2024. június 17. - Laura, Alida napja
Hétfő
Min:15°
Max:27°
Kedd
Min:18°
Max:30°
Szerda
Min:19°
Max:30°
Csütörtök
Min:18°
Max:27°
Péntek
Min:18°
Max:33°
Önkormányzat

"A szabadság mindennél fontosabb"
2024-03-19 - A hagyományokhoz híven koszorúzással, díjátadó ünnepséggel és díszelőadással emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról Százhalombattán március 15-én. Vezér Mihály polgármester a többi között a haladó társadalmak létrejöttéhez nélkülözhetetlen szabadság meglétének szükségességét hangsúlyozta beszédében.
A Göncz Árpád téri Petőfi Szobornál az Önkormányzat nevében Vezér Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy Balázs alpolgármesterek, illetve dr. Horváth Ágota aljegyző helyezett el koszorút, majd a Nemzetiségi Önkormányzatok, a helyi testületben képviselettel rendelkező pártok, független képviselők, az iskolák és óvodák, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, továbbá a vállalatok, civil szervezetek és a polgárok koszorúztak.

A koszorúzást követően városi kitüntetéseket adtak át a Barátság Kulturális Központban.
Az Önkormányzat a helyi közügyek valamely területén élért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére alapított díjakat.

Vezér Mihály polgármester megtisztelőnek nevezte, hogy olyan, a közösségért aktívan tevékenykedő személyeket ismerhet, méltathat, akik az élet különböző területén nem csak a városnak, hanem az országnak is példát mutatnak. Mély elkötelezettséggel hisznek céljaik megvalósulásában, a közösség "lángoszlopaiként"; büszkén állíthatóak példaként a fiatalok számára.
Százhalombatta csodálatos város, a Képviselő-testület mindig a "bőség zavarával küzd" az elismerések odaítélésekor, mert nagy sok kiválóság közül kell választani. Az elismerésekről szóló döntés mindig széles konszenzust tükröz, a díjazottak tevékenységét objektív alapon mérlegelik.
A polgármester úgy fogalmazott, büszkeség számára hogy személyesen ismerheti a kitüntetetteket; méltán esett rájuk a választás.

A Halom Televízió ezúttal is kisfilmekben mutatta be a díjazottakat.

Egészségünkért Díj – Dr. Bencze Rita Éva, háziorvos, diabetológus
Dr. Bence Rita Eva tősgyökeres százhalombattai. Tanulmányait az 1. számú Általános Iskolában kezdte, majd a Vörösmarty Mihály Gimnázium elvégzése után a SOTE Általános Orvostudományi Karán Általános orvosi diplomát szerzett 1997-ben. háziorvosi sürgősségi ügyeletes orvosként dolgozott a Százhalom Egészségügyi Központban 2005-2011-ig, majd 2008. február 1-jétől napjainkig felnőtt háziorvosként dolgozik.
A SOTE Szak- és továbbképzési Központ oktató családorvosa 2020-tól, vármegyei háziorvosi szakfelügyelő főorvos 2021-től. A ,,Pro Família Vegyes Praxisközösség Százhalombatta" konzorcium vezetője 2021-től.
Számos alkalommal orvosi ügyeletet biztosított városi sporteseményeken és a Barátság Kulturális Központ rendezvényein. Városi Egészségnap szervezésében vett részt a városi egészségnevelővel – onkológia, diabetológia, gasztroenterológia területen.
Több alkalommal részt vett a Battai Napokon tartott szűréseket végezve. Előadásokat tartott az Eötvös Iskolában.
Dr. Bence Rita Eva kiváló háziorvos, pacienseit a legnagyobb odafigyeléssel és gonddal kezeli.  A Magyar Orvosi Kamara Pest Vármegyei Területi Szervezetének Elnökévé választották 2023 október 4-én.
Az elismerést Török Sándor alpolgármester és Lukács Bernadett önkormányzati képviselő adta át.

