2021. április 18. - Andrea napja
Vasárnap
Min:5°
Max:10°
Hétfő
Min:5°
Max:9°
Kedd
Min:5°
Max:12°
Szerda
Min:6°
Max:16°
Csütörtök
Min:7°
Max:16°
Jegyzet

FŐTÉR
2021-03-26 - "A vers az, amit mondani kell" - Fazekas István író, költő, teológus gondolatai.
Gazsi és Bella, óvoda  híján, délelőttönként édesanyámnak segédkeznek a konyhában. Kis kezecskéjükkel gyúrják a tésztát, aztán a tésztából különféle ételeket improvizálnak. Egyszer csak megszólal a hároméves Gazsi: "Bella, ebben még nincs elegendő anyapalag." Anyapalagot mond az alapanyag helyett, mit sem sejtve a metatézis lényegéről, vagy éppenséggel arról, hogy miként a latinban a mater szóból a materia, úgy a magyarban is az anya szóból az anyag szavunk formálódott valamikor. (Vagy mindezeket talán ő tudja még a legjobban?)  Bella, aki már négyéves, rögtön tromfol: "Hűha, berkenye, ha nincs benne, tedd bele!"
A vers születésének titkát az utóbbi évszázadokban sokan kutatták, ám egyértelmű választ adni arra vonatkozóan senki nem tudott még eddig, hogy egy költemény létrejöttének hátterében a lelki, szellemi és emocionális okok hullámzásán kívül mi az a döntő tényező, amely által létrejön az az új nyelvi közeg, mely nem csupán gyönyörködtetni tudja az embert, hanem adott esetben morálisan és lelkileg fel bírja zaklatni, belső világát képes megvilágítani és formálni. Nyilván minden műalkotásnak más a keletkezéstörténete, ám én a magam részéről évek óta lakonikusan azt vallom: a vers "aranyfedezete" csak a megélt élet lehet, s minden igaz műalkotás elsősorban a Teremtő Istenre mutat. Bármennyire is absztrakt, abszurd, vagy tartalmában akár hitvallásainkkal vitatkozó nézeteket sugalmazó is egy-egy remekmű, mégis minden esetben képes figyelmeztetni az embert szélsőséges esendőségeire, bűntől átitatott tragikus csődjeire, s megválthatatlannak érzett toporgásaiból kiinduló félmegoldásaira. Mit is vallott Arisztotelész a műalkotás eredetéről? Azt, hogy a matéria meg a forma feltételeznek egy végső mozgatót, mely nem lehet más, csakis maga a Teremtő, s ez a versek keletkezésére is igaz.
Százhalombattán – hála Istennek! - sokan szeretik a verseket. Sokan írnak is. S akik írnak, nem magamutogatásból teszik, hanem azért, mert tudják, hogy a vers lényegesen több a költői képek áradásánál. Mintha Márton Bélától, a valamikor Százhalombattán letelepedett világhírű festőművésztől megtanulták volna, hogy alkotni csak önzetlen hittel szabad. Talán ezért van az, hogy ezt a várost sokszorosan is az otthonomnak érzem. S hadd tegyem hozzá: itt a versmondásnak is nagy hagyománya van. Nagyban formálta ezt könyvtárunk egyik dolgozójának, József-Rozsnyai Júlia színművésznőnek a versekhez való viszonya, Szélpál Stefinek és Rédli Évának a közöny fehér rongyait letépő és a testvériség tűzpiros lobogóira cserélő munkássága és a magyartanárok lelkeket nyitogató feladatvállalásai. De illik megemlítenünk Fazekas Major Gizella hazafias szavalatait és László Bandynak a sámánok révületét felidéző megszólalásait is. Mindezeknek eleven bizonyossága az, hogy évek óta rengeteg diákunk vesz részt a szavalóversenyeken, s az idei nagy versmondásnak a karantén sem lehet akadálya. A könyvtár dolgozói gondoltak egy merészet, s megrendezik a kibertérben a szavalóversenyt, ami igazából eddig elképzelhetetlen lett volna. Szükség törvényt bont, no, meg egyébként is, az internet világában is érvényesek Kányádi Sándor szavai: "A vers az, amit mondani kell."
A vers az, amit mondani kell, s milyen kár, hogy sokan már nem mondják! Református templomunknak a holdsugárban felizzó tégláiról egykori öreg barátném, a tavaly áprilisban elhunyt Bacsné Puch Júlia, a drága Jutka néni jut eszembe mostanában. Egy egyszerű, ám tiszta észjárású asszony volt, aki versben írta meg Százhalombatta várossá válásának történetét. Milyen szép is, hogy városunk vezetősége támogatta könyveinek a kiadását! S milyen szomorú és sajnálatos, hogy a járványügyi helyzet miatt nem lehettem ott a temetésén. Egyszer így figyelmeztetett: "Csak arra vigyázz, ha kiütnek is, ne hagyd, hogy rád számolják a kilencet! Állj talpra, s küzdj mindhalálig!" Petőfi Talpra, magyarjával felért ez akkor nekem.
Régebben Véghelyi Balázs barátommal gyakorta összejártunk. Egy bő évtizede még előfordult olyan is, hogy este 6-tól hajnal 4-ig csak a versekről beszélgettünk és semmi másról. Néha bizony olyan is megesett, hogy Balázs a zongorához ült, én meg gitárt ragadtam, s Dinnyés Jóska valamelyik versmegzenésítését előadtuk egy kisebb közönségnek. Nagyon elszomorított mindkettőnket a halála, hiszen jó barátunk volt. Én éppen harminchat évvel ezelőtt ismertem meg, Sárváron, a Diákírók, diákköltők táborában. Az akkor még a népi indíttatású írók iránt is rajongó Tóth Krisztinával együtt énekeltük vele Utassy Jóska feledhetetlen verssorait: "Március, gyönyörű március!/ Szeretlek százezer éve!/ Ki merne utadba állni?! Fuss!/ Március, szerelmem: érj be!"
Március van, barátaim, gyönyörű március, s ennek a förtelmes járványnak is vége lesz egyszer!

