2024. április 16. - Csongor napja
Kedd
Min:6°
Max:13°
Szerda
Min:4°
Max:12°
Csütörtök
Min:5°
Max:13°
Péntek
Min:2°
Max:12°
Szombat
Min:4°
Max:11°
Önkormányzat

Nem emelkednek a gyermekétkeztetés térítési díjai - Képviselő-testületi összefoglaló
2024-03-27 - Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 27-én tartotta soron következő ülését a Szekeres József Konferenciaközpontban. Jogszabályi előírásnak eleget téve, felülvizsgálatra kerültek a szociális ellátások ellenértékeként megállapított intézményi térítés díjai, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjai, azonban azok továbbra is változatlanul maradnak, az Önkormányzat nem kívánja azokat emelni.
Vezér Mihály polgármester bevezető beszédében köszöntötte a Képviselő-testületet és ismertette a testületi ülés munkaprogramját. Továbbiakban felhívta a képviselők figyelmét, hogy április 2-a az Autizmus Világnapja, amely alkalomból az Arany János Általános Iskola és Gimnázium SNI tagozata "Séta az autizmussal élő emberekkel" elnevezésű programmal és egy kis műsorral készült a Szent István téren. Szolidaritásuk szimbólumaként minden képviselő asztalán elhelyezett egy kék szív kitűzőt, képviselőtársait megkérte, hogy tűzzék ki, ezzel is támogatva az autizmussal élő felnőtteket és gyermekeket. Bevezető beszédének a végén minden kedves városlakónak áldott húsvéti ünnepeket kívánt.

A képviselői napirend előtti hozzászólások sorát Nagy Balázs alpolgármester kezdte, aki ismertette, hogy a - Szalai Attila elnök által vezetett - Közrend és Közbiztonsági Bizottság által támogatott, érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező roncsautók közterületekről történő elszállítása megkezdődött. Sajnos igen nagyszámban találhatók ilyen elhagyott autók a városban – mindennap egyre többet és többet jelentenek a lakók – így javasolja, hogy a júniusi költségvetés-módosításnál mindenképp további forrást kéne biztosítaniuk erre a feladatra. Tervei szerint, így év végére meglehet tisztítani a várost az elhagyott roncsautóktól.

Szabó Zoltán egy kiemelkedő sporteredményre hívta fel képviselőtársai figyelmét. Magyarország legelőkelőbb helyen jegyzett teniszezője, Marozsán Fábián szenzációs teljesítményt nyújtott Miamiban, szettveszteség nélkül jutott el nyolcaddöntőbe. Fábián 9-től 14 éves koráig városunkban edzett, Dénes Tibor edző tanítványaként; büszkék vagyunk a kiemelkedő teljesítményére. Ezután megemlítette, hogy az Eötvös iskolában 2 éve indult az iskolatenisz program, ami szintén nagyon sok tehetséges gyermeket vonz. Végezetül sok szülő, nagyszülő kérését tolmácsolta a testület felé, amely egy program kidolgozására vonatkozott, amivel a fiatalokat, a fiatal családokat itt lehetne tartani városunkban. Zárásként mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánt.

Török Sándor alpolgármester folytatta Vezér Mihály polgármester gondolatmenetét az autizmussal élő emberek és helyzetükkel kapcsolatban. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy sokan nem tudják, hogy egy autista gyermek nevelése mivel jár. Kiemelte, hogy városunk ezen a téren is előrébb tart már, mint a szomszédos települések, mert az Arany János Iskolában működő SNI tagozat lehetőséget biztosít az autista gyermekek szakszerű oktatására. Véleménye szerint a kapacitást növelni kell, regionális szinten is folytatni kell ezt a munkát. A továbbiakban ismertette, hogy az Önkormányzat összesen 3.786 fő 65 éves és 65 év feletti városlakónak küldött ki 15.000 Ft-os vásárlási utalványt, és 3.717 gyermek részére húsvéti csomagot; az allergiás gyermekeknek külön gyümölcscsomag készült. Végül minden városlakónak áldott húsvéti ünnepeket kívánt.

Szalai Attila napirend előtti hozzászólásában ismertette, hogy hozzá is rengeteg roncsautó bejelentés érkezik. A lakosság türelmét kérte, hiszen nagyon sok esetben nem tudnak intézkedni, mert az autó hagyatéki vagy más jogi eljárás alatt áll, annak tisztázásáig önkormányzatunk nem tud cselekedni. A továbbiakban a Battai Bátor Bulldogok – rögbisek – problémájára hívta fel a figyelmet, akik sajnos nem tudnak hol edzeni. Hozzászólása végén mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánt.