Gyermekekért Díj – Dr. Brauswetterné Papp Éva, a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola intézményvezetője
Dr. Brauswetterné Papp Éva több mint 20 éve a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola tanára, 2021-től intézményvezetője. Az iskolában folyó nyelvoktatás egyik vezéralakja, munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény két tanítási nyelvűvé váljon. A folyamat kezdeményezésében és lebonyolításában is oroszlánrészt vállalt. Intézményvezetősége alatt az iskola kiválósan teljesít a tanulmányi és sportversenyeken, a felmérési eredmények is kimagaslóak.
Eötvös-effektus Alapítvány, a Szülői Munkaközösség és a tanári kar kooperációjában kulcsszerepet tölt be, aminek köszönhetően az intézmény nem csak a szellemi értékteremtésben és oktatásban szerepel kiválóan, de fejlődés tapasztalható az iskolaépület megjelenésében is. Ennek kiváló példája a nemrégiben átadott sportudvar, melynek létrejötte is egy többszereplős együttműködés eredménye. 2023-ban vált az Eötvös Iskola 50 évessé, a jubileum alkalmából színes rendezvénysorozatot szerveztek, melynek koordinálásban Dr. Brauswetterné Papp Éva kiemelten fontos szerepet játszott.
Az elismerést Vezér Mihály polgármester és Szabó Zoltán önkormányzati képviselő, szakbizottsági elnök adta át.

Köztisztviselői Díj – Vad Szilvia, Hatósági Iroda vezetője, Százhalombatta Város Önkormányzata
Vad Szilvia 2004 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Békés vármegyében született, rokoni szálak fűzték Százhalombattához. A látogatásokkor megtetszett a fejlődő, tiszta város, adottak a sportolási lehetőségek, ezért úgy határozott, hogy itt szeretne családot alapítani.
Az adócsoport ügyintézőjeként dolgozott először, majd a csoport vezetője lett 2016-ban, jelenlegi munkakörét 2022 augusztus 22-e óta tölti be; számos feladatot lát el a Hatósági Iroda. Vezetőként széles, naprakész jogszabályi ismereteken alapuló, felelősségteljes munkát végez. Határozott, energikus, ugyanakkor empatikus vezető, aki precízen és példaértékűen dolgozik.
A Képviselő-testület által neki ítélt elismerés megerősíti abban, hogy jó irányba haladva irányítja a Hatósági Irodát.
Az elismerést Vezér Mihály polgármester és dr. Turbucz Sándor címzetes főjegyző adta át.

Testnevelési és Sport Díj – Szabó Zoltán ultratriatlon versenyző
Szabó Zoltán idén 30 éve, 1994 óta él Százhalombattán. Gyerekkorától fogva sportol, kislánya elvesztése után az ultratriatlon – 38 km úszás, 1.800 km kerékpározás és 422 km futás – felé fordult, hogy a gyász okozta fájdalmat és feszültséget a sportban vezesse le. Legfőbb támogatója párja, Margaréta. Többször teljesítette az emberfelettinek számító távot, továbbá 76 Ironman és mintegy 200 maraton versenyen, valamint számos ultrafutáson vett részt, ezzel példát mutatva másoknak.
Élménybeszámolókat, előadásokat tart gyermekek és felnőttek részére is, hogy másoknak is átadja üzenetét: megfelelő kitartással és szorgalommal a legnehezebbnek tűnő fizikai és lelki akadályokkal is meg tud küzdeni az ember.
Az elismerést Sinka László önkormányzati képviselő, tanácsnok és Szabó Gábor önkormányzati képviselő adta át.

