2023. június 02. - Kármen, Anita napja
Péntek
Min:15°
Max:26°
Szombat
Min:11°
Max:21°
Vasárnap
Min:10°
Max:22°
Hétfő
Min:15°
Max:20°
Kedd
Min:14°
Max:20°
Kultúra, Oktatás

Így látják a fiatalok - Európa székeiben
2020-01-13 - A megyei majd az országos magyar vetélkedőt megnyerve, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium 12. b osztálya képviselte az országot Strasbourgban az Európai Parlament és az Euroscola program által szervezett, vetélkedővel és interaktív feladatokkal tarkított találkozón, amelyen 28 ország több mint 500 diákja vett részt december 3-tól 6-ig. Élményeikről Honfi Balázs számolt be a Hírtükör olvasóinak.
A diáksereglet megcsodálta az EU Strasbourg-i székhelyét, valamint csodálatos konferenciatermeket és monumentális körtermet, ahol az igazán nagy döntések látnak napvilágot.

Az Arany János gimnázium húsz diákja és két tanára fárasztó és hosszadalmas buszutat maguk mögött hagyva érkeztek meg a csodás kis francia városkába, aminek megcsodálták mesés látványosságait. A tündéri karácsonyi vásár hangulata belengte a környéket és egy kis erőt adott a fárasztó naphoz, aminek még elébe néztek.

Az osztály kiadós reggeli után megindult a parlament modern épülete felé. Az átvilágítás után saját kísérő segítette és irányította a csoportot. Egy gyors reggeli eligazítás után az osztály képviselőjét és reporterjét leválasztva osztották föl a csapatot egy már előre megadott minta szerint. A különböző szekciókat egy adott téma megvitatására kérték fel, a többi résztvevő ország tagjaival együttműködve. Olyan fontos és lényeges témák kerültek megtárgyalásra, mint például a környezet, a biztonság és az emberi jogok, a fiatalkorúak drogfogyasztása és az addikciók, Európa jövője, a fiatalok munkavállalása, valamint a migráció és az integráció.

A felsorolt témák mindegyikében a fiatalság 3-6 javaslatot tárt a körterem és annak szavazói elé, sőt a felhozott javaslatokat meg is kellett vitassák és védjék a körteremmel szemben.

A környezeti témáért felelős csoport azt javasolta, hogy már igazán fiatal kortól tanulják a gyerekek a környezetvédelem fontosságát és jelentőségét. Valamint egy egész Európát behálózó zöldmozgalom létrehozását, ami támogatná az elektromos autók vásárlását és gyártását, továbbá jutalmazná a környezettudatos életmódot folytató embereket. Szinte megszüntetnék azokat az adókat, amelyek ezeket az intézkedéseket gátolják. A 459 szavazó közül 337-en támogatták, 36-an ellenezték a javaslatokat, 66-an pedig tartózkodtak.

Ezt követően a biztonság és az emberi jogok kerültek sorra. A diákok szerint az emberi jogokat nem vehetjük semmibe akkor sem, ha a biztonság követeli meg ezt. Az ilyen eseteket az oktatás átformálásával kell megelőzni. Egy párhuzamosan futó gondolat is napvilágot látott a csapatnál. Úgy vélték, hogy a szólásszabadság is alapvető emberi jog, de a gyűlöletbeszédeket be kell tiltani. A felhozott javaslatok igencsak megosztók voltak, hiszen 447 szavazóból 199 igen, 124 nem és 124 tartózkodás született.

Folytatásképp a fiatalkorúak drogfogyasztása és az addikciók kerültek sorra. A fő kérdés azt volt, hogyan tudnánk megakadályozni a kiskorúak szerfogyasztását.  Az ebben a szekcióban ülésezők arra a konklúzióra jutottak,hogy az iskolákon keresztül, drogprevenciós előadások segítségével fölhívhatnánk a figyelmet a veszélyekre. A fiatalság eltántorítható a drogtól, ha olyan programlehetőségeket és több szabadidős programot adunk neki, amely eltereli a figyelmét az efféle csábitásokról. Egy aktív és vidám gyerek nem téved rossz irányba, ha le van foglalva olyan dolgokkal, amiket ő választott és szeret. Emellett a kisebb alkoholtartalmú italok korhatárát is lejjebb vinnék, hogy az ivás ne legyen vonzóan misztikus.

Született javaslat a cannabis legalizálására a jelenleginél ellenőrzöttebb fogyasztás és a hamis, veszélyes anyagok, ismeretlen forrásból származó kábítószerek elterjedésének megakadályozása érdekében. A fiatalságot igen érzékenyen érintő téma is megosztotta a szavazatokat: 438 szavazóból 239-en támogatták, 136-an voltak ellene, de csak 60-an tartózkodtak.

