2019. június 19. - Gyárfás napja
Szerda
Min:18°
Max:24°
Csütörtök
Min:17°
Max:27°
Péntek
Min:16°
Max:26°
Szombat
Min:16°
Max:27°
Vasárnap
Min:18°
Max:24°
Irodalom
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Az én történetem
Bánkuti Anna: A visszapörgetett videoszalag
2010-07-22 -
Ennek is vége. A mai unalmas, kínzó napnak is vége van. Gondoltam én. Unalmas a város, utálok itt élni. Elindultam keserű fejjel az iskolából, de valahogy nem vitt rá lélek, hogy egyből hazainduljak. A kedvenc helyem 20 percre volt innen. Az idő gyönyörű volt és útközben csak nem elfelejtette velem milyen durcás kedvem is volt. A rossz kedvem kiváltó oka nem más, mint az unalom, ebben a városban soha nem történik semmi. Igen az unalom okozhatja a világ egyik legnagyobb frusztrációját. A kellemes tavaszi séta egészen kitisztította a fejemet. Remekül éreztem magam abban a pillanatban. Annyira, hogy szinte fel sem tűnt, milyen gyorsan oda is értem az általam kiválasztott helyszínre. Sehol senki, ez így tökéletes. Megláttam a magában álldogáló hatalmas nyírfát. Mintha csak engem hívogatott volna. Szép lassan odaértem és letelepedtem a tövéhez. Néztem a lassan folyó Duna homályos vizét, a madarak csicsergése különös dallammá alakult át, a hasam még tele volt a nemrég behabzsolt ebéd miatt és szép lassan a boldogság érzését felváltotta az álmosság. Lassan lecsukódott a szemem és már aludtam is.
 
Felébredtem. Nem tudom mennyit aludhattam, még mindig világos volt, de már nem tűzött a nap. Nem fáztam. Nem volt melegem. Hirtelen felálltam, hogy minél hamarabb hazaindulhassak, de talán túl gyorsan szökkentem föl, mert egy pillanatra megszédültem, elvesztettem az egyensúlyomat és hátra estem. Csak zuhantam - zuhantam és zuhantam. Megijedni nem volt időm, de kérdések milliói szaladtak át a fejemben. Mibe estem bele? Fájni fog? Mi történik? Választ nem kaptam és a nagy puffanás se következett be, mint vártam. Mintha 10 centivel megálltam volna a felszín felett. Meg se mertem mozdulni. Nem értettem, mi történik velem. Hiszen már biztos nem álmodom. Az előbb keltem fel. Még mindig nem féltem vagy nem eléggé. Mindent elfedett a homály. Sötét volt. Csend volt, de messziről mégis zajokat halottam, talán lépteket. Mostanra megérkezett a várva vált félelem, de a kíváncsiságom nagyobb hatással volt rám. Megpróbáltam megmozdítani a lábaimat. Sikerült. Ez után a járással is megpróbálkoztam. Vak sötét volt, de mégis ki tudtam tapogatni, merre is kell menni. Három-négy lépés múlva fény szűrődött be föntről. Mintha egy verembe lettem volna. Mikor a nyíláshoz értem, nagy erőfeszítésembe került, hogy kikászálódjak onnan. Ugrándoztam, másztam, kézzel, lábbal.
 
Erőfeszítéseim eredményesnek bizonyultak, hisz kikeveredtem a gödörből. Fáradtan, szuszogva a nagy erőfeszítésem és a rossz kondícióm miatt csak percek multán jutott eszembe, hogy körül kéne nézni, merre is vagyok. És ekkor a levegő áramlása megállt a tüdőm felé vezető úton. Most már tudom, mit hívnak úgy, hogy elakadt az ember lélegzete. Miközben újra levegőért kapkodtam, próbáltam felfogni, hogy mit is látok. A "fámat", a Dunát, de más volt a medre, olyan szabálytalan, mintha nem is a jól ismert folyónk lenne, és egy hatalmas barlangot, aminek a bejáratánál egy 130centiméter magas, piros sapkás, zöld és barna ruhadarabokat viselő kisember nézett rám és mosolygott. Rám mosolygott tudtam hisz, ahogy körbe néztem, sehol semmi és senki csak én. Semmit se érettem. Percekig álltunk, csak és néztünk egymásra. Nem tudom, milyen arcot vághattam, de az ő mosolya is most már kíváncsisággá alakult át. Mintha csak egy nagy kérdőjelet alkotott volna a testem. Az ijesztő csendet végül nekem kellett megtörnöm.
 