Szociális Munkáért Díj – Schaffer Judit a Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat ügyvezetője, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület elnökhelyettese
A Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat 24 éve kezdte meg a betegek otthonában végzett egészségügyi ellátó tevékenységét Százhalombattán, amely azóta már kiterjedt a szomszédos településekre is. Az otthoni szakápolás rendszerében elsősorban rehabilitációval foglalkoznak, krónikus vagy műtéti sebeket gyógyítanak, infúziót adnak, mozgásszervi műtétek és megbetegedések, balesetek után rehabilitálják mindazokat, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy eljárjanak a szükséges kezelésekre. Az otthoni hospice ellátásban az életük végén járók és családjaik megsegítésére nyújtanak egészségügyi, pszichés és szociális támogatást. Munkájukat térítésmentesen vehetik igénybe a rászorulók.
Schaffer Judit a kezdetek óta ügyvezetője a Szolgálatnak, segítségük sok-sok beteg ember számára "egy utolsó ajándék". Lelkiismeretes, szakmailag felkészült, kedves személyét minden kollégája kedveli. Munkájában ezek az emberi tulajdonságok nélkülözhetetlenek, hiszen a végső stádiumban lévő betegek ellátását csak szívből és szeretetből lehet csinálni. A hospice ellátás területén évente átlagosan 520 családon segítenek, közel 10.400 látogatást tesznek betegeik otthonában. Judit folyamatosan képzi magát, egészségügyi menedzser, hospice szakápoló és koordinátor, gyógytornász és nyirokterapeuta végzettséggel is rendelkezik. Saját bevallása szerint munkájában a betegközpontú gondozást –, amely hozzásegíti betegeit az elérhető legmagasabb önállósághoz és életminőséghez –, az Egyesület vezetésében pedig a minőségi hospice ellátás szolgálatát és a kollégák közötti hatékony együttműködést, a folyamatos tudásfrissítést tartja a legfontosabb feladatának.
Az elismerést Török Sándor alpolgármester és Sinka László önkormányzati képviselő, tanácsnok adta át.

Környezetvédelmi Díj – Tőke Gyula, főmérnök, SZÁKOM KFT
Tőke Gyula kétéves kora óta él Százhalombattán. A természet iránti tisztelete és szeretete motiválta arra, hogy jelentkezzen a Környezetgazdálkodási agrármérnök szak-hulladékgazdálkodási szakirányra, melyet kitűnő eredménnyel végzett el. Szakmai tevékenységét egy belga-magyar környezetvédelemmel foglalkozó vállalatnál kezdte. Többször volt továbbképzésen Belgiumban, ahol az iparban és a háztartásokban nagy mennyiségben használt karcinogén azbeszttartalmú anyagok vizsgálatával és ártalmatlanításával foglalkozott.
2008-ban a százhalombattai Dunamenti Erőmű akkori tulajdonosai úgy döntöttek, hogy elbontják a rossz állapotban lévő, orosz gyártmányú F blokkjait. Mint kiderült, a kazánok szigetelésére több száz tonna azbeszt tartalmú anyagot használtak fel. A projekt lebonyolítására egy 5 fős mérnöki csapatot szerveztek, melyben a környezetvédelmi, és azbesztmentesítési feladatok irányítását látta el. A munkálatok öt évig tartottak, de sikeresen, a város veszélyeztetése nélkül zárultak.
2013-ban a Szákom Kft. köztisztasági részlegének vezetését vette át. Feladatai között szerepelt a város köztisztasági és hulladékgazdálkodásának szervezése, irányítása. Munkavégzése során mindig a jogszabályi és szakmai kritériumoknak, valamint a lakossági igényeknek való megfelelést helyezte előtérbe. Kiemelten fontosnak tartja a tiszta és rendezett városkép megőrzését. 2023 júniusa óta a főmérnöki feladatokat látja el a Szákom Nonprofit Kft.-nél.
Az elismerést Szalai Attila önkormányzati képviselő, szakbizottsági elnök adta át.

Közrend, Közbiztonsági Díj – Kövér Tibor közterület felügyelő
Kövér Tibor 2007 óta dolgozik közterület-felügyelőként a Százhalombattai Polgármesteri Hivatalban. Nap, mint nap fáradhatatlanul járja a várost autóval vagy gyalogosan, hogy felmérje az infrastruktúra vagy az eszközök állapotát, amely nélkülözhetetlen azok megfelelő időben történő javításához. Az évek során kiváló helyismeretre tett szert, amely munkavégzésének hatékonyságához nagyban hozzájárul. Helyi lakos, aki a városi rendezvények biztosításában is részt vesz, így a battai közösség ismert és megbecsült tagja. Ennek, és szakmai felkészültségének köszönhetően a lakossági panaszokat és bejelentéseket példásan kezeli.
Az elismerést Nagy Balázs alpolgármester adta át.

