2023. május 30. - Janka, Zsanett napja
Kedd
Min:15°
Max:23°
Szerda
Min:13°
Max:24°
Csütörtök
Min:14°
Max:25°
Péntek
Min:15°
Max:25°
Szombat
Min:12°
Max:20°
Önkormányzat

"A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem"
2022-10-23 - A hagyományokhoz híven koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek Százhalombattán az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára október 23-án. Török Sándor alpolgármester beszédében a címben idézett gondolatok jegyében mondott beszédet.  Az ünnepségen átadták a Pro Urbe Százhalombatta díjat.
A koszorúzáson a Himnusz közös eléneklése után Varga Miklós, Máté Péter-díjas énekes előadásában hangzott el a Márai Sándor versére írt, Mennyből az angyal című dal. Százhalombatta Város Önkormányzata nevében Török Sándor alpolgármester helyezett el koszorút, majd a nemzetiségi önkormányzatok, a helyi testületben képviselettel rendelkező pártok és civil szervezetek, az önkormányzati intézmények és cégek, továbbá a helyi klubok és a város polgárai helyezték el koszorúikat, virágaikat a Szent István templomnál álló kopjafánál. A koszorúzás a Szózat eléneklésével zárult.

A városi ünnepség a Barátság Kulturális Központban folytatódott; a közönség elénekelte a Himnuszt, majd Varga Miklós, az Aki magyar velünk tart című dalt énekelte.

Török Sándor beszédét egy Bibó István idézettel kezdte; "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem". Felidézte, hogy Magyarországon az 50-es évek diktatúrájában félelemben éltek az emberek; mindenki félt az internálástól, a kitelepítéstől, a padláslesöpréstől és a különböző más módszerektől, amivel korlátozták a szabadságjogokat. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után a diktatúra engedett szorításából. Leghűségesebb tanítványa Rákosi Mátyás egyeduralmát megszüntették Moszkva utasítására, és pártbéli ellenfelét, Nagy Imrét állították a magyar kormány élére, aki meghirdette új gazdaságpolitikáját és a törvényességet. Megszüntette az internálásokat, a kitelepítéseket, a kuláklistákat. Közkegyelmet hirdetett és fellépett a rendőri túlkapások ellen.
Moszkvában azonban változtak az erőviszonyok, balos visszarendeződés kezdődött. Nagy Imrét leváltották és kizárták a pártból 1955-ben, de irányzatának támogatására vitakörök szerveződtek, elkezdődött a suttogó propaganda az egyetemisták és az értelmiség körében. Megalakult a Petőfi Kör, új erőre kapott az Írószövetség. A mozgalomnak nagy lendületet adtak az ’56 nyarán Lengyelországban megszervezett munkásfelkelések, a két nép történelmi barátsága itt is megmutatkozott.
A hazai reformtörekvéseket segítette a szovjet párt XX. kongresszusa, ahol Hruscsov harcot hirdetett a személyi kultusz ellen. Rákosi – akit Gerő Ernő követett a főtitkári poszton – a nyilvánosság előtt beismerte a Rajk-per koncepciós voltát. Rajk László és társai újratemetésénél már érezhető volt változás szele.
