2020. augusztus 14. - Marcell napja
Péntek
Min:21°
Max:26°
Szombat
Min:19°
Max:28°
Vasárnap
Min:18°
Max:28°
Hétfő
Min:20°
Max:32°
Kedd
Min:17°
Max:24°
Karácsonyi blokk
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Erdős Pál, a grafikus - írta: Takács Péter
2007-12-19 -

Ott álltam a nagybányai színház kantinjában. Nézegettem a csapatomat és kortyolgattam a vadmálnahajtásból készített finom teát. Egy színészosztályra való fiatal nyüzsgött körülöttem. Az én kérésemre jöttek ide, a szórványba, a Szilágyságba színházat csinálni. Színházat a városban élő, tízezernyi magyarnak és a városkörnyéken dolgozó értelmiségnek. Ők a bozgorok, kitartottak itt fenn északon, és nem vette el kedvüket az értelmetlen népvándorlás.

Nézem a társulatot, a társulatomat, engem neveztek ki melléjük főrendezőnek. Lelkesen beszélgetnek, egy-egy sört, teát megisznak, és heves, lendületes kézmozdulatokkal, teátrálisan rágyújtanak egy-egy Kárpátia szivarkára.
A román szekció előbb próbált, közülük már csak a két társaság közös díszlettervezője maradt itt. Erdős Pali, a kiváló, tehetséges grafikus.

A múlt vasárnap, a sikeres Tamási Áron Ábel adaptáció után annyi pálinkát ittunk, hogy hétfőn néhányan Pali lakásán ébredtünk meg. Az őszi napsütésben láttam a Párizsban készült rajzait. Lapozgattam egy mappában a Budapesten Molnár C Pál felügyeletével készült biblikus sorozatait. De mindinkább a légies, szép nők tetszettek a falakon bekeretezve. Készültek Párizsban, Münchenben, Rómában, Velencében, Budapesten, Szatmáron, Nagyváradon és Kolozsváron. Minden arc más és más, de árad róluk a derű, a szépség, a kíváncsiság.
Pali megfőzte a törökös kávét, látta határtalan csodálatomat. „Szerelmeim!”- igazított el a múltban. Nem azt mondta modelljeim, hanem szerelmeim. Irigykedtem, őszintén! Az én természetem olyan, hogy harmincéves koromra egy kezemen meg tudom számolni hányszor éltem át ezt a legszebb érzést.

Mesélt róluk, mindenkinek tudta a nevét, a történetét. Sorakoztak a gyönyörű hölgyek az előszobában, a másik szobában.
Megérezhette, hogy róla gondolkodom, mert otthagyja a fiatalokat és egy legyintéssel a kantin sűrű füstjét elhajtva, hozzám hajol és magyaráz. A román tagozat díszlete kis igazítással jó lenne a mi Molnár Ferenc darabunkhoz. Lehetne spórolni, más és más a közönség, a román darab díszlete jól szállítható… Pörög, pörög a nyelve, beszél, beszél, gondolatban már lehet, hogy Párizsban jár.

Hallgattam bambán, de nem tudtam reagálni. A szemem csücskéből láttam, ahogy mondja, mondja, de a folyosó végén, úgy öt-hat méterre ott állnak a zenekar tagjai. Egyiküket figyelem erősen. Az idős, számomra ismeretlen úr és Pali arcéle, profilja teljesen azonos. Pali úgy emeli szájához a pipát, ahogy az idős férfi a szivart.
Ha játszom, ha rendezek, mindig abból építkezem, amit láttam, elraktároztam. Ahogy a hétköznapokban megvalósítanak egy-egy szerepet. De ilyen hasonlóságot még nem láttam: a pislogás, a szájmozgás, egy irányba elferdült gerincük, a fej és kar, a vállak és a kezek íves mozgása azonos.

