2022. május 16. - Pünkösd napja
Hétfő
Min:14°
Max:25°
Kedd
Min:15°
Max:21°
Szerda
Min:11°
Max:19°
Csütörtök
Min:8°
Max:22°
Péntek
Min:11°
Max:26°
Karácsonyi blokk
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Erdős Pál, a grafikus - írta: Takács Péter
2007-12-19 -

Ott álltam a nagybányai színház kantinjában. Nézegettem a csapatomat és kortyolgattam a vadmálnahajtásból készített finom teát. Egy színészosztályra való fiatal nyüzsgött körülöttem. Az én kérésemre jöttek ide, a szórványba, a Szilágyságba színházat csinálni. Színházat a városban élő, tízezernyi magyarnak és a városkörnyéken dolgozó értelmiségnek. Ők a bozgorok, kitartottak itt fenn északon, és nem vette el kedvüket az értelmetlen népvándorlás.

Nézem a társulatot, a társulatomat, engem neveztek ki melléjük főrendezőnek. Lelkesen beszélgetnek, egy-egy sört, teát megisznak, és heves, lendületes kézmozdulatokkal, teátrálisan rágyújtanak egy-egy Kárpátia szivarkára.
A román szekció előbb próbált, közülük már csak a két társaság közös díszlettervezője maradt itt. Erdős Pali, a kiváló, tehetséges grafikus.

A múlt vasárnap, a sikeres Tamási Áron Ábel adaptáció után annyi pálinkát ittunk, hogy hétfőn néhányan Pali lakásán ébredtünk meg. Az őszi napsütésben láttam a Párizsban készült rajzait. Lapozgattam egy mappában a Budapesten Molnár C Pál felügyeletével készült biblikus sorozatait. De mindinkább a légies, szép nők tetszettek a falakon bekeretezve. Készültek Párizsban, Münchenben, Rómában, Velencében, Budapesten, Szatmáron, Nagyváradon és Kolozsváron. Minden arc más és más, de árad róluk a derű, a szépség, a kíváncsiság.
Pali megfőzte a törökös kávét, látta határtalan csodálatomat. „Szerelmeim!”- igazított el a múltban. Nem azt mondta modelljeim, hanem szerelmeim. Irigykedtem, őszintén! Az én természetem olyan, hogy harmincéves koromra egy kezemen meg tudom számolni hányszor éltem át ezt a legszebb érzést.

Mesélt róluk, mindenkinek tudta a nevét, a történetét. Sorakoztak a gyönyörű hölgyek az előszobában, a másik szobában.
Megérezhette, hogy róla gondolkodom, mert otthagyja a fiatalokat és egy legyintéssel a kantin sűrű füstjét elhajtva, hozzám hajol és magyaráz. A román tagozat díszlete kis igazítással jó lenne a mi Molnár Ferenc darabunkhoz. Lehetne spórolni, más és más a közönség, a román darab díszlete jól szállítható… Pörög, pörög a nyelve, beszél, beszél, gondolatban már lehet, hogy Párizsban jár.

Hallgattam bambán, de nem tudtam reagálni. A szemem csücskéből láttam, ahogy mondja, mondja, de a folyosó végén, úgy öt-hat méterre ott állnak a zenekar tagjai. Egyiküket figyelem erősen. Az idős, számomra ismeretlen úr és Pali arcéle, profilja teljesen azonos. Pali úgy emeli szájához a pipát, ahogy az idős férfi a szivart.
Ha játszom, ha rendezek, mindig abból építkezem, amit láttam, elraktároztam. Ahogy a hétköznapokban megvalósítanak egy-egy szerepet. De ilyen hasonlóságot még nem láttam: a pislogás, a szájmozgás, egy irányba elferdült gerincük, a fej és kar, a vállak és a kezek íves mozgása azonos.

Ott álltam kettőjük között, és eszembe jutott, hogy mit hallottam Palitól a vasárnapot követő hétfő délelőtt, miközben a legszebb ifjú színésznő egy szál törölközőben a fürdőszobából kilépve megkérdezte:„Ki az a nő ott a fotón a sok rajz között? Talán a volt feleséged?” Pali sértődötten válaszolt:„Az ott édesanyám portréja, nem hasonlít egyáltalán rám. Az édesapám meg nem tudom ki volt.”
Elkaptam Pali előre lendülő karját, a díszletekről szóló szózuhatag megrekedt. Nézett rám, mert fájdalmasan, erősen szorítottam a könyökét. Rámutattam a zenészek között álló, idős férfira, és kimondtam, amit gondoltam.