A követkő körben Európa jövőjéről esett szó. Az oktatás terén felvetett javaslat a diákok ingyenes utaztatását és az oktatási rendszer skandináv mintához való alakítását támogatta. Mindemellett ingyenes gyermekgondozási rendszert vezetne be, ezzel is segítve a szülők munkába állását. Környzetvédelmi téren azt javasolták, hogy csökkentsük a fosszilis tüzelőanyagok importálását és ösztönözzük a tagállamokat újabb zöldenergiák fejlesztésére. Ennél a felvetésnél szinte egyhangúlag döntött a terem, 439 szavazóból 322-en szavaztak igennel és mindössze 49-en nemmel, 68-an pedig tartózkodtak.

A fiatalok munkavállalása kapcsán kialakult vélemény szerint a szakképzés és a felé irányuló érdeklődés hiánya okozza fiatalkorúak tömeges munkanéküliségét. Ennek megoldására új gyakornoki lehetőségeket építenének ki, fejlesztenék a képzést és kihangsúlyoznák a munkatapasztalat fontosságát. Garantálnának munkalehetőséget a fiataloknak, valamint jobban és célratörőbben informálnák a hiányszakmák iránt érdeklődőket. Az oktatást egységes európai rendszer kialakításával segítenék. A 448 szavazó közül 186-an válaszoltak igennel, 117-en nemmel, és 143-an csak tartózkodtak.

A migráció és integráció körben dolgozók javaslata szerint a fiatalok körében is fel kell hívni a figyelmet a helyzet súlyosságára, mégpedig iskolai programokkal, amelyek során csoportokban keresnek megoldást a hasonló problémákra. Biztonsági lépésként a bevándorlók nyilvántartásba vétele és ujjlenyomataik rendszerbe iktatása minden tagállamnak kötelező lenne, továbbá nem egyszerre integrálnák a bevándorlókat, hanem kisebb csoportokban azonnali beillesztéssel, megosztva a terhet a nagyvárosok között. Anyagi kapacitásukhoz mérten köteleznék a tagállamokat a segítségre. Ezt a javaslatot döntő sikerrel szavazták meg a résztvevők: 451 szavazatból 278 volt igen, 93 nem és 80 tartózkodott.

"Összeségében hatalmas élmény volt a nagy körteremben ülni és számunkra fontos döntésekről vitázni. Mint fiatal reporter lehetőségem volt eldugott zugokba belesni, kifejezetten a vezetőknek kinevezett székben ülni és olyan izgalas eszmecserék részese lehettem, amelyekről csak álmodhattam eddig. Hálás vagyok azoknak, akik ezeket a döntéseket hozzák helyettünk, de a mi véleményünket legalább kikérdezik, és hálás vagyok, hogy diáktársaimat képviselhettem egy ilyen neves eseményen."


AKTUÁLIS
2023-05-31 - Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
2023-04-07 - A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, amit szinte mindenkor és minden vallás ünnepel, illetve a különböző kultúrák megemlékeztek, megemlékeznek róla.
2023-04-03 - Elhunyt dr. Götzinger István.
Várják az óvárosiak véleményét a csekkbefizető automatáról
2023-06-01
Tisztelt Óvárosi lakóközösség! Magyar Posta Zrt. 2023. február 13-án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a vállalatot érintő erőteljes energiaválság miatt különösen nagymértékben megemelkedett költségek okán szünetelő, Százhalombatta 3. számú posta, azaz a 2440 Százhalombatta, Szent László utca 17. szám alatt található óvárosi postahely visszanyitására nincs lehetőségük. Erre tekintettel az Óvárosban sajnálatosan megszűnt a postai szolgáltatás.  

"Családbarát Hely" - Nyílt levél a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője és munkatársai részére
2023-05-30
Tisztelt Kovács Marianna Igazgató Asszony! Nagy örömmel olvastam levelét, amelyben tájékoztatott arról, hogy A Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a "Családbarát Hely" címet, a Családbarát Magyarország Központhoz benyújtott pályázat alapján. A könyvtár a családbarát szempontok megvalósulása szerint, mint szolgáltató hely pályázott és nyert.

Szúnyoggyérítés
2023-05-30
Földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Százhalombattán június 2-án, a napnyugta utáni órákban. Pótnapok, június 3-4-e, ugyanebben az időben.

Eredményes terepfutás
2023-05-30
Sikeresen teljesítették a SZVISE futói a VUK SE szervezésében, Százhalombattán megrendezett FUTAPEST terepfutóversenyen az 5 és a 11 km-es távokat.

Emlékezés a békediktátumra
2023-05-30
Megemlékezést tart a százhalombattai FIDESZ és a KÉSZ helyi szervezete az 1920 június 4-én életbe lépett trianoni békeszerződésről, amely nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát. A kormány az évfordulót 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Lukács Bernadettet, a százhalombattai FIDESZ elnökét kérdeztük az eseményről.

