik-kocka helyén, elnevezve a teret Március 15-e térnek!
Emberek, szeressétek ezt a drága kis Magyarországot, mert máshol nincs számunkra hely!
 
Tisztelettel és szeretettel:
Kádár Tibor
 
Százhalombatta, 2017.05.23.
 
 
 
 

Hozzászólások
Válasz Százhalombatta Város Önkormányzatához címzett "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című nyílt levelére.

Tisztelt Kádár Tibor!

Levelében nehezményezte a Petőfi-szobor elhelyezésének új helyszínét, melyet megfogalmazása szerint nem tart elég méltó helyszínnek az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez. Fontos, hogy megosszák véleményüket az itt élők, bár Ön, ahogyan írja, egy kis kitérőt téve, hatévi távollét után tért vissza Százhalombatta közelébe. Ez alatt az idő alatt valóban történtek változások, melyről meg is osztotta véleményét az olvasókkal.

Egy kis történelmi visszatekintés a szobor életéről. A Petőfi-szobor anno a milleneum évében került a Szent István térre, mely része volt a március 15.-i ünnepségnek, megemlékezésnek. Akkor ez a helyszín volt a legméltóbb hely a Barátság Kulturális Központ közelében. De az idők változtak és a város főtere is megváltozott arculatában, funkciójában. 2010-ben a főtér átépítése, megújulása egy óriási projekt volt, az Önkormányzat egy olyan beruházást valósított meg, melynek célja volt egy olyan új közösségi, többfunkciós tér létrehozása, mely a városlakókat szolgálja és harmóniában van az őt körülölelő környezettel, épületekkel. Építészetileg is egy olyan környezetet kellett teremteni, mely megfelel a mai ember igényeinek, vagyis használjuk és tegyük a mindennapi életünk részévé a teret. Fontos volt, hogy a város szívében legyen ez egy találkozási pont a városlakók számára. 

Ön is tapasztalta és le is írta levelében, hogy az önkormányzat jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, odafigyel a dicsőséges múlt méltó ápolására is. Ez a projekt is ezt szolgálta. A főtér megújulási időszakában a Petőfi szobor átmenetileg átkerült a "Matrica" Múzeum udvarában, ami egy újabb lehetőséget hordozott magában, hiszen a megemlékező, koszorúzási ünnepség után közösen vonulhattak az ünneplők a Barátság Kulturális Központba, mint egykor a márciusi ifjak.  Ez a zenés, fáklyás felvonulás az ünnepben érzelmileg is egy új színfoltot hozott, mintegy közös élményt, erősítve a fiatalokban is a múlt iránti tiszteletet. Tudjuk, az ünnep belsőnkből fakad, ahogy ezt sokan megírták, többek között Márai Sándor, a nagy gondolkodó.

A szobor a Múzeumból visszakerült a főtér egy másik helyszínére, mely nem volt végleges. Az Önkormányzat egy új tér kialakításáról döntött, így az Egészségügyi Központ és a Múzeum előtti terület felújításra kerülhetett, melynek célja volt többek között az is, hogy a gyönyörű városközpont mellett kialakításra kerüljön egy új alközpont, egy újabb gyöngyszeme a városnak, erősítve a településrész lakóinak identitását.

Százhalombattán a településrészeken kialakított terek új megvilágításba kerültek, hiszen funciójuk van. Összekötik a városrészeket, az itt élőket, lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre, a közösségépítésre, rendezvények, programok tartására. Ilyen pl. az Óváros szívében a Szent László tér, Dunafüreden a Csónakázó-tó környéke, a Napsugár tér. Ilyen lett a 2014-es évben megvalósított Újtelep, Urbárium új főtere is a pitypangos alakú szökőkúttal és díszmedencével megújult gyönyörű városrész, ahol a felnőttek, gyermekek egyaránt szívesen ülnek le, pihennek meg vagy játszanak. Azok is, akik az Egészségügyi Központba érkeznek szívesen pihennek meg, gyönyörködve a különleges szökőkút látványában. A "Matrica" Múzeum előtti tér szinte kinyílt a környezetrendezése során, városunk egyik legszebb patinás épülete a XVIII. sz.-i kúria, mely a település történelmi múltját őrzi láthatóvá vált pompájában. Az ideérkező turisták, látogató felnőttek, diákok is szívesen tekintik meg a szökőkutat, a Petőfi-szobrot, és mint különlegességet, azt a munkásszobrot is, mely egy szimbólum a múltból, amit nem szégyellnünk kell, hanem büszkének lenni rá.

A városlakók megszerették, elfogadták az új teret, mely Százhalombatta díszpolgárának, Göncz Árpád néhai köztársasági elnöknek nevét viseli. A Petőfi-szobor a Múzeum szomszédságában a tér közepén méltó helyre került. Az ünnep részeként egy új szimbólum lett a szobor, és ez a helyszín, mely nem elvesz, hanem hozzátesz az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez.

