2019. június 16. - Jusztin napja
Vasárnap
Min:19°
Max:26°
Hétfő
Min:16°
Max:23°
Kedd
Min:17°
Max:24°
Szerda
Min:18°
Max:27°
Csütörtök
Min:18°
Max:25°
Irodalom
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Takács Péter - Steinway zongora eladó
2014-01-06 -
A szerkesztőségi szoba sarkában ült az asztalánál és kávézgatott. Figyelte, hogy Kinga, a fiatal titkárnő, hogy gépel "vakon". Arra gondolt, hogy a karácsony előtti hétvégén, szombaton, semmi, de semmi nem történik Kolozsváron, teljes a nyugalom, nem kell kabátot venni és helyszínekre, eseményekre rohangálni, mint ügyeletes újságírónak. Sajnálta, hogy beleivott a kávéba, most nem mehet át a másik szobába szundítani egyet. A briftasnijában kotorászott, kereste a cetlit, amit reggel írt, mi a teendő ünnep előtt címmel, de nem találta. Édesanyja kicsi igazolvány képe került a kezébe. Nézegeti a meggyötört arcot, a derűs, nagy kék szemeket. Eszébe ötlött, hogy mennyit vállalt, azért, hogy őt fölnevelje. Egy éve végleg elment. Életútja állomásai. Nagyváradon született az első világégés után, hegedűtanár, művésztanár, zenekari tag. Amikor újra magyar a város – micsoda öröm – aztán csalódás, mert eltávolítják a filharmóniától, sárga csillag, magántanulók, batyuval negyvennégy májusában a téglagyár udvarán, Kassára viszi a lezárt vagon és végállomás Auschwitz. Egyedül menekül meg, arról soha nem beszélt hogyan, miért, ki segített neki. Gyógyulás Svájcban, szerelem, házasság, koncertek a zongoraművész férjjel.
 
Megszületik a gyermek, férje nem éli túl a háború okozta betegségeket. Ötvenegyben, karján a fiával, visszatér Váradra, a Peceparti városba tanítani. Ruha István üzeni, hogy jöjjön Kolozsvárra a főiskolára tanítani. Negyven év a pódiumon, katedrán és otthon a négy fal között a tehetséges tanítványokkal.
"Fiam, neked abszolút a hallásod, egy született zseni vagy, mint az apád" – anyja mindig így kezdte. De a szorgalom, a kitartás, hiányzik belőled. Nem leszel soha koncertező művész." Ezért írja helyette az újságot, a végtelen sok zenekritikát.
 
Apjára próbált gondolni, a legendás Kemény Ervin zongoraművészre, de csak egy viharkabátot és kalapos alakot látott lelki szemei előtt. A kabát és a kalap öt évig Lugánóban, az előszobában, ott lógott a fogason.
 
A titkárnő, Kinga kopogós cipője ébreszti félálmából. Szótlanul fölmarkolja a dossziét és elviszi az asztaláról a karácsonyi koncertismertetőket, amiket még otthon éjszaka a csendben megírt. A gyermekeire, unokáira gondolt, a megvásárolandó karácsonyfára, cukorra, ajándék könyvekre.
 
Kintről a terasz felől jött a lépések hangja. A falépcsőn valaki a koradélutáni csendben bottal, csizmában, a karfát nyikorgatva jön fel. A félfordulónál percekre megáll. Szinte zihálását is hallja. Idős, katonaviselt férfi, állapítja meg, mikor meghallja a küszöb előtt a bokacsattintást. Katona vagy volt csendőr. Lehet vagy nyolcvan, kilencven éves. Azért jutott eszébe a csendőr szó, mert előbb édesanyjáról emlékezett. Ő mondta mindig, ha egyenruhást látott az utcán, ezekben nincs egy csepp, egy szemernyi, egy fikarcnyi emberi érzés.
 
Az ajtó óvatosan, bocsánatkérően kinyílt, és belépett a matuzsálem kinézetű, bajuszos, szakállas férfi. Köszönt, a sarkát összecsapva bemutatkozott. Hegedűs Tibor. Kingát látta az ablaknál, feléje fordult.
- Apróhirdetni jöttem!
 
Kinga egy széket tolt mellé, hellyel kínálta.
- Van egy kitűnő állapotú Steinway zongorám, szeretném eladni.
 
A kolozsvári, délutáni, gyenge napfényben úgy látta az idős férfit és a lányt, mint a mesebeli nagyapót és a repdeső angyalkát. Érezte, az öreg ember keveset lát és keveset hall. Kinga, mint egy leendő riporter, lekáderezte Hegedűs Tibor urat. Tényleg volt katona, tanult jogász, ügyvéd, bútorgyári munkás, majd a végén éjjeliőr.
 
