2024. június 17. - Laura, Alida napja
Hétfő
Min:15°
Max:27°
Kedd
Min:18°
Max:30°
Szerda
Min:19°
Max:30°
Csütörtök
Min:18°
Max:27°
Péntek
Min:18°
Max:33°
Önkormányzat

Döntsön a lakosság; bevezetik a közösségi költségvetést - Képviselői-testületi összefoglaló
2023-05-27 - Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta soron következő ülését. A testület a többi között támogatta a polgármester közösségi költségvetés megalkotására vonatkozó javaslatát, aminek lényege, hogy egy helyi közösség, akár választókerület - meghatározott összegig - közvetlenül dönthet környezete fejlesztéséről.
A több mint 30 témát felölelő napirendi pont közül kiemelkedő jelentőségű a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása, valamint a 2023. évre vonatkozó gazdálkodási irányelvek meghatározása. Az Érdi Rendőrkapitányság vezetőjének előterjesztésében beszámolót vitatott meg a testület városunk közbiztonságának helyzetéről. Döntés született az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő több kérdésben.

Határozatot hozott a testület egyes kitüntető díjak odaítéléséről.

Alapítói ülés keretében döntöttek a képviselők az alapító okiratok módosításáról, továbbá ügyvezetői megbízásokról.

Napirend előtti képviselői felszólalások:

A napirend előtti felszólalások sorát Nagy Balázs alpolgármester kezdte meg, aki a városban legutóbb végzett fűnyírási munkák nem megfelelő minőségben történő elvégzését vetette fel. Hozzászólását több megkeresés, személyes tapasztalat, illetve képviselő társaival folytatott egyeztetés alapozta meg. Ilyen minőségű munkavégzést a zöldterületet kezelő cég részéről eddig nem tapasztaltak, nyilván a kedvezőtlen időjárás is hatással volt valamelyest a munkavégzés minőségére. Felhívták a cég figyelmét arra, hogy hasonlóan alacsony színvonalú munka nem fordulhat elő a jövőben.

Szalai Attila hozzászólásában csatlakozott a Nagy Balázs által elmondottakhoz, majd köszönetét és elismerését fejezte ki a Füredi Piknik és Sárkányhajó Verseny szervezőinek, mindenekelőtt Török Sándor alpolgármesternek és Ádám Erikának, a Sporthalom Kft. egyik ügyvezetőjének a rendkívül színvonalas rendezvényért.

A Képviselő-testület korelnökét, Kovács Lajost köszöntötte születésnapja alkalmából.

Lukács Bernadett szintén köszönetet mondott a Füredi Piknik és Sárkányhajó Verseny szervezőinek a színvonalas rendezvényért; nagyon sokat dolgoztak, elismerés illeti őket. Több hasonló, ilyen jellegű szabadidős programot szorgalmazott a lakosság igények alapján.

Kovács Lajos hozzászólásában elmondta, hogy nem csak a rendezvény miatt illeti dicséret a szervezőket, hanem azért is, mert másnap már rend és tisztaság volt területen és környékén. Tájékoztatott arról, hogy a távhőrendszer meghibásodása miatt több ezer lakás maradt ki a szolgáltatásból május 23-án. Köszönetet mondott a SZÁKOM Kft. munkatársainak magas színvonalú szakmai munkájukért, hozzáállásukért, amelynek következtében este 8 órára a teljes szolgáltatás helyreállt.

Mánya Zsolt hozzászólásában környezetszennyező tevékenységre hívta fel a Környezetvédelmi Bizottság és Polgármesteri Hivatal munkatársainak a figyelmét.

Szabó Zoltán egy fiatal magyar teniszező, Marozsán Fábián sikereivel összefüggésben mondta el, hogy a sportoló az Arany János Általános Iskola tanulója volt, itt teniszezett, Dénes Tibor edzette, ő maga is támogatta az iskolában lehetőségei szerint. Ennek kapcsán megköszönte képviselő társainak a tenisz szakosztálynak nyújtott támogatást. Az egyházi ügyekért felelős bizottság elnökeként örömét fejezte ki, hogy az idei évben nagyságrendileg több gyermek konfirmált az előző évekhez képest, továbbá örömmel tájékoztatott egy városi ökomenikus családi nap szervezéséről.

