2023. március 21. - Benedek napja
Kedd
Min:8°
Max:16°
Szerda
Min:7°
Max:16°
Csütörtök
Min:9°
Max:18°
Péntek
Min:9°
Max:19°
Szombat
Min:9°
Max:14°
Kultúra, Oktatás

"Ahová jó bemenni" - Ötven év a gyermekekért
2022-11-21 - Alapításának 50 éves jubileumát ünnepelte a százhalombattai Pitypangos Óvoda november 15-én. Az intézmény egyhetes programsorozattal is megemlékezett a jeles eseményről.
Az egykori II-es számú, 4 csoportos tanácsi napközi otthonos óvoda 1972 szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a déli lakótelepen.

A családias hangulatú ünnepségen a fenntartó Önkormányzat képviseletében jelen volt Vezér Mihály polgármester, Török Sándor alpolgármester, dr. Horváth Ágota aljegyző, Csupics Nikola, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve meghívást kaptak egykori óvodapedagógusok és a társintézmények is. A rendezvényt vidám gyermekműsorok, valamint fotó- és játéktörténeti kiállítás színesítette.

Mikulásik Judit intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, mint mondta, izgatottan készültek az ünnepre. Az óvoda nevével kapcsolatban felidézte, hogy a gyerekek által virágzáskor készített, kedvelt pitypangkoszorú az ottani közösségre jellemző összetartozást jelképezi, amire jó példa az ünnepi alkalom is. Párhuzamot vont a gondosan előkészített, gyökereket tápláló faültetés és a jól megalapozott nevelői munka között, miszerint az óvoda "gyökereit", indulásának első éveit is nagyon alapos műszaki, törvényi, szakmai, és legfőképpen érzelmi alapokra helyezték az elődök. Köszönettel tartoznak az első vezető, Trautmann Henrikné, Klári néninek, aki – Dr. Tüske László, az egykori tanácsi művelődési osztály vezetőjének visszaemlékezése szerint – szintén kenyérrel és sóval várta a vendégeket az óvoda megnyitásakor; a békesség, illetve a szeretet jelképe kifejezik, hogy ezen értékek jelenjenek meg az egymáshoz való viszonyokban. Köszönet illeti az elődjét követő Dr. Kőrösi Lászlóné, Írisz nénit is, aki nem csak vallotta, hanem aszerint is munkálkodott, hogy mindenkor az óvónő példája legyen a meghatározó. Vezetőként alkotói légkör, illetve a munkatársak közötti kulturált hangnem megteremtésére törekedett. A jelenlegi kollektíva és a szülők együttes feladata a kapott értékek és a lelkület ápolása, illetve a kornak megfelelő, innovatív átformálása, hogy a gyerekek számára a fejlődésüket leginkább szolgáló, élményekben gazdag, szeretetteljes környezetet biztosíthassanak. Az intézmény működését segíti a fenntartó Önkormányzat és a társintézmények, amelyekkel jó és rossz időben, együtt gondolkodva, egymást támogatva élik meg a mindennapokat. A mostani alkalomra mindenki ünneplőbe öltöztette a lelkét, hogy ezzel is tisztelegjenek a megjelentek előtt. Köszöntője végén Mikulásik Judit nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Vezér Mihály polgármester is elfogadta a meghívást. Lapunk kérdésére az intézményvezető elmondta, hogy pedagógiai programjuk kiemelt területei a környezetei nevelés és a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása; utóbbi területen egyre több a feladat a növekvő létszám miatt. Huszonegy éve dolgozik az óvodában, korábban az óvárosi tagintézményt vezette. A két éve megkezdett lakótelepi munkát nagyban nehezítette a covid-járvány, mostanra azonban már összehangolódott a kollektíva. A jubileumi hét részeként a központi ünnep mellett a két óvoda közös táncot szervezett a főtérre, tortával is ünnepeltek, mindkét telephelyen koncertet adott a Kolompos Együttes, valamint Pál Feri atya, kiégésről szóló előadását hallgathatták meg a munkatársak.