A napirendi felszólalásokat Sinka László zárta, aki 30 éves jubileuma alkalmából gratulált a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek. Beszédét a SZÁKOM Kft. vezetőjének – Janovszky Károlynak – és kollégáinak munkája dicséretével folytatta, akik gyorsan és hibátlanul megoldották a Dunafüredi Hold és Vidra utcai csapadékvíz elvezetését. Kiemelte, hogy sok városlakó nincs tisztában a közterület és a magánterület fogalmával, azzal, hogy a kerítésen belül fellépő probléma a tulajdonos gondja, nem az Önkormányzat feladata az elhárítás. Megköszönte minden gondos városlakó munkáját, aki rendben tartja a saját háza előtti területet. A továbbiakban gratulált Marozsán Fábián sportsikereihez, majd megköszönte a városunkban tartott 4 napos sportlövő bajnokság szervezési és lebonyolítási feladataiban résztvevő kollégák profi, kiemelkedő munkáját, a Sporthalom Kft. vezetőjének, munkatársainak a verseny sikeres kivitelezését, illetve az Önkormányzat erre a célra nyújtott támogatását. Zárásként minden városlakónak kellemes húsvéti ünnepeket kívánt.

A Képviselő-testület 25 napirendi pontot tárgyalt, az ülésen megtárgyalt témák sorában kiemelkedő jelentőséggel bírt az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésével összefüggő döntések meghozatala.

A Képviselő-testület a februári ülésén már tárgyalta az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról szóló tájékoztatót, és döntött arról, hogy a véleményezési eljárás és az ingatlannal kapcsolatos vagyonjogi kérdések vizsgálata eredményeinek ismeretében alakítja ki álláspontját. A Képviselő-testület – az iskolai szülői szervezet által 2024. március 20-án kialakított vélemény, valamint a Százhalombattai Református Egyházközség nyilatkozata figyelembevételével, mely szerint 2024. június 30-áig nem tart igényt az ingatlanra, azt követően pedig csak az Önkormányzat egyetértésével kezdenek esetleges lépéseket a tulajdonjog megváltoztatására – döntött arról, hogy támogatja a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola fenntartói jogának a Százhalombattai Református Egyházközség részére történő átadását. A napirendi pont tárgyalása során a testület döntött továbbá az egyházi fenntartásba adással kapcsolatos egyes vagyonjogi kérdésekről is.

Az Érdi Tankerületi Központ kérelmét elfogadva, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium szakmai alapdokumentumának módosítását is tudomásul vette a képviselő-testület, melynek értelmében a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium Regionális Autista Központban a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felvehető létszáma 26 főben kerül maximalizálásra.

Az egészségügyi alapellátás témakörében tárgyalt a Képviselő-testület a városi háziorvosi utánpótlási, mentorálási támogatási rendszert érintő kérdésekről, valamint a VERIDENTAL Kft. helyiséghasználati kérelméről. Egyhangúlag elfogadta a testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokról készült tájékoztatót.

Alapítói ülés keretében a testület valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vonatkozásában elfogadta a 2023. évi gazdálkodási tervük végrehajtásáról szóló beszámolókat, majd jóváhagyták a gazdasági társaságok idei gazdálkodási tervét is. A Sporthalom Nonprofit Kft., valamint a Korshak Kft. alapító okiratának módosításáról is döntöttek a képviselők, továbbá döntés született az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásáról is.

Módosította a Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézmények keretében történő, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló rendeletét, valamint a Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezetével kötött ellátási szerződést is.

A Képviselő-testület döntése értelmében a Halom Televízió Nonprofit Kft. és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete továbbra is ingyenesen használhatja a Polgárok Házában korábban is használt ingatlanokat.

Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület a vagyongazdálkodás 2024. évi irányelveit, valamint az Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervét.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2024. április 15. napjától az Ady Endre utcának az Ady Endre utca és Radnóti utca kereszteződésétől az Ady Endre utca 9. számig terjedő szakaszán újra kétirányú forgalmi rend kerül bevezetésre.

A napirendek tárgyalását a Képviselő-testület a korábban hozott határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásával zárta le.(battanet.hu)

AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
2023-09-11 - Születésem után az M4-es épületbe, (ma Hága László utca 11.) költöztünk, és a következő harminc évet itt töltöttem el. Első emlékeimben a lift volt az, ami megragadta a figyelmemet, de úgy vettem észre, hogy a vidékről felköltözött felnőttekét is.
Ismét taroltak a szenior úszók
2024-04-15
45 érmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub a Hódmezővásárhelyen megrendezett IV. Consolis ASA nemzetközi szenior úszóversenyen. Az egyesület 14 versenyzője 56 számban állt rajthoz, 18 arany-, 19 ezüst- és 8 bronzérmet szerezve.

Verssel, prózával az irodalom szárnyán
2024-04-15
A Magyar Költészet Napján, április 11-én tartotta az idei városi vers- és prózamondó verseny díjátadó gáláját a Hamvas Béla Városi Könyvtár. Az intézmény több évtizedes hagyományra visszatekintő versenyére idén közel 140 diák nevezett, közül 34-en vehettek át díjakat; 17-en magyar, 17-en idegennyelvi kategóriában.