Sinka László a 6. számú választókerület képviselőjeként elmondta, hogy körzetéből nagyon sok jó és hasznos javaslat érkezett hozzá lakókörnyezet szebbé, tisztábbá tétele érdekében. Ezeket polgármesteren keresztül a hivatalhoz továbbította. Szintén nagyon sokan jelezték, hogy különösen a Fogoly úton motorosok, autósok száguldoznak, jelentősen túllépve a sebességhatárt, félelmet keltve az ott élők, vagy éppen arra sétálók körében. Kéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának vezetőjét, hogy próbáljanak közösen megoldást találni a problémára. Hasonlóan az előtte szólókhoz, köszönetét és elismerését fejezte ki a Csónakázó-tavi nagysikerű rendezvény szervezőinek, a Sporthalom Kft. vezetőinek, munkatársainak, Török Sándor alpolgármesternek. Fantasztikus, jó hangulatú esemény volt, ő is több hasonló programot szorgalmazott.

Török Sándor megköszönte az elismerő szavakat, hozzátéve, hogy elismerést érdemelnek a Sporthalom Kft, a SZÁKOM Kft. vezetői, dolgozói, Ilinyi János és Hegyi József szintén jelentős segítséget nyújtott a szervezőknek, illetve kiemelte még Horváth Kristóf munkáját is. Miután az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta, ezért napirend előtti hozzászólásában mondta el, hogy a testület tagjai elismerésüket és köszönetüket fejezik ki Dr. Rácz Ágnes fogszakorvosnak a városban végzett munkájáért, aki nyugdíjazás miatt szeptember 30-ával megszünteti az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződését. A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti rendszer változásával összefüggésben elmondta, hogy az Önkormányzat ameddig csak lehet, biztosítja a 24 órás városi ügyeletet, sőt az új ügyeleti rendszer bevezetését követően is szándékukban áll önként vállalt feladatként fenntartani a nappali ügyeletet.

Szabó Gábor az Óvárosban élők megnyugtatása érdekében tájékoztatást adott arról, hogy az idén is megrendezésre kerül – június 23-24-én – az Óvárosi Kulturális Napok, valamint a Szent László Napi Búcsú, melyek szervezése már megkezdődött.

Napirendek tárgyalása:

Jogszabályban előírt kötelezettségének eleget téve terjesztette elő a város közbiztonságának helyzetéről és a városi rendőrőrs munkájáról szóló beszámolóját az Érdi Rendőrkapitányság vezetője. Megbízásából a Városi Rendőrőrs Parancsnoka készítette el az írásos beszámolót, és képviselte őt a testület előtt. A téma tárgyalásával kapcsolatosan kiemelendő, hogy Százhalombatta Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet szentelt a közrend, közbiztonság területén működő szervek, szervezetek támogatására, a velük való együttműködésre a város lakossága biztonságérzetének növelése, jobbá tétele érdekében. Ennek érdekében 2022-ben is jelentős összeggel (2.460.090Ft) támogatta a rendőrség munkáját a szabadidős járőrszolgálat, valamint az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban folyó közbiztonsági oktatási program finanszírozásával. A rendőrőrs parancsnoka előterjesztésében megköszönte az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását azzal, hogy a reményei szerinti további jó együttműködés eredményesen szolgálja majd Százhalombatta közbiztonságának megszilárdulását.
Az ülésen több hozzászóló is javasolta preventív sebességfigyelmeztető táblák kihelyezésének vizsgálatát a város több pontján, valamint köszönetüket elismerésüket fejezték ki a rendőrség és polgárőrség munkájáért.

Az egészségügyi szakellátást érintő napirendi pont keretében döntés született arról, hogy a Képviselő-testület 32.673.336 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány részére az alkalmazásukban lévő munkavállalók jutalmazására, továbbá 15.000.000 Ft összegű, szintén vissza nem térítendő támogatást biztosít az alkalmazásukban álló, nem egészségügyi szakdolgozók béremelésére. E napirend keretében módosították a közalapítvány alapító okiratát, elfogadta a testület a közalapítvány tulajdonában, valamint használatában lévő eszközök köréről és állapotáról készült beszámolót. Döntöttek arról is, hogy a szakellátás folyamatos és biztonságos működtetése, az átalányról teljesítményfinanszírozásra történő áttérés miatti NEAK finanszírozás csökkenésének forráspótlására a céltartalékba helyezett 50.000.000 Ft működési célú támogatást felszabadítják a közalapítvány részére.

