2022. május 16. - Pünkösd napja
Hétfő
Min:14°
Max:25°
Kedd
Min:15°
Max:21°
Szerda
Min:11°
Max:19°
Csütörtök
Min:8°
Max:22°
Péntek
Min:11°
Max:26°
Irodalom
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Az én történetem
Bánkuti Anna: A visszapörgetett videoszalag
2010-07-22 -
Ennek is vége. A mai unalmas, kínzó napnak is vége van. Gondoltam én. Unalmas a város, utálok itt élni. Elindultam keserű fejjel az iskolából, de valahogy nem vitt rá lélek, hogy egyből hazainduljak. A kedvenc helyem 20 percre volt innen. Az idő gyönyörű volt és útközben csak nem elfelejtette velem milyen durcás kedvem is volt. A rossz kedvem kiváltó oka nem más, mint az unalom, ebben a városban soha nem történik semmi. Igen az unalom okozhatja a világ egyik legnagyobb frusztrációját. A kellemes tavaszi séta egészen kitisztította a fejemet. Remekül éreztem magam abban a pillanatban. Annyira, hogy szinte fel sem tűnt, milyen gyorsan oda is értem az általam kiválasztott helyszínre. Sehol senki, ez így tökéletes. Megláttam a magában álldogáló hatalmas nyírfát. Mintha csak engem hívogatott volna. Szép lassan odaértem és letelepedtem a tövéhez. Néztem a lassan folyó Duna homályos vizét, a madarak csicsergése különös dallammá alakult át, a hasam még tele volt a nemrég behabzsolt ebéd miatt és szép lassan a boldogság érzését felváltotta az álmosság. Lassan lecsukódott a szemem és már aludtam is.
 
Felébredtem. Nem tudom mennyit aludhattam, még mindig világos volt, de már nem tűzött a nap. Nem fáztam. Nem volt melegem. Hirtelen felálltam, hogy minél hamarabb hazaindulhassak, de talán túl gyorsan szökkentem föl, mert egy pillanatra megszédültem, elvesztettem az egyensúlyomat és hátra estem. Csak zuhantam - zuhantam és zuhantam. Megijedni nem volt időm, de kérdések milliói szaladtak át a fejemben. Mibe estem bele? Fájni fog? Mi történik? Választ nem kaptam és a nagy puffanás se következett be, mint vártam. Mintha 10 centivel megálltam volna a felszín felett. Meg se mertem mozdulni. Nem értettem, mi történik velem. Hiszen már biztos nem álmodom. Az előbb keltem fel. Még mindig nem féltem vagy nem eléggé. Mindent elfedett a homály. Sötét volt. Csend volt, de messziről mégis zajokat halottam, talán lépteket. Mostanra megérkezett a várva vált félelem, de a kíváncsiságom nagyobb hatással volt rám. Megpróbáltam megmozdítani a lábaimat. Sikerült. Ez után a járással is megpróbálkoztam. Vak sötét volt, de mégis ki tudtam tapogatni, merre is kell menni. Három-négy lépés múlva fény szűrődött be föntről. Mintha egy verembe lettem volna. Mikor a nyíláshoz értem, nagy erőfeszítésembe került, hogy kikászálódjak onnan. Ugrándoztam, másztam, kézzel, lábbal.
 
Erőfeszítéseim eredményesnek bizonyultak, hisz kikeveredtem a gödörből. Fáradtan, szuszogva a nagy erőfeszítésem és a rossz kondícióm miatt csak percek multán jutott eszembe, hogy körül kéne nézni, merre is vagyok. És ekkor a levegő áramlása megállt a tüdőm felé vezető úton. Most már tudom, mit hívnak úgy, hogy elakadt az ember lélegzete. Miközben újra levegőért kapkodtam, próbáltam felfogni, hogy mit is látok. A "fámat", a Dunát, de más volt a medre, olyan szabálytalan, mintha nem is a jól ismert folyónk lenne, és egy hatalmas barlangot, aminek a bejáratánál egy 130centiméter magas, piros sapkás, zöld és barna ruhadarabokat viselő kisember nézett rám és mosolygott. Rám mosolygott tudtam hisz, ahogy körbe néztem, sehol semmi és senki csak én. Semmit se érettem. Percekig álltunk, csak és néztünk egymásra. Nem tudom, milyen arcot vághattam, de az ő mosolya is most már kíváncsisággá alakult át. Mintha csak egy nagy kérdőjelet alkotott volna a testem. Az ijesztő csendet végül nekem kellett megtörnöm.
 
