2020. április 09. - Erhard napja
Csütörtök
Min:12°
Max:14°
Péntek
Min:10°
Max:19°
Szombat
Min:9°
Max:18°
Vasárnap
Min:9°
Max:18°
Hétfő
Min:11°
Max:20°
Önkormányzat

Takarékos gazdálkodás és fejlesztés - Képviselő-testületi összefoglaló
2020-02-18 - Elfogadta a képviselő-testület a 2020-as költségvetési rendeletet idei első ülésén, február 14-én Százhalombattán. Takarékos gazdálkodásra készülnek a fejlesztési források előteremtése mellett. Folytatódnak az önkormányzat jól bevált programjai, amilyen az ingyenes oltások biztosítása, de fejlesztésekről is számos döntés született. Új tornaterem, elektromos töltőpont és új parkolóhelyek létesülnek a városban.
Napirend előtti képviselői hozzászólások
Kovács Lajos ismertette, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, január 31-ei határidővel minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, amelyeket a Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési Bizottság nyilvántartásba vett. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosak, megtekinthetőek minden hónap első csütörtökjén, előzetes egyeztetés alapján.

Szalai Attila arról számolt be, hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége 700 résztvevővel, nyolcadik alkalommal tartotta Százhalombattán a tíz méteres országos Bajnokságot február 6-a és 9-e között. Az első két napon a juniorok, a második két napon a felnőttek versenyeztek. A rendezvényt az országos média is figyelemmel kísérte. Kiváló eredmények születtek, Joó Attila junior magyar bajnok lett, a négyfős felnőtt csapat - két junior taggal - pedig bronzérmet szerzett. A képviselő köszönetet mondott Kéri Attilának és a Százhalombattai Lövészklubnak a kiemelkedő szervező munkáért, továbbá a Sporthalom Kft. dolgozóinak a szakmai segítségért.

Elmondta, hogy az elmúlt időszak szélsőséges, viharos időjárása következtében sok fa kidőlt a városban. A kárelhárítás 24 órán belül szinte mindenhol megtörtént, amiért köszönetet mondott a tűzoltóságnak és a polgárőrségnek.

Nagy Balázs alpolgármester az ELMŰ-vel folytatott egyeztetések eredményéről számolt be. Mint ismert, a város számos pontján akadozott, egyes helyeken hetekre megszűnt a közvilágítás novemberben és decemberben. A karbantartást, hibaelhárítást nem sikerült hatékonyan megvalósítani. Vezér Mihály polgármester megbízásából decemberben felvette a kapcsolatot az ELMŰ hálózat-üzemeltetési vezetőjével, aminek hatására a hibákat már a hónap folyamán sikerült elhárítani. Ezt követően stratégiai egyeztetésre került sor február 5-én, amelyen az ELMŰ hálózat-üzemeltetési és karbantartási vezetői mellett részt vett Török Sándor alpolgármester, a Műszaki Iroda vezetője, valamint a karbantartást végző cég képviselője is. A közös cél, hogy a jövőben a hibák megelőzhetőek legyenek, és egy biztonságosabb, jobban kiszámítható szolgáltatást nyújtson az ELMŰ. Megegyeztek, hogy erősíteni kell a kommunikációt, hiszen a lakosság elsősorban a helyi vezetőktől várja az információt arról, mikor és hogyan születik megoldás a problémákra. A decemberben nagy problémákat okozó hibákat kijavították. A stratégiai megállapodás alapjait is lefektették a tárgyalás során, amelyre az ELMŰ írásos javaslatot fog küldeni. Ha mindkét fél úgy gondolja, hogy a megállapodás aláírható, akkor a polgármester és az ELMŰ megköti ezt a stratégiai megállapodást. Reményei szerint hatással lesz az üzemeltetés biztonságára, a karbantartásra, a közvilágítás állapotára. Úgy érzi, nagy előrelépés lesz a megállapodás aláírása, bízik benne, hogy az elmúlt időszak anomáliái a tudatosabb együttműködéssel, a célirányosan megkötött egyezséggel kiküszöbölhetőek lesznek, aminek a pozitív hatását a városlakók is tapasztalni fogják.

Szabó Zoltán köszönetét és gratulációját fejezte ki Szigetvári József művészeti vezetőnek és partnereinek ahhoz a magas színvonalú, teltházas előadáshoz, amelyet a Forrás Néptáncegyüttes, a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Felhőjárók Drámacsoport hozott létre Művészetek Palotájában január végén.