- Ki vagy te? Hol vagyok? Mi történik velem? – kérdeztem hadarva.
- Csak szép lassan – válaszolta barátságosan, és láthatólag jót mulatva rajtam a kisember. A nevem Alfréd, a rejtett kívánságokat teljesítő manó vagyok. Otthon vagy. Csak még a kezdetek kezdetén. Unatkoztál és szidtad a várost. Ha nem is hangosan, de mégis érthetőek voltak a gondolataid. Ezért a többi manóval úgy gondoltunk, bemutatjuk neked, hol is laksz. Egy kis történelmi kalandra viszünk téged. Igazság szerint már bele is csöppentél – válaszolta.
 
Hangja egész végig kedves volt és barátságos, de még mindig csak azt hittem, hogy valami furcsa álom kellős közepén lehetek. Majd kérdezősködtem tovább.
- Nekem most mit kell tennem? Meddig tart ez? És hogy kerültem ide? Beleestem valamibe, majd egy sötét gödörbe találtam magam, ahonnan kimászva itt lyukadtam ki.
- Tudom –kuncogott- Kicsikét meg is akartunk téged leckéztetni. Vagy inkább csak megtréfálni. Amibe beleestél, az egy sír volt. A város neve Százhalombatta. Halmok. Sírok.
I. e. 7-6. században a hallstatti kultúra népe telepedett le ide. Ennek maradványa mintegy 120 halomsír, de ma már csak mintegy 90 ismerhető fel.
 
- Egy sírgödörbe estem? – mordultam fel most már kisé mérgesen. És most melyik időben vagyunk? – nem értettem semmit.
- Nos, kedves kis hölgy, engedd meg, hogy elmagyarázzam, de figyelj nagyon!- értetlenül bólogattam, de azért ennek ellenére is belekezdett mondanivalójába – 2010et írunk. De kicsit visszapörgettük az idő kerekét, mintha egy videokazettát tekertünk volna vissza a legizgalmasabb részhez. Esetünkben ez a rész a város kialakulása, fejlődése. Azaz egy bizonyos része. Én leszek a narrátor és csak élvezd a mesémet. – most már lelkesebben helyeseltem és Alfréd is nagyobb kedvvel folytatta a történetet - Szóval nyugodj meg, nem a dinoszauruszos résznél fogjuk kezdeni – felnevettem – és a bronzkort is csak említés szintjén hoztam fel. Ma, ahol a 90 sír fellelhető, ott 6 hektáros területen a Régészeti park terül el. A legenda szerint a Tárnok-patak völgyében zajlott le a sorsdöntő csata a rómaiak és a hunok között. A monda szerint Detrik (szász barbárok fejedelme) megütközve a hunokkal azokat a Tárnok - völgybe szorította vissza. A hagyomány szerint itt temették el Kevét (Keveháza-Kajászó), Bélát és Kadosát. A Batta név először 1318-ban fordul elő oklevélben. A 19. század elejéig a falu neve Százhalom - Szászhalom? Sok szász halott? Gonoltam magamban. - Batta a mellette fekvő puszta. A Batta név állítólag török eredetű és "itatót" jelent. A település a török időben is lakott volt. Lakosainak száma 1720-ban 162-168 volt. A faluban magyar, szerb és sváb nemzetiség élt. A 20. század második felében virágzott fel a város a Barátság-vezeték végpontján épült Dunai Olajfinomító és a melléktermékeit hasznosító Dunai-menti Erőmű révén, melynek dolgozói számára új városrész épült. 1970-ben a város lakóinak száma 7742 főre gyarapodott. - mesélte Alfréd lelkesen, úgy, mintha szeretné a történelmet. Majd elindult felém, de mivel még reflexből féltem tőle, ezért hátráltam. Természetesen elestem. Felsértette egy farönk a kezemet. Ekkor több kérdés is felmerült bennem. Hogy került ide ez a farönk, mikor az előbb még semmi se volt itt? Hogy vérezhet és fájhat a kezem egy álomban? És miért nem ébredek már fel? Választ nem kaptam, de Alfréd kedvesen felsegített, persze közben jót mulatott rajtam a hitetlenkedésem miatt. Megfogta az ép kezemet és sétálni kezdtünk. Minden elkezdett körülöttünk mozgolódni, mintha életre kelt volna. A videolejátszó kapcsolóján megnyomták a play gombot. A Duna már a normális medrében volt. Majd rengeteg fa nőtt ki hirtelen a földből. Én csak bámultam. Alfréd nevetett és húzott maga után, nehogy megint elessek. Majd folytatta.- Nem a kedvenc részem a bronzkor a vaskor és a többi és szerintem te is jobban tudnád élvezni az 1900-as éveket. Ezért ezzel folytatom. 1911-ben megépült a Budapest-Eszék vasútvonal, a település jobban bekapcsolódott a kereskedelembe, sőt több munkalehetőség is kínálkozott az itt lakóknak, ha vállalták az ingázást.
 