- Ki vagy te? Hol vagyok? Mi történik velem? – kérdeztem hadarva.
- Csak szép lassan – válaszolta barátságosan, és láthatólag jót mulatva rajtam a kisember. A nevem Alfréd, a rejtett kívánságokat teljesítő manó vagyok. Otthon vagy. Csak még a kezdetek kezdetén. Unatkoztál és szidtad a várost. Ha nem is hangosan, de mégis érthetőek voltak a gondolataid. Ezért a többi manóval úgy gondoltunk, bemutatjuk neked, hol is laksz. Egy kis történelmi kalandra viszünk téged. Igazság szerint már bele is csöppentél – válaszolta.
 
Hangja egész végig kedves volt és barátságos, de még mindig csak azt hittem, hogy valami furcsa álom kellős közepén lehetek. Majd kérdezősködtem tovább.
- Nekem most mit kell tennem? Meddig tart ez? És hogy kerültem ide? Beleestem valamibe, majd egy sötét gödörbe találtam magam, ahonnan kimászva itt lyukadtam ki.
- Tudom –kuncogott- Kicsikét meg is akartunk téged leckéztetni. Vagy inkább csak megtréfálni. Amibe beleestél, az egy sír volt. A város neve Százhalombatta. Halmok. Sírok.
I. e. 7-6. században a hallstatti kultúra népe telepedett le ide. Ennek maradványa mintegy 120 halomsír, de ma már csak mintegy 90 ismerhető fel.
 
- Egy sírgödörbe estem? – mordultam fel most már kisé mérgesen. És most melyik időben vagyunk? – nem értettem semmit.
- Nos, kedves kis hölgy, engedd meg, hogy elmagyarázzam, de figyelj nagyon!- értetlenül bólogattam, de azért ennek ellenére is belekezdett mondanivalójába – 2010et írunk. De kicsit visszapörgettük az idő kerekét, mintha egy videokazettát tekertünk volna vissza a legizgalmasabb részhez. Esetünkben ez a rész a város kialakulása, fejlődése. Azaz egy bizonyos része. Én leszek a narrátor és csak élvezd a mesémet. – most már lelkesebben helyeseltem és Alfréd is nagyobb kedvvel folytatta a történetet - Szóval nyugodj meg, nem a dinoszauruszos résznél fogjuk kezdeni – felnevettem – és a bronzkort is csak említés szintjén hoztam fel. Ma, ahol a 90 sír fellelhető, ott 6 hektáros területen a Régészeti park terül el. A legenda szerint a Tárnok-patak völgyében zajlott le a sorsdöntő csata a rómaiak és a hunok között. A monda szerint Detrik (szász barbárok fejedelme) megütközve a hunokkal azokat a Tárnok - völgybe szorította vissza. A hagyomány szerint itt temették el Kevét (Keveháza-Kajászó), Bélát és Kadosát. A Batta név először 1318-ban fordul elő oklevélben. A 19. század elejéig a falu neve Százhalom - Szászhalom? Sok szász halott? Gonoltam magamban. - Batta a mellette fekvő puszta. A Batta név állítólag török eredetű és "itatót" jelent. A település a török időben is lakott volt. Lakosainak száma 1720-ban 162-168 volt. A faluban magyar, szerb és sváb nemzetiség élt. A 20. század második felében virágzott fel a város a Barátság-vezeték végpontján épült Dunai Olajfinomító és a melléktermékeit hasznosító Dunai-menti Erőmű révén, melynek dolgozói számára új városrész épült. 1970-ben a város lakóinak száma 7742 főre gyarapodott. - mesélte Alfréd lelkesen, úgy, mintha szeretné a történelmet. Majd elindult felém, de mivel még reflexből féltem tőle, ezért hátráltam. Természetesen elestem. Felsértette egy farönk a kezemet. Ekkor több kérdés is felmerült bennem. Hogy került ide ez a farönk, mikor az előbb még semmi se volt itt? Hogy vérezhet és fájhat a kezem egy álomban? És miért nem ébredek már fel? Választ nem kaptam, de Alfréd kedvesen felsegített, persze közben jót mulatott rajtam a hitetlenkedésem miatt. Megfogta az ép kezemet és sétálni kezdtünk. Minden elkezdett körülöttünk mozgolódni, mintha életre kelt volna. A videolejátszó kapcsolóján megnyomták a play gombot. A Duna már a normális medrében volt. Majd rengeteg fa nőtt ki hirtelen a földből. Én csak bámultam. Alfréd nevetett és húzott maga után, nehogy megint elessek. Majd folytatta.- Nem a kedvenc részem a bronzkor a vaskor és a többi és szerintem te is jobban tudnád élvezni az 1900-as éveket. Ezért ezzel folytatom. 1911-ben megépült a Budapest-Eszék vasútvonal, a település jobban bekapcsolódott a kereskedelembe, sőt több munkalehetőség is kínálkozott az itt lakóknak, ha vállalták az ingázást.
 