A városlakók részéről elfogadást nyert az új tér és új forma, erősítve a települések közti igazi élő kapcsolatot, ezt el kell fogadnunk, persze lehet más a véleményünk.

A másik felvetése a Rubik Ernő feltaláló tiszteletére megépített tér átnevezése Március 15. térre. Rubik Ernő a világhírű, tehetséges magyar feltaláló egyik legismertebb logikai játéka, a Rubik kocka a Rubik év tiszteletére valósult meg 2014-ben, mely azóta szintén egy új szimbóluma lett a városnak. A városlakók nagy kedvence a belváros szívében kialakított, látványos és színes park. Legyen csak a térségből, a fővárosból, vagy a világ bármely pontjáról ideérkező látogató, örömmel fedezi fel a világ minden pontján ismert kockát, a magyarság egyik büszkeségét. A Barátság Kulturális Központ rendszeresen itt rendez versenyt fiatalok számára nagy sikerrel. Kiváló találkozási pont lett a százhalombattaiak számára a Rubik tér, ahol beszélgetnek, pihennek, egyszerűen jól érzik magukat az emberek. A Summerfest ideje alatt a külföldiek szívesen fotózkodnak és küldik a világ különböző pontjaira az itt készült képeket, mely városunk hírnevét öregbíti, kiváló reklámhordozó. Rengeteg pozitív visszajelzés, fotó bizonyítja, hogy a közkedvelt színes tér megvalósítása jó döntés volt, kár lenne átnevezni.

Talán azért is jó, ha megosztjuk véleményünket, hogy más szemszögből is megvilágíthassuk a tényeket. Százhalombatta Város Önkormányzata nem elvenni, hanem hozzátenni szeretett volna az itt élők mindennapjaihoz, komfortérzetéhez az ünnepeihez. Ily módon is meg tudjuk becsülni a múltunkat, a történelmünket, tudunk emlékezni, ha kell méltósággal, hiszen ahol tisztelik a múltat, ott helye van az újnak is. Ha helyén kezeljük az értékeinket, értelmet, tartalmat adunk a maga helyén és idején, akkor rendben mennek a dolgaink.
 
Tisztelettel:
Dobos Ágnes
városházi szóvivő

Százhalombatta, 2017. 06. 08.
AKTUÁLIS
2017-11-20 - Fogadó órát tart Bóna Zoltán országgyűlési képviselő Százhalombattán, a Polgármesteri Hivatalban november 30-án, csütörtökön 16 órától. Bejelentkezni és időpontot egyeztetni Janzsó Zsuzsannánál lehet a 70/3765956-os telefonszámon.
2017-11-13 - A Budapest–Pusztaszabolcs elővárosivonalon és a csatlakozó vonalakon a Kelenföld–Háros, illetve az Érd–Százhalombatta vonalszakaszok december 7-ig tartó felújítási munkái miatt módosult a menetrend a Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár, a Budapest–Sárbogárd–Baja és a Budapest–Székesfehérvár elővárosi vonalakon.
2017-11-06 - Ahogyan azt a korábbi években megszoktuk, november 15-e után már csak hetente egyszer szállítja a szemetet a SZÁKOM Nonprofit Kft. a családi házas övezetből Százhalombattán. A heti kétszeri szállításra 2018. március 15-től térnek vissza.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Az Eötvös iskola látogatása a Bűvösvölgybe
2017-11-20
Magyarország első Médiaértés-oktató Központja, a budapesti Bűvösvölgy 2014-ben nyitotta meg kapuit.

Gyógypedagógusaink is részt vettek Erasmus+ tanártovábbképzéseken
2017-11-20
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánk -  az Arany János Általános Iskola és Gimnázium - folyamatosan és sikeresen vesz részt ezeken a pályázatokon. Ennek köszönhetően ketten októberben egy hetet tölthettünk Olaszországban, Firenzében.

Idegenben győzelem, itthon vereség
2017-11-20
Csak kettő pontot szerzett legutóbbi két mérkőzésén a Battai Gurítók tekecsapat. Mindkét alkalommal a táblázaton előttük álló gárdákkal játszottak.

A pályaválasztás segítése iskolai szinten
2017-11-20
Miről is szólnak az őszi hónapok a pályaválasztás előtt álló diákoknak, családoknak?

Évzárás a modellezőknél
2017-11-20
Népes mezőny gyűlt össze az év utolsó RG65 hajóosztályban rendezett ranglistaversenyén, a százhalombattai Csónakázó-tavon november 18-án.