- Pali, ott áll az apád, az édesapád!
- Hülye vagy! – szabadította ki a karját. – Ő egy kisegítő zenész, ma hívtuk be próbára, a tisztességes foglalkozása ügyvéd. Jó ember, de szerencsétlenségére egészen kiválóan hegedül, így ha zenés darabra készülünk, elhívjuk, jön, s teszi a dolgát, ha kell még egy-egy betétdalt is ír.

A számomra ismeretlen férfi elindult a pultos felé.
- Én nem tudom ki ez az ember, de abban biztos vagyok, hogy köze van hozzád! Beszéljünk csak vele!
Pali odalépett hozzá, bátyámozta, bemutatott, és elmondta furcsa teóriám.
- Doktor Csiki András vagyok – mutatkozott be. – Erdős úr, mikor is született? Hogy hívták az édesanyját?
- Ezerkilencszáztizenhat december elsején születtem, most leszek negyven éves a télen. Édesanyám neve: Reismann Irma. Újságíró volt Szatmáron, Nagyváradon, Kolozsváron, ma úgy mondanánk, riporter.

Dr. Csiki András ügyvéd úr, a kisegítő hegedűs, hallhatóan csapta össze a cipője sarkát. Vigyázzba vágta magát, és kényszeredetten nevetett.
- Reismann Irma, költő, lapszerkesztő, a zseniális szépség. Ezerkilencszáztizenötben az én szerelmem volt. És szavalni kezdett: „Mikor vágyaid szent kapuja tárul, Nagy meglátások bíborló kelyhe”
Pali folytatja az új sort:„csordultig telített izzó hitből árad, Sejtések mély, lentről feltörő új útja hajnalán.”
- Fiam, édes fiam, Pali, kérlek, kezet foghatok veled?

Pali hanyagul átölelte, magához szorította, és hangosan üvöltötte: „Itt az apám, az édesapám!” Röhögött, majd megrázkódott, sírni kezdett, zokogott, folyt a könnye és lerogyott egy székre.
Csiki András úgy állt, mint aki pontosan nem érti, mi is történt.
Néztem ezt az isten áldotta tehetséges grafikust, festőművészt, díszlettervezőt. Térdén keresztbe rakja lábát, ülve, remegve sír. Az ügyvéd úr apa és fia között most látni a nagy-nagy eltérést, a húsz év korkülönbséget.
Csend van a kantinban, a lányok egy pillanat alatt átlátják mi történt, s könnyeikkel küszködnek, a fiúk dacosan nézik az olajos fekete padlót.

Csendben, mindnyájan Pali tegnapi történetére gondolunk. Fiatal tehetségként Nagybányán, Torma mesternél tanult, majd Kolozsváron Szolnay Sándornál, ő küldte tovább Budapestre Molnár C Pálhoz, Szőnyi Istvánhoz és Aba-Novák Vilmoshoz. Párizsban érte a háború. Jómódban élt ott, mert volt illusztrátori és nyomdai munkája. Itt kapta meg édesanyja, Reismann Irma levelét, amelyben arra kéri, soha ne jöjjön ide vissza. Könyörög, utazzon el a tengeren túlra. Ebből a levélből tudta meg, hogy anyagi ágon a család zsidó származású.
A tiltás ellenére hazautazik, bujkálnak Szatmáron, majd eljutnak Kolozsvárra. Innen tervezik a szökést román oldalra, de elfogják őket, és a téglagyári gettóba zárják.

Kassa felé tartanak a vagonok, majd megérkeznek Auschwitzba. Itt választják el édesanyjától. A harmadik vagy negyedik napon Lőwy Dodi úr, az orvos fut hozzá. Pali, gyere, az új transzportban van az öcséd, Vándor András. A névsor olvasásakor ez a Vándor András is Reismann Irmát diktálta be édesanyjaként.
Reismann Irma fiainak elmesélendő titkait itt, Auschwitzban vitte a tömegsírba. Pali már a vonaton a kísérő magyar bakákat rajzolta, itt meg a szolgálatos német katonákat, fényképről feleségeket, majd a tiszteket, gyermekeiket, és a fő-fő tisztek családját. A tehetség így mentette meg testvére, András és a saját életét.

Vándor András tanított engem a főiskolán a rendezés tudományára, arra, hogyan kell karaktert építeni, hogyan kell szituációt átélni, eljátszani. A legjobb ember, a legjobb tanár volt.
Nézem Erdős Palit, ahogy mellé ül idősebb alteregója, az édesapjává lett zeneszerző, kisegítő zenész, ügyvéd. Halkan, meghitten beszélgetnek. Bogozzák, oldozzák Reismann Irma titkait. A kantin bezárt. A muzsikusok összeszedik hangszereiket, intenek felém, és elindulnak a hátsó kijárat felé.