8. Battai Könyvünnep
2023-05-30
Az országos könyvheti rendezvényeket megelőzve, Százhalombattán június 2-án megünnepeljük a könyveket, az olvasást!

Kincsek a könyvtárban
2023-05-30
Felemelő gálával zárult a 2023. évi Városi vers- és prózamondó verseny a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban május 19-én, pénteken. A többhónapos versenyfolyam során több mint 150 diák fordult meg a gyerekkönyvtár színpadán. Pontos számot azért nehéz mondani, mert közülük többen több kategóriában is indultak. Volt olyan kisdiák, aki háromban is, de róla később!

Rejtelmek éjszakája az Arany Bálon
2023-05-30
Elegánsan dekorált bálterem, színvonalas műsor, hideg-meleg változatos svédasztal, szülői süteményektől telített büfé, széles spektrumot kínáló italpult és maximális vendéglétszám jellemezte az ARANYKAPU ALAPÍTVÁNY immáron 16. alkalommal, a Szekeres Rendezvényközpontban megrendezett bálját.

Egy katonaorvos sírfelirata a római kori Százhalombattáról
2023-05-30
A közelmúltban a "Matrica" Múzeumba került római feliratos síremléket Nerius Fortunatus nevű férfi halotti szellemeinek állították. Sírfelirata alapján ő az észak-afrikai mórok Kr. u. 2. század végétől Matricában állomásozó ezerfős gyalogos segédcsapatának (cohors milliaria Maurorum) az orvos tisztje (medicus ordinarius) volt.

Döntsön a lakosság; bevezetik a közösségi költségvetést - Képviselői-testületi összefoglaló
2023-05-27
Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta soron következő ülését. A testület a többi között támogatta a polgármester közösségi költségvetés megalkotására vonatkozó javaslatát, aminek lényege, hogy egy helyi közösség, akár választókerület - meghatározott összegig - közvetlenül dönthet környezete fejlesztéséről.

Két érem a modellvitorlás Kanizsa Kupán
2023-05-25
Ezüst- és bronzérmet nyert, valamint 4 dobogó közeli helyezést szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub Nagykanizsán az RG 65 osztályban, május 18-20-án – számolt be Kunvári Sándor egyesületi tag.

Dobogós hely a Modellvitorlás Észak Adria Kupán
2023-05-25
Bronzérmet és szép helyezéseket szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub a nagykanizsai megmérettetésen, május 19-20-án – Kunvári Sándor egyesületi tag beszámolója.

Akciós barnakőszén vásárlás
2023-05-24
Tradicionális hazai barnakőszénre hirdettek fűtési szezon előtti felkészülési akciót.

Közösségi költségvetés - Lakossággal közös városfejlesztés
2023-05-24
Százhalombatta polgármestere a közösségi költségvetés bevezetésére tesz javaslatot, ami révén minden választókerületben 10 millió forintos keret felhasználásáról dönthetnének az ott élők – hangzott el május 24-i sajtótájékoztatón.

Ünnepi szemétszállítás
2023-05-23
Változatlan rendben történik május 29-én, Pünkösdhétfőn a lakótelepen a kommunálishulladék szállítás, illetve Dunafüred I.városrészben a zöldhulladék szállítás.

Ismét segít a Remény Bajnoka
2023-05-22
Újabb táborozási pályázatot írt ki a százhalombattai gyerekek számára a Remény Bajnoka Alapítvány – hangzott el május 19-i tájékoztatón.

Összetört egy álom, nem sikerült a bennmaradás
2023-05-22
31-25-re kikapott hazai pályán a Százhalombattai KE a Debreceni EAC-től a férfi kézilabda NB I/B osztályában az utolsó fordulóban (félidő: hazai-vendég 12-14). Tallér Zsolt, a battai klub elnökének beszámolója.

Füredi Piknik és sárkányhajó verseny - Hagyományteremtő rendezvény
2023-05-22
Szabadidős és kulturális programokkal egybekötve rendezte meg az Önkormányzat a XVI. Tavi Sárkányhajó Versenyt a Csónakázó-tavon május 20-án.

Miniszteri elismerés
2023-05-21
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vigh Orsolyának Pintér Sándor belügyminiszter. A Százhalombattán, Óvárosban élő díjazott két évet dolgozott a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrésirányítási Főosztályán. Az elismerést elsősorban a koronavírus-járvány idején végzett tevékenysége, illetve egy sikeres újraélesztésben való részvétel okán érdemelte ki.

Virágváros - Együtt a szép környezetért
2023-05-21
Ismét nagyon sokan jelentek meg a virágosztáson Százhalombattán, ahol a város különböző helyszínein összesen 20 ezer tő egynyári növényből válogathattak a lakók. Petúnia, begónia, mézvirág, kakastaréj és büdöske is volt a választékban.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.