Sokáig az egyetlen helybeli ipari munkalehetőséget az 1896-ban létesült Téglagyár jelentette, mely közel 100 évig működött és fénykorában 20 milliónál több kisméretű téglát gyártottak benne évente. – És hirtelen megjelent a téglagyár, mely a szemem előtt épült fel 1-2 másodperc alatt. - A falu kulturális élete a 20-30-as években igen intenzív volt. Ebben nagy szerepet játszottak a tanítók és a papok, az ő segítségükkel és támogatásukkal alakultak meg az egyletek, melyek keretet biztosítottak különböző művészeti és sport tevékenységeknek. Százhalombattán 1921-ben alakult meg az Ifjúsági Egylet, ezen belül működött a Leányegylet, a Legényegylet, a Dalárda, sőt még Varrókör is. - most egy vidám életkép mutatkozott előttem. Nagyon élveztem. Alfréd látta is az arcomon a csodálkozást és az érdeklődést, ezért tehát folytatta. - A háború után aztán megváltozott minden, a paraszti hagyományokat, a vallási ünnepeket igyekeztek kiirtani a köztudatból. Az erőszakos és félelmekkel teli 50-es években a barátság, a szeretet helyébe a gyanakvás lépett. A begyűjtések, padlás kiseprések, kitelepítések, a kollektivizálás megtörte a hagyományos paraszti társadalom rendjét. - ezt a részt jobb lett volna nem látni, de szerencsére ez a vágott videoszalag volt. –Új, szebb és modernebb korszak akkor vette kezdetét Százhalombattán, amikor 1958-ban kormányzati döntés született arról, hogy a település az ország egyik energia központja lesz.
 
Ezután indult el az iparosítási folyamat, vele együtt a lakásépítések sorozata, a közintézményi hálózat kiépülése, mindaz, aminek eredményeképpen 1970. április l-jén a települést várossá nyilvánították. - és gyors léptekben, de még is szemmel követhetően felépült a betondzsungel, a piactér a kis boltok, füredi és az óvárosi rész is csodálatosan kiépült. Nagyon tetszett, amit és ahogy láttam. Majd az én kedves idegenvezető manóm elvitt megnézni a főbb látványosságokat, de olyan szögből, mint még sose láttam. A főteret a BMK tetejéről a BMK-t a szökőkút aljából láttam. A város szobrait gyönyörű napsütésben csodálhattam meg, a vasutat ködben, de persze csak a hatás miatt. Bekukkantottunk az iskolába, az éttermekbe, a múzeumba. Mindent megmutatott nekem Alfréd. Következő állomásunk a jól ismert barátságos Duna- part volt. Az a hely, ahol ez az egész kezdődött.
 
