2023. június 02. - Kármen, Anita napja
Péntek
Min:15°
Max:26°
Szombat
Min:11°
Max:21°
Vasárnap
Min:10°
Max:22°
Hétfő
Min:15°
Max:20°
Kedd
Min:14°
Max:20°
Rendőrségi hírek

Harminc év a biztonságért
2022-04-12 - Három évtizede kezdte meg működését a százhalombattai rendőrőrs. A jubileumról nyílt nappal egybekötött ünnepség keretében emlékezetek meg. Az érdeklődők megismerhették az épületet, a rendőrség szervezeti felépítését, korabeli rendőrautókat, egyenruhákat, és kutyás bemutatót is láthattak.
Vezér Mihály polgármester elmondta, hogy nagy mérföldkő volt az önálló őrs megalapítása az önkormányzat, a politikai szándék és az akkori rendőri vezetés támogatásával. A város hosszú éveken át anyagilag is segítette a rendőrség munkáját. Felidézte, hogy az akkori megyei főkapitány Komáromi István volt, az érdi kapitányságot Mihály István, a battai őrsöt pedig – a leghosszabb ideig – Kárász Benjámin vezette. Az egykori parancsnok később a közterület-felügyeletet irányította, a helyi polgárőrséggel és a rendőrséggel ápolt nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatai révén összehangolta a közbiztonsági feladatokat. Bár Kárász Benjámin már nem lehet velünk, de "figyelő szemeit talán rajtunk tartja" – fogalmazott Vezér Mihály. A hármas összefogás eredményeként folyamatosan csökkent a bűncselekmények száma Százhalombattán, illetve egyre több megelőző intézkedést tudott hozni az önkormányzat. Kiépült a városban a térfigyelő kamerarendszer, amely fokozatosan bővül, a végpont az őrsön található. Rendszeresek a rendőrségi bűnmegelőzési előadások az iskolákban és a nyugdíjas klubokban. A polgármester köszönetét fejezte ki a rendőrségnek és mindazoknak, akik akár testi épségük kockáztatásával szolgálnak, és munkájuk nyomán kiemelkedő színvonalú lett a város közbiztonsága. Nagy tisztelet és társadalmi megbecsülés illeti őket, ami Százhalombattára jellemző is – tette hozzá a polgármester.

Nogula Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető kiemelte, hogy nagyon jó a battai őrs létszámfeltöltöttsége, 10 ezer lakosra 7 rendőr jut, ami jóval nagyobb az országos átlagnál. Hangsúlyozta, hogy a városban szolgálatot teljesítő kollégák lelkiismeretesen, precízen látják el a feladatukat. Sok munkatárs kötődik a településhez, ezért is érzik magukénak a problémákat, legjobb tudásuk szerint arra törekszenek, hogy a lakosság biztonságérzete megfelelő legyen.

Bátyi László rendőr alezredes, őrsparancsnok elmondta, hogy a mindennapi szolgálat során és a rendezvények biztosításával aktívan részt vesznek a város életében, tartják a kapcsolatot az iskolákkal és a lakossággal. A körzeti megbízottak a város több pontján elérhetőek, mobiltelefonon is hívhatóak, számuk a rendőrég weboldalán, illetve az őrsön kifüggesztve is láthatóak. A központi 112 hívón is bárki bejelenést tehet. Százhalombatta élhető és biztonságos város, ami annak is köszönhető, hogy rendkívül jó az együttműködés az önkormányzattal. Az egység önállóan látja el a napi szolgálati feladatokat az érdi kapitány koordinálásával – tette hozzá az alezredes.

Szél Pál a Közrendi Bizottság elnöke, a százhalombattai polgárőrség elnök-alapítója felidézte, hogy 124 jelentkezővel, 1994-ben alakult meg a civil szervezet. Az alapítók még Mihály István rendőr dandártábornok, Vezér Mihály polgármester, Körömi Lajos őrsparancsnok helyettes és Szalai Attila képviselő voltak. A kezdeti létszám mára 35-40 főre csökkent, amely elegendő a városi szolgálat ellátásához. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a rendőrséggel, amelyhez kitűnő alap volt, hogy jól ismerték az akkori megyei és érdi főkapitányt, akiktől nagyon sok szakmai segítséget kaptak. Sikerült megvalósítani azt a célt, hogy mielőbb megteremtsék a nyugodt légkört, abban az időben ugyanis sok bűncselekmény történt, jelen volt a városban a félelem. Szép Pál kiemelte, hogy a polgárőrség megalakulása után fél évvel 32%-al csökkent a bűnesetek száma, ami a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel való hatékony együttműködésnek köszönhető. Szólt arról is, hogy folyamatosan fejlesztik a szervezetet, továbbképzéseket tartanak. Szárazon és vízen is teljesítenek szolgálatot, bővül az eszköz, illetve a jármű park. Gépkocsival, motorral, kerékpárral, motorcsónakkal és gyalogosan látják el a feladatokat. Kölcsönösen előnyös, és bevált a rendőrséggel való közös járőrözés, ami során sokat tanulhatnak a polgárőrök, illetve nagy segítség a rendőr számára a civil kolléga jelenléte.