Sokáig az egyetlen helybeli ipari munkalehetőséget az 1896-ban létesült Téglagyár jelentette, mely közel 100 évig működött és fénykorában 20 milliónál több kisméretű téglát gyártottak benne évente. – És hirtelen megjelent a téglagyár, mely a szemem előtt épült fel 1-2 másodperc alatt. - A falu kulturális élete a 20-30-as években igen intenzív volt. Ebben nagy szerepet játszottak a tanítók és a papok, az ő segítségükkel és támogatásukkal alakultak meg az egyletek, melyek keretet biztosítottak különböző művészeti és sport tevékenységeknek. Százhalombattán 1921-ben alakult meg az Ifjúsági Egylet, ezen belül működött a Leányegylet, a Legényegylet, a Dalárda, sőt még Varrókör is. - most egy vidám életkép mutatkozott előttem. Nagyon élveztem. Alfréd látta is az arcomon a csodálkozást és az érdeklődést, ezért tehát folytatta. - A háború után aztán megváltozott minden, a paraszti hagyományokat, a vallási ünnepeket igyekeztek kiirtani a köztudatból. Az erőszakos és félelmekkel teli 50-es években a barátság, a szeretet helyébe a gyanakvás lépett. A begyűjtések, padlás kiseprések, kitelepítések, a kollektivizálás megtörte a hagyományos paraszti társadalom rendjét. - ezt a részt jobb lett volna nem látni, de szerencsére ez a vágott videoszalag volt. –Új, szebb és modernebb korszak akkor vette kezdetét Százhalombattán, amikor 1958-ban kormányzati döntés született arról, hogy a település az ország egyik energia központja lesz.
 
Ezután indult el az iparosítási folyamat, vele együtt a lakásépítések sorozata, a közintézményi hálózat kiépülése, mindaz, aminek eredményeképpen 1970. április l-jén a települést várossá nyilvánították. - és gyors léptekben, de még is szemmel követhetően felépült a betondzsungel, a piactér a kis boltok, füredi és az óvárosi rész is csodálatosan kiépült. Nagyon tetszett, amit és ahogy láttam. Majd az én kedves idegenvezető manóm elvitt megnézni a főbb látványosságokat, de olyan szögből, mint még sose láttam. A főteret a BMK tetejéről a BMK-t a szökőkút aljából láttam. A város szobrait gyönyörű napsütésben csodálhattam meg, a vasutat ködben, de persze csak a hatás miatt. Bekukkantottunk az iskolába, az éttermekbe, a múzeumba. Mindent megmutatott nekem Alfréd. Következő állomásunk a jól ismert barátságos Duna- part volt. Az a hely, ahol ez az egész kezdődött.
 
- Tetszett? - kérdezte kíváncsian.
- Igen, nagyon - mosolyogva válaszoltam.
- Örülök neki, remélem, ezentúl nem találod annyira unalmasnak ezt a várost, hiszen itt bármi megtörténhet. Az útjaink most elválnak, de járj nyitott szemmel, hiszen bármi megtörténhet-, rám kacsintott- ne duzzogj annyit és vigyázz magadra. - mire válaszolhattam volna neki vagy akár a kérdéseimmel eláraszthattam volna, már el is tűnt. Alfréd már nem volt sehol.
Lebegő érzés fogott el. Szokásomhoz híven nem értettem, mi történik velem. Majd felkeltem Késő délután lehetett. Felébredtem, immár ténylegesen. Elkezdtem gondolkodni azon, milyen furát is álmodtam és már mosolyra állt volna a szám, mikor megláttam a kezemen a horzsolást. Ekkor minden eszembe jutott. Hazafelé végig azon gondolkodtam, mik történtek velem. Mennyire élveztem, mennyi mindent tudtam meg a városról. Majd elkeseredtem, csalódott voltam, amiért nem tudtam elbúcsúzni újdonsült barátomtól. De valami azt súgta nekem, hogy még fogom őt látni. A városról alkotott képem megváltozott. Rengeteg mindent tudnék róla mondani, de az unalmas jelző nincsen köztük.
 