Elégedetten telelhetnek
2017-11-20
Villanyfényben és esőben játszotta le a Pest megye 1. osztályú labdarúgó bajnokság  őszi szezonjának utolsó mérkőzését a Százhalombattai LK november 17-én. Dunavarsány – SZLK 4-1

SZISZKI-krónika
2017-11-20

Öt arany a diákolimpián
2017-11-20
Öt arany-, három ezüst- és két bronzéremmel tértek haza  a Pest megyei válogatott százhalombattai tagjai a sportlövő diákolimpia november 18-án Derecskén rendezett döntőjéről.

ApróTalp Hőseiért lilába borult a főtér
2017-11-18
A Koraszülöttek Világnapján, november 17-én lilába borult a Szent István tér Százhalombattán. A város idén először csatlakozott a világnaphoz és az országos mozgalomhoz.

Élő kövek
2017-11-17
Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá - erre buzdítja a híveket a bibliai Péter apostol, első levelében. A Jézus Krisztusba vetett hit általi tanítványság elhívatottságot jelent az evangélium továbbadására, a feltámadás általi örök élet hirdetésére. Az emlékév alkalmából beszélgettünk Bálint Ilonával, aki küldetését komolyan véve tevékenyen részt vett a százhalombattai református gyülekezeti életben, a templomépítés előkészületeiben.

E-book lesz a főnyeremény
2017-11-17
Megmozdultak a helyi és környékbeli vállalkozók a Hamvas Béla Városi Könyvtár felhívására. Az egyik százhalombattai számítástechnikai cégnek köszönhetően egy E-book lesz a főnyeremény azon a tombolasorsoláson, amelyet a december 1-jei névadóemléknapon rendeznek.

Jelen vagy az életedben?
2017-11-17
A tudatos jelenlét hiányáról, hatásáról és az elsajátítási lehetőségekről tartott részben gyakorlatias előadást dr. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, családterapeuta és mindfulness-oktató a százhalombattai Barátság Kulturális Központban november 8-án.

Pályaválasztás előtt
2017-11-17
Rekordszámú, kettő helyi és nyolc környékbeli – köztük három új – oktatási intézmény mutatkozott be a középiskolába készülő diákoknak és szüleiknek szervezett pályaválasztási fórumon a Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában november 7-én.

Kitüntetés és jubileum
2017-11-17
Kettős ünnepet tartottak a Városi Családsegítő és Gondozási Központ munkatársai a Szociális Munka Napja és fennállásuk 25 éves jubileumi évfordulója alkalmából november 13-án a Barátság Kulturális Központ kamaratermében. Az ünnepségen került sor a Szociális Munkáért Elismerő Oklevél átadására is. 

Készen állnak a választásokra
2017-11-17
Újabb két évre egyhangúlag ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a legutóbbi tisztújító kongresszuson. Alelnök maradt Gulyás Gergely, Kubatov Gábor és Németh Szilárd, Pelczné Gáll Ildikó helyett Novák Katalin került be a vezetőségbe. A kormányfő szerint a párt már ma is készen áll a választásokra. Hangsúlyozta: sohasem elégszenek meg a választások megnyerésével, győzelmükkel azt szeretnék, hogy egész Magyarország és minden magyar nyerhessen. A kongresszuson Százhalombattát Pap Miklós, a párt helyi elnöke és Lukács Bernadett alelnök képviselte.

Tanulságos felújítások
2017-11-17
A pénz mellett kitartás és türelem is szükséges a társasházfelújításhoz. A meglevő pályázati rendszereknél kedvezőbbnek tűnik a támogatott hitel és a lakástakarék, a szakemberhiány pedig ezen a területen is akadályt jelent. Nagyjából ezekkel a tanulságokkal szolgált a Kodály 10-12. és az Eötvös 6-8. alatti társasházak ősszel befejezett felújítása Százhalombattán. A részletekről Budai Barbara közös képviselő beszélt.

Haltelepítés és horgászati tilalom
2017-11-16
Tíz mázsa horogérett pontyot telepít a Benta-patakba a Dubics Tamás Horgász Egyesület november 24-én, pénteken Százhalombattán.

Köszönetnyilvánítás a kárelhárításért
2017-11-15
Országszerte hatalmas szélvihar tombolt október 29-én, több mint 100 kilométer/órás szelet is mértek, amely súlyos károkat okozott. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően szerencsére személyi sérülés sehol sem történt. Országszerte 40 000 háztartást érintett a vihar, az ipari létesítményekben és intézményekben nagyobb kár nem keletkezett.

Pályaválasztási nap diák szemmel
2017-11-15
A pályaválasztásnak szentelte november 9-ét a Kőrösi iskola. Alsó és felső tagozatosok egyaránt változatos programokon keresztül szerezhettek ismereteket a középiskolákról és a választható szakmákról.

Ősbemutató Harkányban
2017-11-15
Fazekas István Pilátus éjszakája című színdarabjának november 7-én volt az ősbemutatója, Harkányban. A nagyszerű előadás letaglózta a nézőket, a teltházas közönség hosszasan ünnepelte a színészeket, a rendezőt és a szerzőt.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.