2017. szeptember 21. - Máté, Mirella napja
Csütörtök
Min:10°
Max:12°
Péntek
Min:11°
Max:15°
Szombat
Min:10°
Max:13°
Vasárnap
Min:10°
Max:15°
Hétfő
Min:12°
Max:20°
Városnapló
A rovatban nem a szerkesztőség által készített és nem rendelt írások jelennek meg, amelyek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.
Nyílt levél
1
2017-06-14 -
Igen tisztelt Kovács Attila főszerkesztő Úr!
 
A mellékelt "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című írásom megjelenéséhez csak csonkítás és átírás nélkül járulok hozzá, vagy sehogy. Utóbbi esetben telefonértesítésükre személyesen megyek el a kéziratért Önökhöz.

Maradok szeretettel és tisztelettel:
Kádár Tibor
ÉRD
tel: (20) 487-3213
 
Érd, 017.05.23.
 
 
 
 
 
Az 1848/49-ES SZABADSÁGHARC MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉNEK HELYE CSAK A FŐTÉR LEHET!
(Nyílt levél Százhalombatta Önkormányzatának)

Hatévi távollét után sorsom újra visszavezetett Százhalombatta közelébe. Döbbenten látom, hogy Petőfi Sándorunk – akire büszkék volnának még a világ legnagyobb országai is- szobra az Orvosi Rendelőintézet kis parkjában lett eldugva kettéfűrészelt bunyós (vagy mi az ördög) társaságában.

Petőfi-Petrovics személyében méltóbb szimbólumot keresve sem találhattak volna az 1848/49-es Szabadságharcra,-és Polgári Forradalomra.

Szabadság szeretete lángoló, költészete tiszta, érthető, szavai mindig a legpontosabban odavalók, ahová kell. Jelleme törhetetlen, gyémántkemény. Nem csak szavakban, de tettével is odaadta az életét valahol Segesvár és Fehéregyháza között a szabadságharcért, pedig ezt senki sem kívánta a világ legnagyobb költőjétől!
Micsoda verssorokat teremtett ennek a kicsi, szívós emberkének a hányatott élete, szenvedése, nélkülözése!

Ki tudná szebben megfogalmazni mindannyiunk földi sorsát:
"Elhull a világ, eliramlik az élet."

Petőfi úgy versel, ahogy mi lélegzünk. Írásai több embert vittek a hétszázezres magyar hadseregbe, mint Kossuth híres beszédei, vagy Széchenyi Hitel, Világ, Stádiuma. Bem fiaként szerette, tudta, hogy személyes jelentléte oroszlánbátorságot ad katonáinak.
Az 1848/49-es év Magyarország történelmének Szent István államalapításával egyenértékű, dicsőséges korszaka. Itt nem csak szabadságot és függetlenséget kellett teremteni, hanem egy elnyomorított, elmaradott Hazából egy korszerű polgári társadalmat is.

Milyen bámulatos hősöket termett akkor ez a magas föld! Széchenyi, Kossuth, Batthyányi, Vasvári, Jókai, Gábor Áron és sorolhatnám sokáig.

Soha így még nem fogott össze főúr, jurátus, paraszt és polgár. A hírhedt "turáni átok" – leszámítva egy-két kivételt – nem osztotta meg a magyart. És soha így még nem tündökölt a híre magyar bátorság, leleményesség, harciszellem.

Gondoljunk a hősök hőseire, a férfiak férfijaira, a magyarság színe-virágára: az aradi 13 vértanúra (Kazinczy fiával 14).

Hányan tudnánk megrendülés nélkül végigolvasni (egyáltalán hányan olvasták?) Damjanich vagy Lázár Vilmos utolsó levelét, amit a kivégzésük előtti utolsó éjszakán írtak?

Pedig egynéhányuk magyar sem volt. Leiningen-Westerburg Károly például egyenesen Viktória brit királynő sorai közé tartozott. Mind elkerülhették volna a megszégyenítő, gyalázatos akasztást, mind elmenekülhettek volna.
De nem tették!
Akár igaz, akár nem, hogy Vécsey, mint utolsó vértanú megcsókolta a már felakasztott Damjanich kezét egy régi harag megbocsátásaként, ezek előtt a Rendkívüli Férfiak előtt csak földig lehet hajolni.