Megszerettem, hiszen a világ kevés helyén találkozhatunk manókkal. Bár, ki tudja? Én csak azt tudom ajánlani nektek, óvatosan mérgelődjetek, mert nem is sejthetitek, hogy Alfréd mikor választja ki a ti gondolataitokat és váltja valóra a rejtett vágyaitokat.

Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-05-16 - Cserélje le elavult mobilját!
2022-04-19 - A Szent István templom felújítása után már régóta készültünk a Szent László templom felújítására. Ennek most érkezett el az ideje. Több forrás biztosításával kívánjuk megvalósítani.
2022-04-07 - A költők a szépség koldusai - Fazekas István gondolatai
Látogatás a Hivatalban
2022-05-11
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgármester május 5-én.

Madarak és fák napja
2022-05-11
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Két műrepülő-érem
2022-05-11
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő modellek Mecsek Kupáján, május 8-án.

GEMS of Europe diákcsere Portugáliában
2022-05-11
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium öt tanulója és két pedagógusa május 1-jén indult útnak, hogy iskolánkat képviselje a 2020 decemberében kezdődött GEMS of Europe nemzetközi projekt első személyes diákcsere programján a portugál fővárosban, Lisszabonban. 

Kórustalálkozó Celldömölkön százhalombattai részvétellel
2022-05-09
A város Liszt Ferenc Vegyeskarának alapítókarnagyára is emlékeztek a Bárdos Lajos nevével harmincadszor megrendezett kórustalálkozón április 26-án. "Elhoztuk nektek a békét" – énekelte a házigazda kórus a közismert zsidó népdalt, négyszólamú feldolgozásban: "Shalom aleichem." A kórusok erre a bő másfél órára tényleg elhozták.

Tavaszi karbantartás a Finomítóban
2022-05-09
Karbantartást végeznek a MOL Dunai Finomító több üzemében május 13. – június 22. között. A szakemberek mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük ne zavarja a környéken élők nyugalmát – tájékoztatott a társaság.

Segítő munkatársat keres a Válaszút Misszió
2022-05-09
A Magyarországi Református Egyház Válaszút Missziója munkatársat keres keresztyén szellemiségű csapatba, szenvedélybetegek szociális (alacsonyküszöbű és nappali) ellátásában, illetve büntetés végrehajtási intézetben végzett segítő munkakör betöltésére.

Országos Informatika verseny az Egyesben
2022-05-09
Két év után ismét személyes megjelenéssel került megrendezésre a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskolában a Kozma László Országos Informatika Verseny.

A szív diadala
2022-05-09
34-30-ra nyert a Százhalombattai KE hazai pályán a Debreceni EAC ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 7-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolójából.

Egy tucat + 1 érem
2022-05-09
Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 arany, 7 ezüst és 3 bronz –, valamint egy mix-vegyes váltó bronzérmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapata a Szentesen megrendezett szabadtéri XXVII. Nemzetközi Senior Úszóversenyen május 7-én.

Közös siker
2022-05-09
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 29-én.

Hatvan év az egészségügyben - tisztelet az embernek, a szakmának
2022-05-09
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves Dr. Buza Tibor nyugalmazott belgyógyász- kardiológust, aki hat évtizede dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
2022-05-09
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriájában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon.

Űrutazáson voltunk
2022-05-09
"Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry

Óvodák közötti futóversenyt rendezett a Százszorszép Óvoda
2022-05-09
Óvodánkban éves hagyomány a "Nyúlcipő futóverseny", melyet közel 10 éve, minden évben megrendezünk. Néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a város többi óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. A pandémia miatt azonban többször is el kellett halasztani az eseményt, idén azonban megvalósulhatott, közel 150 gyermek részvételével.

Oscar-díjas pedagógus
2022-05-09
A "Legjobb Pedagógus-díj 2022" elismerésben részesült Tornai Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
2022-05-09
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
2022-05-04
Tisztelt Horváth Péter Vezérigazgató Úr!

Nyílt levél
2022-05-04
Czakó Nicolette Asszony, a B-Cool elnökhelyettese és Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére. Örömmel értesültem arról, hogy hogy Mészáros Gábor és Lengyel Bonita sportolók, kiváló táncosok, a legsikeresebb magyar akrobatikus rock and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍJASAI lettek. 

Hat danos judo mester
2022-05-03
Ünnepélyes keretek között, a Budapesti UTE Jégcsarnokban április 30-án rendezett Nemzetközi Judo Versenyen vehette át sportszakmai elismerésként VI. danját Szél Pál. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.