A szegedi fiatalok október 16-án elkészítették a 16 pontot, első helyen a szovjet csaptok kivonása szerepelt. Létrejött a Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, illetve egyre aktívabb volt a Petőfi Kör és az Írószövetség. A Műegyetemen október 22-én nagy szervezkedés kezdődött, szolidaritásukat fejezték ki a poznani tüntetőkkel való véres leszámolás nyomán, illetve másnapra tömeggyűlést hirdettek meg, amit hezitálás után végül engedélyezett a kormány.
Több százezren gyűltek össze a Bem szobornál október 23-án, innen sokan a Kossuth térre mentek Nagy Imre miniszterelnökségét követelve, mások a Sztálin szoborhoz, illetve a Magyar Rádióhoz vonultak, hogy beolvassák a követeléseket. Az ide kirendelt Államvédelmi Hatóság állítólag véletlenül lőtt a tömegre, ami azonban kirobbantotta a rezsim elleni forradalmat a valódi változás reményében.
Nagy Imre – bár valójában csak a rendszer reformját akarta – miniszterelnök lett. Egyre több helyen dördültek el a fegyverek, az országban több mint 60 településen lőttek a tömegre, több ezren vesztették életüket. A forradalmi törekvések már a Varsói Szerződésből való kilépésre, illetve a független magyar állam megteremtésére irányultak. A szovjet vezetés ebbe látszólag belement, kivonták a csapataikat, és úgy tűnt, hogy október végére győzött a forradalom. Újjáalakult a kisgazda párt, a parasztpárt, a néppárt és részvételükkel megalakult a Nagy Imre vezette koalíciós kormány.
A forradalom azonban elbukott, mert nem volt egy igazi személy vagy párt, amelyik az élére állt volna, illetve nemzetközi segítséget sem kapott Magyarország. A szovjet csapatok ezt kihasználva november 4-én hatalmas túlerővel támadást indítottak, és végül leverték a forradalmat.
Török Sándor szólt a puskalövés nélküli százhalombattai eseményekről is, Sefcsik István szerepét kiemelve; ő szervezte meg a Nemzeti Bizottságot és a Nemzetőrséget. A városban beszüntették a beszolgáltatást, és élelmiszergyűjtést indítottak a budapesti felkelők számára, a szállításban a téglagyár segített. A forradalmi egységek ledöntötték a temetőben a szovjet emlékművet. Az szovjet csapatok már október 31-én bevonultak Battára, és lefegyverezték Sefcsik Istvánt, Cseresznye Józsefet, Versics Károlyt és társaikat, akik később hónapokat töltöttek börtönben, internálótáborban. Magyarországon több tízezer családra várt hasonló sors, több száz embert kivégeztek, sokak életét megnyomorították, százezrek menekültek el külföldre. A forradalom után kiterjedt besúgói hálózat működött.
Háború zajlik a szomszédos Ukrajnában, amelyet most ugyanúgy megszállt Oroszország, mint minket akkor a Szovjetunió. Sok rokon, barát él azon a területen, és mi tudjuk milyen az, amikor egy idegen hatalom uralkodik egy ország felett. A legfontosabb feladat, hogy megőrizzük a szabadságot, a szuverenításunkat.
A forradalom bár elbukott, azonban kivívtuk a becsületet, amit nem lehet elveszíteni. Ha nincs ’56, akkor Magyarországon nincs az 1989-es rendszerváltozás, lehet, hogy nincs német egyesítés, lehet, hogy még ma is idegen megszállás alatt állnánk. A forradalom bebizonyította, hogy nincs sebezhetetlen hatalom, bármekkora is legyen. Török Sándor reményét fejezte ki, hogy az emlékezés alkalmával sokan elgondolkodnak azon, hogy milyen nagy dolog a szabadság, és az hogy félelem nélkül élhetünk.

