2023. január 31. - Marcella napja
Kedd
Min:1°
Max:4°
Szerda
Min:2°
Max:6°
Csütörtök
Min:2°
Max:4°
Péntek
Min:1°
Max:5°
Szombat
Min:0°
Max:4°
Beszélgetés

"A jó nevelő örök tanuló"
2021-06-14 - Dr. Horváthné dr. Hidegh Anikóval, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium igazgatónőjével Fazekas István író beszélgetett.
Milyen volt a gyermekkorod?
A Kiskunság közepén volt az első otthonom, a nagyszüleim házában, akik, ha eszembe jutnak, olyankor mindig fel-feldereng bennem az emléke a József Attila által is megénekelt, régi mezővárosnak, Szabadszállásnak, ahol kétéves koromig éltünk. Aztán Százhalombattára költöztünk, ugyanis édesapám az akkor épülő Hőerőműben kapott munkát, édesanyám pedig az itteni közértben – vagy ahogyan akkoriban mondták: a nagy ABC-ben – helyezkedett el. Én az "Erőműves" oviba jártam (ez volt a mostani Százszorszép Óvoda). Hatéves koromban megszületett a kishúgom. Nyomban "nagylánynak" éreztem magam, s ez arra ösztökélt, hogy egyre többet segítsek anyukámnak. Akkoriban egy iskola volt Százhalombattán, ahová nagyon szerettem járni. Az olvasás, az írás, a rajzolás, a barkácsolás, a számolás gyerekjátéknak tűnt nekem. Először az ún. pöttyös és csíkos könyvek olvasója lettem, aztán komolyabb olvasmányok is a kezembe akadtak. Egy idő után a természet kezdett el érdekelni: rengeteg állatos, növényes, a tájakkal, az élővilággal foglalkozó könyvet tanulmányoztam a szabadidőmben. A nyári szünetek javát nagymamáméknál töltöttem el a húgommal és az unokatestvéreimmel. Hatalmas szőlőjük volt, mi gyerekek szabadon csatangolhattunk a közeli borókásokban, homoki tölgyesekben, akácosokban. Itt ismertem meg rengeteg állatot, még több növényt, melyek már akkor is csodálattal töltöttek el. Nagymamámtól és anyukámtól megtanultam sütni és főzni, varrni, kötni és még horgolni is. Ezek – akárcsak a kertművelés – ma is örömforrásaim.
 
Mikor dőlt el, hogy tanár leszel?
Mindig nagy hálával gondolok egykori tanáraimra, ugyanis csupa nagybetűvel írandó tanítók, tanárok és professzorok tanítottak. Épp csak elkezdtem az iskolát, s már tudtam, hogy pedagógus leszek. Érden, a Vörösmarty Gimnáziumban véglegessé vált ez az elhatározásom, az egyetem padsoraiban pedig gyakran gondoltam arra, hogy milyen szerencsés vagyok, hiszen a tanulmányaim során végig csodálatos példákat kaptam a tanításhoz.
 
Hogyan indultál el a tanári pályán?
A középiskola után nyomban bekerültem az ELTE TTK biológia-földrajz szakos tanárképzésébe. Az egyetemi tanítási gyakorlataimat még el se kezdtem, amikor már ötödévesen, biológia óraadó tanárként tanítást vállaltam az egyik fővárosi gimnáziumban. Ez volt a "mély víz". Amikor 22 évesen be kell állnod 18 éveseket tanítani, az tényleg nagy próbatétel. Ekkor értettem meg igazán Comeniusnak azt a mondását, miszerint: "Senki se gondolja, hogy igaz ember lehet tanulás nélkül." Soha nem tanultam annyit, mint ekkor! Közben, egyetemi csoporttársammal, Horváth Bélával az egymás iránti szimpátiánk komolyabb kapcsolattá alakult. Diplomaosztás után házasságot kötöttünk. Először egy budapesti kéttannyelvű gimnáziumban tanítottam, majd visszajöttem Százhalombattára, ahol az akkori 3-számú Általános Iskolában kaptam munkát. Az életem része lett ez az iskola, hiszen amikor itt tanítani kezdtem, akkor éppen egy éve működött, most pedig a 35. éves jubileumi tanévében vagyunk. A férjem a Polgármesteri Hivatalban dolgozott, majd később a SZISZKI igazgatójaként ismerhette meg a város. Két kisfiunk született, akik nevelése legalább akkora próbatétel volt, mint az első katedrára történő fellépés.
 
