2018. január 23. - Zelma napja
Hétfő
Min:-4°
Max:0°
Kedd
Min:-12°
Max:0°
Szerda
Min:-10°
Max:-2°
Csütörtök
Min:-7°
Max:1°
Péntek
Min:0°
Max:6°
Városnapló
A rovatban nem a szerkesztőség által készített és nem rendelt írások jelennek meg, amelyek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.
Nyílt levél
1
2017-06-14 -
Igen tisztelt Kovács Attila főszerkesztő Úr!
 
A mellékelt "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című írásom megjelenéséhez csak csonkítás és átírás nélkül járulok hozzá, vagy sehogy. Utóbbi esetben telefonértesítésükre személyesen megyek el a kéziratért Önökhöz.

Maradok szeretettel és tisztelettel:
Kádár Tibor
ÉRD
tel: (20) 487-3213
 
Érd, 017.05.23.
 
 
 
 
 
Az 1848/49-ES SZABADSÁGHARC MÉLTÓ MEGÜNNEPLÉSÉNEK HELYE CSAK A FŐTÉR LEHET!
(Nyílt levél Százhalombatta Önkormányzatának)

Hatévi távollét után sorsom újra visszavezetett Százhalombatta közelébe. Döbbenten látom, hogy Petőfi Sándorunk – akire büszkék volnának még a világ legnagyobb országai is- szobra az Orvosi Rendelőintézet kis parkjában lett eldugva kettéfűrészelt bunyós (vagy mi az ördög) társaságában.

Petőfi-Petrovics személyében méltóbb szimbólumot keresve sem találhattak volna az 1848/49-es Szabadságharcra,-és Polgári Forradalomra.

Szabadság szeretete lángoló, költészete tiszta, érthető, szavai mindig a legpontosabban odavalók, ahová kell. Jelleme törhetetlen, gyémántkemény. Nem csak szavakban, de tettével is odaadta az életét valahol Segesvár és Fehéregyháza között a szabadságharcért, pedig ezt senki sem kívánta a világ legnagyobb költőjétől!
Micsoda verssorokat teremtett ennek a kicsi, szívós emberkének a hányatott élete, szenvedése, nélkülözése!

Ki tudná szebben megfogalmazni mindannyiunk földi sorsát:
"Elhull a világ, eliramlik az élet."

Petőfi úgy versel, ahogy mi lélegzünk. Írásai több embert vittek a hétszázezres magyar hadseregbe, mint Kossuth híres beszédei, vagy Széchenyi Hitel, Világ, Stádiuma. Bem fiaként szerette, tudta, hogy személyes jelentléte oroszlánbátorságot ad katonáinak.
Az 1848/49-es év Magyarország történelmének Szent István államalapításával egyenértékű, dicsőséges korszaka. Itt nem csak szabadságot és függetlenséget kellett teremteni, hanem egy elnyomorított, elmaradott Hazából egy korszerű polgári társadalmat is.

Milyen bámulatos hősöket termett akkor ez a magas föld! Széchenyi, Kossuth, Batthyányi, Vasvári, Jókai, Gábor Áron és sorolhatnám sokáig.

Soha így még nem fogott össze főúr, jurátus, paraszt és polgár. A hírhedt "turáni átok" – leszámítva egy-két kivételt – nem osztotta meg a magyart. És soha így még nem tündökölt a híre magyar bátorság, leleményesség, harciszellem.

Gondoljunk a hősök hőseire, a férfiak férfijaira, a magyarság színe-virágára: az aradi 13 vértanúra (Kazinczy fiával 14).

Hányan tudnánk megrendülés nélkül végigolvasni (egyáltalán hányan olvasták?) Damjanich vagy Lázár Vilmos utolsó levelét, amit a kivégzésük előtti utolsó éjszakán írtak?

Pedig egynéhányuk magyar sem volt. Leiningen-Westerburg Károly például egyenesen Viktória brit királynő sorai közé tartozott. Mind elkerülhették volna a megszégyenítő, gyalázatos akasztást, mind elmenekülhettek volna.
De nem tették!
Akár igaz, akár nem, hogy Vécsey, mint utolsó vértanú megcsókolta a már felakasztott Damjanich kezét egy régi harag megbocsátásaként, ezek előtt a Rendkívüli Férfiak előtt csak földig lehet hajolni.