Az ünnepség folytatásaként átadták a Pro Urbe Százhalombatta díjat, amelyet dr.Horváthné dr.Hidegh Anikó, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője vehetett át. Az Önkormányzat által alapított elismerést azok a személyek vagy közösségek kaphatják, akik vagy amelyek több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében, illetve akik a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint az adott település kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

 A Halom Televízió díjazottról készült kisfilmjében elhangzott, hogy dr.Horváthné dr.Hidegh Anikó 2006 óta az Arany iskola intézményvezetője. Jelenlegi helyettesével lelkes kidolgozója és megvalósítója az intézmény természettudományos profiljának. Nevéhez fűződik az emelt szintű informatikai képzés, a robotikai oktatás bevezetése, a nyelvi előkészítők elindítása, valamint a nemzetközi projektekben való részvétel. Két tankönyvet írt. Szabadidejében tanul, kutat, ír, és kiváló sportoló; szenior úszóversenyek győztese. Kutató pedagógusként a szakmai életpálya csúcsán van. Munkája mellett szerető családanya, nagymama.

A kisfilmben dr.Horváthné dr.Hidegh Anikó elmondta, hogy beteljesedett vágya, hogy pedagógus legyen. Fontos, hogy amikor az ember egy határozott cél felé tart, az útnak is szenteljen figyelmet, mert útközben tanulunk; nagyon sokat tanult menet közben a kollégáktól, a gyerekektől és a szülőktől. Tizenhét éve intézményvezető, de az előtte lévő alapvető éveket is az iskolában töltötte. Véleménye szerint egy vezetőnek innovatívnak és kreatívnak kell lenni, hogy az értékek megtartása mellett lépést lehessen tartani a változó világgal. A tantestület segítségével érte el a szakmai sikert, olyan kutatási tervet dolgozott ki, amellyel javítható a felső tagozatos diákok kompetencia mérési eredménye. Számára a család a legelső, majd hivatása, az iskola következik, a kettő között meg kell találni az egyensúlyt. Nagyon sokat köszönhet a családjának, egykor igazgató férje tudja, hogy mennyi plusz időt követel ez a pozíció; arra azonban mindig figyelt, hogy amikor szükség volt rá a családdal legyen. Elérzékenyülve fogadta a díjat, jól eső érzés, hogy kiemelt figyelmet kapott, és elismerték sok munkát igénylő intézményvezetői tevékenységét – hangzott el a kisfilmben.

dr.Horváthné dr.Hidegh Anikó a díj átvétele után nagy megtiszteltetésnek nevezte, és köszönetet mondott a Képviselő-testületnek, hogy neki ítélték az elismerést. Megköszönte jelenlévő kollégáinak, hogy mindig mellette álltak, akikkel "csapatban meg tudják váltani a világot". Együtt sikerült megvalósítaniuk, hogy a gyerekek képességeiknek megfelelően maximálisan tudjanak fejlődni, illetve hogy jól érezzék magukat második otthonukban, az iskolában. Köszönetet mondott a többi iskola igazgatójának, hogy megjelentek az ünnepségen, valamint családjának, amely szeretetteljes hátteret biztosít ahhoz, hogy kibontakozhasson a hivatásában.

Az ünnepség zárásaként a SZISZKI diákjainak előadását láthatta a közönség, FŐPRÓBA-Kortárs 1956 címmel; díszlet: Regős Ágnes, József Imre Péter, zenei háttér: Barnáné Pittner Krisztina, rendező: Trojkóné Horváth Ildikó.(Fotó:Tóth Erzsébet)
                                                                                                                                                    Kovács AttilaAKTUÁLIS
2023-04-07 - A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, amit szinte mindenkor és minden vallás ünnepel, illetve a különböző kultúrák megemlékeztek, megemlékeznek róla.
2023-04-03 - Elhunyt dr. Götzinger István.
2023-03-24 - Hosszú évek óta közszájon forog valamelyik multi (PENNY, LIDL, ALDI) "letelepítése" városunkban.
"Családbarát Hely" - Nyílt levél a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője és munkatársai részére
2023-05-30
Tisztelt Kovács Marianna Igazgató Asszony! Nagy örömmel olvastam levelét, amelyben tájékoztatott arról, hogy A Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a "Családbarát Hely" címet, a Családbarát Magyarország Központhoz benyújtott pályázat alapján. A könyvtár a családbarát szempontok megvalósulása szerint, mint szolgáltató hely pályázott és nyert.

Szúnyoggyérítés
2023-05-30
Földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Százhalombattán június 2-án, a napnyugta utáni órákban. Pótnapok, június 3-4-e, ugyanebben az időben.

Eredményes terepfutás
2023-05-30
Sikeresen teljesítették a SZVISE futói a VUK SE szervezésében, Százhalombattán megrendezett FUTAPEST terepfutóversenyen az 5 és a 11 km-es távokat.

Emlékezés a békediktátumra
2023-05-30
Megemlékezést tart a százhalombattai FIDESZ és a KÉSZ helyi szervezete az 1920 június 4-én életbe lépett trianoni békeszerződésről, amely nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát. A kormány az évfordulót 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Lukács Bernadettet, a százhalombattai FIDESZ elnökét kérdeztük az eseményről.

8. Battai Könyvünnep
2023-05-30
Az országos könyvheti rendezvényeket megelőzve, Százhalombattán június 2-án megünnepeljük a könyveket, az olvasást!

Kincsek a könyvtárban
2023-05-30
Felemelő gálával zárult a 2023. évi Városi vers- és prózamondó verseny a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban május 19-én, pénteken. A többhónapos versenyfolyam során több mint 150 diák fordult meg a gyerekkönyvtár színpadán. Pontos számot azért nehéz mondani, mert közülük többen több kategóriában is indultak. Volt olyan kisdiák, aki háromban is, de róla később!