A színészcsapat egy emberként áll fel, csendben elmennek. Beszólok a műszakiaknak, a portásnak: a mai próba elmarad.


Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-05-16 - Cserélje le elavult mobilját!
2022-04-19 - A Szent István templom felújítása után már régóta készültünk a Szent László templom felújítására. Ennek most érkezett el az ideje. Több forrás biztosításával kívánjuk megvalósítani.
2022-04-07 - A költők a szépség koldusai - Fazekas István gondolatai
Látogatás a Hivatalban
2022-05-11
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgármester május 5-én.

Madarak és fák napja
2022-05-11
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Két műrepülő-érem
2022-05-11
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő modellek Mecsek Kupáján, május 8-án.

GEMS of Europe diákcsere Portugáliában
2022-05-11
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium öt tanulója és két pedagógusa május 1-jén indult útnak, hogy iskolánkat képviselje a 2020 decemberében kezdődött GEMS of Europe nemzetközi projekt első személyes diákcsere programján a portugál fővárosban, Lisszabonban. 

Kórustalálkozó Celldömölkön százhalombattai részvétellel
2022-05-09
A város Liszt Ferenc Vegyeskarának alapítókarnagyára is emlékeztek a Bárdos Lajos nevével harmincadszor megrendezett kórustalálkozón április 26-án. "Elhoztuk nektek a békét" – énekelte a házigazda kórus a közismert zsidó népdalt, négyszólamú feldolgozásban: "Shalom aleichem." A kórusok erre a bő másfél órára tényleg elhozták.

Tavaszi karbantartás a Finomítóban
2022-05-09
Karbantartást végeznek a MOL Dunai Finomító több üzemében május 13. – június 22. között. A szakemberek mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük ne zavarja a környéken élők nyugalmát – tájékoztatott a társaság.

Segítő munkatársat keres a Válaszút Misszió
2022-05-09
A Magyarországi Református Egyház Válaszút Missziója munkatársat keres keresztyén szellemiségű csapatba, szenvedélybetegek szociális (alacsonyküszöbű és nappali) ellátásában, illetve büntetés végrehajtási intézetben végzett segítő munkakör betöltésére.

Országos Informatika verseny az Egyesben
2022-05-09
Két év után ismét személyes megjelenéssel került megrendezésre a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskolában a Kozma László Országos Informatika Verseny.

A szív diadala
2022-05-09
34-30-ra nyert a Százhalombattai KE hazai pályán a Debreceni EAC ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 7-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolójából.

Egy tucat + 1 érem
2022-05-09
Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 arany, 7 ezüst és 3 bronz –, valamint egy mix-vegyes váltó bronzérmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapata a Szentesen megrendezett szabadtéri XXVII. Nemzetközi Senior Úszóversenyen május 7-én.

Közös siker
2022-05-09
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 29-én.

Hatvan év az egészségügyben - tisztelet az embernek, a szakmának
2022-05-09
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves Dr. Buza Tibor nyugalmazott belgyógyász- kardiológust, aki hat évtizede dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
2022-05-09
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriájában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon.

Űrutazáson voltunk
2022-05-09
"Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry

Óvodák közötti futóversenyt rendezett a Százszorszép Óvoda
2022-05-09
Óvodánkban éves hagyomány a "Nyúlcipő futóverseny", melyet közel 10 éve, minden évben megrendezünk. Néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a város többi óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. A pandémia miatt azonban többször is el kellett halasztani az eseményt, idén azonban megvalósulhatott, közel 150 gyermek részvételével.

Oscar-díjas pedagógus
2022-05-09
A "Legjobb Pedagógus-díj 2022" elismerésben részesült Tornai Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
2022-05-09
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
2022-05-04
Tisztelt Horváth Péter Vezérigazgató Úr!

Nyílt levél
2022-05-04
Czakó Nicolette Asszony, a B-Cool elnökhelyettese és Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére. Örömmel értesültem arról, hogy hogy Mészáros Gábor és Lengyel Bonita sportolók, kiváló táncosok, a legsikeresebb magyar akrobatikus rock and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍJASAI lettek. 

Hat danos judo mester
2022-05-03
Ünnepélyes keretek között, a Budapesti UTE Jégcsarnokban április 30-án rendezett Nemzetközi Judo Versenyen vehette át sportszakmai elismerésként VI. danját Szél Pál. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.