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a települési önkormányzatoknak minden év május 31-ei határidővel átfogó értékelést kell készíteniük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. Az átfogó értékelés részét képezik a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezetek beszámolói is. Az átfogó értékelést az írásos előterjesztés szerint a Képviselő-testület jóváhagyta.

Módosította a Képviselő-testület az óvodai csoportokba felvehető gyermekek létszámát meghatározó korábbi döntését, figyelembe véve a Szivárvány Óvoda, valamint a Pitypangos Óvoda vezetőinek kérését is. A döntés értelmében, e két intézményben a csoportokba felvehető gyermekek számított létszáma 28 fő, míg másutt 25 fő.

Jogszabályi változás miatt kellett felülvizsgálni, és a következő 5 évre új Esélyegyenlőségi Programot készítenie az Önkormányzatnak. A képviselők a programot az írásos előterjesztés szerint elfogadták, egyúttal köszönetüket és elismerésüket fejezték az elkészítésben közreműködőknek. A program felülvizsgálatára 2 évente szükséges visszatérni.

A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően az Önkormányzat és a Százhalombattai Kosárlabda Egyesület között létrejött megállapodás értelmében, biztosítani kell az újonnan létesülő Kosárlabda Edzőcsarnokban az Arany János Általános Iskola részére a testnevelési órák megtartását. Az egyesület jelezte, hogy a testnevelési órák megtartásához szükséges eszközök beszerzésére nem rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel, az érintettek ezért az Önkormányzat támogatását kérték. Tekintettel arra, hogy a létesítményt a százhalombattai gyermekek testnevelési óráinak megtartására veszik igénybe, a képviselők önként vállalt feladatként a szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásáról döntöttek, összesen 25.406.896 Ft összegben, részben az Érdi Tankerületi Központ, illetve az Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány részére.

Döntés született a Százhalombatta Város Román Nemzetiségi Önkormányzat kérelme alapján 1.500.000Ft összegű vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről az anyaországi kirándulásuk buszköltségeinek fedezetére.

A Városi Nyugdíjas Klubok támogatásáról is döntött a testület, szintén buszbérlési költségek fedezetére, összesen 1.362.515 Ft összegben.

Megalkotta rendeletét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról. Az elfogadott rendelet szerint a testület a 2022. évi költségvetése végrehajtását (zárszámadását) 20.197.037.567Ft bevételi főösszeggel hagyta jóvá, melyből a költségvetési bevételek összege 12.862.809.859 Ft, a finanszírozási bevételek összege 7.334.227.708 Ft. Kiadásainak teljesítését 12.048.994.796 Ft főösszeggel hagyta jóvá, melyből a költségvetési kiadások összege 9.416.637.509 Ft, a finanszírozási kiadások összege 2.632.357.287 Ft., 8.148.042.771 Ft többlet, melyből a bevételek és kiadások különbözete 3.446.172.350 Ft, a finanszírozási műveletek különbözete 4.701.870.421 Ft.
Az Önkormányzat 2022. december 31-ei állapot szerint összevont vagyona 53.654.657.244 Ft.

A zárszámadási rendelet megalkotását követően született döntés a 2023. évi vagyongazdálkodás irányelveinek meghatározásáról.

Alapítói ülés keretében döntött a Képviselő-testület a Sporthalom Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról, valamint további pótbefizetést rendelt el a Korshak Kft. részére.

Az elmúlt évben a Képviselő-testület a Csónakázó-tó kritikusan alacsonnyá vált vízszintje miatt a tó vízpótlásáról döntött, mely feladatok ellátására a SZÁKOM Kft. kapott megbízást. Az Önkormányzat végleges megoldásként fúrt kút létesítésével kívánja megoldani az optimális vízszint fenntartását. Az ezzel kapcsolatos tervezési munkák már tavaly megkezdődtek, jelenleg a hatósági engedélyezési eljárás van folyamatban. Várhatóan jövőre már ily módon lehet biztosítani a szükséges vízmennyiséget. A kutak üzembe helyezéséig is gondoskodni kell a megfelelő vízpótlásról az elmúlt évi gyakorlat szerint, a szükséges pénzügyi fedezet elkülönítéséről határoztak a döntéshozók.

