2019. augusztus 24. - Bertalan napja
Szombat
Min:22°
Max:32°
Vasárnap
Min:20°
Max:30°
Hétfő
Min:21°
Max:27°
Kedd
Min:19°
Max:30°
Szerda
Min:20°
Max:31°
Irodalom
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Takács Péter - Steinway zongora eladó
2014-01-06 -
A szerkesztőségi szoba sarkában ült az asztalánál és kávézgatott. Figyelte, hogy Kinga, a fiatal titkárnő, hogy gépel "vakon". Arra gondolt, hogy a karácsony előtti hétvégén, szombaton, semmi, de semmi nem történik Kolozsváron, teljes a nyugalom, nem kell kabátot venni és helyszínekre, eseményekre rohangálni, mint ügyeletes újságírónak. Sajnálta, hogy beleivott a kávéba, most nem mehet át a másik szobába szundítani egyet. A briftasnijában kotorászott, kereste a cetlit, amit reggel írt, mi a teendő ünnep előtt címmel, de nem találta. Édesanyja kicsi igazolvány képe került a kezébe. Nézegeti a meggyötört arcot, a derűs, nagy kék szemeket. Eszébe ötlött, hogy mennyit vállalt, azért, hogy őt fölnevelje. Egy éve végleg elment. Életútja állomásai. Nagyváradon született az első világégés után, hegedűtanár, művésztanár, zenekari tag. Amikor újra magyar a város – micsoda öröm – aztán csalódás, mert eltávolítják a filharmóniától, sárga csillag, magántanulók, batyuval negyvennégy májusában a téglagyár udvarán, Kassára viszi a lezárt vagon és végállomás Auschwitz. Egyedül menekül meg, arról soha nem beszélt hogyan, miért, ki segített neki. Gyógyulás Svájcban, szerelem, házasság, koncertek a zongoraművész férjjel.
 
Megszületik a gyermek, férje nem éli túl a háború okozta betegségeket. Ötvenegyben, karján a fiával, visszatér Váradra, a Peceparti városba tanítani. Ruha István üzeni, hogy jöjjön Kolozsvárra a főiskolára tanítani. Negyven év a pódiumon, katedrán és otthon a négy fal között a tehetséges tanítványokkal.
"Fiam, neked abszolút a hallásod, egy született zseni vagy, mint az apád" – anyja mindig így kezdte. De a szorgalom, a kitartás, hiányzik belőled. Nem leszel soha koncertező művész." Ezért írja helyette az újságot, a végtelen sok zenekritikát.
 
Apjára próbált gondolni, a legendás Kemény Ervin zongoraművészre, de csak egy viharkabátot és kalapos alakot látott lelki szemei előtt. A kabát és a kalap öt évig Lugánóban, az előszobában, ott lógott a fogason.
 
A titkárnő, Kinga kopogós cipője ébreszti félálmából. Szótlanul fölmarkolja a dossziét és elviszi az asztaláról a karácsonyi koncertismertetőket, amiket még otthon éjszaka a csendben megírt. A gyermekeire, unokáira gondolt, a megvásárolandó karácsonyfára, cukorra, ajándék könyvekre.
 
Kintről a terasz felől jött a lépések hangja. A falépcsőn valaki a koradélutáni csendben bottal, csizmában, a karfát nyikorgatva jön fel. A félfordulónál percekre megáll. Szinte zihálását is hallja. Idős, katonaviselt férfi, állapítja meg, mikor meghallja a küszöb előtt a bokacsattintást. Katona vagy volt csendőr. Lehet vagy nyolcvan, kilencven éves. Azért jutott eszébe a csendőr szó, mert előbb édesanyjáról emlékezett. Ő mondta mindig, ha egyenruhást látott az utcán, ezekben nincs egy csepp, egy szemernyi, egy fikarcnyi emberi érzés.
 
Az ajtó óvatosan, bocsánatkérően kinyílt, és belépett a matuzsálem kinézetű, bajuszos, szakállas férfi. Köszönt, a sarkát összecsapva bemutatkozott. Hegedűs Tibor. Kingát látta az ablaknál, feléje fordult.
- Apróhirdetni jöttem!
 
