2023. október 02. - Petra napja
Hétfő
Min:13°
Max:25°
Kedd
Min:14°
Max:26°
Szerda
Min:14°
Max:20°
Csütörtök
Min:12°
Max:21°
Péntek
Min:13°
Max:21°
Beszélgetés

Csoóri Sándor köré rendeződtek a dolgok
2023-09-01 - Csoóri Sándor és a Magyarok Világszövetségének a kapcsolatáról Pálfy G. Istvánnal, a Híradó és A hét valahai főszerkesztőjével, a Magyarok Világszövetségének egykori elnökségi tanácsadójával Fazekas István költő beszélgetett.
- A Magyarok Világszövetsége 1991-ben megújult. Mi volt ennek a megújulásnak az előzménye?
 
A Magyarok Világszövetségének hosszú a története, különféle korszakai vannak, és úgy tűnhet fel, mintha a működése folyamatos lenne. Mégsem az. A legújabb fejezeteit idézhetnénk úgy is, mint valami romantikus mesét, amelyben minden a legtökéletesebb. A világ magyarsága akár ajándéknak is fölfoghatta volna a szövetség 1991-es megújulását. Azt, hogy a nemzetépítésnek van-lesz egy tágasra nyílt kulturális-adminisztratív központja. A kezdetek visszanyúlnak a húszas-harmincas évekre, amikor két világtalálkozót is szerveztek. Majd a háború és a Rákosi-korszak alatt a működés megszakadt. Aztán a Kádár-korszakban – lefokozott minőséggel ugyan, hiszen az internacionalizmus lett Magyarországon is a vezérgondolat – a szövetség újraéledt. Ekkor kizárólag a diaszpóra-magyarsággal kereste a kapcsolatot. Szó nem lehetett arról, hogy azok a magyarok is beletartozzanak, akik úgy lettek más országok háttérbe sanyarított polgárai, hogy a szülőföldjükről ki sem tették a lábukat. Nem kaphattak hivatalos magyar segítséget, legfeljebb csak lappangó és egyéni kezdeményezésekben. A '80-as évekre legalább arra rájött a hatalom, hogy az európai és egyesült államokbeli magyarokat – akik '56 után nem véletlenül hagyták el a hazájukat – valamilyen mértékben mégiscsak jó lenne visszakapcsolni az anyaországhoz. Használták az anyaország szót, és ez az ő esetükben valóban helyénvaló. A Kápát-medencei magyarság kapcsán viszont helytelen, hiszen – mint említettem – ők nem mentek sehova, nekik nem lehet anyaországuk, mert ott születtek, ahol most is élnek, sajnos egyre fogyatkozóbb létszámban. A '90-es évekre az a nyugati emigráció határozta meg a Magyarországgal való kulturális kapcsolatot, amelyik már korábban belátta, hogy a magyarságnak akkor is egyfajta fészke lehet az anyaország, ha politikai alku szóba sem jöhet. Ebben a kapcsolatépítésben kiváló emberek vettek részt: Hamza András, Bertalan Imre, Böjtös László, Sas Márton, Kazella Ignác, az iskolateremtő Nagy Károly, a Szekeres-testvérek... Református lelkészek és építészmérnökök, orvosok, szociológusok, jogászok, püspökök, főtiszteletű urak és hölgyek, Hámos László, aki az amerikai magyar jogvédelemnek volt a főembere, vagy Veress Bulcsú, aki Dodd szenátorral tartotta a munkatársi kapcsolatot. Szenátor úr pártfogolta a magyar ügyeket, kiállt az egyre inkább veszélyeztetett erdélyi magyarokért, támogatóan lépett fel azokban a kérdésekben (és segítette kialakítani a helyes amerikai álláspontot), amelyeket magyar szövetségesei eljuttattak hozzá. Ez nagyon fontos volt, mert Ceau?escuék Romániájának sokkal jobb propagandája volt az Egyesült Államokban, mint Magyarországnak. Nekik senki és semmi nem volt drága. Erdély megtartása érdekében ideológiailag is mindent megtettek: a mai napig észlelhető, hogy az amerikai könyvtárakban messze több a dákó-román történeti feldolgozás, mint a magyar. Semmi pénz nem volt sok arra, hogy a saját önképüket mutogassák az amerikaiaknak. A Dodd-jelenséget visszatekintve is meg kell süvegelnünk.
 