Város Díszpolgára – Katona Tamás lelkész, a Hit Gyülekezete százhalombattai vezetője, a Freedom zenekar menedzsere
Katona Tamás humánusságáról, és emberszeretetéről folyamatosan tanúbizonyságot téve idén 13. alkalommal rendezte meg a Freedom zenekar Újévi koncertjét, amely azon felül, hogy országosan jegyzett színvonalas vendégelőadókkal szórakoztatja a közönséget, karitatív célt is betölt. A koncertek alkalmával különböző jótékonysági szervezeteknek, vagy nehéz sorsú személyeknek gyűjtenek adományokat, ezzel jelentős segítséget nyújtanak hátrányos helyzetű embertársainknak. A zenekar menedzsereként, és az események főszervezőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett, melyek okán a százhalombattai közélet megbecsült tagja. A jótékonysági koncertek szervezéséért, közösségépítő munkájáért és a százhalombattai hitéletben betöltött szerepe miatt méltó a "Város Díszpolgára Cím" kitüntetésre.
Az elismerést Vezér Mihály polgármester adta át.

Nagyszabású főtéri díszelőadással emlékezett a város az 1848- 49-es forradalom és szabadságharcra, illetve a hősökre.
Vezér Mihály polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy sokan érezték fontosnak, hogy együtt ünnepeljenek.
Felidézte, hogy az eseményeket elindító mozzanatot eredetileg csak március 19-ére tervezték a liberálisan gondolkodó márciusi ifjak. A konzervatívokkal szemben gyors ugrással, a tömegeket bevonva szerettek volna változásokat a Habsburg udvarral szemben, sietették a függetlenség kivívását, a polgári átalakulást. Számos követelést fogalmaztak meg, a többi között önálló magyar Nemzeti Bankot, az úrbéri rendelet megszűntetését, jobbágyfelszabadítást akartak.
Úgy gondolták, hogy sokan érkeznek a Pesti vásárra József napon, március 19-én, ez pedig jó alkalom lehet a tömegek mozgósítására. Bécsben azonban – főként az egyetemistáknak köszönhetően – kitört a forradalom a március 13-án, ezért nem várta meg az itthoni ifjúság az eredetileg kitűzött dátumot.
Nem voltunk egyedül a polgári átalakulásért vívott küzdelemben Európában, sőt a fő szellemi sodorban voltunk, még Olaszországban is indult hasonló mozgalom. Azonban sehol máshol nem bontakozott ki olyan nagyszabású fegyveres ellenállás, mint nálunk; egész Európa minket figyelt.
A polgármester felidézte a gyorsan, erőszakmentesen zajló március 15-i eseményeket, kiemelve az egyetemista értelmiség meghatározó szerepét. Ezek az események máig hatnak, nélkülük nagy valószínűséggel nem következhetett volna be 1956 forradalmi sorozata, és nem történhetett volna meg az 1989-es vérnélküli rendszerváltoztatás.
A 12 pont egyik legfontosabb, első helyen álló követelése a szabad sajtó megteremtése, a cenzúra eltörlése volt. Az utolsó, az Erdéllyel való uniót követelő pont kifejezi a mindenkori összefogás szükségességét; ez különösen fontos a mostani szomszédos, ukrajnai háborút árnyékában.
Szent István király óta nem lehet kérdés, hogy Magyarország a nyugathoz tartozik – fogalmazott Vezér Mihály. Nem szabad kétséget hagyni afelől, hogy "mi nem bot akarunk lenni a kerék küllői között, hanem magunk is hajtani akarjuk a magunk szerény erejével az európai civilizált népek értékrendjét".
A szabadság mindennél fontosabb, nagyon drága kincs; erre mutatottak rá a márciusi ifjak és a szabadságharc, illetve az események nyomán megindult polgáriasodás. Minden haladó társadalom alapja a nyílt, szabad gondolkodás, nélküle nincs gazdasági fejlődés sem. Az együttműködés jegyében kell rendezni a vitás kérdéseket az országon és a településeken belül, csakúgy, mint globális szinten. Mindemellett fontos, hogy megőrizzük identitásunkat, kulturális értékeinket, sokszínűségünket.
Vezér Mihály örömét fejezte ki, hogy sok fiatal részt vesz az ünnepségen, illetve szerepel a Szigetvári József által összeállított díszelőadásban. Nagyon fontos, hogy a gyermekekbe ivódjon a hazaszeretet, az egymásért való felelősségvállalás, és hogy megérezzék az előre vivő csapatmunka ízét; hála és köszönet ezért az oktatóknak.

