2018. május 24. - Eszter és Eliza napja
Csütörtök
Min:19°
Max:27°
Péntek
Min:17°
Max:24°
Szombat
Min:16°
Max:26°
Vasárnap
Min:18°
Max:25°
Hétfő
Min:17°
Max:25°
Városnapló
A rovatban nem a szerkesztőség által készített és nem rendelt írások jelennek meg, amelyek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.
Nyílt levél
1
2017-06-14 -
Igen tisztelt Kovács Attila főszerkesztő Úr!
 
A mellékelt "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című írásom megjelenéséhez csak csonkítás és átírás nélkül járulok hozzá, vagy sehogy. Utóbbi esetben telefonértesítésükre személyesen megyek el a kéziratért Önökhöz.

Maradok szeretettel és tisztelettel:
Kádár Tibor
ÉRD
tel: (20) 487-3213
 
Érd, 017.05.23.
 
 
 
 
 
Az 1848/49-ES SZABADSÁGHARC MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉNEK HELYE CSAK A FŐTÉR LEHET!
(Nyílt levél Százhalombatta Önkormányzatának)

Hatévi távollét után sorsom újra visszavezetett Százhalombatta közelébe. Döbbenten látom, hogy Petőfi Sándorunk – akire büszkék volnának még a világ legnagyobb országai is- szobra az Orvosi Rendelőintézet kis parkjában lett eldugva kettéfűrészelt bunyós (vagy mi az ördög) társaságában.

Petőfi-Petrovics személyében méltóbb szimbólumot keresve sem találhattak volna az 1848/49-es Szabadságharcra,-és Polgári Forradalomra.

Szabadság szeretete lángoló, költészete tiszta, érthető, szavai mindig a legpontosabban odavalók, ahová kell. Jelleme törhetetlen, gyémántkemény. Nem csak szavakban, de tettével is odaadta az életét valahol Segesvár és Fehéregyháza között a szabadságharcért, pedig ezt senki sem kívánta a világ legnagyobb költőjétől!
Micsoda verssorokat teremtett ennek a kicsi, szívós emberkének a hányatott élete, szenvedése, nélkülözése!

Ki tudná szebben megfogalmazni mindannyiunk földi sorsát:
"Elhull a világ, eliramlik az élet."

Petőfi úgy versel, ahogy mi lélegzünk. Írásai több embert vittek a hétszázezres magyar hadseregbe, mint Kossuth híres beszédei, vagy Széchenyi Hitel, Világ, Stádiuma. Bem fiaként szerette, tudta, hogy személyes jelentléte oroszlánbátorságot ad katonáinak.
Az 1848/49-es év Magyarország történelmének Szent István államalapításával egyenértékű, dicsőséges korszaka. Itt nem csak szabadságot és függetlenséget kellett teremteni, hanem egy elnyomorított, elmaradott Hazából egy korszerű polgári társadalmat is.

Milyen bámulatos hősöket termett akkor ez a magas föld! Széchenyi, Kossuth, Batthyányi, Vasvári, Jókai, Gábor Áron és sorolhatnám sokáig.

Soha így még nem fogott össze főúr, jurátus, paraszt és polgár. A hírhedt "turáni átok" – leszámítva egy-két kivételt – nem osztotta meg a magyart. És soha így még nem tündökölt a híre magyar bátorság, leleményesség, harciszellem.

Gondoljunk a hősök hőseire, a férfiak férfijaira, a magyarság színe-virágára: az aradi 13 vértanúra (Kazinczy fiával 14).

Hányan tudnánk megrendülés nélkül végigolvasni (egyáltalán hányan olvasták?) Damjanich vagy Lázár Vilmos utolsó levelét, amit a kivégzésük előtti utolsó éjszakán írtak?

Pedig egynéhányuk magyar sem volt. Leiningen-Westerburg Károly például egyenesen Viktória brit királynő sorai közé tartozott. Mind elkerülhették volna a megszégyenítő, gyalázatos akasztást, mind elmenekülhettek volna.
De nem tették!
Akár igaz, akár nem, hogy Vécsey, mint utolsó vértanú megcsókolta a már felakasztott Damjanich kezét egy régi harag megbocsátásaként, ezek előtt a Rendkívüli Férfiak előtt csak földig lehet hajolni.