- Mennyire volt egységes az amerikai magyarság a nemzeti ügyekben?
 
Sokan tudták, például Lauer Edit a Magyar Baráti Közösség élén, kik azok az írók, tudósok, művészek itthon, akikkel szükségszerű felvenni a kapcsolatot, s ezt már a Kádár-rendszerben megtették olyan személyiségekkel, akik a nemzeti kérdéseket higgadtan, a tényeknek megfelelően és teljes mélységükben gondolták végig. A magyarországi hatalom, persze, nem őket küldte volna. Viszont akadtak az amerikai magyarok között indulatos magyarok is, akikben oly erős gyűlölet élt a magyarországi rendszerrel szemben, hogy képtelenek voltak elfogadni a többiek kulturális kapcsolatkeresését. Túlzásokba estek a finnyáskodásban. Ők még Lőrincze Lajost is Kádár-bérencnek hitték, aki a nép nyelvésze volt, és a nyelvtudományon kívül soha semmibe nem ártotta magát, különösképpen nem a politikába. A rendszerváltoztatás időszakában az a nyugati mag, amely átlátta, mi van itthon a szellemi életben, természetesen a régi barátokkal akarta folytatni a kapcsolatot. A Világszövetségen belül azonban egyre inkább azok kerültek többségbe, akik nem igazán ismerték a hazai viszonyokat. Hazajöttek és azt gondolták, hogy ők teremtik majd meg az új Magyarországot. Esetükben nem egyszerűen a Magyarok Világszövetségének megújításáról volt szó, hanem egy '56 utáni (meglehet, érthető) bosszúvágyról, ami épp politikai, nemzeti értelemben, nem vitt sehova. Vagy ha igen, akkor leginkább a háború végi időkbe. '91-ben kisöpörték a Világszövetség vezetőségéből az összes vezető embert, akiket vagy nem ismertek, vagy eleve Kádár-bérenceknek minősítettek pusztán azért, mert itthon maradtak, itt éltek, tehát eleve nem lehetnek bűntelenek.
 
- Hogyan választották meg mégis Csoóri Sándort a Világszövetség elnökévé?
 
Amikor ez az idézőjeles megújulás történt, Csoóri Sándort – úgy szokták mondani – közfelkiáltással választották meg a Magyarok Világszövetsége elnökének. Csoóri Sándor azonban jelen sem volt ezen az ülésen. A helyzet kicsit emlékeztet Nagy Imréére 1956-ban. Úgy követelte őt a tömeg a Kossuth téren, hogy bent sem volt a Parlament épületében. Szándékában sem állt ott lenni... Csoóri Sándor is így volt ezzel. Mentek hozzá sorra a küldöttségek, hogy jöjjön, jöjjön, de nem igen akart ennek az élére állni. Tudta, ha megteszi, saját kirúgott, megalázott barátaival kell ezt majd tisztáznia. Csoóriban hatalmas lelkiismeret működött. Tusakodott tehát önmagával, mert ugyanakkor a nemzetért érzett felelősség is ő maga volt. Elvállalta, de érezte, hogy ez aligha lesz diadalmenet.
 
- Felismerte az idők jeleit?
 
Pontosan tudta, mire van szüksége a magyarságnak. Nyilvánvaló, ha a Kádár-rendszerben ki is mondta, akkor könnyű volt tisztán látnia 1990 után. Erre született. Nagyszerű, kiváló ember volt. Költőként mindenképpen, de politikusként is. Miként nem vállalt politikai szerepet abban a pártban, abban a kormányban, amelynek a létrehozása nagymértékben az ő teremtménye volt, ugyanúgy nem akart politikai szerepet vállalni a Világszövetségben sem. Az írásnak, legfőképpen a költészetnek szeretett volna élni, ám sokszor mégis kénytelen volt politizálni. Szinte keresztre feszülés. Az ő keresztje a Magyarok Világszövetsége. Megpróbálta termővé tenni a szervezetet. A teremtés első nagy eseménye – fél évszázadnyi szünet után – az 1992. augusztusi III. Világtalálkozó volt, amelyen konkrét eredmény született: a Duna Televízió ajánlása az Antall-kormány számára. Sándor akarata volt mögötte, s ez olyannyira hatásos volt, hogy december 24-én már működött a Duna TV. Mindmáig ez volt az új Magyarország legnagyobb kulturális teljesítménye.
 