Ott álltam kettőjük között, és eszembe jutott, hogy mit hallottam Palitól a vasárnapot követő hétfő délelőtt, miközben a legszebb ifjú színésznő egy szál törölközőben a fürdőszobából kilépve megkérdezte:„Ki az a nő ott a fotón a sok rajz között? Talán a volt feleséged?” Pali sértődötten válaszolt:„Az ott édesanyám portréja, nem hasonlít egyáltalán rám. Az édesapám meg nem tudom ki volt.”
Elkaptam Pali előre lendülő karját, a díszletekről szóló szózuhatag megrekedt. Nézett rám, mert fájdalmasan, erősen szorítottam a könyökét. Rámutattam a zenészek között álló, idős férfira, és kimondtam, amit gondoltam.

- Pali, ott áll az apád, az édesapád!
- Hülye vagy! – szabadította ki a karját. – Ő egy kisegítő zenész, ma hívtuk be próbára, a tisztességes foglalkozása ügyvéd. Jó ember, de szerencsétlenségére egészen kiválóan hegedül, így ha zenés darabra készülünk, elhívjuk, jön, s teszi a dolgát, ha kell még egy-egy betétdalt is ír.

A számomra ismeretlen férfi elindult a pultos felé.
- Én nem tudom ki ez az ember, de abban biztos vagyok, hogy köze van hozzád! Beszéljünk csak vele!
Pali odalépett hozzá, bátyámozta, bemutatott, és elmondta furcsa teóriám.
- Doktor Csiki András vagyok – mutatkozott be. – Erdős úr, mikor is született? Hogy hívták az édesanyját?
- Ezerkilencszáztizenhat december elsején születtem, most leszek negyven éves a télen. Édesanyám neve: Reismann Irma. Újságíró volt Szatmáron, Nagyváradon, Kolozsváron, ma úgy mondanánk, riporter.

Dr. Csiki András ügyvéd úr, a kisegítő hegedűs, hallhatóan csapta össze a cipője sarkát. Vigyázzba vágta magát, és kényszeredetten nevetett.
- Reismann Irma, költő, lapszerkesztő, a zseniális szépség. Ezerkilencszáztizenötben az én szerelmem volt. És szavalni kezdett: „Mikor vágyaid szent kapuja tárul, Nagy meglátások bíborló kelyhe”
Pali folytatja az új sort:„csordultig telített izzó hitből árad, Sejtések mély, lentről feltörő új útja hajnalán.”
- Fiam, édes fiam, Pali, kérlek, kezet foghatok veled?

Pali hanyagul átölelte, magához szorította, és hangosan üvöltötte: „Itt az apám, az édesapám!” Röhögött, majd megrázkódott, sírni kezdett, zokogott, folyt a könnye és lerogyott egy székre.
Csiki András úgy állt, mint aki pontosan nem érti, mi is történt.
Néztem ezt az isten áldotta tehetséges grafikust, festőművészt, díszlettervezőt. Térdén keresztbe rakja lábát, ülve, remegve sír. Az ügyvéd úr apa és fia között most látni a nagy-nagy eltérést, a húsz év korkülönbséget.
Csend van a kantinban, a lányok egy pillanat alatt átlátják mi történt, s könnyeikkel küszködnek, a fiúk dacosan nézik az olajos fekete padlót.

Csendben, mindnyájan Pali tegnapi történetére gondolunk. Fiatal tehetségként Nagybányán, Torma mesternél tanult, majd Kolozsváron Szolnay Sándornál, ő küldte tovább Budapestre Molnár C Pálhoz, Szőnyi Istvánhoz és Aba-Novák Vilmoshoz. Párizsban érte a háború. Jómódban élt ott, mert volt illusztrátori és nyomdai munkája. Itt kapta meg édesanyja, Reismann Irma levelét, amelyben arra kéri, soha ne jöjjön ide vissza. Könyörög, utazzon el a tengeren túlra. Ebből a levélből tudta meg, hogy anyagi ágon a család zsidó származású.
A tiltás ellenére hazautazik, bujkálnak Szatmáron, majd eljutnak Kolozsvárra. Innen tervezik a szökést román oldalra, de elfogják őket, és a téglagyári gettóba zárják.