Beruházás a fenntartható jövő érdekében
2024-04-14
Kelet-Közép-Európa legnagyobb kapacitású zöld hidrogén üzemét adta át a MOL a százhalombattai Dunai Finomítóban április 11-én. Az ünnepségen jelen volt Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester is.

Új szín-tér a kulturális életben
2024-04-14
Többfunkciós rendezvénytermet alakított ki a HIT Gyülekezete a Szent István téren található ingatlankomplexum egyik helyiségéből. A bérelt ingatlan felújítását az Önkormányzat is támogatta.

Pályázati felhívás
2024-04-12
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére.

Egy pont a Balaton partjáról!
2024-04-10
28-28-as (félidő, hazai-vendég: 17-14) döntetlent játszott idegenben a Százhalombattai KE a NEKA U21 csapata ellen a férfi kézilabda NB II. F csoportjában az április 7-i fordulóban.  A mérkőzésről Tallér Zsolt a battai klub elnöke számolt be.

Változik a forgalmi rend
2024-04-10
Ismét kétirányú lesz az Ady Endre utca a Radnóti utcai kereszteződéstől a 9. számig terjedő szakaszon április 15-től.

Sinka László fogadóórája
2024-04-09
Sinka László a 6. számú dunafüredi egyéni választókerület képviselője, tanácsnok fogadóórát tart április 16-án, kedden, 15:00-16.30 óra között.

Feltáruló történelem - Megnyitotta kapuit a "Matrica" Múzeum és Régészeti Park
2024-04-09
Szezonnyitó ünnepség keretében indította az évadot az önkormányzati intézmény; megújult az állandó kiállítás, valamint jelentős rekonstrukciós munkálatok kezdődnek a szabadtéri múzeumban.

Mélyreható történetek - Megjelent a Százhalom Kalendárium +
2024-04-09
Az idei kötet különlegessége, hogy ezúttal főként 20. századi, kizárólag Százhalombattával foglalkozó értékes írásokkal találkozhat a település múltja iránt érdeklődő olvasó. Az Önkormányzat támogatásával készült kiadványt a Hamvas Béla Városi Könyvtárban mutatták be, ahol a helyi iskolák és nyugdíjas klubok átvehették a részükre ajánlott példányokat.

Egy tucat aranyérem a szenior úszóknál
2024-04-09
Kiválóan szerepelt A Száz Halom Városi Úszó Klub, Budapesten az I. Semmelweis Nemzetközi Rövidpályás Úszó Kupán április 6-án – tájékoztatott Tejes István az egyesület alelnöke.

Érem és remek teljesítmények a futó-hétvégén
2024-04-04
Két megmérettetésen is eredményesen szerepeltek a SZVISE Atlétika Szakosztály versenyzői március 23-24-én.

"Minden út Rómába vezet"
2024-04-04
Mi a titka a római utaknak? Miért és hogyan építették ezeket? Milyen volt az élet a Római Birodalomban?

Állásajánlat
2024-04-04
A SZÁKOM Nonprofit Kft. azonnali munkakezdéssel rakodó munkakörbe munkatársat keres.

Gyász
2024-04-04
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Magyar Sándorné, született Bozsik Erzsébet, 2024. március 20-án, életének 90. évében elhunyt.

Táborozási támogatás - Ismét segít a Remény Bajnoka
2024-04-03
A Remény Bajnoka Alapítvány 25.000 Ft összegű napközis táborozási támogatást nyújt 280 százhalombattai lakóhelyű, városi intézményben tanuló általános iskolásnak. A támogatást azok a leendő elsősök is igénybe vehetik, akik a 2024/2025-ös tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.

Tegyen az egészségéért - Egészségnap és Laborhét  
2024-04-02
Ismét megszervezik a százhalombattai városlakók számára az ingyenes Egészségnapot, ezúttal május 11-én, szombaton – tájékoztatott Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester. Az Önkormányzat által finanszírozott laborvizsgálaton is részt vehetnek a háziorvosok által javasolt battai páciensek.

Hosszú, dolgos életek
2024-04-02
Három városlakó is betöltötte a 90. életévét nemrég, a szépkorúakat az Önkormányzat is köszöntötte.

"Az ünnep legyen mindenkinek ünnep" - Ebéd a Hajléktalanszállón
2024-04-01
Húsvét alkalmából idén is melegétellel, többféle gyümölccsel és édességgel vendégelte meg az intézmény lakóit Szalai Attila és Szabó Gábor önkormányzati képviselők. Török Sándor alpolgármester ezúttal családi okok miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Húsvétvárás az Idősek Gondozóházában
2024-03-29
Az ünnep alkalmából ellátogatott az intézménybe Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.