Kinga egy széket tolt mellé, hellyel kínálta.
- Van egy kitűnő állapotú Steinway zongorám, szeretném eladni.
 
A kolozsvári, délutáni, gyenge napfényben úgy látta az idős férfit és a lányt, mint a mesebeli nagyapót és a repdeső angyalkát. Érezte, az öreg ember keveset lát és keveset hall. Kinga, mint egy leendő riporter, lekáderezte Hegedűs Tibor urat. Tényleg volt katona, tanult jogász, ügyvéd, bútorgyári munkás, majd a végén éjjeliőr.
 
- Hirdetni szeretnék a jövő heti újságukban, jönnek haza külföldről Kolozsvárról elszármazottak, talán valakinek kell egy jó állapotú zongora. Erre karácsonykor sokkal nagyobb az esély.
- Tibor bácsi! – emelte fel Kinga a hangját. Itt a szerkesztőségben nem lehet hirdetni. Csak a lap kiadójánál, az ott van az Avram Ioncu utcában. Közel van, ha most itt kimegy a Jókai, akarom mondani a Napoca utcába, befordul a Rédei ház előtt.
- Ne olyan sebesen kislány. Semmit sem értek – keseredett el az idős férfi hangja.
Megsajnáltam őket. A lány már nem emlékezhet pontosan az utcák régi nevére, a férfi pedig az új, idegen nevekre.
- Hegedűs úr! – lépett elő a szoba homályából. Hegedűs úr! – ismételte meg a meglepődött férfi nevét. Tudja maga, hogy hol volt a háború előtt Kolozsváron a Tükrös Ház?
- Tudom, hogyne tudnám, katonaként, jurátusként egész a háború végéig megfordultam ott sokszor. Ott volt a kolozsvári kupleráj.
Kinga döbbenten nézett rájuk és megsértődve átviharzott a másik szerkesztőségi szobába, becsapta maga után az ajtót.
- Na, oda induljon, ott van a hirdetési részleg, abban az épületben.
 
Valószínű, hogy Hegedűs úr most gondolatai között botladozik, több mint ötven év távlatából mire is emlékezhet, az ajtóra, a lépcsőkre, a hatalmas velencei tükrökre, a lányokra, a csigalépcsőre, ami a karzati örömszobákhoz vezetett.
 
Odalépett a forralóhoz, kiöntötte a lobogó vizet egy félliteres korsóba, egy marék málnalevelet eresztett bele és megkérdezte a váratlan vendéget, cukrot vagy havasi mézet tegyen a teába. Hegedűs úr a mézet választotta. Olyan barátságos lett a hangulat ebben a gazdag, málna illatú délutánban.
 
- Milyen az a hangszer, Hegedűs úr? Magam is zongorázom, hangversenyekre járok, de Steinway zongora ritkán fordul elő Kolozsváron.
- Kettőszázhetvennégyes B modell. Anyámtól úgy hallottam, különleges gyártmány, a billentyűzet kulcsa megvan, de van rajta egy titkos rekesz, amihez nincs kulcsunk. Én a magyar időben negyvenegyben bevonultam, front és hadifogság következett. Ahogy hazatértem, ott állt a Szentegyház utcai lakásunkban a zongora. Édesanyám mesélte, hogy negyvennégy májusában a zsidókat elhurcolták, a szemben lévő lakást lezárta a házmester. Egyik éjszaka aztán, hazajött Ervin úrfi, a híres zongoraművész. A munkaszolgálatból, valahogy csodával határos módon megszökött. Ott állt rongyokban, a leblombált lakás előtt. Tudott arról, hogy a familíát elhurcolták már. Anyám bíztatta, törje föl a zárat és vigye magával, ami érték, mert mindegyre a katonák őt keresik név szerint. Ervin úr kimosdott, megberetválkozott, felvette az apja első világháborús tábornoki egyenruháját, köpenyét, még a kitüntetések is ott lógtak a mellén. Azt mondta, átszökik a románokhoz, inkább azok verjék agyon, mint a magyar testvérei. Kinyitotta a lakása kétszárnyú ajtaját és áttolta hozzánk a dióbarna zongorát. Anyámnak annyit mondott még, hogy ez a világon az egyik legjobb márka. Kettőszázhetvennégy centis, B modell, még az első világháború előtt készült Amerikában. Most kezd érni a hangja, harminc év múlva lesz az igazi. Adott hozzá egy kulcsot és azt mondta, ebben a hangszerben van a család vagyona.
 