Török Sándor alpolgármester arról számolt be, február 13-án ismét kihirdették a bérlakáspályázatot, amelyet oly sokan vártak. Tizenkét ingatlanra lehet pályázni, amelyek közül öt szociális alapon, hét pedig költségelven bérelhető. A pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatalban már beszerezhetők, illetve a város honlapjáról letölthetők. A beadási határidő március 13., péntek, 12 óra. Úgy gondolja, hogy a szakbizottságra jelentős feladatot és felelősséget ró majd a pályázatok elbírálása, de öröm, hogy városunkban még bérlakások, amely kivételesnek számít.

Elmondta, hogy a Freedom zenekar szokásos jótékonysági koncertje ismét nagyon színvonalasra sikerült, sok érdeklődővel. A kulturális élményen túlmenően 800 ezer forintot sikerült a rendezvényen összegyűjteni a Százhalombattai Családsegítő Alapítvány javára, amelyet már át is adtak. Reményét fejezte ki, hogy a Freedom folytatni fogja nemes küldetését.

Vezér Mihály polgármester több kiemelt rendezvényre hívta fel a figyelmet. A Sportgálát március 13-án rendezik meg a Városi Sportcsarnokban, amelyet március 15-én, vasárnap városi megemlékezés követ a nemzeti ünnep alkalmából.

Ünnepi képviselő-testületi ülés keretében emlékeznek meg Százhalombatta várossá nyilvánításának 50. évfordulójáról április 1-jén. A megemlékezés a Barátság Kulturális Központ színháztermében folytatódik, ahol bemutatják Fazekas István erre az alkalomra írt színművét. A rendezvényekre szeretettel várják a városlakókat, illetve minden érdeklődőt.

Örömmel számolt be arról, hogy harmadik alkalommal nyerte el a "Zöld Óvoda" címet a Százhalombattai Napsugár Óvoda, amelyhez szívből gratulált az elhivatott pedagógusoknak és a vezetőnek. Elismerését fejezte ki, hogy a technikai adottságok fejlesztésére, a környezettudatos nevelésre és fenntarthatóságra is kiemelt figyelmet fordítanak munkájuk során. Három évig használhatják ezt az elismerést, amelyre az önkormányzat nagyon büszke, majd pályázhatnak az "Örökös Zöld Óvoda" megtisztelő címre. Sok sikert kívánt további munkájukhoz.

Napirend
A képviselő-testület számos fejlesztésről, újításról döntött a tanácskozás során. Határoztak egy új edzőcsarnok létesítéséről az Arany János Általános Iskola és Gimnázium mellett. A létesítmény TAO-támogatásból valósulhat meg, amelyhez a testület megszavazta a jelenleg szükséges önrészt, így elkezdődhet az építési engedélyes és kiviteli tervek készítése.

Nagy Balázs alpolgármester javaslatára tárgyalták az elektromos töltősziget kialakítására vonatkozó tervről, és döntöttek egy nyilvános, váltakozóáramú (AC) gyorstöltősziget kialakításáról a Barátság Kulturális Központ épületének hátsó része felőli árkádok melletti parkolóban. Vezér Mihály polgármester kiemelte, hogy ez a fejlesztés az "okos város" program következő lépcsője, amelyhez a jövőben további előre mutató fejlesztéseket terveznek megvalósítani.

Szintén Nagy Balázs javaslatára határozott a testület egy olyan parkolósáv tervezéséről, amelyet kifejezetten a 2,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek számára alakítanak ki az Erkel körút mellett.

Tíz-tizenkét új parkolóhelyet, a nagy járművek részére pedig külső oldali párhuzamos parkolósávot alakítanak ki az Erkel körút mellett, a Jedlik Ányos és Irinyi János utcák által határolt területen. Az alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a parkolási gondok megoldásának első lépcsője ez a döntés, amely folytatódik és több ütemben valósul meg. Továbbra is keresik a lehetőségeket a parkolóhelyek számának növelése érdekében. Fontos szempont marad, hogy a fejlesztések ne a zöldfelületek rovására, hanem elsődlegesen a meglévő parkolóterületek vagy egyéb burkolt felületek felhasználása és átalakítása révén történjenek meg. Vizsgálják a vertikális lehetőségeket is.

Jelentős eszközfejlesztést hagytak jóvá a képviselők a Százhalom Egészségügyi Központ részére az általa elnyert központi támogatásból. Nőgyógyászati genetikai ultrahangkészüléket, gőz- és formalinos sterilizáló berendezést, valamint szemészeti optikai biométert vásárolhat az intézmény.