- Tetszett? - kérdezte kíváncsian.
- Igen, nagyon - mosolyogva válaszoltam.
- Örülök neki, remélem, ezentúl nem találod annyira unalmasnak ezt a várost, hiszen itt bármi megtörténhet. Az útjaink most elválnak, de járj nyitott szemmel, hiszen bármi megtörténhet-, rám kacsintott- ne duzzogj annyit és vigyázz magadra. - mire válaszolhattam volna neki vagy akár a kérdéseimmel eláraszthattam volna, már el is tűnt. Alfréd már nem volt sehol.
Lebegő érzés fogott el. Szokásomhoz híven nem értettem, mi történik velem. Majd felkeltem Késő délután lehetett. Felébredtem, immár ténylegesen. Elkezdtem gondolkodni azon, milyen furát is álmodtam és már mosolyra állt volna a szám, mikor megláttam a kezemen a horzsolást. Ekkor minden eszembe jutott. Hazafelé végig azon gondolkodtam, mik történtek velem. Mennyire élveztem, mennyi mindent tudtam meg a városról. Majd elkeseredtem, csalódott voltam, amiért nem tudtam elbúcsúzni újdonsült barátomtól. De valami azt súgta nekem, hogy még fogom őt látni. A városról alkotott képem megváltozott. Rengeteg mindent tudnék róla mondani, de az unalmas jelző nincsen köztük.
 
Megszerettem, hiszen a világ kevés helyén találkozhatunk manókkal. Bár, ki tudja? Én csak azt tudom ajánlani nektek, óvatosan mérgelődjetek, mert nem is sejthetitek, hogy Alfréd mikor választja ki a ti gondolataitokat és váltja valóra a rejtett vágyaitokat.

További híreink
Regionális hírek
Programajánlók
- László Bandy finisszázs - 2019-06-18
- Programajánló - 2019-06-17
- Várostörténeti előadás a könyvtárban - 2019-06-14
- EFOTT - 2019-06-11
- Programok a HBVK-ban - 2019-06-03
- Programajánló - 2019-06-03
- Programok a HBVK-ban - 2019-06-03
- Az elátkozott kúria - 2019-05-21
- Programajánló - 2019-05-20
- Pajor Tamás Százhalombattán - 2019-05-15
Választási hírek
Felhívások
1 százalék
2019-05-10 -
A személyijövedelemadó-bevallás mellett az idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1 százalékáról. Az egyik 1 százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely bevett egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
AKTUÁLIS
2019-06-12 - Tanácskozik a százhalombattai önkormányzat képviselő-testülete június 17-én, hétfőn 9 órakor. A meghívót a tervezett napirenddel itt adjuk közre.
2019-06-03 -
2019-05-31 - A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében lakossági fórumot tart az önkormányzat a rendőrséggel közösen a BKK Színháztermében, június 4-én, kedden 15 órakor. 
LEGFRISSEBB HÍREINK
Folyamatos a szúnyogirtás
2019-06-19
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményben leírta, hogy az egész országot érintő szúnyoginvázió oka a folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg. Nehezítette a szúnyoggyérítést a múlt szerdától vasárnapig tartó hőség, amely miatt a légi permetezések többségét le kellett állítni, tekintettel arra, hogy a nagy melegben a szúnyogok többsége a késői órákig megbújik a növényzetben, a repülési szabályok viszont az éjszakai munkavégzést nem teszik lehetővé.            

Felújítják a Csodaszarvas díszkutat
2019-06-19
Néhány hét múlva újra üzemel a főtéri Csodaszarvas díszkút Százhalombattán. Addigra újra cserélik a régi, kopott burkolatot.

Számos gondot megoldott a pótköltségvetés - Képviselő-testületi összefoglaló
2019-06-18
A költségvetési rendelet módosítása volt a képviselő-testület június 17-i ülésének fő témája Százhalombattán. Tárgyaltak az iskolaudvarok felújításáról, a sportegészségügyi ellátásról, a Matta-kerti közösségi tér és parkolóhelyek kialakításáról, illetve az egészségügyi szakellátásról és alapellátásról.

Tájékoztató a Gesztenyés úti társasház-építéssel kapcsolatban
2019-06-18
A Képviselő-testület kezdeményezésemre megtárgyalta az építkezéssel összefüggésben kialakult helyzetet.