Ma nyoma sincs az ilyeneknek. Puhány, szellemi trágyagödörben dagonyázó nemzet lettünk. Megmondom őszintén, én már azon is csodálkozom, hogy itt még magyarul beszélnek török, tatár, Habsburg, orosz, kommunista, liberálbolsevik megszállás után. Magyarul beszélnek, de már nem magyarok. Rabjai egy láthatatlan neoliberális világhatalomnak, amit egyszer valaki találóan "lopakodó gyarmatosítónak" nevezett.
Rabjai a TV-nek, szennylapoknak, szabadság helyett szabadságot hirdető "próféták"-nak.
Itt olyan észrevétlenül megy az agymosás, mint még soha a magyar történelem folyamán. Rég eltávolítva a magyart Istentől, múltjától, magyarságtudatától, hazaszeretetétől.
Itt minden hagyományos érték, ami ennek a tehetséges, bátor, szorgalmas népnek a Haza megőrzését jelentette, a feje tetejére állt!

Sokszor elgondolom, ha ma feltámadna a 14 aradi hős és végignézne elkorcsosult magyarjain, vajon szembe szállna-e újra száz csatában a halállal és hagyná-e magát felakasztani, mint egy útszéli rablót?
Sándorom, Te lángszemű, gyémántszívű, legnagyobb magyarok egyike, ezekért kellet leszúratnod magad egy puszta közepén, mint egy tulkot?
Ma még nagyobb külső- és belső ellenséggel néz szembe Magyarország. Ma még nehezebb harcot kell vívnunk, ha azt akarjuk, hogy "Rabok legyünk, vagy szabadok?" Talán nincs is a Világban ma nemzet, amely ne függene a tőzsdétől, a nemzetközi bankvilágtól.

Itt egy ilyen kis ország, mint mi vagyunk, csak furfanggal maradhat életben.
És persze, hittel!
Hittel Istenben, a dicsőséges ezeréves múltban, hittel a magyarság kreatív, innovatív, szorgalmas tehetségében, amit a mi kis maroknyi népünk már annyiszor bizonyított a Nagyvilágban.
Hittel kultúránkban, amely Wass Albert szerint igazi önazonosságát jelenti egy népnek, jobban, mint a politika, amit ide-oda fúj a szél. Mert, ha elveszítjük hitünket, elhagyjuk kultúránkat, nemzetünk nagyjai iránt érzett tiszteletünket, már csak egy lépés, hogy nyelvünket is elveszítsük.

Ez a magyar nép ezer éven át egy keresztény, jóhírű, megbecsült országot teremtett sok gond és baj között. Mindig voltak hősök, mártírok, vezéregyéniségek ebben a jobb sorsra érdemes Nemzetben.
Ezek az emberek adták a reményt mindig, hogy felálljunk a padlóról.
Becsüljük és tiszteljük őket mindenkor érdemeik szerint! És lakókörnyezetünk legszebb, legtöbb embert összegyűjtő pontján állítsunk nekik emlékhelyet!

Remélem, hogy attól az önkormányzattól, amely ilyen jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, a dicsőséges múlt méltó ápolása sem áll távol, mert amilyen módon ünneplünk most odalent, az alvégen, az nem az igazi!

Ha már a régi helyen, a Szent István szobor mellett nem lehet, képezzünk ki egy kis térséget a Rubik-kocka helyén, elnevezve a teret Március 15-e térnek!
Emberek, szeressétek ezt a drága kis Magyarországot, mert máshol nincs számunkra hely!
 
Tisztelettel és szeretettel:
Kádár Tibor
 
Százhalombatta, 2017.05.23.
 
 
 
 

Hozzászólások
Válasz Százhalombatta Város Önkormányzatához címzett "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című nyílt levelére.

Tisztelt Kádár Tibor!

Levelében nehezményezte a Petőfi-szobor elhelyezésének új helyszínét, melyet megfogalmazása szerint nem tart elég méltó helyszínnek az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez. Fontos, hogy megosszák véleményüket az itt élők, bár Ön, ahogyan írja, egy kis kitérőt téve, hatévi távollét után tért vissza Százhalombatta közelébe. Ez alatt az idő alatt valóban történtek változások, melyről meg is osztotta véleményét az olvasókkal.