Hogyan lettél igazgató?
Amikor a kisfiammal otthon voltam, újból tanulni kezdtem. Az angol nyelvvizsga után elkezdtem a felkészülést a doktori munkámra. Amikor visszatértem az iskolába, akkor indult el a nyolcévfolyamos gimnáziumi oktatás. Az első nyolcosztályos gimnáziumi osztály természetismeret, biológia és földrajz óráit kaptam meg. Nagy megtiszteltetésnek éreztem ezt a feladatot. Később a tehetséggondozásba is bekapcsolódtam diákjaim versenyekre való felkészítésével, hiszen ennek az iskolának az egyik fő hipotézise, hogy: "minden gyermekben van tehetség". 1994-ben osztályfőnöke lehettem az akkor induló nyolcosztályos gimnáziumi osztálynak. Végig követhettem fejlődésüket, kibontakozásukat a kiskamasz kortól a felnőtt korig. Életem legnagyobb pedagógiai élménye volt ez. Egy idő után a természettudományi munkaközösség vezetését is megkaptam, majd a minőségfejlesztési csoport tagjaként is tevékenykedtem.1996-ban védtem meg doktori disszertációmat, melynek kutatási területe a biológia-antropológia volt. 2002-ben pedagógiai értékelési szakértői diplomát szereztem és ugyanebből minősített szakvizsgát tettem le a Szegedi Egyetem Bölcsészkarán. Ekkor már a gimnáziumi tagozat igazgató helyetteseként végeztem a feladataimat.  Érettségi elnöki képzésen vettem részt. 2005-ben a tantestületből többen biztattak, hogy pályázzam meg az igazgatói pozíciót. Megírtam a pályázatomat és azt a nevelőtestület, a szülők és a fenntartó is elfogadta. Ennek köszönhetően 15. éve vagyok a város legnagyobb és legösszetettebb intézményének a vezetője.2010-ben megszereztem a közoktatás-vezetői diplomát és szakvizsgáztam is. A 2014-ben induló pedagógus életpálya rendszerben az elsők között váltam mesterpedagógussá, így minősítési és tanfelügyeleti szakértővé. 2019-ben a pedagógus életpálya legmagasabb fokozatát pályáztam meg sikeresen: kutatótanár szintre kerültem. Jelenleg a következő öt évre beadott intézményvezetői pályázatom elbírálás alatt áll.
 
Melyek az iskola legfontosabb eredményei?
Fő profiljainkat ismerik a városlakók: ének-zene, Zsolnai-módszer, informatika, idegen nyelvek, biológia, de ezek mellett erős, eredményes a humán és művészeti terület is. A Zsolnai-módszer tehetséggondozásunk felépítésének az alapja lett 1985-től. A tanórai differenciálás mellé később belépett a kooperatív tanulás módszertana, azután a projekt módszer, később pedig az európai továbbképzésen tanult digitális módszerek, és jelenleg a játékos alapokra épülő gamifikáció. Intézményvezetői tevékenységem alatt nyertük el a legszebb elismeréseket. Ezek az Európai és Magyarországi e-Quality Díj az uniós projektjeinkért, még 2007-ben; később az Ökoiskola, majd kilenc éves munka után az Örökös Ökoiskola cím 2014-ben, természet-és környezetvédelmi tevékenységeinkért. Az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet először 2017-ben, majd a 2020-as újra pályázás után az idén is megkaptuk kiemelkedő intézményi tehetséggondozó munkánkért. A város is elismerte szakmai munkánkat: 2016-ban Gyermekekért Díjat kaptunk, majd 2019-ben Városi Környezetvédelmi Díjat. Tantestületünk kiváló szakemberekből, tanulásra, új tudásra vágyó, kreatív, nyitott kollégákból áll. A fenti eredményeket kizárólag együtt tudtuk elérni. Fontosnak tartom, hogy partnereink – köztük a szülők és az Aranykapu Alapítvány – együttműködésükkel támogatják szakmai munkánkat. Olyan intézményt szeretnék továbbra is vezetni, amely a változó feltételek mellett is megállja a helyét, jól alkalmazkodik, modern, korszerű, sikeres és hatékony, ismert és elismert iskola. Amelyből az általa felnevelt, megfelelő műveltséggel, nyelvismerettel, digitális kompetenciákkal rendelkező diákok közép-, ill. felsőfokon alkalmasak a továbbtanulásra, a használható, fenntartható tudás, a további képesítés megszerzésére. 
 
Köztudott, hogy nagyon szeretsz úszni...
A sport mindig is az életem része volt. Édesapámmal alsós koromban Budapestre jártunk uszodába, így rendszeresen úszni kezdtem két-három éven át. Az egyetem után egy darabig nem sportoltam, de a 90-es évek közepétől újra elkezdtem az úszást. Kb. 5 éve alakult meg Százhalombattán a Senior úszók csapata, ahol az alapító négy fő között vagyok. Az úszás számomra elsősorban szellemi kikapcsolódást jelent. Persze jó a közösség, izgalmas dolog versenyezni, jó érzés, hogy még eredményesek is vagyunk!
 