A képviselő-testület hozzájárult egy új kommunális hulladékszállító jármű vásárlásához is, amelyet a SZÁKOM Kft. költségvetéséből finanszíroznak. Török Sándor alpolgármester kiemelte, hogy sok más településsel ellentétben városunkban kifogástalanul működik a hulladékszállítás.  

Elfogadták a dunafüredi csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására született tanulmányterv második ütemének dokumentációját. Az idei évre az Erkel körútról érkező csapadékvíz Csalogány utca felé történő átvezetését, valamint a Tél utca 34-38. előtti nyílt csapadékvíz-elvezető árok építését tervezik.

Saját kérelmére döntöttek Sebestyén Mihályné, a Pitypangos Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről április 16-tól, mivel lehetővé vált kedvezményes nyugdíjba vonulása. A magasabb vezetői pályázat elbírálásáig Mikulásik Judit, az óvárosi tagóvoda vezetője kapott intézményvezetői megbízást. A leköszönő intézményvezető pedagógusi pályán eltöltött négy évtizedes áldozatos, lelkiismeretes munkájáért hozzászólásban mondott köszönetet Vezér Mihály polgármester, Nagy Balázs alpolgármester és Szalai Attila képviselő.

A gyerekek arányos elosztása érdekében módosultak az óvodai felvételi körzethatárok. A javaslatot, amit elfogadtak, az óvodavezetők bevonásával készítette el a Polgármesteri Hivatal szakirodája.

Elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatos keretmegállapodást. Meghozták a víziközmű vagyonnal kapcsolatos szükséges döntéseket. Módosították a településrendezési eszközöket, a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletet, valamint a 2019-es költségvetési rendeletet.

Fontos változás az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó - 14/2013. (VI.28.) számú – rendeletben, hogy a jövőben az üres lakások értékesítése során nem lehet figyelembe venni a szociális rászorultságot, hanem a kereslet-kínálati viszonyoknak kell meghatározniuk a tranzakciót.

Nagy Balázs javaslatára módosították a város nevének, címerének és egyéb szimbólumainak használatára vonatkozó helyi rendeletet, egyértelműsítve, hogy a Százhalombatta nevet az online térben, illetve a közösségi médiában is csak az önkormányzat engedélyével lehet használni. Az alpolgármester a Hírtükörnek elmondta, hogy számos település hasonló helyi szabályozását megvizsgálták, és elsősorban azok ellen a – létező személyhez, szervezethez nem köthető, beazonosíthatatlan - profilok ellen kívánnak fellépni, amelyek ártó szándékkal élnek vissza a város nevével, negatív, valótlan tartalmakat híresztelve szándékosan rossz hírbe hozzák a helyi közösséget.

Lukács Bernadett javaslatára tárgyaltak a vasútállomás melletti Trianon-emlékmű áthelyezéséről. Az oszlop végleges helyéről a Polgármesteri Hivatal és a főépítész szakmai javaslatát figyelembe véve, a tervek szerint márciusi ülésén dönt a képviselő-testület.

Alapítói ülések keretében tárgyalták a Sporthalom Kft-nél és a Korshak Kft-nél végzett tulajdonosi ellenőrzések hasznosítására irányuló tevékenységi és pénzügyi utóellenőrzéseket.

Költségvetés
Mint elhangzott, a 2020-ra előirányzott költségvetés legfontosabb célja az ellátások színvonalának megtartása volt. A képviselő-testület több területen mérsékelte a kiadásokat. A kötelező feladatok biztosítása az önkormányzat alapvető kötelessége, de az önként vállalt feladatok finanszírozása alapos át- és újragondolást igényel. A költségvetés egyik meghatározó tétele a közel 1,2 milliárd forintos szolidaritási adó, amelynek összege jelentősen hozzájárul a kialakult helyzethez.

A jelenlegi költségvetés hiánnyal indul, de a város folyamatos, biztonságos működéséhez elengedhetetlen volt a határidőre történő elfogadása. A városvezetők folytatják a megtakarítások és a bevételek növelésének keresését, így a júniusi költségvetés-módosításnál további csökkentések várhatók, ugyanakkor javaslatokat tesznek a bevétel növelésére is. Vezér Mihály polgármester célja, hogy a módosítást követően a város költségvetése ne tartalmazzon hiányt.

A költségvetési rendelettel összefüggésben az alábbi döntéseket hozta meg a képviselő-testület. Továbbra is támogatják a sportorvosi vizsgálatokat a határozatban foglalt sportegyesületek és sportszervezetek részére.