AKTUÁLIS
2021-04-15 - Ha ismersz olyan pedagógust, akit érdemesnek tartasz kiemelni a sok lelkes kolléga közül, írd meg, és azt is, hogy miért gondoltál rá – erre biztatja a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a diákokat, hogy kedvenc tanáruknak jelest adjanak "online-ból".
2021-04-15 - Zenés, táncos kihívást hirdetett a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.
2021-04-15 - Éppen száz éve annak, hogy Csanády György székelyudvarhelyi költő megírta a Mihalik Kálmán által megzenésített Székely himnusz szövegét. 
Bérlakás pályázat
2021-04-15
Nyolc önkormányzati lakás bérbeadására hirdetett pályázatot a százhalombattai Önkormányzat.

Áramszünet
2021-04-15
Hálózati munkálatok miatt szünetel a szolgáltatás Százhalombattán a Bolyai és a Bláthy utcában, valamint az Erkel körúton és a Kodály sétányon május 6-án.

Megszépülhet a százhalombattai Duna-part
2021-04-14
Az Önkormányzat egyeztetett az illetékes hatósággal a balesetveszélyes fák és az elhanyagolt Duna-part helyzetéről. Vezér Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy Balázs alpolgármesterek, valamint Tóth Zsolt, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársa együtt tartott bejárást április 14-én.

A legfontosabb feladat az élet, az egészség és a munkahelyek megvédése
2021-04-14
Raktárkomplexummal bővült a Novochem Kft. Százhalombattán. Az ünnepélyes avatáson jelen volt többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akivel aktuális gazdasági, egészségügyi és egyéb kérdésekről beszélgettünk. A miniszter szerint jó esély van arra, hogy mielőbb megfékezzük a koronavírus-járványt, és nyithasson Magyarország.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2021-04-14
Újabb három évre nyerte el a címet a százhalombattai Arany János iskola.

Virágos köszönet
2021-04-14
1300 szál nárcisz érkezett a Százhalom Egészségügyi Központba április 13 – án. Bálint Judit Százhalombatta idei "Gyermekekért Díjasa", nyugdíjas óvónő, őstermelő, és férje így fejezte ki köszönetét az egészségügyi dolgozóknak fáradhatatlan munkájukért.

Megtisztítják a közutak környezetét
2021-04-14
A "Tisztítsuk meg az Országot" programhoz kapcsolódva az elmúlt időszakban keletkezett út menti illegális szemét összegyűjtését végzi a Magyar Közút az április 12-ei héten. A közútkezelő az utak melletti növényzet hamarosan esedékes kaszálása előtt összehangoltan, országosan gondoskodik az újratermelődő hulladékhalmok felszámolásáról.