Battai szerzők az Ünnepi Könyvhéten
2019-06-18
Új helyszínen került megrendezésre az idei Ünnepi Könyvhét, a Duna-korzó hangulata sokaknak adott felejthetetlen élményt. Minden bizonnyal azoknak is, akik a Véghelyi Balázs által vezetett Üveghegy Kiadó pavilonjánál álltak meg szemlézgetni.

Maradtak az élen
2019-06-18
Két győzelemmel és egy vereséggel zárta a Magyar Lábtenisz Csapatbajnokság harmadik fordulóját a százhalombattai Dx-Trade csapata június 8-án, Budapesten.

Könyvek ünnepe
2019-06-18
Negyedik alkalommal szervezett Battai Könyvünnepet a Hamvas Béla Városi Könyvtár Százhalombattán június 7-én. Bár az egész napos rendezvény gazdag kínálattal várta a városlakókat, a reméltnél kevesebben vettek részt.

Battai Gurítók - nyáron
2019-06-18
A tavaszi szezon végeztével a Battai Gurítók játékosai különböző meghívásos versenyeken vettek részt.

Fazekas István: Erdélyiség térben és időben
2019-06-18
Gondolná-e valaki, hogy a deklarált szólásszabadság keretei között az elcsatolt területek magyarjainak esetenként nehezebb hozzájutniuk egy-egy anyaországban megjelent könyvhöz vagy folyóirathoz, mint a hetvenes-nyolcvanas években? 

Szúnyogok
2019-06-17
Az elmúlt héten kétszer és ezen a héten is kétszer végeztet szúnyogirtást az önkormányzat Százhalombattán. A SZÁKOM folyamatosan figyeli az előrejelzést és az időjáráshoz igazítja a munkát.

Partneri együttműködés
2019-06-17
A Petrolszolg Kft. munkatársai kapták az idei Aranyszív-díjat a Sérültekért Alapítványtól Százhalombattán június 15-én. Az elismerést 2003-ban alapította a civil szervezet azok számára, akik kiemelkedően sokat tesznek a fogyatékkal élő emberekért.

A sport nagykövetei
2019-06-17
Többszáz gyerek, szülő, nagyszülő és edző vett részt a VUK SE hagyományos, családias hangulatú évzáróján június 16-án az óvárosi focipályán. Az eseményen az immár tizenhét éve működő egyesület valamennyi szakosztálya képviseltette magát.

Óvárosi Focikupa
2019-06-17

Sportos szezonzáró
2019-06-17
Szezonzáró családi napot tartott a B-Cool Dance és a SZVISE öt szakága Százhalombattán, a Csónakázó-tónál június 16-án.

Modellező világkupa
2019-06-17
Hatodik helyezést ért el Tokaji Tamás, a Dunamenti Energia Modellező Klub versenyzője a körrepülő műrepülő (F2B) világkupafordulóján, a Jozef Gabris emlékversenyen június 8-9-én a szlovákiai Homonnán. 

Közúti balesetek
2019-06-14
Felborult egy személyautó csütörtökön délután az M5-os autópálya 34-es kilométerénél, Százhalombatta közelében.

Jól gazdálkodtak a közvagyonnal
2019-06-14
A százhalombattai önkormányzat Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottsága megvitatta a költségvetés módosítására érkezett intézményi és egyesületi kérelmeket, tárgyalt a Matta-kert parkolási helyzetével kapcsolatos javaslatról, valamint az önkormányzat állampapírvásárlását is támogatta június 12-i ülésén.

Hasznos tippek az M7-esen közlekedőknek a nyári hónapokra
2019-06-14
Pénteken vége a tanítási időszaknak, ezzel együtt beindul a nyári idegen- és közúti forgalom az M7-es autópályán hétvégenként. A torlódások és balesetek ilyenkor gyakoriak a Balatonra vezető gyorsforgalmi úton, az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért több hasznos tippel is szolgál a közlekedőknek, hogy az utazásuk kellemes és stresszmentes legyen.

Székelyföldön jártak az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói
2019-06-14
Két kiránduláson összesen csaknem nyolcvan tanuló vett részt idén a Határtalanul pályázat keretében megrendezett romániai úton.

A természet kincs
2019-06-14
Tizenkilencedik alkalommal szervezte meg a Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáját a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium június 7-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.