Egy kis történelmi visszatekintés a szobor életéről. A Petőfi-szobor anno a milleneum évében került a Szent István térre, mely része volt a március 15.-i ünnepségnek, megemlékezésnek. Akkor ez a helyszín volt a legméltóbb hely a Barátság Kulturális Központ közelében. De az idők változtak és a város főtere is megváltozott arculatában, funkciójában. 2010-ben a főtér átépítése, megújulása egy óriási projekt volt, az Önkormányzat egy olyan beruházást valósított meg, melynek célja volt egy olyan új közösségi, többfunkciós tér létrehozása, mely a városlakókat szolgálja és harmóniában van az őt körülölelő környezettel, épületekkel. Építészetileg is egy olyan környezetet kellett teremteni, mely megfelel a mai ember igényeinek, vagyis használjuk és tegyük a mindennapi életünk részévé a teret. Fontos volt, hogy a város szívében legyen ez egy találkozási pont a városlakók számára. 

Ön is tapasztalta és le is írta levelében, hogy az önkormányzat jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, odafigyel a dicsőséges múlt méltó ápolására is. Ez a projekt is ezt szolgálta. A főtér megújulási időszakában a Petőfi szobor átmenetileg átkerült a "Matrica" Múzeum udvarában, ami egy újabb lehetőséget hordozott magában, hiszen a megemlékező, koszorúzási ünnepség után közösen vonulhattak az ünneplők a Barátság Kulturális Központba, mint egykor a márciusi ifjak.  Ez a zenés, fáklyás felvonulás az ünnepben érzelmileg is egy új színfoltot hozott, mintegy közös élményt, erősítve a fiatalokban is a múlt iránti tiszteletet. Tudjuk, az ünnep belsőnkből fakad, ahogy ezt sokan megírták, többek között Márai Sándor, a nagy gondolkodó.

A szobor a Múzeumból visszakerült a főtér egy másik helyszínére, mely nem volt végleges. Az Önkormányzat egy új tér kialakításáról döntött, így az Egészségügyi Központ és a Múzeum előtti terület felújításra kerülhetett, melynek célja volt többek között az is, hogy a gyönyörű városközpont mellett kialakításra kerüljön egy új alközpont, egy újabb gyöngyszeme a városnak, erősítve a településrész lakóinak identitását.

Százhalombattán a településrészeken kialakított terek új megvilágításba kerültek, hiszen funciójuk van. Összekötik a városrészeket, az itt élőket, lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre, a közösségépítésre, rendezvények, programok tartására. Ilyen pl. az Óváros szívében a Szent László tér, Dunafüreden a Csónakázó-tó környéke, a Napsugár tér. Ilyen lett a 2014-es évben megvalósított Újtelep, Urbárium új főtere is a pitypangos alakú szökőkúttal és díszmedencével megújult gyönyörű városrész, ahol a felnőttek, gyermekek egyaránt szívesen ülnek le, pihennek meg vagy játszanak. Azok is, akik az Egészségügyi Központba érkeznek szívesen pihennek meg, gyönyörködve a különleges szökőkút látványában. A "Matrica" Múzeum előtti tér szinte kinyílt a környezetrendezése során, városunk egyik legszebb patinás épülete a XVIII. sz.-i kúria, mely a település történelmi múltját őrzi láthatóvá vált pompájában. Az ideérkező turisták, látogató felnőttek, diákok is szívesen tekintik meg a szökőkutat, a Petőfi-szobrot, és mint különlegességet, azt a munkásszobrot is, mely egy szimbólum a múltból, amit nem szégyellnünk kell, hanem büszkének lenni rá.

A városlakók megszerették, elfogadták az új teret, mely Százhalombatta díszpolgárának, Göncz Árpád néhai köztársasági elnöknek nevét viseli. A Petőfi-szobor a Múzeum szomszédságában a tér közepén méltó helyre került. Az ünnep részeként egy új szimbólum lett a szobor, és ez a helyszín, mely nem elvesz, hanem hozzátesz az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez.

A városlakók részéről elfogadást nyert az új tér és új forma, erősítve a települések közti igazi élő kapcsolatot, ezt el kell fogadnunk, persze lehet más a véleményünk.