Vezér Mihály az Önkormányzat nevében a nagyrabecsülés jeléül virágcsokrot nyújtott át Mikulásik Juditnak, további sok sikert és jó munkát kívánt a kollektívának. Köszönetet mondott a – Százhalombattára általánosan jellemző – mély elkötelezettséggel, hivatástudattal végzett munkáért, aminek "gyönyörű szép eredménye" megmutatkozik az oda járó gyerekek ünnepi, verses, táncos műsora nyomán is. A gyermekek olyan felnőttekké válnak, amilyenné neveljük őket. Nem csak ismereteket és tárgyi tudást kell átadni, hanem helyes értékrendet is közvetíteni kell számukra. Az idősebb generáció érdeke és vágya, hogy a felnövekvő nemzedék többre vigye, boldogabban éljen, és gondoskodóan segítse az idősebbeket, ahogyan Százhalombatta is igyekszik kiemelt törődést nyújtani a szépkorúak számára. Megfigyelhető – főleg a skandináv államokban – hogy egy gondoskodó társadalomban a gazdasági jólét kiemelkedően magas, csakúgy, mint az elégedettség és a boldogságérzet szintje. A polgármester emlékeztetett, hogy az addigi intézményi sorszámozás helyett, 1992-ben általa ösztönözve született döntés a névadás lehetőségéről. Az óvoda, a kollektíva és a gyerekek javaslata alapján a "Pitypangos" nevet vette fel, ami a természettel való szoros kapcsolatra utal; azóta is hangsúlyos szerepet kap a környezettudatos nevelés. Százhalombatta nagyon büszke lehet a nevelési és oktatási intézményeire, amit a szülői elégedettség magas szintje is megerősít. A színvonalas munkát a mindenkori városvezetés is igyekezett kiemelten támogatni – tette hozzá. Vezér Mihály köszöntője zárásaként sok, hasonlóan megélt ünnepet kívánt az intézménynek.

Zsidákovits Sándorné, Kati néni 1995 január 1-jétől – 2012 június 30-ig irányította az intézményt. Köszönetét fejezte ki a városnak, amely fenntartóként soha nem hagyta magára az óvodát. Úgy fogalmazott: a sok pozitív élmény között, visszagondolva mindig jó érzéssel tölti el, hogy az intézmény dolgozói mindvégig arra törekedtek, hogy a gyerekeknek nagyon sok szeretetet, odafigyelést nyújtsanak, amit a szülők is láttak. Büszkeséggel idézte fel az 1976 és 1995 közötti időszakot, amikor beosztott óvónőként dogozott. Sok nehézséggel kellett megküzdeni az induláskor; magas gyermeklétszám, személyi és tárgyi feltételek hiánya. A lelkiismeretes munka, a szülők segítőkészsége, szeretete, illetve a mindenkori fenntartó biztonságot nyújtó segítsége – amiért köszönetet mondott – azonban meghozta gyümölcsét. A kiegyensúlyozott, gondoskodó környezetben jó volt óvodásnak lenni. Köszönetét fejezte ki elődjeinek, akik hivatástudatot, gyermekszeretetet, egymás iránti toleranciát és alázatot "plántáltak" valamennyiükbe. Mindig kiemelt figyelem irányult a külső és a belső környezetre, mert csak egészséges miliőben lehet minőségi munkát végezni; ebben is sok segítséget nyújtott a fenntartó, az óvodai alapítvány, illetve más támogatók. Külön köszönet illeti a szülőket, akik hozzájárultak a hagyományos alapértékek megőrzéséhez. Jelentős esemény volt a tornateremmel, logopédiai és orvosi szobával, valamint egyéb kisebb helyiségekkel való bővülés, az óvárosi tagóvodában 1997-ben, a központi intézményben pedig 2002-ben. Az óvárosi részleg új épültbe, "csodapalotába" költözhetett 2012-ben. A Pitypangos kollektíva midig nagyon erős és összetartó volt, megőrizte az irányadó szellemiséget, értékrendet. Az intézmény nagyon sok továbbképzésnek adott otthont, többször szerepeltek a médiában, innovációs munkákkal, publikációkkal, kiadványokkal jelentek meg, sok szép sikert mutat be az óvoda honlapja. Zsidákovits Sándorné háláját fejezte ki azért, hogy mindig volt kitől tanulnia, és azért, hogy neki is volt lehetősége másokkal megosztania tudását, tapasztalatát. Végezetül azon reményének adott hangot, hogy továbbra is békében, türelemben és szeretetben folyhat a munka az óvodában.