Kassa felé tartanak a vagonok, majd megérkeznek Auschwitzba. Itt választják el édesanyjától. A harmadik vagy negyedik napon Lőwy Dodi úr, az orvos fut hozzá. Pali, gyere, az új transzportban van az öcséd, Vándor András. A névsor olvasásakor ez a Vándor András is Reismann Irmát diktálta be édesanyjaként.
Reismann Irma fiainak elmesélendő titkait itt, Auschwitzban vitte a tömegsírba. Pali már a vonaton a kísérő magyar bakákat rajzolta, itt meg a szolgálatos német katonákat, fényképről feleségeket, majd a tiszteket, gyermekeiket, és a fő-fő tisztek családját. A tehetség így mentette meg testvére, András és a saját életét.

Vándor András tanított engem a főiskolán a rendezés tudományára, arra, hogyan kell karaktert építeni, hogyan kell szituációt átélni, eljátszani. A legjobb ember, a legjobb tanár volt.
Nézem Erdős Palit, ahogy mellé ül idősebb alteregója, az édesapjává lett zeneszerző, kisegítő zenész, ügyvéd. Halkan, meghitten beszélgetnek. Bogozzák, oldozzák Reismann Irma titkait. A kantin bezárt. A muzsikusok összeszedik hangszereiket, intenek felém, és elindulnak a hátsó kijárat felé.

A színészcsapat egy emberként áll fel, csendben elmennek. Beszólok a műszakiaknak, a portásnak: a mai próba elmarad.


Nyári táborok
2020-05-15 -
A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is közzétesszük a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni a hirtukor@mail.battanet.hu e-mail címen, illetve a 06 30 361 8050-es telefonszámon lehet.
Civil szféra
2020-05-08 -
A Remény Bajnoka Alapítvány (székhelye: 2440 Százhalombatta, Ifjúság útja 7.) Kuratóriuma által 2020. május 8. napján az alábbi pályázatot írja ki: Az Alapítvány 50.000,- Ft-os támogatásra ír ki pályázatot olyan magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek.
AKTUÁLIS
2020-08-10 -
2020-07-29 -
2020-07-22 - Nyugdíjazás és óraszámcsökkenés miatt leendő csapattagjait keresi az ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium a következő területeken: 
HÍREINK
Bővült a kör, újabb dílert gyanúsítanak a rendőrök
2020-08-13
Az érdi zsaruk felkutatták, kitől vásárolhatta a kábítószert, a már május óta letartóztatásban lévő gyanúsított.

Álmában végeztek a nem kívánatos lakóval
2020-08-13
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. augusztus 11-én, távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 11-ig elrendelte annak a két férfinak a letartóztatását, aki ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt nyomoz.

Bozótvágóval akarta megölni anyja élettársát egy férfi
2020-08-13
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. augusztus 12-én, távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 12-ig elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének kísérlete miatt nyomoz.

Parkolókban fosztottak ki alvó sofőröket
2020-08-13
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. augusztus 12-én, távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 12-ig elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, akik ellen a Budaörsi Rendőrkapitányság kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt indított eljárást. 2020. augusztus 10-én, az M1-es autópálya egyik parkolójában egy ismeretlen tettes betörte egy várakozó autó ablakát és eltulajdonította a kocsiban alvó sértett pénztárcáját, majd társaival elmenekült a helyszínről.

Napi ötszáz forint lesz a bölcsődei térítés
2020-08-10
Az állam és az önkormányzat mellett a szülőknek is fizetniük kell a gyerekek bölcsődei gondozásáért szeptember 1-jétől Százhalombattán.

Vasvillával és baltával ment a szomszédjának egy férfi
2020-08-10
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. augusztus 7-én, távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 7-ig elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen a Nagykátai Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt nyomoz. A gyanúsított, valamint a sértett és annak élettársa között néhány éve megromlott a szomszédi kapcsolat, a rendszeressé váló konfliktusok miatt a gyanúsított ellen több büntetőeljárás is indult. 2020. július 31-én a gyanúsított lovaskocsijával elsodorta az előtte kerékpárral közlekedő sértettet.