- A szervezésben mi volt a Csoóri szerepe?
 
Leginkább személyének a mágnessége. Nem volt mindegy, hogy ő ott van, vagy nincs ott. Mindig az ő személye köré rendeződtek a dolgok. Ez nem csak a Világszövetségre érvényes, igaz az MDF-re is. A Híradó és A hét főszerkesztőjeként kísértem végig a III. Világtalálkozó eseményeit, így lehettem ott a Duna TV bejelentésén is, ahol Teller Ede volt a díszvendég. Felejthetetlen, ahogy rövid beszédre fölállt. Gombostűt nem lehetett leejteni a Kongresszusi Központban. Kétezernél több ember. Első szavai: "Magyar testvéreim!". Kétezer ember fölugrott és húsz percen át tapsolt. Teller nem lett volna ott, ha Csoóri nem hívja. Ezekben a napokban (is) nagyon fontos és különleges szemléletű gondolatokat mondott el meghökkentő módon a költészetről. Az éjjeli szekrényén mindig Ady verses könyvei sorakoznak, esténként azokba lapoz bele, mert ifjabb korában felismerte, hogy ha Adynak sikerült a szavak fúzióját megteremtenie, akkor ennek az útját a fizikában is meg lehet találni, az atomok világában. Felemelő pillanatok voltak ezek. Magyarságunknak ezekben a nagy pillanataiban mutatkozik meg az igazi Csoóri Sándor. A nemzet költője, aki köré rendeződnek a dolgok, a történések, az elmesélések.
 
- A Csoóri-korszaknak mégis vége lett...
 
Igen, ez is sajátosan magyar következmény. '97 től lettem elnöki tanácsadó, akkorra már feszült helyzetbe került Csoóri Sándor. Nem elég, hogy a kezdet se egészen sikertörténet, ráadásul azok erősödtek meg egyre inkább, akik a magyar történelemtől, a fennálló viszonyoktól függetlenül óhajtottak volna saját jövőt fabrikálni. Csoóri Sándor szempontjából a lényeg az, hogy mint teremtő ember, aktívan jelen tudott lenni a politika szervezeteinek a létrehozásában, utak kirajzolásában, de nem szerette magát a politikát. Ezért terjesztik róla, hogy nem értett a politizáláshoz. Pedig dehogynem értett! Csak éppen világosan látta, hol van annak a helye. Csoóri akarata ellenére 2000-re elöntötte a Világszövetséget a viszálykodás. Finoman fogalmazva is furcsa szavazáson hat szavazattal Patrubány Miklós lett a Világszövetség elnöke. Innentől kezdve a szervezet lényegében kártyavárként dőlt össze. Több mint sajnálatos. Csoóri Sándor meggyőződése szerint az egyetemes magyarságnak olyan megtartó központ az igénye, amely nem az aktuális politikához illeszti a maga létezését. A Trianon utáni helyzet enyhítésére kell otthon, amelytől nem választhatnak el határok; ahol mindenki egyenlő; ahol mindenkinek szava van. A Világszövetség olyan centrum legyen, ahol számon tartják a világban élő magyarok személyes bántalmait. Ha a zsidóság ezt megalkotta, mi, magyarok, mért ne tudnánk.
 
- Sajnos ez nem jött össze...
 
Patrubány Miklós mindig azzal húzta feljebb magát a világszövetségi létrán, hogy a magyarság regiszterét ígérte. Amikor kellett, beígérte, aztán elfelejtette. Bizonyság, hogy mind a mai napig nincs meg. A viszálykodók állandóan mozgatták Csoórit. Ilyen-olyan elnökségi üléseket hívtak össze. Hol ez, hol az volt a tárgy. Fő, hogy ne legyen semmi következetesség. Egy-egy ilyen elnökségi ülésen lehetetlen ötletelve tanácskozni arról, hogy mi a magyarság legnagyobb problémája a mai világban. Csoórinak szüksége volt olyan emberekre, akik képesek megállítani azokat a vitákat, amelyek nem vezethetnek sehova. Megerősödött az elnökség Fekete Gyulával, az íróval, Pozsgay Imre is folyamatosan jelen volt. Csoóri Duray Miklóst nevezte ki stratégiai főnöknek, aki nem azt tervezte, milyen rendezvények legyenek, hanem hogy milyen gondolatokat kellene innen a magyarországi központból meg- és kiérlelni. Dobos László is ezt erősítette, aki a Kárpát-medencei régiónak volt az elnöke. Csoóri oldalán ott voltam én is. A sors fintora, hogy Tőkés László egyre inkább szembehelyezkedett Csoórival, Patrubány pedig – meglátásom szerint – megtervezett furkálódásba kezdett.
 