Ma nyoma sincs az ilyeneknek. Puhány, szellemi trágyagödörben dagonyázó nemzet lettünk. Megmondom őszintén, én már azon is csodálkozom, hogy itt még magyarul beszélnek török, tatár, Habsburg, orosz, kommunista, liberálbolsevik megszállás után. Magyarul beszélnek, de már nem magyarok. Rabjai egy láthatatlan neoliberális világhatalomnak, amit egyszer valaki találóan "lopakodó gyarmatosítónak" nevezett.
Rabjai a TV-nek, szennylapoknak, szabadság helyett szabadságot hirdető "próféták"-nak.
Itt olyan észrevétlenül megy az agymosás, mint még soha a magyar történelem folyamán. Rég eltávolítva a magyart Istentől, múltjától, magyarságtudatától, hazaszeretetétől.
Itt minden hagyományos érték, ami ennek a tehetséges, bátor, szorgalmas népnek a Haza megőrzését jelentette, a feje tetejére állt!

Sokszor elgondolom, ha ma feltámadna a 14 aradi hős és végignézne elkorcsosult magyarjain, vajon szembe szállna-e újra száz csatában a halállal és hagyná-e magát felakasztani, mint egy útszéli rablót?
Sándorom, Te lángszemű, gyémántszívű, legnagyobb magyarok egyike, ezekért kellet leszúratnod magad egy puszta közepén, mint egy tulkot?
Ma még nagyobb külső- és belső ellenséggel néz szembe Magyarország. Ma még nehezebb harcot kell vívnunk, ha azt akarjuk, hogy "Rabok legyünk, vagy szabadok?" Talán nincs is a Világban ma nemzet, amely ne függene a tőzsdétől, a nemzetközi bankvilágtól.

Itt egy ilyen kis ország, mint mi vagyunk, csak furfanggal maradhat életben.
És persze, hittel!
Hittel Istenben, a dicsőséges ezeréves múltban, hittel a magyarság kreatív, innovatív, szorgalmas tehetségében, amit a mi kis maroknyi népünk már annyiszor bizonyított a Nagyvilágban.
Hittel kultúránkban, amely Wass Albert szerint igazi önazonosságát jelenti egy népnek, jobban, mint a politika, amit ide-oda fúj a szél. Mert, ha elveszítjük hitünket, elhagyjuk kultúránkat, nemzetünk nagyjai iránt érzett tiszteletünket, már csak egy lépés, hogy nyelvünket is elveszítsük.

Ez a magyar nép ezer éven át egy keresztény, jóhírű, megbecsült országot teremtett sok gond és baj között. Mindig voltak hősök, mártírok, vezéregyéniségek ebben a jobb sorsra érdemes Nemzetben.
Ezek az emberek adták a reményt mindig, hogy felálljunk a padlóról.
Becsüljük és tiszteljük őket mindenkor érdemeik szerint! És lakókörnyezetünk legszebb, legtöbb embert összegyűjtő pontján állítsunk nekik emlékhelyet!

Remélem, hogy attól az önkormányzattól, amely ilyen jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, a dicsőséges múlt méltó ápolása sem áll távol, mert amilyen módon ünneplünk most odalent, az alvégen, az nem az igazi!

Ha már a régi helyen, a Szent István szobor mellett nem lehet, képezzünk ki egy kis térséget a Rubik-kocka helyén, elnevezve a teret Március 15-e térnek!
Emberek, szeressétek ezt a drága kis Magyarországot, mert máshol nincs számunkra hely!
 
Tisztelettel és szeretettel:
Kádár Tibor
 
Százhalombatta, 2017.05.23.
 
 
 
 

Hozzászólások
Válasz Százhalombatta Város Önkormányzatához címzett "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című nyílt levelére.

Tisztelt Kádár Tibor!

Levelében nehezményezte a Petőfi-szobor elhelyezésének új helyszínét, melyet megfogalmazása szerint nem tart elég méltó helyszínnek az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez. Fontos, hogy megosszák véleményüket az itt élők, bár Ön, ahogyan írja, egy kis kitérőt téve, hatévi távollét után tért vissza Százhalombatta közelébe. Ez alatt az idő alatt valóban történtek változások, melyről meg is osztotta véleményét az olvasókkal.