Határozat született az ülésen a kommunális hulladéklerakó további működéséhez szükséges beruházási munkálatok elvégzéséről, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. – mint hulladékgazdálkodási koncesszor – által meghatározott szakmai feltételek alapján. A beruházási munkákat a SZÁKOM Nonprofit Kft. végzi majd el, az Önkormányzat ez évi költségvetésében e célra elkülönített pénzügyi fedezet terhére.

A Képviselő-testület korábbi határozatával elfogadott Intézményi Energiaracionalizálási Beruházási Projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, melynek során elfogadta az eljárás ajánlati felhívását, kijelölte a bíráló bizottság tagjait. A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság elnökének indítványa alapján döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a Duna-part mentén húzódó, I. rendű árvízvédelmi töltés állapotának védelme érdekében az önkormányzati fenntartású szakaszon (Kertész utca, Rózsa utca végében) új telepítésű felhajtást gátló sorompók kerüljenek kihelyezésre. A megvalósítás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a költségvetésből biztosítja. Az állami fenntartású szakaszon is szükséges több helyen a sorompó felújítása, illetve cseréje, de ennek megvalósítása érdekében először tulajdonosi és kezelői egyeztetéseket kell lefolytatni.

Megtárgyalták a Dunamenti Erőmű Zrt. üzemi területén lévő szennyvízátemelő műtárgy és nyomóvezeték-rendszer kiváltását; úgy határoztak a képviselők, hogy az ERBE telep felhasználói számára a szennyvízelvezetés üzembiztos megoldása, valamint az Erőmű területén lévő vezetékek hálózatról történő leválása érdekében a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz műszaki tervdokumentáció elkészítése szükséges. Az eljárás teljes körű lebonyolítására a polgármestert kérte fel a testület.

A Képviselő-testület egy korábbi döntésével kezdeményezte, hogy a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő, vasútállomás előtti területen található ingatlant térítésmentesen adja önkormányzati tulajdonba. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a kérelem elbírálása folyamatban van, a Kormány döntéséig, közfeladat ellátása céljából lehetőség van ingyenes használatba adási szerződés megkötésére. A képviselők a végleges és megalapozott döntés meghozatala előtt ennek részleteit szeretnék megismerni.

A Képviselő-testület a februári ülésén határozott arról, hogy kezdeményezi a Magyar Posta Zrt.-nél egy csekkbefizető automata létesítését Óvárosban. A Posta ajánlata alapján megállapítható, hogy a létesítés és az üzemeltetés költsége magas, egyszeri 200.000Ft+ÁFA létesítési költséget kellene megfizetni, továbbá az Önkormányzatnak évente 3.600.000Ft+ÁFA összegbe kerülne az üzemeltetés. A képviselők ezért lakossági igényfelmérést tartanak szükségesnek az Óvárosban, amelynek ismeretében hoznak végleges döntést a létesítésről.

Tulajdonosi jogkörében eljárva döntött úgy a Képviselő-testület, hogy a tulajdonában álló bérlakások közül 8 lakást szolgálati jellegű bérlakássá minősít át annak érdekében, hogy a város közigazgatási területén dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, rendvédelmi szervek, gazdasági társaságok dolgozói számára megfelelő színvonalú lakhatási lehetőséget tudjon biztosítani.

Döntés született az ülésen egy önkormányzati bérlakás tekintetében a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Határozatban rögzítette a Képviselő-testület, hogy a Településrendezési Eszközök módosításának előkészítő dokumentumait megismerte, azokat elfogadja. Felkérte a polgármestert, hogy az állami főépítész záró véleményének ismeretében a Településszerkezeti Tervet és a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet terjessze a testület elé.

A polgármester kezdeményezésére szándékát fejezte ki a Képviselő-testület, hogy Közösségi Költségvetési Programot kíván elindítani városban. A modellt az utóbbi években mind több önkormányzatnál alkalmazzák azzal a céllal, hogy a helyi közösség (pl. egy választókerület lakossága) közvetlenül döntsön a környezete fejlesztéséről a költségvetésben e célra biztosított keret erejéig. Az elképzelés szerint választókerületenként 10 millió összegű keret állna rendelkezésre, az adott kerület lakossága általi javaslatok megvalósítására. A közösségi költségvetés részleteit meghatározó jogi, pénzügyi és műszaki feltételeket tartalmazó szakmai anyagot a testület soron következő ülésére kell majd előterjeszteni.