Ma nyoma sincs az ilyeneknek. Puhány, szellemi trágyagödörben dagonyázó nemzet lettünk. Megmondom őszintén, én már azon is csodálkozom, hogy itt még magyarul beszélnek török, tatár, Habsburg, orosz, kommunista, liberálbolsevik megszállás után. Magyarul beszélnek, de már nem magyarok. Rabjai egy láthatatlan neoliberális világhatalomnak, amit egyszer valaki találóan "lopakodó gyarmatosítónak" nevezett.
Rabjai a TV-nek, szennylapoknak, szabadság helyett szabadságot hirdető "próféták"-nak.
Itt olyan észrevétlenül megy az agymosás, mint még soha a magyar történelem folyamán. Rég eltávolítva a magyart Istentől, múltjától, magyarságtudatától, hazaszeretetétől.
Itt minden hagyományos érték, ami ennek a tehetséges, bátor, szorgalmas népnek a Haza megőrzését jelentette, a feje tetejére állt!

Sokszor elgondolom, ha ma feltámadna a 14 aradi hős és végignézne elkorcsosult magyarjain, vajon szembe szállna-e újra száz csatában a halállal és hagyná-e magát felakasztani, mint egy útszéli rablót?
Sándorom, Te lángszemű, gyémántszívű, legnagyobb magyarok egyike, ezekért kellet leszúratnod magad egy puszta közepén, mint egy tulkot?
Ma még nagyobb külső- és belső ellenséggel néz szembe Magyarország. Ma még nehezebb harcot kell vívnunk, ha azt akarjuk, hogy "Rabok legyünk, vagy szabadok?" Talán nincs is a Világban ma nemzet, amely ne függene a tőzsdétől, a nemzetközi bankvilágtól.

Itt egy ilyen kis ország, mint mi vagyunk, csak furfanggal maradhat életben.
És persze, hittel!
Hittel Istenben, a dicsőséges ezeréves múltban, hittel a magyarság kreatív, innovatív, szorgalmas tehetségében, amit a mi kis maroknyi népünk már annyiszor bizonyított a Nagyvilágban.
Hittel kultúránkban, amely Wass Albert szerint igazi önazonosságát jelenti egy népnek, jobban, mint a politika, amit ide-oda fúj a szél. Mert, ha elveszítjük hitünket, elhagyjuk kultúránkat, nemzetünk nagyjai iránt érzett tiszteletünket, már csak egy lépés, hogy nyelvünket is elveszítsük.

Ez a magyar nép ezer éven át egy keresztény, jóhírű, megbecsült országot teremtett sok gond és baj között. Mindig voltak hősök, mártírok, vezéregyéniségek ebben a jobb sorsra érdemes Nemzetben.
Ezek az emberek adták a reményt mindig, hogy felálljunk a padlóról.
Becsüljük és tiszteljük őket mindenkor érdemeik szerint! És lakókörnyezetünk legszebb, legtöbb embert összegyűjtő pontján állítsunk nekik emlékhelyet!

Remélem, hogy attól az önkormányzattól, amely ilyen jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, a dicsőséges múlt méltó ápolása sem áll távol, mert amilyen módon ünneplünk most odalent, az alvégen, az nem az igazi!

Ha már a régi helyen, a Szent István szobor mellett nem lehet, képezzünk ki egy kis térséget a Rubik-kocka helyén, elnevezve a teret Március 15-e térnek!
Emberek, szeressétek ezt a drága kis Magyarországot, mert máshol nincs számunkra hely!
 
Tisztelettel és szeretettel:
Kádár Tibor
 
Százhalombatta, 2017.05.23.
 
 
 
 

Hozzászólások
Válasz Százhalombatta Város Önkormányzatához címzett "Az 1848/49-es szabadságharc méltó ünneplésének helyszíne csak a főtéren lehet!" című nyílt levelére.

Tisztelt Kádár Tibor!

Levelében nehezményezte a Petőfi-szobor elhelyezésének új helyszínét, melyet megfogalmazása szerint nem tart elég méltó helyszínnek az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez. Fontos, hogy megosszák véleményüket az itt élők, bár Ön, ahogyan írja, egy kis kitérőt téve, hatévi távollét után tért vissza Százhalombatta közelébe. Ez alatt az idő alatt valóban történtek változások, melyről meg is osztotta véleményét az olvasókkal.