- Hirdetni szeretnék a jövő heti újságukban, jönnek haza külföldről Kolozsvárról elszármazottak, talán valakinek kell egy jó állapotú zongora. Erre karácsonykor sokkal nagyobb az esély.
- Tibor bácsi! – emelte fel Kinga a hangját. Itt a szerkesztőségben nem lehet hirdetni. Csak a lap kiadójánál, az ott van az Avram Ioncu utcában. Közel van, ha most itt kimegy a Jókai, akarom mondani a Napoca utcába, befordul a Rédei ház előtt.
- Ne olyan sebesen kislány. Semmit sem értek – keseredett el az idős férfi hangja.
Megsajnáltam őket. A lány már nem emlékezhet pontosan az utcák régi nevére, a férfi pedig az új, idegen nevekre.
- Hegedűs úr! – lépett elő a szoba homályából. Hegedűs úr! – ismételte meg a meglepődött férfi nevét. Tudja maga, hogy hol volt a háború előtt Kolozsváron a Tükrös Ház?
- Tudom, hogyne tudnám, katonaként, jurátusként egész a háború végéig megfordultam ott sokszor. Ott volt a kolozsvári kupleráj.
Kinga döbbenten nézett rájuk és megsértődve átviharzott a másik szerkesztőségi szobába, becsapta maga után az ajtót.
- Na, oda induljon, ott van a hirdetési részleg, abban az épületben.
 
Valószínű, hogy Hegedűs úr most gondolatai között botladozik, több mint ötven év távlatából mire is emlékezhet, az ajtóra, a lépcsőkre, a hatalmas velencei tükrökre, a lányokra, a csigalépcsőre, ami a karzati örömszobákhoz vezetett.
 
Odalépett a forralóhoz, kiöntötte a lobogó vizet egy félliteres korsóba, egy marék málnalevelet eresztett bele és megkérdezte a váratlan vendéget, cukrot vagy havasi mézet tegyen a teába. Hegedűs úr a mézet választotta. Olyan barátságos lett a hangulat ebben a gazdag, málna illatú délutánban.
 
- Milyen az a hangszer, Hegedűs úr? Magam is zongorázom, hangversenyekre járok, de Steinway zongora ritkán fordul elő Kolozsváron.
- Kettőszázhetvennégyes B modell. Anyámtól úgy hallottam, különleges gyártmány, a billentyűzet kulcsa megvan, de van rajta egy titkos rekesz, amihez nincs kulcsunk. Én a magyar időben negyvenegyben bevonultam, front és hadifogság következett. Ahogy hazatértem, ott állt a Szentegyház utcai lakásunkban a zongora. Édesanyám mesélte, hogy negyvennégy májusában a zsidókat elhurcolták, a szemben lévő lakást lezárta a házmester. Egyik éjszaka aztán, hazajött Ervin úrfi, a híres zongoraművész. A munkaszolgálatból, valahogy csodával határos módon megszökött. Ott állt rongyokban, a leblombált lakás előtt. Tudott arról, hogy a familíát elhurcolták már. Anyám bíztatta, törje föl a zárat és vigye magával, ami érték, mert mindegyre a katonák őt keresik név szerint. Ervin úr kimosdott, megberetválkozott, felvette az apja első világháborús tábornoki egyenruháját, köpenyét, még a kitüntetések is ott lógtak a mellén. Azt mondta, átszökik a románokhoz, inkább azok verjék agyon, mint a magyar testvérei. Kinyitotta a lakása kétszárnyú ajtaját és áttolta hozzánk a dióbarna zongorát. Anyámnak annyit mondott még, hogy ez a világon az egyik legjobb márka. Kettőszázhetvennégy centis, B modell, még az első világháború előtt készült Amerikában. Most kezd érni a hangja, harminc év múlva lesz az igazi. Adott hozzá egy kulcsot és azt mondta, ebben a hangszerben van a család vagyona.
 
- Mi történt a hangszerrel? - kérdezte izgatottan.
- Megjöttem a fogágból, sem a testvéreim, sem a gyermekeim nem tanultak zenélni. Botfülű família vagyunk, a hangszer ott állt a sarokban, ahova Ervin úr betolta. Vigyáztunk rá. Portörléskor találta meg édesanyám a rejtett kulcslyukat és a titkos zárat, de nem is próbáltuk kinyitni. Anyám és a feleségem halála után én is egyedül maradtam, gyermekeim Amerikában élnek, az unokák már egy szót sem tudnak magyarul. Azt tanácsolták a barátaim, adjam a hangszert a filharmóniának vagy a színháznak, de azok köszönték, de nem kérték. Anyám arról tudott, hogy a család meghalt a táborban, de Ervinnek is nyoma veszett.
 