Sebestyén Mihályné, Rózsa néni – aki 2012 augusztus 1-je és 2020 decembere között volt vezető – 1982-ban kezdte pályáját, első és egyetlen munkahelyén, ahol – mint mondta – innovatív, támogató vezetők mellett fejlődhettek szakmailag kollégáival, illetve megvalósíthatták építő jellegű elképzeléseiket. Felidézte, hogy a zöld óvoda, a "zöld szíves" óvoda gyakorlatának megvalósítása volt nevelői munkájának egyik fő területe, ami a 2020 nyarán az "Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésében csúcsosodott ki. Nagy örömmel végezte a mozgásfejlesztői programot is 2004-től, amely magában foglalta a csoportonkénti testnevelést, gyógytestnevelést, zenés tornát, kiemelt nagycsoportos tornát, amelyhez szabad kezet kapott, és élvezte a szülők támogatását is. A tartásjavítás mellett mindenkori célja volt a gyerekek testi-lelki harmóniájának megteremetése a zene erejével; a foglalkozásokba havi rendszerességgel sikerült bevonni a családokat is. Óvónői, és később vezetői munkájára a Dr. Kőrösi Lászlóné által képviselt szellemiség volt a legnagyobb hatással. Az intézmény irányítása komoly kihívást, nemes feladatot jelentett számára, aminek vállalására elődje is biztatta. Jó Lajosné, Margitkát választotta helyettesének, aki különösen pozitív hatással volt a közösségre végtelen türelmével és következetességével. Az óvárosi és a lakótelepi kollektívával haladtak előre együtt az ösvényen, amelyet úttá szélesítettek; itt találkoztak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával is, amihez a fenntartó biztosította a gyógypedagógust Gedei Anikó személyében. A mérföldkövek között említette a modern óvárosi óvodát, a szakmai fórumokat, programokat, minősítő elismeréseket és a 40 éves jubileumot. Sebestyén Mihályné szólt arról is, hogy a családokkal közös hagyományos ünnepek mindig hangulatosak és meghittek voltak. Óvónőként, vezetőként a felelősségteljes pedagógiai munka során a hagyományok, értékek megtartására, illetve gazdagítására törekedett, a legfontosabb érték, a gyermekek érdekében. Köszönetet mondott a városvezetésnek, hogy mindig kiemelten támogatta a nevelés ügyét. "A Pitypangos olyan óvoda, ahová jó bemenni, jó dolgozni és jó gyereknek lenni"– zárta gondolatait.

Mikulásik Judit ajándékkal mondott köszönetet Vezér Mihálynak, Török Sándornak dr. Horváth Ágotának és Csupics Nikolának a mindenkori támogatásért. Köszöntött több, hosszú éveket szolgált munkatársat is. Az elhivatott, áldozatos munkáért átadta az intézmény által alapított "Pitypangos Díjat" Zsidákovits Sándornénak és Sebestyén Mihálynénak.

Az ünnepség állófogadással zárult, amelyen Török Sándor méltatta az intézményben folyó kollektív munkát. Az alpolgármester – akit "családtagként" fogadtak – örömét fejezte ki, hogy az ünnepségen megemlékeztek az elődökről, illetve meghívást kaptak a korábbi munkatársak is. Szólt arról is, és köszönetet mondott azért, hogy Százhalombattán a sajátos nevelési igényű gyerekek számára is biztosítható az óvodai, iskolai ellátás. (Fotó: Tóth Erzsébet)
                                                                                                                           Kovács Attila

AKTUÁLIS
2023-02-07 - Nagyon sok köszöntést kaptam az 55. születésnapom alkalmából. Többségét szeretetből vagy tiszteletből, de volt, aki udvariasságból vagy megszokásból teszi ezt.
2023-01-05 - Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, százhalombattai kórusok hangképző tanára.
2023-01-03 - Elhunyt Mentusz Lászlóné.
Dobogós battai páros teniszben
2023-03-20
Az előkelő harmadik helyet szerezte meg Dávid Roland és Nádasy Gergely a férfi páros versenyszámban a február végén, Pécsen megrendezett a fedett pályás Magyar Bajnokságon – tájékoztatta lapukat Dénes Tibor, a VUK SE Tenisz Szakosztályának edzője.

Munkában a polgárőrök - Februári beszámoló
2023-03-20
Megkezdődött az új jelentkezők képzése, ez sok feladattal jár, de boldogan látjuk el.

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY SZÁZHALOMBATTÁN A FÜREDI PIKNIKEN
2023-03-20
Százhalombatta Város Önkormányzata és a Sporthalom Nonprofit Kft. 2023-ban ismét meghirdeti korábban népszerűvé vált sárkányhajó versenyét a Csónakázó tavon.

Szánhúzó kutyával két keréken - Százhalombattai Európa-bajnok
2023-03-10
Talán nem sokan tudják, pedig a városnak kontinens bajnoka van kutyás terepkerékpározásban Szakács Teodóra személyében, de édesanyja Szakács Andrásné, Zsófia is remek eredményeket ért el a sportágban.