Idén is folytatódik az oltási program, igaz a bárányhimlő elleni oltás beadása április 1-jétől már a Nemzeti Oltási Program keretében történik. Továbbra is biztosított a 24 órás felnőtt és gyermekorvosi ügyelet, valamint a betegszállítás.

Számos civil szervezetnek nyújt az önkormányzat működési támogatást. A városi nyugdíjas klubok összesen 9.72 millió, az egyházak 4.5 millió forint támogatást kapnak.
Idén is létrehozta a képviselő-testület a Sport Támogatási Keretet 30 millió forinttal. A keret felhasználására kiírták a pályázatot, amelynek benyújtási határideje február 28., 13 óra. Hiánypótlásra március 6-án 13 óra 30-ig van lehetőség. A pályázatokat az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság véleményezi márciusi ülésén. Az elosztásról a képviselő-testület dönt szintén márciusban.

A képviselő-testület meg kívánja valósítani a Piactér felújítását, amelyre a tavalyi évben vissza nem térítendő állami támogatást nyert el 68 millió forint összegben. Az önerővel kapcsolatban meghozták a szükséges döntéseket.

Jóváhagyták a Halom Televízió eszközfejlesztési kérelmét, amely egy kisbusz beszerzésére vonatkozott. Az eddig használt gépjármű húsz éves és nagyon rossz állapotban van.

Zárt ülésen tárgyaltak városi kitüntető díjakról, valamint az egészségügyi alapellátással, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával és részvények értékesítésével összefüggő napirendekről.Felhivások
2020-03-18 -
Változtatás nélkül adjuk közre a Százhalom Egészségügyi Központ honlapján megjelent koronavírussal kapcsolatos felhívást, amelyben az intézmény gyermekorvosai kérik a lakosság együttműködését.
AKTUÁLIS
2020-04-06 - A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt áramszünet lesz Százhalombattán május 5-én, kedden – tájékoztatott a Polgármesteri Hivatal. A pontos helyszínek és időpontok az alábbiakban olvashatóak.
2020-03-17 - A járványveszély miatt törölte a március 21-re meghirdetett vízvilágnapi önkéntes takarítást a százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat.
2020-03-12 - A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt áramszünet lesz Százhalombatta dunafüredi részén április 8-án 8 és 18 óra között – tájékoztatott az ELMŰ. Amennyiben a munkálatok előbb befejeződnek, előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják az áramot.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Ne tegyük ki a zöldhulladékot!
2020-04-09
Erre kéri a kertes városrészekben lakókat a SZÁKOM Kft. Százhalombattán.

Gyilkossággal végződő testvéri viszály
2020-04-09
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója távmeghallgatás útján megtartott ülésén 2020. április 8-án három hónappal meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettével gyanúsít.

Segít tájékozódni a NAV
2020-04-08
A legfontosabb, járványhelyzetben alkalmazandó adózási szabályokról tájékoztat a "Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19)" rovat "Gyakori kérdések és válaszok" gyűjteménye a NAV honlapján.

Bővült a lelki segélyszolgálat
2020-04-08
Bogdán Bence tanácsadó, szakpszichológus mellett a Sérültekért Alapítvány Támogató Szolgálata is biztosít segítséget annak, aki lelki problémával küzd ebben a mindenki számára megterhelő időszakban Százhalombattán. Nyírő Lászlóné pszichológiai asszisztens 12 éve dolgozik lelki segélyszolgálatosként, szívesen fogadja a hívásokat. 

Súlyos baleset a 6-oson
2020-04-08
Két személygépkocsi ütközött össze kedden délután a 6-os főút 45-ös kilométerénél, Ercsi közelében. Az ütközés következtében az egyik autó kigyulladt, a roncsokba egy-egy ember beszorult, az összetört autók forgalmi akadályt okoztak.

Nőnek a város terhei
2020-04-07
A rendkívüli helyzettel kapcsolatos aktualitásokról tartott sajtótájékoztatót Vezér Mihály polgármester április 7-én Százhalombattán.

Átadták a MOL adományát
2020-04-07
Több mint egymillió forint értékben adományozott kézmosó, illetve felületfertőtlenítő szert a MOL Dunai Finomító a százhalombattai önkormányzatnak. A hivatalos átadásra április 7-én került sor a Polgármesteri Hivatalban.

Jubileumi prezentáció
2020-04-06
Szülők, gyerekek és óvónők közösen készítettek digitális megemlékezést a várossá nyilvánítás ötvenedik évfordulójára Százhalombattán.A prezentációt itt lehet megtekinteni! 