- Volt-e Csoórinak köze a Világszervezet pénzügyeihez?
 
Nem. Soha nem észleltem, hogy Csoóri Sándor pénzügyileg bármibe is beleszólt volna. Az elnökség, ha olyasmiről döntött, aminek pénzügyi vonzata volt, az illetékes részleggel kiszámíttatta annak anyagi lehetőségeit, s ha a világszervezet likviditásának megfelelt, jóváhagyta. A pénzmozgással kapcsolatos pénzügyeket kifejezetten a pénzügyi részleg intézte A Világszövetség állami támogatást kapott, esetenként egyéb támogatások is érkeztek. Csoóri Sándor pénzügyekben soha nem döntött önállóan, a pénzkezeléshez semmi köze nem volt.
 
- Dányi László az egyik írásában a következőkkel vádolja Csoóri Sándort, idézem: "1996-ban a Világtalálkozón zajlott le a pusztaszeri kirándulás buszokkal. Minden busz után Csoóri kifizetett 150 ezer forintot, de aki ezt megszervezte, az egy zürichi magyarnak volt a Budapest Hotelben a munkatársa, és elmondta, hogy minden busz után borítékban 100 ezer forintot vissza kellett adni Csoórinak."
 
Ismerem Dányinak ezt a televényre alapított állítását, és mélységesen felháborít! Csoóri Sándor életművét szerkesztettem, húsz kötet jelent meg ez idáig, óriási mennyiségű irat van a hagyatékban, én csaknem minden sorát, minden betűjét ismerem. Ezzel az ismerettel nem emlékszem egyetlen szóra sem, amelyik akár csak viccből erre a magatartásra utalna. Magánjegyzetekben sem. Nem ismerik Csoóri Sándort, akik ilyen gyalázatos váddal illetik. Vakmerőek a gonoszságban, ha le is merik írni. Szomorú jelenség. Ám Csoóri Sándor költői és emberi nagyságán semmit sem fog csorbítani.
 

AKTUÁLIS
2023-09-11 - Születésem után az M4-es épületbe, (ma Hága László utca 11.) költöztünk, és a következő harminc évet itt töltöttem el. Első emlékeimben a lift volt az, ami megragadta a figyelmemet, de úgy vettem észre, hogy a vidékről felköltözött felnőttekét is.
2023-05-31 - Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
2023-04-07 - A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, amit szinte mindenkor és minden vallás ünnepel, illetve a különböző kultúrák megemlékeztek, megemlékeznek róla.
Jelentős döntések az egészségügy, a szociális ellátás és az oktatás terén
2023-10-01
Gyermekfogászati ellátást is végző praxisok indulnak, kiemelkedő színvonalú gondozóházat alakítanak ki, nagymértékben emelkedik a felsőoktatási ösztöndíj – hangzott el a szeptember 27-i sajtótájékoztatón.

Aranyérem a modellvitorlás OB-n
2023-10-01
Egy éremmel és több helyezéssel zárta az ölbői horgászbázis legnagyobb taván a 2023-as modellvitorlás Országos Bajnokságot szeptember 16-17-án az F5-E hajóosztályban a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub . A versenyről Kunvári Sándor egyesületi tag számolt be.

Javuló teke eredmények
2023-10-01
A bajnokság első fordulójában elszenvedett sima vereség után, a második körben, idegenben szoros meccsen 4:2-re kapott ki a Battai Gurítók gárdája a Krix Team "A" ellen.

Kéményseprő álláshirdetés
2023-09-30
Kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprő ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet.

Nemzetközi versenybíró képzés Százhalombattán
2023-09-30
 Az International Shooting Sport Federation (ISSF sportlövő világszervezet) sportlövő versenybíró képzését tart Százhalombattán október első hetében.