Szalai Attila közrendi tanácsnok, a Pest Megyei Vagyonvédelmi Kamara elnöke a szervezet nevében ajándékot adott át a százhalombattai rendőrőrs részére. Hangsúlyozta, hogy kiváló a kapcsolat a rendőrség és a magánszektor között. A közterület védelmét a rendőrség, a polgárőrség és a felügyelet látja el, az állampolgári tulajdonét pedig a magán őrző-védő cégek, mint a százhalombattai Samuráj 07 Kft. A hivatalos szervek bűnüldöző jelleggel, a civil szervezetek pedig perventíve végzik munkájukat, amely során fontos az együttműködés. 

Az ünnepségen részt vett a Hagyományőrző Rendőrszázad is, amelynek tagjai díszegyenruhában álltak őrt. A fővárosi kapitányság kötelékében 10 éve alakult szervezet korabeli gépjárműveket is bemutatott. A 32 darabos járműparkból a battai őrs korához igazodva, a ’90-es évekből válogattak az ünnepre – mondta el Bogdán András rendőr alezredes, a hagyományőrzők parancsnoka. A díszes egyenruha legfontosabb elemei az elöl található lehajlott, letört virágú tulipánok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbefojtását szimbolizálják. A hátoldali részen azonban felemelik fejüket, a szabadság eszméjének továbbélését jelképezve. A fővárosi rendőrök egyenruhája az 1908-as császári rendelet nyomán megváltozott; a korábbi Kossuth-kalap zavarta az uralkodót, ezért helyette sisakot kellett viselni, illetve ugyanezen okból lekerült a ruházatról a nemzetiszínű szalag.  

AKTUÁLIS
2023-05-31 - Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
2023-04-07 - A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, amit szinte mindenkor és minden vallás ünnepel, illetve a különböző kultúrák megemlékeztek, megemlékeznek róla.
2023-04-03 - Elhunyt dr. Götzinger István.
Várják az óvárosiak véleményét a csekkbefizető automatáról
2023-06-01
Tisztelt Óvárosi lakóközösség! Magyar Posta Zrt. 2023. február 13-án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a vállalatot érintő erőteljes energiaválság miatt különösen nagymértékben megemelkedett költségek okán szünetelő, Százhalombatta 3. számú posta, azaz a 2440 Százhalombatta, Szent László utca 17. szám alatt található óvárosi postahely visszanyitására nincs lehetőségük. Erre tekintettel az Óvárosban sajnálatosan megszűnt a postai szolgáltatás.  

"Családbarát Hely" - Nyílt levél a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője és munkatársai részére
2023-05-30
Tisztelt Kovács Marianna Igazgató Asszony! Nagy örömmel olvastam levelét, amelyben tájékoztatott arról, hogy A Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a "Családbarát Hely" címet, a Családbarát Magyarország Központhoz benyújtott pályázat alapján. A könyvtár a családbarát szempontok megvalósulása szerint, mint szolgáltató hely pályázott és nyert.

Szúnyoggyérítés
2023-05-30
Földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Százhalombattán június 2-án, a napnyugta utáni órákban. Pótnapok, június 3-4-e, ugyanebben az időben.

Eredményes terepfutás
2023-05-30
Sikeresen teljesítették a SZVISE futói a VUK SE szervezésében, Százhalombattán megrendezett FUTAPEST terepfutóversenyen az 5 és a 11 km-es távokat.

Emlékezés a békediktátumra
2023-05-30
Megemlékezést tart a százhalombattai FIDESZ és a KÉSZ helyi szervezete az 1920 június 4-én életbe lépett trianoni békeszerződésről, amely nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát. A kormány az évfordulót 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Lukács Bernadettet, a százhalombattai FIDESZ elnökét kérdeztük az eseményről.

8. Battai Könyvünnep
2023-05-30
Az országos könyvheti rendezvényeket megelőzve, Százhalombattán június 2-án megünnepeljük a könyveket, az olvasást!