- Mi történt a hangszerrel? - kérdezte izgatottan.
- Megjöttem a fogágból, sem a testvéreim, sem a gyermekeim nem tanultak zenélni. Botfülű família vagyunk, a hangszer ott állt a sarokban, ahova Ervin úr betolta. Vigyáztunk rá. Portörléskor találta meg édesanyám a rejtett kulcslyukat és a titkos zárat, de nem is próbáltuk kinyitni. Anyám és a feleségem halála után én is egyedül maradtam, gyermekeim Amerikában élnek, az unokák már egy szót sem tudnak magyarul. Azt tanácsolták a barátaim, adjam a hangszert a filharmóniának vagy a színháznak, de azok köszönték, de nem kérték. Anyám arról tudott, hogy a család meghalt a táborban, de Ervinnek is nyoma veszett.
 
- Kemény Ervin, a zongoraművész, az édesapám volt, de csak a nevét örököltem, a születésem után másfél évvel meghalt. Édesanyám nevelt fel, a zenei tehetséget tőlük kaptam és jutott belőle a gyermekeimnek, unokáimnak. Mi Svájcból ötvenegyben települtünk haza, ide kerültünk Kolozsvárra. Édesanyám kereste a hangszert, de nem találta, nem volt itt senki ismerőse. És amikor a halálos ágyán a kezembe nyomta a zongora második kulcsát, hittem is, meg nem is a foszlós történetet.
 
Ott ültünk a korai félhomályban, néztük a semmit, a múltat. Kiittuk az utolsó korty forró teát.
 
- Tudja, Ervin, én a harmadik szinten lakom, nincs lift. A fiam Amerikából intézi, hogy egy ügyes pincér az Agapéból hozza az ebédemet. A szomszédasszony vásárol ezt-azt, ha megkérem. Heteken át vagyok egyedül ott fenn a magasban, hasogatnak a térdeim a lépcsőn, onnan csak a Bánffy palota kupoláját látom. Most adott az Úr egy lehetőséget, tőlem ötven méterre, a főtér oldalában cserélhetek egy cselédlakásra. Egyetlen szoba, kicsi teakonyha. Ha kilépek az ajtón, a barátaim ott sütkéreznek a padokon a Mátyás szobor előtt. Oda akarok költözni, tudom, hogy van még hátra tizenöt vagy húsz évem. Az apám is túlélte a százat. Ette a sült döblecet ősztől tavaszig. Reggel korty pálinka, este egy pohár bor. Ez az én titkom is.
 
A belső zsebében kotorászott Ervin, előkerült a levéltárcából a vörösréz kulcs.
 
- Itt a kulcs, Hegedűs úr, ez a titkos rekesz kulcsa, ahol az ékszerek vannak, nekem csak a hangszer, a Steinway kell.
Zongorázott egyet a hosszú ujjaival a levegőben.
- Ervin kérem, engem az sem érdekel, ha gyémántrögök vannak ott marékszám a rekeszben. Én a halópénzemen megváltottam ötven évre a helyem a Házsongárdban, a családi kriptában. Nekem csak nyugalomra, öreg barátaimra és az áhítatra van szükségem a főtéri Szent Mihály templomban.
Ültéből hirtelen előrelendült, két marokkal kapaszkodott a sétabotjába. Fölegyenesedett. Állt, mint a cövek. Összecsapta a bokáját.
 
- Hegedűs Tibor nyugalmazott karpaszományos főhadnagy, szolgálatára jelentkezem. A Steinway Önt illeti, bánjon vele kedve szerint.
 