Elfogadták az új gondozóház koncepciótervét - Képviselő-testületi összefoglaló
2023-09-27
Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete több mint 25 napirendi pontot tárgyalt meg a szeptember 27-i ülésen. Kiemelkedő jelentőségű volt a költségvetés módosításához kapcsolódóan számos egyesületi és alapítványi kérelem támogatása. Zöld utat kapott az 50 férőhelyes gondozóház koncepcióterve, így elkezdődhet a hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges folyamat.

Megújult a mentőállomás kerítése - Környezetszépítés és fejlesztések városszerte
2023-09-27
Újrafestette az urbáriumi mentőállomás kerítését az Értünk Százhalombattáért Közéleti Egyesület, amely további hasonló városkép javító akciókat tervez Százhalombatta különböző részein.

Elérhető a SZEK időpontfoglaló mobilalkalmazás
2023-09-26
A százhalombattai lakosok az interneten és mobilalkalmazáson keresztül is foglalhatnak időpontot a Százhalom Egészségügyi Központba október 1-jétől. Emellett megmarad a személyes és telefonos lehetőség is.

Fontos hazai győzelem!
2023-09-26
29-25-re győzött (15-11) a Százhalombattai KE a Csepel ellen a férfi kézilabda NB II. osztályában a szeptember 24-i fordulóban. A mérkőzésről Tallér Zsolt, a battai klub elnöke számolt be.

Lövész érmek a tűzfegyveres országos bajnokságokon
2023-09-26
A Magyar Sportlövők Szövetsége két egymást követő szeptemberi hétvégén rendezte meg a 20 lövéses Nemzeti és a 60 lövéses Nemzetközi versenyszámok országos bajnokságait a Fehér úti Nemzeti Lőtéren. A rekordszámú nevezésnek köszönhetően maratoni hosszúságú hétvégék voltak.

Két tucat karate érem
2023-09-26
Kiválóan szerepelt a Százhalombattai Karate Egyesület a SKI OPEN Karate versenyen – tájékoztatott Sándor Imre a klub elnök-helyettese.

Elgurult lehetőség
2023-09-26
Vereséggel kezdett a Battai Gurítók gárdája a BUKSZA bajnokságban, ahol 5:1-re kikapott a csapat a fővárosi Olajos Amazonok vendégeként szeptember 19-én.

Sinka László fogadóórája
2023-09-26
Sinka László a 6. számú dunafüredi egyéni választókerület képviselője, tanácsnok, október 10-én, kedden, 15 és 17óra között tartja fogadóóráját.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!       
2023-09-26
Ingyenes tüdőszűrés a százhalombattia lakosok részére a SZEK-ben, október  9-31-e között.   

Halálos robbanás Dunafüreden
2023-09-25
Kigyulladt, majd berobbant egy lakóház Százhalombattán, a Rákóczi utcában hétfőn kora délután. A házban egyedül élő 70 év körüli férfi életét vesztette.

Jó bor, jó barátság - Szüreti szomszédolás
2023-09-22
XVIII. alkalommal rendezték meg a Tárnoki Szüreti Mulatságot, amelyre idén is meghívást kapott Százhalombatta, illetve Érd, Pusztazámor, Ercsi, Diósd és Sóskút is.

13 battai érem a nemzetközi kajak versenyen
2023-09-22
Idén második alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a Wichmann Tamás Nemzetközi Regattát, ezúttal 46 magyar és 11 külföldi klubból összesen 800 sportoló részvételével. Kilenc országból, Ciprusról, Izraelből, Olaszországból, Romániából, Spanyolországból, Szerbiából, Szlovákiából, Vietnámból és Magyarországról érkezett nevezés.

Új miserend
2023-09-21
Szeretettel várják a híveket, a katolikus istentiszteleti alkalmakra, az augusztus 21-től életbe lépett új miserend szerint.

MESÉS SZEPTEMBER VÉGE A KÖNYVTÁRBAN
2023-09-21
Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a népmese napját. A kezdeményezés a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárból indult, a Magyar Olvasástársaság közvetítésével terjedt el mára határokon túlra is. A népmese napja logóját – a világfát – László Bandy, városunkban élő képzőművész-tanár készítette.

Szolgálat szárazföldön és vízen
2023-09-19
Számos rendezvényt biztosított a százhalombattai polgárőrség az elmúlt hetekben – tájékoztatott Szalai Attila elnök.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.