Raktárkomplexummal bővült a Novochem Kft. Százhalombattán
2021-04-12
A legmodernebb követelményeknek megfelelő egységet adtak át a százhalombattai ipari parkban április 12-én. Az ünnepélyes avatáson jelen volt többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Vezér Mihály a város polgármestere és Nagy Balázs alpolgármester.

A múlt sohasem tűnik el teljesen
2021-04-12
Takácsné Németh Gabriella őskoros régésszel, a "Matrica" Múzeum és Régészeti Park nemrégiben megválasztott intézményvezetőjével Fazekas István író beszélgetett.

Segítik a bűncselekmények áldozatait
2021-04-09
Fogadóórát tart a bűncselekményben érintett áldozatok számára a Pest Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve az érintettek minél szélesebb körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének érdekében.

"Tiszteld a múltat" - Van, aki nem becsüli, szándékosan tönkreteszi!
2021-04-09
Tisztelt Százhalombattaiak! Szomorúan tapasztaltam, hogy újabb szándékos rongálás történt városunkban, jelen esetben, az Óvárosban. Értékeink, múltunk, környezetünk megóvása sajnos nem mindenki számára fontos. Vannak, akik abban élik ki magukat, hogy tönkretesznek mások által teremtett értékeket, felelőtlenül okoznak nem kevés anyagi és erkölcsi kárt, nem gondolva arra, hogy ezt valakinek meg kell fizetni. 

Lakossági felmérés
2021-04-08
A Központi Statisztikai Hivatal – a korábbi évek gyakorlata szerint – önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez Százhalombattán.

Városi bejárás
2021-04-08
Összesítik a tél, illetve a rongálás miatt keletkezett közterületi károkat Százhalombattán. Vezér Mihály polgármester és a hivatali munkatársak a több hétig tartó bejárás első állomásaként a déli lakótelepen, a Kodály Zoltán sétány környékén mérték fel a játszóterek és járdák állapotát április 8-án. 

Elhunyt Törzsök Tibor
1
2021-04-08
Életének 53. évében, súlyos betegség után meghalt Törzsök Tibor, a Pest megyei közgyűlés képviselője, aki egy évtizedig volt a Halom Televízió szerkesztő-riportere és műsorvezetője, két évig pedig ügyvezetője.

Részleges nyitás a sportlétesítményeknél, felmérik a közterületi károkat
2021-04-07
Megnyitják az igazolt egyesületi tagok előtt a százhalombattai zárt sportlétesítményeket április 8-tól. A szabadtéri létesítmények a tömegsport céljára is igénybe vehetőek - jelentette be Vezér Mihály polgármester.

Elkészült a felújított százhalombattai OTP bankfiók
2021-04-07
Befejeződött a Szent István tér 5. sz. alatti bankfiók felújítása, ezért bezár az ideiglenes bankfiók  április 9-én, pénteken 13 órakor, ezt követően az ott lévő bankautomata sem használható. A bank megújult és modern környezetben, ismét a régi helyen várja az ügyfeleket április 12-étől, hétfőtől.

Új akkumulátor-teleppel bővül a Dunamenti Erőmű
2021-04-06
Kutatás-fejlesztési projekt keretében érkezik a megoldás az időjárásfüggő zöld energiatermelés ingadozásainak kiegyenlítésére, és a most induló konzorciumi együttműködéshez a Dunamenti Erőmű biztosítja a megfelelő infrastruktúrát – tájékoztatott a vállalat.

Tavasszal is tudja biztonságban hétvégi házát, nyaralóját
2021-04-06
A jó idő érkezésével lassan benépesülnek a hétvégi házak, nyaralók. A télire biztonságba helyezett vagy hazavitt értékek ismét előkerülnek. Az ingatlanok feltörése vagy az udvaron hagyott értékek eltulajdonítása is jelentős anyagi károkat okozhat, ennek elkerüléséhez ad tanácsokat a rendőrség.

Vigyázat, csalók!
2021-04-06
Végrehajtással és ingóságok lefoglalásával fenyegető csalás terjed – figyelmeztet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Tisztább, zöldebb óvárosi Duna-partért
2021-04-06
A tavasz beköszöntével immár hagyományos módon önkéntesek tisztították meg az Óváros Duna-parti szakaszát. Összeszedték a gallyakat, a szemetet, kitakarították a tűzrakó helyeket. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.