- Kemény Ervin, a zongoraművész, az édesapám volt, de csak a nevét örököltem, a születésem után másfél évvel meghalt. Édesanyám nevelt fel, a zenei tehetséget tőlük kaptam és jutott belőle a gyermekeimnek, unokáimnak. Mi Svájcból ötvenegyben települtünk haza, ide kerültünk Kolozsvárra. Édesanyám kereste a hangszert, de nem találta, nem volt itt senki ismerőse. És amikor a halálos ágyán a kezembe nyomta a zongora második kulcsát, hittem is, meg nem is a foszlós történetet.
 
Ott ültünk a korai félhomályban, néztük a semmit, a múltat. Kiittuk az utolsó korty forró teát.
 
- Tudja, Ervin, én a harmadik szinten lakom, nincs lift. A fiam Amerikából intézi, hogy egy ügyes pincér az Agapéból hozza az ebédemet. A szomszédasszony vásárol ezt-azt, ha megkérem. Heteken át vagyok egyedül ott fenn a magasban, hasogatnak a térdeim a lépcsőn, onnan csak a Bánffy palota kupoláját látom. Most adott az Úr egy lehetőséget, tőlem ötven méterre, a főtér oldalában cserélhetek egy cselédlakásra. Egyetlen szoba, kicsi teakonyha. Ha kilépek az ajtón, a barátaim ott sütkéreznek a padokon a Mátyás szobor előtt. Oda akarok költözni, tudom, hogy van még hátra tizenöt vagy húsz évem. Az apám is túlélte a százat. Ette a sült döblecet ősztől tavaszig. Reggel korty pálinka, este egy pohár bor. Ez az én titkom is.
 
A belső zsebében kotorászott Ervin, előkerült a levéltárcából a vörösréz kulcs.
 
- Itt a kulcs, Hegedűs úr, ez a titkos rekesz kulcsa, ahol az ékszerek vannak, nekem csak a hangszer, a Steinway kell.
Zongorázott egyet a hosszú ujjaival a levegőben.
- Ervin kérem, engem az sem érdekel, ha gyémántrögök vannak ott marékszám a rekeszben. Én a halópénzemen megváltottam ötven évre a helyem a Házsongárdban, a családi kriptában. Nekem csak nyugalomra, öreg barátaimra és az áhítatra van szükségem a főtéri Szent Mihály templomban.
Ültéből hirtelen előrelendült, két marokkal kapaszkodott a sétabotjába. Fölegyenesedett. Állt, mint a cövek. Összecsapta a bokáját.
 
- Hegedűs Tibor nyugalmazott karpaszományos főhadnagy, szolgálatára jelentkezem. A Steinway Önt illeti, bánjon vele kedve szerint.
 
Olyan hátraarcot produkált, mint egy fiatal díszelgő hadnagy, kilépett ballal, elindult, de az ajtóban hátraszólt.
 
- Ervin, kérem, kísérjen le a falépcsőn, ráfagyott a köd, nem szeretném magam összetörni.

1 százalék
2019-05-10 -
A személyijövedelemadó-bevallás mellett az idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1 százalékáról. Az egyik 1 százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely bevett egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
AKTUÁLIS
2019-06-12 - Tanácskozik a százhalombattai önkormányzat képviselő-testülete június 17-én, hétfőn 9 órakor. A meghívót a tervezett napirenddel itt adjuk közre.
2019-06-03 -
2019-05-31 - A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében lakossági fórumot tart az önkormányzat a rendőrséggel közösen a BKK Színháztermében, június 4-én, kedden 15 órakor. 
LEGFRISSEBB HÍREINK
Közúti balesetek
2019-06-14
Felborult egy személyautó csütörtökön délután az M5-os autópálya 34-es kilométerénél, Százhalombatta közelében.

Jól gazdálkodtak a közvagyonnal
2019-06-14
A százhalombattai önkormányzat Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottsága megvitatta a költségvetés módosítására érkezett intézményi és egyesületi kérelmeket, tárgyalt a Matta-kert parkolási helyzetével kapcsolatos javaslatról, valamint az önkormányzat állampapírvásárlását is támogatta június 12-i ülésén.

Hasznos tippek az M7-esen közlekedőknek a nyári hónapokra
2019-06-14
Pénteken vége a tanítási időszaknak, ezzel együtt beindul a nyári idegen- és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként. A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek, hogy az utazásuk kellemes és stresszmentes legyen.

Székelyföldön jártak az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói
2019-06-14
Két kiránduláson összesen csaknem nyolcvan tanuló vett részt idén a Határtalanul pályázat keretében megrendezett romániai úton.

A természet kincs
2019-06-14
Tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáját a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium június 7-én.