A díszelőadásban közreműködött a Forrás Néptáncegyüttes Független Színház társulata és a Nagyforrás Táncegyüttes, a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és oktatóik, a Thália Színitanoda, a Budapesti Angyalföldi Vadrózsák Néptáncegyüttes. Továbbá Benkő Péter színművész, Vastag Tamás színész, énekes Nagy Péter János színművész Zsikó Zsuzsanna népdalénekes, a Forrás társulati tagja, Baranya Dávid és Sztana Alexandra a Dancig With the Stars táncosai, Házi Tamás és Erdélyi Katalin balett művészek, Kurucz Ádám Attila operaénekes. Az Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium, az 1 sz. Általános Iskola, az Eötvös Lóránd Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola tanulói, valamint a Muslinca Dalárda.
Zeneszerző Cserta Balázs, koreográfusok Fundák Kaszai Lili, Darabos Péter, Módos Máté, Fundák Kristóf, jelmez Winklerné Petri Kiss Borbála, Varjú Edéné.
Dramaturg- szerkesztő-rendező Szigetvári József, Bessenyei György és Magyar Arany Érdemkereszt díjas, a Magyar Kultúra Lovagja. (Fotó: Tóth Erzsébet)


AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
Modernkori történetek - Közel 50 interjú egy kötetben
2024-06-15
A 95. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Fazekas István "Beszélgetés a mi időnkről" című interjúkötete az Üveghegy Kiadó gondozásában, Százhalombatta Város Önkormányzatának támogatásával. A szerzővel könyvbemutató keretében Véghelyi Balázs kiadóvezető beszélgetett a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az est díszvendége Balogh Júlia szerkesztő, rendező, Csoóri Sándor özvegye és hagyatékának gondozója volt.

Aranyszívek
2024-06-15
A Sérültekért Alapítvány a hagyományos Aranyszív Ünnepen mondott köszönetet támogatóinak, segítőinek, illetve idén is átadták az Aranyszív Díjat, amelyet olyan személyek kaphatnak, akik sokat tesznek a sérült emberek társadalmi integrációjáért. Külön elismerést vehetett át több foglalkoztatott fiatal, illetve egy alapítványi munkatárs, továbbá támogatók átadták az alapítvány számára gyűjtött adományokat.

Egészségnap az eredmények tükrében
2024-06-14
Ahogy korábban megírtuk, szinte a teljes létszámot kihasználva, mintegy 180 páciens regisztrált az Önkormányzat és a Százhalom Egészségügyi Központ által szervezett második, ingyenes májusi egészségügyi szűrőnapra. Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán tájékoztatott az eredményről.

Squash Országos Bajnokság Százhalombattán
2024-06-13
A junior OB után a Százhalombattán az Omega Sportcentrum adott otthont a Magyar Squash (fallabda) Szövetség XXXVI. Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságnak június 8-9-én.

A könyv ünnepe
2024-06-11
Csodás napot töltöttünk együtt a Battai Könyvünnep alkalmából június 7-én. Köszönjük! A könyveket, a történeteket, a meséket ünnepeltük, a közös élményt, ami összehoz bennünket – kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az időjárással is megküzdöttek
2024-06-10
A tervezett teljesítési időn belül futott a célba Nagy Orsolya és Hajduné Bukó Judit a SZVISE színeiben, a BSI ALDI Női Futógála 10 km-es távján.