Rejtelmek éjszakája az Arany Bálon
2023-05-30
Elegánsan dekorált bálterem, színvonalas műsor, hideg-meleg változatos svédasztal, szülői süteményektől telített büfé, széles spektrumot kínáló italpult és maximális vendéglétszám jellemezte az ARANYKAPU ALAPÍTVÁNY immáron 16. alkalommal, a Szekeres Rendezvényközpontban megrendezett bálját.

Egy katonaorvos sírfelirata a római kori Százhalombattáról
2023-05-30
A közelmúltban a "Matrica" Múzeumba került római feliratos síremléket Nerius Fortunatus nevű férfi halotti szellemeinek állították. Sírfelirata alapján ő az észak-afrikai mórok Kr. u. 2. század végétől Matricában állomásozó ezerfős gyalogos segédcsapatának (cohors milliaria Maurorum) az orvos tisztje (medicus ordinarius) volt.

Döntsön a lakosság; bevezetik a közösségi költségvetést - Képviselői-testületi összefoglaló
2023-05-27
Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta soron következő ülését. A testület a többi között támogatta a polgármester közösségi költségvetés megalkotására vonatkozó javaslatát, aminek lényege, hogy egy helyi közösség, akár választókerület - meghatározott összegig - közvetlenül dönthet környezete fejlesztéséről.

Két érem a modellvitorlás Kanizsa Kupán
2023-05-25
Ezüst- és bronzérmet nyert, valamint 4 dobogó közeli helyezést szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub Nagykanizsán az RG 65 osztályban, május 18-20-án – számolt be Kunvári Sándor egyesületi tag.

Dobogós hely a Modellvitorlás Észak Adria Kupán
2023-05-25
Bronzérmet és szép helyezéseket szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub a nagykanizsai megmérettetésen, május 19-20-án – Kunvári Sándor egyesületi tag beszámolója.

Akciós barnakőszén vásárlás
2023-05-24
Tradicionális hazai barnakőszénre hirdettek fűtési szezon előtti felkészülési akciót.

Közösségi költségvetés - Lakossággal közös városfejlesztés
2023-05-24
Százhalombatta polgármestere a közösségi költségvetés bevezetésére tesz javaslatot, ami révén minden választókerületben 10 millió forintos keret felhasználásáról dönthetnének az ott élők – hangzott el május 24-i sajtótájékoztatón.

Ünnepi szemétszállítás
2023-05-23
Változatlan rendben történik május 29-én, Pünkösdhétfőn a lakótelepen a kommunálishulladék szállítás, illetve Dunafüred I.városrészben a zöldhulladék szállítás.

Ismét segít a Remény Bajnoka
2023-05-22
Újabb táborozási pályázatot írt ki a százhalombattai gyerekek számára a Remény Bajnoka Alapítvány – hangzott el május 19-i tájékoztatón.

Összetört egy álom, nem sikerült a bennmaradás
2023-05-22
31-25-re kikapott hazai pályán a Százhalombattai KE a Debreceni EAC-től a férfi kézilabda NB I/B osztályában az utolsó fordulóban (félidő: hazai-vendég 12-14). Tallér Zsolt, a battai klub elnökének beszámolója.

Füredi Piknik és sárkányhajó verseny - Hagyományteremtő rendezvény
2023-05-22
Szabadidős és kulturális programokkal egybekötve rendezte meg az Önkormányzat a XVI. Tavi Sárkányhajó Versenyt a Csónakázó-tavon május 20-án.

Miniszteri elismerés
2023-05-21
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vigh Orsolyának Pintér Sándor belügyminiszter. A Százhalombattán, Óvárosban élő díjazott két évet dolgozott a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrésirányítási Főosztályán. Az elismerést elsősorban a koronavírus-járvány idején végzett tevékenysége, illetve egy sikeres újraélesztésben való részvétel okán érdemelte ki.

Virágváros - Együtt a szép környezetért
2023-05-21
Ismét nagyon sokan jelentek meg a virágosztáson Százhalombattán, ahol a város különböző helyszínein összesen 20 ezer tő egynyári növényből válogathattak a lakók. Petúnia, begónia, mézvirág, kakastaréj és büdöske is volt a választékban.

Gyárlátogatás a partnerség jegyében
2023-05-16
Az Batta Ipari Parkban működő Ostorházi Bevonattechnika Kft. telephelyére látogatott Vezér Mihály Százhalombatta polgármestere.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.