A másik felvetése a Rubik Ernő feltaláló tiszteletére megépített tér átnevezése Március 15. térre. Rubik Ernő a világhírű, tehetséges magyar feltaláló egyik legismertebb logikai játéka, a Rubik kocka a Rubik év tiszteletére valósult meg 2014-ben, mely azóta szintén egy új szimbóluma lett a városnak. A városlakók nagy kedvence a belváros szívében kialakított, látványos és színes park. Legyen csak a térségből, a fővárosból, vagy a világ bármely pontjáról ideérkező látogató, örömmel fedezi fel a világ minden pontján ismert kockát, a magyarság egyik büszkeségét. A Barátság Kulturális Központ rendszeresen itt rendez versenyt fiatalok számára nagy sikerrel. Kiváló találkozási pont lett a százhalombattaiak számára a Rubik tér, ahol beszélgetnek, pihennek, egyszerűen jól érzik magukat az emberek. A Summerfest ideje alatt a külföldiek szívesen fotózkodnak és küldik a világ különböző pontjaira az itt készült képeket, mely városunk hírnevét öregbíti, kiváló reklámhordozó. Rengeteg pozitív visszajelzés, fotó bizonyítja, hogy a közkedvelt színes tér megvalósítása jó döntés volt, kár lenne átnevezni.

Talán azért is jó, ha megosztjuk véleményünket, hogy más szemszögből is megvilágíthassuk a tényeket. Százhalombatta Város Önkormányzata nem elvenni, hanem hozzátenni szeretett volna az itt élők mindennapjaihoz, komfortérzetéhez az ünnepeihez. Ily módon is meg tudjuk becsülni a múltunkat, a történelmünket, tudunk emlékezni, ha kell méltósággal, hiszen ahol tisztelik a múltat, ott helye van az újnak is. Ha helyén kezeljük az értékeinket, értelmet, tartalmat adunk a maga helyén és idején, akkor rendben mennek a dolgaink.
 
Tisztelettel:
Dobos Ágnes
városházi szóvivő

Százhalombatta, 2017. 06. 08.
Nyári táborok
2018-04-17 -
A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is közzétesszük a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni május 10-éig lehet a hirtukor@mail.battanet.hu e-mail címen, illetve a 06 30 361 8050-es telefonszámon.
AKTUÁLIS
2018-05-17 - óvodapedagógusi munkakör betöltésére.
2018-05-16 - A pünkösdi munkaszüneti napra tekintettel változik a vonatok közlekedési rendje: május 20-án az ünnepnapi, 21-én a vasárnapi, 22-én, kedden pedig már a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.
2018-05-14 -
LEGFRISSEBB HÍREINK
Meghívó Városi Pedagógusnapra
2018-05-24
Az idei évben június 1-jén, 17 órai kezdettel kerül megrendezésre a Városi Pedagógusnap, amelyre tisztelettel és szeretettel meghívom városunk minden aktív és nyugdíjas iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozóját.

Csalt és zsarolt a százhalombattai férfi
2018-05-24
Tetten érték és elfogták azt a százhalombattai férfit, aki előbb csalás, majd zsarolás útján jutott nagyobb pénzösszeghez.

Húszezer tő egynyári virág
2018-05-23
Idén is virágosztással és versennyel hívja fel a városlakók figyelmét a szép és kulturált környezet fontosságára az önkormányzat Százhalombattán. Az egynyári növényeket a hagyományokhoz híven városrészenként adták át az érdeklődőknek május 17-18-án.

A közbiztonság közös érdek
2018-05-23
Ismét városunkban került megrendezésre az Országos Polgárőr Szövetség nagyszabású rendezvénye, amelyen a nemzetvédelmi egyetemről érkezett professzorok előadását hallgathatták meg a résztvevők május 18-án.

Ki szól rájuk, ha mi nem?
2018-05-23
Hétköznap koradélután az irodaházban. A nyári meleg miatt nyitott ablaknál dolgoznak a könyvelő és jogi irodák, a családsegítő központ gazdasági munkatársai és a többiek. Váratlanul azonban éktelen lárma zavarja meg a munkát. Lakodalmas zenébe öltött pop szól valami biciklipumpáról. A nem túl igényes dalszöveg tisztán érthető, zeng tőle a környék. Az épület melletti apró játszótéren néhány tizenéves bömbölteti a telefonról működtethető nagy teljesítményű mobil hangfalat.

Újabb bravúr
2018-05-23
A közmondás szerint májusi eső aranyat ér. Az SZLK megyei bajnokságban játszó labdarúgócsapatának győzelmet hozott május 18-án Százhalombattán. SZLK - Nagykáta  2:0

Dobogós helyek a világ egyik legnagyobb kick-boxversenyén
2018-05-23
Budapest adott otthont a WAKO Világkupának május 18-20-án, amelyen 37 ország 247 egyesületének több mint 1400 versenyzője vett részt.