Nagy Balázs alpolgármester előterjesztésében tárgyalta meg a Képviselő-testület Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Elnökének azon megkeresését, melyben a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra kéri, hogy csatlakozzanak az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozat támogatásához. A Képviselő-testület a határozatában kinyilvánította, hogy az országgyűlési határozatban foglaltakkal egyetért.

Zárt ülés:

Zárt ülésén döntöttek a képviselők a közeljövőben átadandó egyes kitüntető díjak és elismerő oklevelek odaítéléséről.

Az egészségügyi alapellátást érintően két témában is döntés született az ülésen. A Képviselő-testület tudomásul vette Dr. Rácz Ágnes fogszakorvos nyugdíjazás miatti felmondását 2023. szeptember 30-ai határidővel, egyúttal köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a képviselők az eddig végzett munkájáért. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy amennyiben szeptember 30-áig nem kerül sor az új szolgáltatóval szerződés megkötésére, úgy az I. számú fogorvosi körzetet érintően a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
E napirendi pont második témájában a háziorvosi, és a házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásának zavartalansága és folyamatossága érdekében hozott döntést a Képviselő-testület.

Alapítói ülésen döntöttek négy gazdasági társaság esetében a jelenlegi ügyvezetők további 5 évre szóló megbízásáról. Ennek megfelelően Imre János a Korshak Kft., Mazumel Ferenc a Halom Televízió Nonprofit Kft., míg Kovács Attila a Promotion Service Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kapott megbízást 2028. május 31-éig. A SZÁKOM Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására Janovszky Károly kapott megbízást 2028. augusztus 31-éig.

A Képviselő-testület Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési Bizottsága egyik nem képviselő bizottsági tagja 2023. június 1. napjával lemondott tagságáról; a megüresedett helyre új tag megválasztása vált szükségessé. A testület döntése értelmében 2023. június 2-ától a bizottság új tagja Fekete Kornél, aki a törvényben előírt esküt a Képviselő-testület következő ülésén teszi le. (Forrás: battanet.hu)


AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
Modernkori történetek - Közel 50 interjú egy kötetben
2024-06-15
A 95. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Fazekas István "Beszélgetés a mi időnkről" című interjúkötete az Üveghegy Kiadó gondozásában, Százhalombatta Város Önkormányzatának támogatásával. A szerzővel könyvbemutató keretében Véghelyi Balázs kiadóvezető beszélgetett a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az est díszvendége Balogh Júlia szerkesztő, rendező, Csoóri Sándor özvegye és hagyatékának gondozója volt.

Aranyszívek
2024-06-15
A Sérültekért Alapítvány a hagyományos Aranyszív Ünnepen mondott köszönetet támogatóinak, segítőinek, illetve idén is átadták az Aranyszív Díjat, amelyet olyan személyek kaphatnak, akik sokat tesznek a sérült emberek társadalmi integrációjáért. Külön elismerést vehetett át több foglalkoztatott fiatal, illetve egy alapítványi munkatárs, továbbá támogatók átadták az alapítvány számára gyűjtött adományokat.

Egészségnap az eredmények tükrében
2024-06-14
Ahogy korábban megírtuk, szinte a teljes létszámot kihasználva, mintegy 180 páciens regisztrált az Önkormányzat és a Százhalom Egészségügyi Központ által szervezett második, ingyenes májusi egészségügyi szűrőnapra. Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán tájékoztatott az eredményről.

Squash Országos Bajnokság Százhalombattán
2024-06-13
A junior OB után a Százhalombattán az Omega Sportcentrum adott otthont a Magyar Squash (fallabda) Szövetség XXXVI. Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságnak június 8-9-én.