Egy kis történelmi visszatekintés a szobor életéről. A Petőfi-szobor anno a milleneum évében került a Szent István térre, mely része volt a március 15.-i ünnepségnek, megemlékezésnek. Akkor ez a helyszín volt a legméltóbb hely a Barátság Kulturális Központ közelében. De az idők változtak és a város főtere is megváltozott arculatában, funkciójában. 2010-ben a főtér átépítése, megújulása egy óriási projekt volt, az Önkormányzat egy olyan beruházást valósított meg, melynek célja volt egy olyan új közösségi, többfunkciós tér létrehozása, mely a városlakókat szolgálja és harmóniában van az őt körülölelő környezettel, épületekkel. Építészetileg is egy olyan környezetet kellett teremteni, mely megfelel a mai ember igényeinek, vagyis használjuk és tegyük a mindennapi életünk részévé a teret. Fontos volt, hogy a város szívében legyen ez egy találkozási pont a városlakók számára. 

Ön is tapasztalta és le is írta levelében, hogy az önkormányzat jól működő, tiszta, virágos, békés várost tudott teremteni, odafigyel a dicsőséges múlt méltó ápolására is. Ez a projekt is ezt szolgálta. A főtér megújulási időszakában a Petőfi szobor átmenetileg átkerült a "Matrica" Múzeum udvarában, ami egy újabb lehetőséget hordozott magában, hiszen a megemlékező, koszorúzási ünnepség után közösen vonulhattak az ünneplők a Barátság Kulturális Központba, mint egykor a márciusi ifjak.  Ez a zenés, fáklyás felvonulás az ünnepben érzelmileg is egy új színfoltot hozott, mintegy közös élményt, erősítve a fiatalokban is a múlt iránti tiszteletet. Tudjuk, az ünnep belsőnkből fakad, ahogy ezt sokan megírták, többek között Márai Sándor, a nagy gondolkodó.

A szobor a Múzeumból visszakerült a főtér egy másik helyszínére, mely nem volt végleges. Az Önkormányzat egy új tér kialakításáról döntött, így az Egészségügyi Központ és a Múzeum előtti terület felújításra kerülhetett, melynek célja volt többek között az is, hogy a gyönyörű városközpont mellett kialakításra kerüljön egy új alközpont, egy újabb gyöngyszeme a városnak, erősítve a településrész lakóinak identitását.

Százhalombattán a településrészeken kialakított terek új megvilágításba kerültek, hiszen funciójuk van. Összekötik a városrészeket, az itt élőket, lehetőséget teremtenek a kapcsolatépítésre, a közösségépítésre, rendezvények, programok tartására. Ilyen pl. az Óváros szívében a Szent László tér, Dunafüreden a Csónakázó-tó környéke, a Napsugár tér. Ilyen lett a 2014-es évben megvalósított Újtelep, Urbárium új főtere is a pitypangos alakú szökőkúttal és díszmedencével megújult gyönyörű városrész, ahol a felnőttek, gyermekek egyaránt szívesen ülnek le, pihennek meg vagy játszanak. Azok is, akik az Egészségügyi Központba érkeznek szívesen pihennek meg, gyönyörködve a különleges szökőkút látványában. A "Matrica" Múzeum előtti tér szinte kinyílt a környezetrendezése során, városunk egyik legszebb patinás épülete a XVIII. sz.-i kúria, mely a település történelmi múltját őrzi láthatóvá vált pompájában. Az ideérkező turisták, látogató felnőttek, diákok is szívesen tekintik meg a szökőkutat, a Petőfi-szobrot, és mint különlegességet, azt a munkásszobrot is, mely egy szimbólum a múltból, amit nem szégyellnünk kell, hanem büszkének lenni rá.

A városlakók megszerették, elfogadták az új teret, mely Százhalombatta díszpolgárának, Göncz Árpád néhai köztársasági elnöknek nevét viseli. A Petőfi-szobor a Múzeum szomszédságában a tér közepén méltó helyre került. Az ünnep részeként egy új szimbólum lett a szobor, és ez a helyszín, mely nem elvesz, hanem hozzátesz az 1848/49-es szabadságharc ünnepléséhez.

A városlakók részéről elfogadást nyert az új tér és új forma, erősítve a települések közti igazi élő kapcsolatot, ezt el kell fogadnunk, persze lehet más a véleményünk.