Egy kis történelmi visszatekintés a szobor életéről. A Petőfi-szobor anno a milleneum évében került a Szent István térre, mely része volt a március 15.-i ünnepségnek, megemlékezésnek. Akkor ez a helyszín volt a legméltóbb hely a Barátság Kulturális Központ közelében. De az idők változtak és a város főtere is megváltozott arculatában, funkciójában. 2010-ben a főtér átépítése, megújulása egy óriási projekt volt, az Önkormányzat egy olyan beruházást valósított meg, melynek célja volt egy olyan új közösségi, többfunkciós tér létrehozása, mely a városlakókat szolgálja és harmóniában van az őt körülölelő környezettel, épületekkel. Építészetileg is egy olyan környezetet kellett teremteni, mely megfelel a mai ember igényeinek, vagyis használjuk és tegyük a mindennapi életünk részévé a teret. Fontos volt, hogy a város szívében legyen ez egy találkozási pont a városlakók számára. 

Ön is tapasztalta és le is írta levelében, hogy az önkormányzat jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, odafigyel a dicsőséges múlt méltó ápolására is. Ez a projekt is ezt szolgálta. A főtér megújulási időszakában a Petőfi szobor átmenetileg átkerült a "Matrica" Múzeum udvarában, ami egy újabb lehetőséget hordozott magában, hiszen a megemlékező, koszorúzási ünnepség után közösen vonulhattak az ünneplők a Barátság Kulturális Központba, mint egykor a márciusi ifjak.  Ez a zenés, fáklyás felvonulás az ünnepben érzelmileg is egy új színfoltot hozott, mintegy közös élményt, erősítve a fiatalokban is a múlt iránti tiszteletet. Tudjuk, az ünnep belsőnkből fakad, ahogy ezt sokan megírták, többek között Márai Sándor, a nagy gondolkodó.

A szobor a Múzeumból visszakerült a főtér egy másik helyszínére, mely nem volt végleges. Az Önkormányzat egy új tér kialakításáról döntött, így az Egészségügyi Központ és a Múzeum előtti terület felújításra kerülhetett, melynek célja volt többek között az is, hogy a gyönyörű városközpont mellett kialakításra kerüljön egy új alközpont, egy újabb gyöngyszeme a városnak, erősítve a településrész lakóinak identitását.

Százhalombattán a településrészeken kialakított terek új megvilágításba kerültek, hiszen funciójuk van. Összekötik a városrészeket, az itt élőket, lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre, a közösségépítésre, rendezvények, programok tartására. Ilyen pl. az Óváros szívében a Szent László tér, Dunafüreden a Csónakázó-tó környéke, a Napsugár tér. Ilyen lett a 2014-es évben megvalósított Újtelep, Urbárium új főtere is a pitypangos alakú szökőkúttal és díszmedencével megújult gyönyörű városrész, ahol a felnőttek, gyermekek egyaránt szívesen ülnek le, pihennek meg vagy játszanak. Azok is, akik az Egészségügyi Központba érkeznek szívesen pihennek meg, gyönyörködve a különleges szökőkút látványában. A "Matrica" Múzeum előtti tér szinte kinyílt a környezetrendezése során, városunk egyik legszebb patinás épülete a XVIII. sz.-i kúria, mely a település történelmi múltját őrzi láthatóvá vált pompájában. Az ideérkező turisták, látogató felnőttek, diákok is szívesen tekintik meg a szökőkutat, a Petőfi-szobrot, és mint különlegességet, azt a munkásszobrot is, mely egy szimbólum a múltból, amit nem szégyellnünk kell, hanem büszkének lenni rá.

A városlakók megszerették, elfogadták az új teret, mely Százhalombatta díszpolgárának, Göncz Árpád néhai köztársasági elnöknek nevét viseli. A Petőfi-szobor a Múzeum szomszédságában a tér közepén méltó helyre került. Az ünnep részeként egy új szimbólum lett a szobor, és ez a helyszín, mely nem elvesz, hanem hozzátesz az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez.

A városlakók részéről elfogadást nyert az új tér és új forma, erősítve a települések közti igazi élő kapcsolatot, ezt el kell fogadnunk, persze lehet más a véleményünk.