Éljenek a hölgyek!
2023-03-10
A hölgyeket köszöntötte Nőnap alkalmából az Önkormányzat; Vezér Mihály polgármester ellátogatott az Idősek Gondozóházába, a főtéri városi ünnepségen pedig a Képviselő-testület férfi tagjaival együtt adtak át virágokat március 8-án.

Parkoló építési program - Elkészült 11 db parkoló
2023-03-10
Időben befejeződtek az Október 6. és a Március 15. utcában a parkolók építési munkálatai.

Nemzetközi versenyen jártak a modellvitorlázók
2023-03-07
A százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub maroknyi kis csapata – 5fő + 2 fő támogató – képviselte a magyar modellvitorlázókat a horvátországi, rogoznicai IOM hajóosztály bajnokságán a március 2-4-én. A versenyről – amelyet helyezésekkel zártak a battaiak – Kunvári Sándor egyesületi tag számolt be.

HALOMJÁRÁS
2023-03-07
A KÉSZ Százhalombattai Csoport helytörténeti túrát szervez március 18-án. Indulás 9.00 órakor a Százhalombatta – Régészeti Parktól.

A leggyorsabb babát köszöntötték
2023-03-07
Horeczky Márton Zalán az év első százhalombattai újszülöttje, aki 2760 grammal, 47 cm-rel, január 5-én látta meg a napvilágot.

Itthon tartották a két pontot
2023-03-06
26-28-ra győzött a Százhalombattai KE a Tata csapata ellen az NB I/B férfi kézilabda bajnokság március 4-i fordulójában - Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolója.

Tegyünk együtt az elektronikus pénzforgalom biztonságáért!
2023-03-05
A digitalizáció révén egyre hangsúlyosabbá válik az elektronikus pénzforgalom, ezzel párhuzamosan pedig megfigyelhető, hogy a sikeres visszaélések száma és aránya is növekszik – figyelmeztet az Érdi Rendőrkapitányság.

Víz világnapi tisztító akció
2023-03-04
A százhalombattai Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat 2008 óta többször megtisztította a városban lévő vízpartok környékét, amely idén a Víz világnapja alkalmából sem maradhat el.

Ünnepi szemétszállítás
2023-03-02
Változatlan rendben történik március 15-én (szerda) a lakótelepen a kommunális hulladék, illetve Dunafüreden (Damjanich u.-tól a Csónakház irányába eső rész) és Újtelep/Urbárium városrészben a zöldhulladék elszállítása – tájékoztat a SZÁKOM Nonprofit Kft.    

Kevésen múlt
2023-03-01
32-31-es vereséget szenvedett idegenben a Százhalombattai KE Kecskemét csapatától az NB I/B férfi kézilabda bajnokság február 24-i fordulójában – Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatója beszámolója.

Battai sportolók a magyar sportlövő-válogatottban
2023-03-01
A Százhalombatta Lövészklub életében nem mondhatni, hogy minden zökkenő mentesen telik, bár a körülményekhez képest mindenki remekül teljesít.

Áldozatsegítői Pont az Érdi Rendőrkapitányságon
2023-02-28
Az Európai Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap azóta számos országban – Magyarországon 1993 óta – az áldozatok napja – hívja fel a figyelmet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Lengyel diákcsere program az Arany iskolában
2023-02-28
Öt diák és két kísérő pedagógus képviselte iskolánkat a The Future is your Challenge új Erasmus+ projekt első diákcsere programján a II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki lengyel partneriskolában Siemianowicach Śląskich városában. Csapatunkon kívül még 5 olasz diák és két kolléga érkezett és töltötte velünk együtt el az élményekben gazdag egy hetet. 

Új sekélygáz-kutakat állít termelésbe a MOL Kelet-Magyarországon
2023-02-28
Három sikeres sekélygáz-fúrást hajtott végre Kelet-Magyarországon a MOL az elmúlt két hónapban, kettőt Komádi térségében, egyet pedig Álmosdon.

Battai éremeső hazai pályán
2023-02-28
54 érmet – 10 arany, 19 ezüst, 25 bronz – szerzett a Százhalombattai VUK SE Úszóklubja a XII. Rövidpályás Szenior Országos Bajnokságon február 18-19-én.

Szalai János Emlékverseny
2023-02-24
A Százhalombattai VUK SE Úszó Szakosztálya idén immár 20. alkalommal rendezte meg a Szalai János Emlékversenyt február 12-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.