Kincsek a könyvtárban
2023-05-30
Felemelő gálával zárult a 2023. évi Városi vers- és prózamondó verseny a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban május 19-én, pénteken. A többhónapos versenyfolyam során több mint 150 diák fordult meg a gyerekkönyvtár színpadán. Pontos számot azért nehéz mondani, mert közülük többen több kategóriában is indultak. Volt olyan kisdiák, aki háromban is, de róla később!

Rejtelmek éjszakája az Arany Bálon
2023-05-30
Elegánsan dekorált bálterem, színvonalas műsor, hideg-meleg változatos svédasztal, szülői süteményektől telített büfé, széles spektrumot kínáló italpult és maximális vendéglétszám jellemezte az ARANYKAPU ALAPÍTVÁNY immáron 16. alkalommal, a Szekeres Rendezvényközpontban megrendezett bálját.

Egy katonaorvos sírfelirata a római kori Százhalombattáról
2023-05-30
A közelmúltban a "Matrica" Múzeumba került római feliratos síremléket Nerius Fortunatus nevű férfi halotti szellemeinek állították. Sírfelirata alapján ő az észak-afrikai mórok Kr. u. 2. század végétől Matricában állomásozó ezerfős gyalogos segédcsapatának (cohors milliaria Maurorum) az orvos tisztje (medicus ordinarius) volt.

Döntsön a lakosság; bevezetik a közösségi költségvetést - Képviselői-testületi összefoglaló
2023-05-27
Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta soron következő ülését. A testület a többi között támogatta a polgármester közösségi költségvetés megalkotására vonatkozó javaslatát, aminek lényege, hogy egy helyi közösség, akár választókerület - meghatározott összegig - közvetlenül dönthet környezete fejlesztéséről.

Két érem a modellvitorlás Kanizsa Kupán
2023-05-25
Ezüst- és bronzérmet nyert, valamint 4 dobogó közeli helyezést szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub Nagykanizsán az RG 65 osztályban, május 18-20-án – számolt be Kunvári Sándor egyesületi tag.

Dobogós hely a Modellvitorlás Észak Adria Kupán
2023-05-25
Bronzérmet és szép helyezéseket szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub a nagykanizsai megmérettetésen, május 19-20-án – Kunvári Sándor egyesületi tag beszámolója.

Akciós barnakőszén vásárlás
2023-05-24
Tradicionális hazai barnakőszénre hirdettek fűtési szezon előtti felkészülési akciót.

Közösségi költségvetés - Lakossággal közös városfejlesztés
2023-05-24
Százhalombatta polgármestere a közösségi költségvetés bevezetésére tesz javaslatot, ami révén minden választókerületben 10 millió forintos keret felhasználásáról dönthetnének az ott élők – hangzott el május 24-i sajtótájékoztatón.

Ünnepi szemétszállítás
2023-05-23
Változatlan rendben történik május 29-én, Pünkösdhétfőn a lakótelepen a kommunálishulladék szállítás, illetve Dunafüred I.városrészben a zöldhulladék szállítás.

Ismét segít a Remény Bajnoka
2023-05-22
Újabb táborozási pályázatot írt ki a százhalombattai gyerekek számára a Remény Bajnoka Alapítvány – hangzott el május 19-i tájékoztatón.

Összetört egy álom, nem sikerült a bennmaradás
2023-05-22
31-25-re kikapott hazai pályán a Százhalombattai KE a Debreceni EAC-től a férfi kézilabda NB I/B osztályában az utolsó fordulóban (félidő: hazai-vendég 12-14). Tallér Zsolt, a battai klub elnökének beszámolója.

Füredi Piknik és sárkányhajó verseny - Hagyományteremtő rendezvény
2023-05-22
Szabadidős és kulturális programokkal egybekötve rendezte meg az Önkormányzat a XVI. Tavi Sárkányhajó Versenyt a Csónakázó-tavon május 20-án.

Miniszteri elismerés
2023-05-21
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vigh Orsolyának Pintér Sándor belügyminiszter. A Százhalombattán, Óvárosban élő díjazott két évet dolgozott a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrésirányítási Főosztályán. Az elismerést elsősorban a koronavírus-járvány idején végzett tevékenysége, illetve egy sikeres újraélesztésben való részvétel okán érdemelte ki.

Virágváros - Együtt a szép környezetért
2023-05-21
Ismét nagyon sokan jelentek meg a virágosztáson Százhalombattán, ahol a város különböző helyszínein összesen 20 ezer tő egynyári növényből válogathattak a lakók. Petúnia, begónia, mézvirág, kakastaréj és büdöske is volt a választékban.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.