Olyan hátraarcot produkált, mint egy fiatal díszelgő hadnagy, kilépett ballal, elindult, de az ajtóban hátraszólt.
 
- Ervin, kérem, kísérjen le a falépcsőn, ráfagyott a köd, nem szeretném magam összetörni.

További híreink
Regionális hírek
Programajánlók
Választási hírek
Felhívások
Választás
2019-08-02 -
Tisztelt Jelölő Szervezetek!
Kérjük, hogy időben jelezzék szerkesztőségünk részére, ha választási fórumot, vagy egyéb politikai rendezvényt szerveznek, hogy minden eseményről beszámolhassunk. A tudósításokat a pártatlan és egységes tájékoztatás érdekében egy időben, külön rovatban tesszük közzé az online, illetve a nyomtatott felületen a szeptember 10-i jelöltállítás lezárulásáig. Ezt követően, a várható erősödő kampánytevékenységnek megfelelően, folyamatosan tudósítunk a választási eseményekről az online felületen. Politikai tartalmú közleményeket csak szerkesztett formában, személyes érintettség esetén csak viszontválasszal egy időben adunk közre.
Köszönjük együttműködésüket: Hírtükör szerkesztőség
AKTUÁLIS
2019-08-22 - A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt áramszünet lesz Százhalombattán augusztus 29-én, szeptember 2-án és 3-án – tájékoztatott az ELMŰ.
2019-08-21 - Már lehet jelentkezni a XV. Tavi Sárkányhajó-versenyre, amelyet a Sporthalom Kft. szeptember 28-án, szombaton, a Csónakázó-tónál rendez meg.
2019-08-16 -
LEGFRISSEBB HÍREINK
Közvilágítási rekonstrukció az Urbáriumban
2019-08-22
A korábbi években megkezdett közvilágítási rekonstrukció az Egészségügyi Központ előtti területtel folytatódik szeptemberben. A Göncz Árpád parkon átvezető sétány ez idő alatt korlátozottan használható.

Új buszjáratok
2019-08-22
Új buszjárat érinti az Ipari Park megállóhelyet Százhalombattán szeptember 1-jétől.

Béke, megegyezés, tolerancia
2019-08-22
Szent István államalapító munkáját, a korszerű közigazgatás és az erős állam megszervezését, valamint a keresztény alapú együttélési normák lefektetését méltatta Vezér Mihály polgármester az augusztus 20-i városi ünnepségen Százhalombattán. Az államalapítás és az új kenyér ünnepére rendezett egész napos családi programokra, az esti gálaműsorra és az azt követő utcabálra is nagyon sokan látogattak ki.

Hetvenen a színpadon
2019-08-21
A nyáron tanult táncokat a Battai Napok nyitónapján, szeptember 13-án mutatja be a Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesület B-Cool Dance tánccsoportja. A táncosok augusztus utolsó hetében gőzerővel készülnek, mert szeretnék elkápráztatni a nézőket. Mint minden évben, idén is várhatóan hetvenen fognak egyszerre táncolni.

Kevesebb a szúnyog
2019-08-14
Sikeres volt a hetek óta tartó folyamatos szúnyogirtás Százhalombattán. Hatékonynak bizonyultak az önkormányzat által megrendelt nagy teljesítményű földi kémiai gyérítések.

Új röntgengép az egészségközpontban
2019-08-14
Korszerű, automatikusan programozható, új röntgengép kezdi meg működését a Százhalom Egészségügyi Központban szeptember 2-tól.

Ortopédiai szűrés az óvodákban
2019-08-14
Közel kétszáz nagycsoportos vizsgált meg dr. Terebessy Tamás ortopéd szakorvos, egyetemi adjunktus a százhalombattai óvodákban annak az ingyenes szűrésnek a keretében, amelyet az önkormányzat szervezett és finanszírozott májusban.

Béke, barátság, kultúra
2019-08-14
Fergeteges hangulatban telt az idei, immár XXVI. Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár "nulladik napja" augusztus 13-a, Százhalombattán.