A másik felvetése a Rubik Ernő feltaláló tiszteletére megépített tér átnevezése Március 15. térre. Rubik Ernő a világhírű, tehetséges magyar feltaláló egyik legismertebb logikai játéka, a Rubik kocka a Rubik év tiszteletére valósult meg 2014-ben, mely azóta szintén egy új szimbóluma lett a városnak. A városlakók nagy kedvence a belváros szívében kialakított, látványos és színes park. Legyen csak a térségből, a fővárosból, vagy a világ bármely pontjáról ideérkező látogató, örömmel fedezi fel a világ minden pontján ismert kockát, a magyarság egyik büszkeségét. A Barátság Kulturális Központ rendszeresen itt rendez versenyt fiatalok számára nagy sikerrel. Kiváló találkozási pont lett a százhalombattaiak számára a Rubik tér, ahol beszélgetnek, pihennek, egyszerűen jól érzik magukat az emberek. A Summerfest ideje alatt a külföldiek szívesen fotózkodnak és küldik a világ különböző pontjaira az itt készült képeket, mely városunk hírnevét öregbíti, kiváló reklámhordozó. Rengeteg pozitív visszajelzés, fotó bizonyítja, hogy a közkedvelt színes tér megvalósítása jó döntés volt, kár lenne átnevezni.

Talán azért is jó, ha megosztjuk véleményünket, hogy más szemszögből is megvilágíthassuk a tényeket. Százhalombatta Város Önkormányzata nem elvenni, hanem hozzátenni szeretett volna az itt élők mindennapjaihoz, komfortérzetéhez az ünnepeihez. Ily módon is meg tudjuk becsülni a múltunkat, a történelmünket, tudunk emlékezni, ha kell méltósággal, hiszen ahol tisztelik a múltat, ott helye van az újnak is. Ha helyén kezeljük az értékeinket, értelmet, tartalmat adunk a maga helyén és idején, akkor rendben mennek a dolgaink.
 
Tisztelettel:
Dobos Ágnes
városházi szóvivő

Százhalombatta, 2017. 06. 08.
AKTUÁLIS
2017-09-21 - Tanácskozást tart a százhalombattai képviselő-testület jövő héten, szeptember 26-án, kedden 9 órakor.
2017-09-21 - A Barátság Kulturális Központ pályázatot hirdet MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ munkakör betöltésére.
2017-09-19 - A kerékpáromat keresem, amellyel szeptember 1-jén elestem Dunafüreden.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Téli gumikat kapott a Hulladékkommandó
2017-09-21
Három garnitúra téli autógumi-abroncsot ajándékozott a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálatnak a Hankook Tire Magyarország Kft. Az adományt szeptember 19-én vették át a civil szervezet tagjai.

Kisboldogasszony a RONÖ-nál
2017-09-21
Idén is megemlékezett Kisboldogasszony napjáról a százhalombattai román nemzetiségi önkormányzat (RONÖ) szeptember 9-én a Szerb templomban.

Tompa Mihály az ismerősöd?
2017-09-20
Átütő és megérdemelt sikert aratott Kovácsné Pázmándy Ágnes lelkész-könyvtáros a százhalombattai Tompa Mihály Emléknapon szeptember 20-án. Facebook profilt hozott létre a méltatlanul elfeledett és igazán talán sosem értett költő számára. Azon keresztül mutatta be "adatlapját", "albumait" és "ismerőseit" – a középiskolások pedig meglehetősen lájkolták!

Fantasztikus élmény volt a Magyar Népdal Napja
2017-09-19
A Csík Zenekar és az Oscar-díjas Bakáts téri általános iskola kórusa mellett a százhalombattai Bodzavirág Kórus és Bodzabogyók Énekegyüttes is részt vett abban a több száz fős zenei produkcióban, amely a Magyar Népdal Napja alkalmából valósult meg Martonvásáron és Székesfehérváron szeptember 15-17-én.

Kulináris közösségi élmények
2017-09-19
Három kategóriában összesen húsz csapat ragadott fakanalat a Battai Napok hagyományos, népszerű főzőversenyén szeptember 10-én.