A könyv ünnepe
2024-06-11
Csodás napot töltöttünk együtt a Battai Könyvünnep alkalmából június 7-én. Köszönjük! A könyveket, a történeteket, a meséket ünnepeltük, a közös élményt, ami összehoz bennünket – kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az időjárással is megküzdöttek
2024-06-10
A tervezett teljesítési időn belül futott a célba Nagy Orsolya és Hajduné Bukó Judit a SZVISE színeiben, a BSI ALDI Női Futógála 10 km-es távján.

Egyértelmű megerősítés - Helyi Önkormányzati Választások 2024
2024-06-10
Vezér Mihályt, az ÉSZKE színeiben induló jelenlegi polgármestert 6798 választópolgár erősítette meg szavazatával, hogy a 2024-2029 ciklusban is vezesse a várost – a Nemzeti Választási Iroda nem jogerős adatai alapján.

Könyvből soha nem elég - Felajánlás a Családsegítőnek
2024-06-08
Széles műfajpalettát felölelő könyvcsomagokat adott át a Városi Családsegítő és Gondozási Központnak, illetve az ott működő nyugdíjas klub javára az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület tagjai.

Megcsonkított ország
2024-06-07
104 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, ami nyomán Magyarország elvesztette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, továbbá súlyos csapást mért a gazdaságra a természeti kincsek nagy részének szomszédos országokhoz kerülésével.

Megújult az 1-es iskola udvara
2024-06-06
A 26 millió forintos önkormányzati támogatással megvalósult beruházás keretében műfüves borítást helyeztek le, új eszközöket szereztek be és telepítettek, valamint felújították az atlétikai pályákat.

Tavaszi nagyüzem a teniszezőknél
2024-06-06
Számos érmet szerezett a VUK SE Teniszszakosztálya a tavaszi hazai és országos rendezésű versenyeken – tájékozatott Dénes Tibor vezetőedző.

Értékteremtő fiatalok
2024-06-06
A Városi Gyermeknapon adták át a Barátság Kulturális Központ által alapított Janikovszky Éva Művészeti Díjakat az amatőr művészeti tevékenységet folytató gyerekeknek.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - SZEKRÉNYMESE
2024-06-06
Egyszer volt, hol nem volt, volt két szekrény, akik még az elmúlt században láttak napvilágot. 

Jani Bácsi!
2024-06-06
Emlékszem, amikor a jelenlegi otthonunkba költöztünk, egy Erkel körúti lakásba, Jani Bácsi volt az első lakó, aki érdeklődve tekintett ki a lépcsőházba, majd gyorsan be is mutatkozott. 

Három érem a modellvitorlás kupán
2024-06-06
Egy ezüst- és két bronzérmet nyert a Dunamenti Energia Modellező Klub a május 31. és június 2. között rendezett Kanizsa Kupán – tájékoztatott Kunvári Sándor az egyesületi tagja.

Alapkőletétel - Új otthon épül az időseknek
2024-06-04
A legmodernebb körülményeket biztosítja majd az a gondozóház, amelyet az egykori Százszorszép Óvoda épületéből, bővítéssel alakítanak ki. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló intézmény alapkövét június 4-én tették le.

Eskütétel
2024-06-04
Vezér Mihály polgármester előtt, június 3-án letették esküjüket a szavazatszámláló bizottságok szervezetek által megbízott tagjai, akik a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választások lebonyolításában vesznek részt. Százhalombatta 8 egyéni választókerületében mindenhol 2-2 szavazókörben lehet leadni a voksokat 6 és 19 óra között. A 16 szavazatszámláló bizottság hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.

Megújult körülmények között folytatódhat a gyermekek fejlesztése
2024-06-03
Önkormányzati támogatásból újították fel a Szülők Fóruma Egyesület Kodály Zoltán sétányon található központi helyiségét.

Útlezárás
2024-06-03
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda tájékoztatása szerint a Csokonai utca 11-12. között az úttest teljes szélességében forgalomlassító küszöb építése történik, ezért a Csokonai utca 2024. június 3. és június 5. között mindkét irányból zsákutca lesz.

Űrutazás és az emberiség
2024-06-03
A fenti címmel tartott – beszélgetés keretében – lebilincselő előadást Farkas Bertalan, nyugalmazott dandártábornok vadászpilóta, az első magyar űrhajós a BKK színháztermében május 29-én. Meglepetés vendégként St. Martin köszöntötte zenéjével az űrhajóst és a megjelenteket.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.