Minden esetre - Vagyonvédelem és bűnmegelőzés a strandon
2019-08-13
Bár az időjárás nem volt kegyes az Érdi Rendőrkapitányság vagyonvédelmi fórumához a százhalombattai strandon augusztus 13-án, Szatmáriné Berczi Dolóresz százados számos hasznos információt osztott meg a Hírtükörrel a helyszínen.

Újdonságok a könyvtárban
2019-08-13
Melinda Taub: Veronai szerelmesek = Still star-crossedJ.R.dos Santos: ÉletjelTóth Krisztina: Fehér farkasLackfi János: Minden napra egy sztoriKrusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosemFöldes András: Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk?Geronimo Stilton sorozat - Új történetek!Tea Stilton sorozat - Új történetek!Barátnőm, Bori sorozat - Új történetek!Agatha nyomoz sorozat - Új történetek! A könyvtár MINDEN NAP nyitva tart 12 és 18 óra között a Summerfest alatt - augusztus 12. és 22. között.

A mi gyerekeink
2019-08-12
A rendezvénybiztosítás nem adott olyan sok feladatot a polgárőröknek júliusban, mint más időszakokban, a fiatalok azonban az elmúlt évekhez képest is hangosabbak, törnek-zúznak, szemetelnek a parkokban, játszótereken és egyéb közterületeken.

Vitorlás modellezés
2019-08-12
Garay György második, Garay József pedig ötödik helyen végzett az F5 - M hajóosztályban rendezett 23. Óvár Regatta és Báger-tó Kupán Mosonmagyaróváron augusztus 10-11-én.

Megvolt a sorsolás
2019-08-12
A sorsolás alapján szeptember 15-én és 29-én, október 13-án valamint november 17-én játssza itthoni mérkőzéseit a Battai Gurítók tekecsapat a Budapest és Környéki Szabadidős Tekebajnokság őszi szezonjában. Valamennyi találkozóra vasárnap 10 óra 30-as kezdéssel kerül sor a KlubSirályban.

Vagyonvédelmi tanácsadás a strandon
2019-08-09
A rendőrség és a lakosság közötti párbeszéd javítása és a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében komplex vagyonvédelmi lakossági fórumot tervez az Érdi Rendőrkapitányság a helyi polgárőrség bevonásával a százhalombattai strand területén augusztus 13-án, kedden 10 órától.

A tiszta játék híve
2019-08-08
A százhalombattai játékvezető, Debreceni Nóra is részt vett, sőt, döntőt fújt az oroszországi Kirishiben megrendezett Leány U15 Vízilabda Európa-bajnokságon júliusban. A bíráskodást négy évvel ezelőtt kezdte, az első osztályban két éve dolgozik. Vezetett mérkőzést a Fiú U15 EB-kvalifikációs nizzai tornán és a női Euroliga negyeddöntőjében. A profi játékvezetők életéről és az ide vezető útról beszélgettünk vele.

Könyvtári nyitva tartás
2019-08-08
Minden nap, vagyis vasárnap és ünnepnapon is nyitva lesz a Hamvas Béla Városi Könyvtár Százhalombattán a Summerfest alatt, vagyis augusztus 12-e és 22-e között 12-től 18 óráig.

Okos játék - okos ajándékok
2019-08-08
Minőségi playstationt, okostelefont, okosórát, tabletet, laptopot nyerhet, aki kitölti az okospadokra telepített várostörténeti kvízt Százhalombattán. Játszani három korcsoportban lehet.

Több ezer év húszszor húsz méteren
2019-08-07
Befejeződött a százhalombattai "Matrica" Múzeum idei nemzetközi ásatása a Sánc-hegyen. Idén három teljesen ép tárgyra is bukkantak a régészek.

Újraindul a komp
2019-08-06
Új üzemeltetővel ismét elindul a komp Százhalombatta és Tököl között augusztus 12-én 6 órakor.

Ultrahangos csípőszűrés
2019-08-06
Kedves Szülők! Mindazok számára, akik még nem ismernék, szeretnék tájékoztatást adni egy betegségmegelőző szűrési tevékenységről, amely percek alatt képes tájékoztatást adni gyermekük csípőízületének állapotáról.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.