Modelregatta a Velencei-tavon
2018-05-23
Összetettben a százhalombattai Energia Modellező Klub versenyzője, Garay György nyerte meg a rádió távirányítású vitorlás hajómodellek hagyományos Tóth István Emlékversenyét, amelyet május 18-20-án rendeztek a Velencei-tavon.

A város krónikása
2018-05-23
Szép Istvánnak, a Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársának, a Hangtár létrehozójának és vezetőjének ültettek emlékfát a kollégák, barátok és ismerősök május 16-án az intézmény mögötti zöld területen.

Győzelem és küzdelem az ultrabalatonon
2018-05-23
Négy csoporttal képviseltette magát a SZVISE atlétikacsapata a XII. NN Ultrabalaton versenyen május 12-13-án. Hosszú és gyakran nehéz felkészülés után futották körbe hazánk legnagyobb tavát.

Batta Bringa
2018-05-23
Idén is közel négyszázan regisztráltak és tekertek együtt a várostörténeti kerékpározáson Százhalombattán május 12-én. A Batta Bringa legfiatalabb résztvevője egy, a legidősebb 79 éves volt.

Napsugaras jubileum
2018-05-23
Már tavaly szeptemberben elkezdődtek és a tanév végéig tartanak a százhalombattai Napsugár Óvoda jubileumi rendezvényei. Az intézmény régi és mai ovisaival, pedagógusaival, a szülőkkel, a társintézményekkel és a szakmával együtt ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját.

Madarak, fák, gyerekek
2018-05-23
Idén is az óvodásokkal közös faültetéssel emlékezett meg az önkormányzat a Madarak és Fák Napjáról Százhalombattán május 17-én. Vezér Mihály polgármester egy hárscsemetét ültetett a város négy óvodájából érkezett gyerekcsoportokkal a művelődési központ mögötti parkban.

Telefonközpont-korszerűsítés
2018-05-23
Technológiai átállást végeztek a Százhalom Egészségügyi Központ telefonközpontján május 18-án. A tizenhat telefonkészülék cseréje, a szoftverfrissítés, valamint az automata kezelő beépítése zökkenőmentesen valósult meg. A fejlesztés eredményeként a betegek gyorsabban és kényelmesebben érhetik el telefonon az intézményt.

Kettlebell EB - Egyéni csúcsok, értékes pontok
2018-05-23
A SZVISE eredményei is hozzájárultak Magyarország jó helyezéseihez a Kettlebell Európa-bajnokság éremtáblázatán. A felnőttek között harmadikak, a veteránok összesítésében pedig első helyen végeztünk.  A kontinensviadalt – amelyen 24 ország közel 300 versenyzője indult –Kecskeméten rendezték meg május 11-13-án.

Vidám nap a Kipp-Koppban
2018-05-23
Hagyomány a százhalombattai Kipp-Kopp Óvodában, hogy a Madarak és Fák Napját többféle programmal tesszik színesebbé a pedagógusok.

Újdonságok a könyvtárban
2018-05-23
Kazuo Ishiguro: Noktürnök Margaret Atwood: Alias Grace Balatoni József: Kamaszharc Varró Dániel: Aki szépen butáskodik Kondor Vilmos: A korona ügynöke Michael Streeter-Peter Warren: Az internet sötét oldala Szabó Borbála - Varró Dániel: Líra és Epika Pásztohy Panka: Pitypang születésnapja Mészöly Ágnes: Slutty az űrből Vadadi Adrienn: Nyomás a suliba!

SZISZKI krónika
2018-05-22
Kirándulás a Holokauszt szakkörrelSzárnyal a SZISZKI!Maths Matters németországi projektút

Fudokan OB
2018-05-16
A Százhalombattán rendezték meg a harmadik országos fudokan karate bajnokságot május második hétvégéjén. A sporteseményen 18 klub képviseltette magát, az összesített eredmények alapján a százhalombattai csapatot is magában foglaló Budai XI. állhatott a dobogó legfelső fokára.

Kettős jubileum
2018-05-16
Nagyszabású koncerttel ünnepelte kettős évfordulóját a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola május 12-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.