A másik felvetése a Rubik Ernő feltaláló tiszteletére megépített tér átnevezése Március 15. térre. Rubik Ernő a világhírű, tehetséges magyar feltaláló egyik legismertebb logikai játéka, a Rubik kocka a Rubik év tiszteletére valósult meg 2014-ben, mely azóta szintén egy új szimbóluma lett a városnak. A városlakók nagy kedvence a belváros szívében kialakított, látványos és színes park. Legyen csak a térségből, a fővárosból, vagy a világ bármely pontjáról ideérkező látogató, örömmel fedezi fel a világ minden pontján ismert kockát, a magyarság egyik büszkeségét. A Barátság Kulturális Központ rendszeresen itt rendez versenyt fiatalok számára nagy sikerrel. Kiváló találkozási pont lett a százhalombattaiak számára a Rubik tér, ahol beszélgetnek, pihennek, egyszerűen jól érzik magukat az emberek. A Summerfest ideje alatt a külföldiek szívesen fotózkodnak és küldik a világ különböző pontjaira az itt készült képeket, mely városunk hírnevét öregbíti, kiváló reklámhordozó. Rengeteg pozitív visszajelzés, fotó bizonyítja, hogy a közkedvelt színes tér megvalósítása jó döntés volt, kár lenne átnevezni.

Talán azért is jó, ha megosztjuk véleményünket, hogy más szemszögből is megvilágíthassuk a tényeket. Százhalombatta Város Önkormányzata nem elvenni, hanem hozzátenni szeretett volna az itt élők mindennapjaihoz, komfortérzetéhez az ünnepeihez. Ily módon is meg tudjuk becsülni a múltunkat, a történelmünket, tudunk emlékezni, ha kell méltósággal, hiszen ahol tisztelik a múltat, ott helye van az újnak is. Ha helyén kezeljük az értékeinket, értelmet, tartalmat adunk a maga helyén és idején, akkor rendben mennek a dolgaink.
 
Tisztelettel:
Dobos Ágnes
városházi szóvivő

Százhalombatta, 2017. 06. 08.
AKTUÁLIS
2018-01-17 - Vezér Mihály polgármester közleménye - Számos hírportál számolt be arról a tragikus és sajnálatos balesetről, amely szombatra virradó éjszaka, január 13-án történt a százhalombattai vasútállomáson. Két fiatalt rázott meg az áram.
2018-01-11 - Megjelentette 2018-as szelektív naptárját a százhalombattai Szákom Nonprofit Kft.
2018-01-11 -
LEGFRISSEBB HÍREINK
Girja - Két arany, egy ezüst - Battaiak a horvát bajnokságon
2018-01-22
A SZVISE három versenyzője is részt vett a nyílt horvát girja bajnokságon, amelyet Csázma városában rendeztek január 20-án.

Tartják magukat - Szezonértékelő Keresztes Józseffel
2018-01-22
Nem indult jól a Százhalombattai KE kézilabdázói számára a 2017/2018-as bajnokság. Az őszi szezon értékeléséről Keresztes József szakmai igazgatóval beszélgettünk.

Könyvjelző - Mark Wolynn: Örökölt családminták
2018-01-22
A tizenkilenc éves Jesse egyik éjjel szokatlan dologra riadt fel.

Derült égből rock and roll - Kipróbáltuk a Gastrockitchent
2018-01-22
Váratlanul, de kellemes meglepetésként érkezett városunkba a Gastrockitchen rock kocsma tavaly december közepén, amelynek megálmodója, üzemeltetője a zenész- és vendéglátó körökben széles kapcsolatrendszerrel és (más területen, de) komoly vállalkozói tapasztalatokkal rendelkező Rácz Richárd.  Az ötven éve kocsmaként üzemelő, sokak által ismert hely új koncepciójára, hangulatára, kínálatára a Hírtükör is kíváncsi volt. Nemes Dóra írása.

Tűz a szívekben
2018-01-22
Bódy Magdi, a magyar jazz királynője és Szatai Gábor rockénekes erősítette a Freedom zenekar különböző formációit a IX. Újévi Koncerten, amelyre Százhalombattán, a Szekeres Rendezvényközpontban került sor január 14-én.

Két keréken, biztonságban
2018-01-22
A százhalombattai kerékpárutak fejlesztéséről tartott lakossági fórumot az MSZP helyi szervezete január 19-én a Centrál étteremben.

Kimaxolta a versenyt Horváth Csenge
2018-01-22
Nyolc arany-, három ezüst- és egy bronzérmet szereztek a battai versenyzők a III. Évindító Nemzetközi Szenior Úszóversenyen január 20-án Szentesen.

Pest Megyei Úszó Diákolimpia
2018-01-22
Sokadik alkalommal adott otthont a Százhalombattai Városi Sportuszoda a Pest Megyei Úszó Diákolimpiának, amelyet január 21-én, vasárnap rendeztek meg, figyelemmel az előző napi felvételikre.