Maradtak az élen
2019-06-14
Két győzelemmel és egy vereséggel zárta a százhalombattai Dx-Trade csapata a Magyar Lábtenisz Csapatbajnokság harmadik fordulóját június 8-án, Budapesten.

Előre a tiszta forráshoz
2019-06-14
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének pünkösdi levele

Nem lükeség, csak nyereség
2019-06-13
Első helyezést ért el korcsoportjában a LÜK országos tanulmányi versenyen Izsó Kornél, a Százhalombattai Kőrösi Sportiskolai Általános iskola harmadikosa. A kisdiák laptopot és szüleivel együtt tölthető állatkerti kirándulást nyert.

Támogatták a kérelmeket
2019-06-13
Támogatta az önkormányzat Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottsága a pótköltségvetéshez érkezett kérelmeket – mondta el Szalai Attila, helyettes elnök a szakbizottság június 12-i ülését követően.

A Gesztenyés úton épülő társasházról is tárgyalt a szakbizottság
2019-06-13
Nyugtalanságot keltett a környéken élőkben, hogy 36 lakásos, ötemeletes, 16 méter magas társasház épülhet Százhalombattán, a Gesztenyés úton, amely jelenleg alacsonyabb beépítésű ennél. A témáról Oláh M. Zoltán főépítész nyilatkozott az önkormányzat Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottságának június 12-i ülése után.

Óvadék ellenében kerülhet szabadlábra az érdi gázoló
2019-06-13
Az Érdi Járásbíróságon 2019. június 12-én előkészítő ülésen kezdődött meg annak a férfinak a büntető ügye, akit a Budakörnyéki Járási Ügyészség halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádol.

Még három utast keresnek
2019-06-13
Kiemelték a Hableányt a Dunából június 11-én. A hajóban négy holttestet találtak, akik közül az egyik a kapitány volt.  Másnap késő délután megtaláltak egy férfit a Duna Bölcske és Madocsa közötti szakaszán, akit szintén a tragikus baleset áldozataként azonosítottak. A Duna Margit hídi szakaszától a déli országhatárig továbbra is keresnek még három dél-koreai utast.

Alpolgármesteri fogadóóra
2019-06-13
Sinka László óvárosi képviselő, alpolgármester június 18-án, kedden, 14.30-tól 16.30-ig tartja soron következő fogadóóráját a Zenálkó Etel Közösségi Ház kistermében. Időpontot a 23/542-104 telefonszámon lehet egyeztetni.

Hazai és nemzetközi sikerek
2019-06-13
Ausztrália, Ausztria és Lengyeltóti. Az alábbi helyeken versenyeztek a Százhalombattai VUK SE triatlonistái az elmúlt napokban.

Elhunyt Illés László
2019-06-13
Megrendüléssel értesültünk Illés László haláláról, aki a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Nyitott párt
2019-06-12
Fontos a fiatalok bevonása a Fideszbe helyi szinten is, illetve a taglétszám bővítése - jelentette ki Lukács Bernadett, a Fidesz Százhalombattai Szervezetének újonnan megválasztott elnöke a június 11-ei tájékoztatón. Az eseményen a bizalmat kapott négy alelnökből részt vett Dr. Brauswetter Viktor, Erdei Gyula és Szabó Zoltán, Révész Tibor egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni.

Életet mentett
2019-06-11
Az önkormányzat és a Városi Polgárőrség is oklevéllel ismerte el annak a százhalombattai férfinak a tettét, aki saját biztonságát is kockáztatva mentett ki egy fuldoklót a Bara-patakból június 7-én este. Oláh Dávid azonnal a vízbe ugrott, amikor észrevette, hogy valaki bajban van, nagy nehézségek árán húzta partra a fuldokló férfit, akit egészen a mentők, illetve a mentőhelikopter kiérkezéséig próbált életben tartani.

Még lehet jelentkezni
2019-06-11
Még lehet nevezni A "Tiszta udvar – rendes ház" környezetszépítő versenyre július 23-ig Százhalombattán. Az idén első alkalommal a legszebb haszonkertekkel is lehet versenyezni.

Ma és csütörtökön lesz szúnyogirtás
2019-06-11
A tervek szerint ismét földi szúnyogirtás lesz Százhalombattán ma és csütörtökön. A SZÁKOM folyamatosan figyeli az előrejelzést, és az időjáráshoz igazítja a munkát.

Tehetségek szolgálatában
2019-06-11
Negyedik alkalommal került sor a Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája (KGYTK) referenciaintézményeinek országos tanácskozására június 6-án. A találkozót a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium szervezte meg. Az előadások ezúttal is a tehetséggondozás köré csoportosultak.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.