Egy méret mindenkinek? Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning gyakorló és leendő szülőknek
2020-08-10
Egy család - mint minden rendszer - olyan egyedi jellemzőkkel bír, amelyekkel tagjai külön-külön nem rendelkeznek.  A családra jellemző egyedi problémák  egyedi megoldásokat kívánnak. Ugyanakkor a változás, változtatás létrehozásához szükséges szabályszerűségek és eszközök nagyon is hasonlóak.

Átúszták a Balatont
2020-08-07
A Százhalombattai VUK SE tizenegy versenyzője is részt vett a 38. Balaton-átúszáson augusztus 1-jén.

Belőled is lehet kortárs segítő...
2020-08-07
A SZISZKI-ben a második nyáron tartunk képzett kortárs segítőink vezetésével egy több alkalomból álló ún.

Hajnalban csapott le az utcán egy idős nőre a rabló
2020-08-07
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. augusztus 6-án, távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 6-ig elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki ellen a Váci Rendőrkapitányság a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmény miatt nyomoz.

Küzdenek a rongálás és az illegális szemétlerakás ellen
2020-08-06
Klasszikus értelemben nem fordultak elő bűncselekmények júlisban azonban, folytatódtak a kukarugdosások és kiborogatások, gyújtogatások és rongálások - áll a százhalombattai polgárőség beszámolojában.

Nyitva lesz a művészeti iskola
2020-08-06
Hangszerkóstolgató, festékpróbálgató nyílt napra várják az érdeklődőket a százhalombattai Művészeti Iskolában augusztus 29-én (szombaton), 9-től 13 óráig.

Felvételi meghallgatás a művészeti iskolában
2020-08-06
Zeneművészet és képzőművészet szakon is felvételi meghallgatást tartanak a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskolában a 2020/21-es tanévre jelentkezőknek augusztus 31-én (hétfőn) 14 és 18 óra között.

KÉSZ-közlemény: Elfogadhatatlan a nyilvános fenyegetőzés
2020-08-06
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége már többször felemelte szavát a magyar közélet tisztaságáért, a kulturált kommunikációért. Sajnos történelmi tapasztalatainkból tudjuk, hogy a szavakat, az uszításokat a tettek követik, a kisemmizéstől a fizikai megsemmisítésig.

Folytassátok, jövő bajnokai!
2020-08-04
Több mint ezerkétszáz nevezéssel zajlott le a "Kezdjük újra!" Jövő Bajnokai Utánpótlás Verseny második fordulója a százhalombattai strandon július 29-én. A VUK SE úszó szakosztályának versenyzői rengeteg jó teljesítmény és egyéni csúcs mellett tíz arany-, öt ezüst- és három bronzéremmel zárták a viadalt.

Futósikerek
2020-08-04
Remekül teljesítettek a SZVISE Atlétika szakosztályának versenyzői a nyári megméretéseken.

Új szabadtéri edzőeszközök
2020-08-03
Hivatalosan is átadták az új szabadtéri fitneszparkot Százhalombattán, a Sportparkban július 31-én

Egyedi igényekre nem lehet többségi célú helyi szabályozást képezni
2020-08-03
Janovszky Károly, SZÁKOM-ügyvezető tájékoztatója

Hitből pajzsot Eperjessel
2020-08-03
Megjelent a Hitből pajzsot sorozat tizedik része, amelyben az Eucharisztia és a Szeretetláng ajándékára hívja fel a figyelmet Eperjes Károly színművész.A videó a KÉSZ YouTube-csatornáján érhető el: https://youtu.be/yMqmluEXW0A

Folytatódik az új pszichoaktív anyaggal kereskedő bűnszövetség leleplezése - két újabb tagot tartóztattak le
2020-08-03
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. július 31-én távmeghallgatás útján megtartott ülésén az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2020. augusztus 31-ig elrendelte a letartóztatását annak a két férfinak, akik ellen a Ceglédi Rendőrkapitányság bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Mindketten annak a bűnbandának a tagjai, amelynek tíz másik tagja ellen 2020. február 7-én rendelte el a legsúlyosabb kényszerintézkedést a Budakörnyéki Járásbíróság.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.