Kipp-Kopp tehetségműhely
2018-01-19
A százhalombattai Kipp-Kopp Óvodában hagyomány, hogy a "Játszani jó!" drámajáték-tehetségműhely tagjai mesét adnak elő a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Elhunyt László Károly
2018-01-19
Elhunyt László Károly okleveles gépészmérnök, a Dunai Kőolajipari Vállalat egykori alapító munkatársa december 19-én.

Teke hírek - Meglett a 6. hely
2018-01-19
Megszerezte a hatodik helyet a Battai Gurítók csapata a 2017-es Budapest és Környéki Szabadidős Amatőr Teke bajnokság utolsó, halasztott mérkőzésén január 14-én.

Utálom azokat a megnyitókat...
2018-01-18
Utálom azokat a megnyitókat, ahol a megnyitó személy magáról kezd el beszélni, saját szubjektív véleményét hangoztatja. /"Meglátásom szerint, úgy gondolom, úgy érzem...."/ Olyan is volt, hogy egyszerűen kimentem emiatt. De most vagyok elég fáradt, hogy magamról fogok mesélni. Ha figyeltek, azért remélem, közben rájöttök, hogy rólatok és Bandyról.

In Memoriam
2018-01-18
Az elmúlt hétvégén tragikus hirtelenséggel elhunyt tehetséges fiatal fotósra, Bicskei Bencére emlékeznek a Barátság Kulturális Központban az intézmény számára készített fotóival. A válogatás a Minigalériában látható január 21-ig, vasárnapig.

Már idén üzemelni fog a százhalombattai naperőmű
2018-01-18
Hamarosan elkezdődik a Dunai Solar Park kivitelezése Százhalombattán, amely 17,6 megawattos beépített kapacitásával az ország egyik legnagyobb naperőműve lesz. A beruházó MET Csoport jóváhagyta a 25 millió eurós beruházási döntést. A részletekről elsőként a százhalombattaiakat tájékoztatta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű vezérigazgató-helyettese, a MET Power üzletfejlesztési igazgatója.

A társasházak fizetik a szemétszállítást
2018-01-17
A jövőben a társasházaknak számlázza ki a hulladékszállítás díját a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NKHV) Százhalombattán. A január 1-jén életbe lépő változásról a térségi közszolgáltató helyi alvállalkozója, a SZÁKOM Nonprofit Kft. tájékoztatta a közös képviselőket.

Bóna Zoltán a kormánypárti jelölt
2018-01-16
Hivatalossá vált, hogy Bóna Zoltán jelenlegi országgyűlési képviselőt indítja a FIDESZ-KDNP a Pest megyei 8. számú választókörzetben az áprilisi parlamenti választáson. Az országos választmány mai ülésén fogadta el a 106 egyéni országgyűlési képviselőjelölt listáját.

Tragédia az állomáson
2018-01-16
Halálos baleset történt január 13-án hajnalban a százhalombattai vasútállomáson. Két 20 év körüli fiút áramütés ért, miután felmásztak egy vagon tetejére. Egyikük a helyszínen életét vesztette, a másikat súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Lapunk információja szerint a fiatalok csoportosan, feltehetőleg szórakozóhelyről érkeztek a helyszínre, ahol ketten – valószínűleg – kalandvágyból felmásztak egy várakozó vagon tetejére, ahol a nagyfeszültségű vezetéktől áramütést szenvedtek.

Lakossági fórum a kerékpárutakról
2018-01-16
A százhalombattai kerékpárút-hálózat fejlesztéséről és felújításáról rendez fórumot a városi MSZP szervezet január 19-én, pénteken 17 órakor a Hotel Trainingben található Centrál Étteremben.

Horvátországi vendégszereplés
2018-01-16
A horvátországi Rogoznicaban, a 12. Rogoznica Kupán versenyeznek a százhalombattai Energia Modellező Klub hajómodellezői IOM hajóosztályban január 19-21-én. A csapatot Forrai Csaba szakosztályvezető irányítja.

Aranyérmes focisták
2018-01-15
Aranyérmet szerzett a VUK SE U11-es labdarúgócsapata a január 13-án Ercsiben megrendezett Téli Kupán. A battai srácok 5 győzelemmel és 1 döntetlennel, 18-3-as gólkülönbséggel végeztek az élen a rendkívül erős mezőnyben.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.