Csökkent a postai nyitvatartás
2020-04-06
A járványveszély és a forgalom visszaesése miatt csökkentett nyitva tartással állnak az ügyfelek rendelkezésére az ország postahivatalai április 1-jétől. Hétköznap egységesen délután hatig vannak nyitva, hétvégén pedig megyeszékhelyenként csak egy-egy, a fővárosban pedig három hivatal fogadja az ügyfeleket. Százhalombattán ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a főtéri postahivatal nyitva tartási ideje egy órával csökkent, a TESCO- posta pedig az eddigiekkel ellentétben nem tart nyitva hétvégén. A rendkívüli intézkedéseket a járványveszély és a kevesebb forgalom mellett az is indokolta, hogy be kell osztani a rendelkezésre álló munkaerőt – mondta el Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt.

Szeretőjét szurkálta halálra a gödöllői nő
2020-04-06
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója távmeghallgatás útján megtartott ülésén 2020. április 3-án elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettével gyanúsít.

A teljes nyugdíját elrabolta ismerősétől a gyanúsított
2020-04-06
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. április 5-én távmeghallgatás útján megtartott ülésén elrendelte annak a gyanúsítottnak a meghallgatását, aki ellen a Monori Rendőrkapitányság rablás bűntette miatt folytat nyomozást.

Útfelújítás és lezárás vasárnaptól
2020-04-03
Felújítás miatt lezárják a Barátság utca Vasút utca és Ilonka utca közötti szakaszát Százhalombattán április 5-től – tájékoztatott a Polgármesteri Hivatal. A munkálatok – az időjárástól függően – előreláthatóan egy hónapig tartanak.

Önkéntes lelkisegély-szolgálatot indított a százhalombattai pszichológus
2020-04-03
Önkéntes lelkisegély-szolgálatot ajánlott fel a városlakók számára Bogdán Bence tanácsadó szakpszichológus Százhalombattán. Célja, hogy hozzáértő támogatást kapjanak, akik nehezebben viselik a bezártság és a bizonytalanság miatti feszültséget.

Az élet megy tovább - Új ultrahangos készülék a rendelőben
2020-04-03
Már üzemel az új, csúcstechnológiás genetikai ultrahang-berendezés a Százhalom Egészségügyi Központban március végétől.

Elmaradnak a közgyűlések, online ügyintézés a társasházaknál
2020-04-02
Bár a társasházi törvény szerint május 31-ig mindenhol el kell fogadni az előző év gazdasági beszámolóját és az aktuális tervet, de mivel a dokumentumokról nem lehet írásban szavazni, erre csak a járványveszély után kerülhet sor, amikor majd össze lehet hívni a közgyűléseket – emlékeztett Fazekas Csaba, a Társasházak Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. 

Elkezdődött a védőmaszkok kiszállítása
2020-04-02
Elkezdődött a védőmaszkok kiszállítása a lakosság részére Százhalombattán a mai napon. Először a lakótelepiek kapnak három-három többször használható, fertőtleníthető maszkot és egyszerű használati utasítást a postaládájukba – mondta el Vezér Mihály polgármester.

Ne tegyük ki a zöldhulladékot!
2020-04-02
Erre kéri a városlakókat a SZÁKOM Nonprofit Kft. Százhalombattán. Amint arról korábban már hírt adtunk, átmenetileg nem működteti az önkormányzat a zöldjáratot. A kommunális szolgáltatónak ugyanis – mint a legtöbb cégnek – tartalékolnia kell az erőforrásait, hogy minél tovább el tudja látni a legfontosabb közszolgáltatásokat.

Kihasználták, majd holttestét az erdőbe rejtették az áldozatnak
2020-04-02
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. március 31-én megtartott két ülésén meghosszabbította annak a férfinak és annak a nőnek a letartóztatását, akiket harmadik társukkal együtt nyereségvágyból, védekezésre korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és akik 2019. október 2-a óta vannak letartóztatásban.

Látványtervek a piacról
2020-04-02
Olvasóink kérésére látványterveket kaptunk az üzemeltető SZÁKOM Kft-től a tervezett piacfelújításhoz.

Kiszámolhatjuk a törlesztési moratórium hatását
2020-04-02
A Bank360.hu készítette el az első kalkulátort, amivel néhány másodperc alatt kiderül, hogy mennyivel nyúlik meg a futamidő és mennyivel változik a hitelünk visszafizetendő összege a moratórium miatt.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.