Könyvjelző - Ransom Riggs: A különlegesek regéi
2017-09-19
A Gyűrűk Ura óta rendre jelennek meg az épp aktuális kortárs irodalomban az egyre újabb és újabb világokat teremtő történetek. Nem mindenkinek sikerül meghódítani az olvasókat, de akad néhány említésre méltó hős, Ruminitől Harry Potterig. Ransom Riggs ideje 2011-ben jött el, amikor megjelent "eredeti fotókkal" illusztrált sorozata első kötete, a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei.

Ismét elnökké választották Pap Miklóst
2017-09-19
Ellenszavazat nélkül választották meg Pap Miklóst a százhalombattai Fidesz élére újabb két évre a szervezet legutóbbi közgyűlésén.

Két új nemzetközi projekt az Aranyban
2017-09-19
Alig telt el néhány hét az előző két Erasmus pályázat lezárása óta, máris két új projekt indul a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban.

Újdonságok a HBVK-ban
2017-09-19
Han Kang: Növényevő Mary Alice Monroe: Nyári fuvallat Szvetlana Alekszijevics: Utolsó tanúk - gyermekként a második világháborúban Dr. Yael Adler: Bőrügyek Esterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi asszonyok Sediánszky Nóra: Tékozló PárizsKiss Ottó: Ne félj, Apa!

Biztonsági tanácsok időseknek
2017-09-19
Az idősek világnapja alkalmából tisztelettel adunk néhány jó tanácsot idősebb honfitársaink részére, áldozattá válásuk megelőzése érdekében.

Nagy várostakarítás
2017-09-18
Több mint százan gyűjtöttek hulladékot Százhalombattán a TeSzedd országos nagytakarítási akció keretében szeptember 16-án.

Változó környezet, folyamatos együttműködés
2017-09-18
Miként a tavalyi évben, idén is jelentősen hozzájárult a Battai Napok sikeréhez a Dunamenti Erőmű Zrt. Az Erőmű egészségügyi szűrőbuszban ingyenes méréseket végeztek és bemutatókat tartottak, de a nagyszínpadi produkciók megvalósulását is támogatta a nagyvállalat. Bár az iparág számára jelentős változásokat hozott, nehéz időszakot jelentett az elmúlt tíz év, a várossal való folyamatos együttműködést nagyon fontosnak tartják – nyilatkozta Lehőcz Balázs vezérigazgató.   

Szoros meccsen kapott ki az SZKE
2017-09-18
A Telekom Veszprém U20 csapatát fogadta az Százhalombattai Kézilabda Egyesület a szezon első bajnoki mérkőzésén szeptember 16-án Százhalombattán. Százhalombattai KE – Telekom Veszprém U20 31:34 (14:13)

Gólyatábor 2017
2017-09-18
Az idei gólyatábort teljesen másképp éltem meg IDB-sként, mint tavaly gólyaként.

Hétvégi házi feladatok...
2017-09-18
A nyaralók és hétvégi házak sajnos sok esetben válnak a bűnelkövetők célpontjává, mert a tulajdonosok ősszel és télen ritkán látogatják házaikat, kieső helyen vannak, nincsenek jelen a szomszédok sem.

Zánka
2017-09-18
Erzsébet tábor (Csak egy vélemény a több százból)

Varrodai találkozó
2017-09-18
Varrodai találkozó volt a Csónakházban augusztus 27-én. Szécsényiné Zsuzsa, Tóth Józsefné és Berta Kati szervezte. Mindenki mozgósítva volt, mindenki szólt mindenkinek. Nagy volt a várakozás, nagyon sokan 40 éve nem láttuk egymást.

Elkezdődött a tekebajnokság
2017-09-18
A várakozásoknak megfelelően, 5:1 arányban arattak győzelmet a Battai Gurítók első őszi mérkőzésükön, amelyen az Obsitos I.

Második lett Forrai Csaba
2017-09-18
Második helyezést ért el Forrai Csaba százhalombattai modellező a rádiótávirányítású vitorlás hajómodellek F5 - E hajóosztályban rendezett országos bajnokságán, Ölbőn szeptember 17-én.

Kijutott a világbajnokságra
2017-09-18
Európa nyolc legjobb versenyzője közé került, és ez által jogot szerzett a junior világbajnokságon történő induláshoz Rajkai Róbert, a Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület versenyzője a maribori junior judo Eb-n, amit szeptember 15-17-én rendeztek.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.