Egyértelmű megerősítés - Helyi Önkormányzati Választások 2024
2024-06-10
Vezér Mihályt, az ÉSZKE színeiben induló jelenlegi polgármestert 6798 választópolgár erősítette meg szavazatával, hogy a 2024-2029 ciklusban is vezesse a várost – a Nemzeti Választási Iroda nem jogerős adatai alapján.

Könyvből soha nem elég - Felajánlás a Családsegítőnek
2024-06-08
Széles műfajpalettát felölelő könyvcsomagokat adott át a Városi Családsegítő és Gondozási Központnak, illetve az ott működő nyugdíjas klub javára az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület tagjai.

Megcsonkított ország
2024-06-07
104 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, ami nyomán Magyarország elvesztette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, továbbá súlyos csapást mért a gazdaságra a természeti kincsek nagy részének szomszédos országokhoz kerülésével.

Megújult az 1-es iskola udvara
2024-06-06
A 26 millió forintos önkormányzati támogatással megvalósult beruházás keretében műfüves borítást helyeztek le, új eszközöket szereztek be és telepítettek, valamint felújították az atlétikai pályákat.

Tavaszi nagyüzem a teniszezőknél
2024-06-06
Számos érmet szerezett a VUK SE Teniszszakosztálya a tavaszi hazai és országos rendezésű versenyeken – tájékozatott Dénes Tibor vezetőedző.

Értékteremtő fiatalok
2024-06-06
A Városi Gyermeknapon adták át a Barátság Kulturális Központ által alapított Janikovszky Éva Művészeti Díjakat az amatőr művészeti tevékenységet folytató gyerekeknek.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - SZEKRÉNYMESE
2024-06-06
Egyszer volt, hol nem volt, volt két szekrény, akik még az elmúlt században láttak napvilágot. 

Jani Bácsi!
2024-06-06
Emlékszem, amikor a jelenlegi otthonunkba költöztünk, egy Erkel körúti lakásba, Jani Bácsi volt az első lakó, aki érdeklődve tekintett ki a lépcsőházba, majd gyorsan be is mutatkozott. 

Három érem a modellvitorlás kupán
2024-06-06
Egy ezüst- és két bronzérmet nyert a Dunamenti Energia Modellező Klub a május 31. és június 2. között rendezett Kanizsa Kupán – tájékoztatott Kunvári Sándor az egyesületi tagja.

Alapkőletétel - Új otthon épül az időseknek
2024-06-04
A legmodernebb körülményeket biztosítja majd az a gondozóház, amelyet az egykori Százszorszép Óvoda épületéből, bővítéssel alakítanak ki. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló intézmény alapkövét június 4-én tették le.

Eskütétel
2024-06-04
Vezér Mihály polgármester előtt, június 3-án letették esküjüket a szavazatszámláló bizottságok szervezetek által megbízott tagjai, akik a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választások lebonyolításában vesznek részt. Százhalombatta 8 egyéni választókerületében mindenhol 2-2 szavazókörben lehet leadni a voksokat 6 és 19 óra között. A 16 szavazatszámláló bizottság hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.

Megújult körülmények között folytatódhat a gyermekek fejlesztése
2024-06-03
Önkormányzati támogatásból újították fel a Szülők Fóruma Egyesület Kodály Zoltán sétányon található központi helyiségét.

Útlezárás
2024-06-03
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda tájékoztatása szerint a Csokonai utca 11-12. között az úttest teljes szélességében forgalomlassító küszöb építése történik, ezért a Csokonai utca 2024. június 3. és június 5. között mindkét irányból zsákutca lesz.

Űrutazás és az emberiség
2024-06-03
A fenti címmel tartott – beszélgetés keretében – lebilincselő előadást Farkas Bertalan, nyugalmazott dandártábornok vadászpilóta, az első magyar űrhajós a BKK színháztermében május 29-én. Meglepetés vendégként St. Martin köszöntötte zenéjével az űrhajóst és a megjelenteket.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.