Mely értékek számodra az elsődlegesek?
Legnagyobb érték a család. A családot létrehozni, megtartani ez az élet értelme. Szellemi értelemben pedig a tanulást és az ennek eredményeként létrejött tudást tartom a legfontosabb értéknek. Talán ezért is az egyik leghasznosabb dolog a tanítás, hiszen a tudás olyan tőke, amelyet mindig felhasználhatsz, sokszorozhatsz. Pilinszky mondja: "A jó nevelő örök tanuló." Mindig is ezt éreztem. A tudás, a bölcsesség minden helyzetben segít, és soha nem vehetik el tőled.

AKTUÁLIS
2023-01-05 - Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, százhalombattai kórusok hangképző tanára.
2023-01-03 - Elhunyt Mentusz Lászlóné.
2022-12-23 - Százhalombatta Város Önkormányzata nyilvános pályázat keretében üzlet- és irodahelyiségeket hirdet meg bérlésre.
Lélekgazdagító kultúra
2023-01-27
A hagyományokhoz híven városi rendezvény keretében ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Százhalombattán a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban január 22-én.

Az első nagy megmérettetés
2023-01-27
Az év egyik legkomorabb napja 2023-ban is január 21. Későn kel a Nap, talán nem is látjuk az egész napunk során.

Nyílt levél dr. Fazekas István Jókai-díjas író, Váci Mihály díjas költő, műfordító, református lelkész részére
2023-01-27
Tisztelt dr. Fazekas István Úr!Nagy örömmel értesültem arról, hogy "Példamutató közművelődési tevékenységéért" a Magyar Kultúra Napja Gálán, a Stefánia palotában vehette át a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány díját.

Lovagi kitüntetés
2023-01-27
A Magyar Kultúra Lovagjává avatták a városunkban élő Fazekas István Jókai-díjas drámaírót a 27. Magyar Kultúra Napja Gála és a Himnusz 200. születésnapja rendezvény keretében.

Nagy versmondás
2023-01-24
Közel ezer diák, illetve városlakó szavalta el együtt a Himnuszt Százhalombatta főterén a Szent István téren a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án.

Elindult a Segítő Szolgálat
2023-01-23
Megváltozott formában, de továbbra is segítséget biztosít az Önkormányzat azon százhalombattai városlakóknak, akik igénylik, hogy eljussanak a Százhalom Egészségügyi Központba – hangzott el a január 23-i sajtótájékoztatón.

Óvodai nyílt napok 2023
2023-01-20
Betekintés a játékos hétköznapokba.

Évértékelő - Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
2023-01-20
Tisztelt Százhalombattai Polgárok! Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy az óesztendő értékelése során elsőként vagy akár túlnyomórészt negatív emlékek és érzések törjenek elő belőlünk. 

Ezeréves örökségünk - Magyar Kultúra Napja
2023-01-19
"Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot, vélt jobban tudást, semmi egyebet nem tartva szem előtt, mint egy eljövendő nagy magyar kultúra ideálját." (Kodály Zoltán)

ÁLLÁSBÖRZE AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGON
2023-01-18
A Rendőrségi Igazgatási Központban február 9-én 10 és 14 óra között megrendezendő állásbörzén az egyéni tájékoztatás mellett, az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők, illetve lehetőség lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is.

Balatoni bronzérem
2023-01-18
Harmadik helyezést ért el korosztályában Kovács Erika a SZVISE Atlétika Szakosztály színeiben a Tihany Trail futóversenyen január 14-én.

Tájékoztatás a hivatásos tűzoltó képzésről
2023-01-16
Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei folyamatosan tájékoztatnak a 2023. február 15-én induló hivatásos tűzoltó képzéssel kapcsolatosan.

Fuss velünk!
2023-01-16
Ha nincsen célod, vagy ha van, és esetleg nem tudod hogy érd el, segítünk. Legyél te is tagja egy fiatalos, vidám, remek futócsapatnak!

Jubileumi karácsony - Húszéves sikertörténet
2023-01-13
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly december 17-én – karácsonyi rendezvény keretében – a százhalombattai ipari parki székhelyű, Toyo Seat Europe Kft., a 75 éve működő japán cég leányvállalata.

A MAGYAR KULTÚRA HETE 2023
2023-01-11
Színes programsorozat Százhalombattán január 14. és 28. között.

Köszönet a gyógyításért
2023-01-10
Munkatársak, páciensek, szülők és nagyszülők köszönték meg Dr. Benedek László százhalombattai gyermek háziorvos munkáját, aki több mint 30 éves praktizálás után tavaly év végén visszavonult.

Változások a 2023-as évben
2023-01-09
Összegyűjtöttük az idei évet érintő legfontosabb jogszabályi változásokat.

Kinyitott a posta
2023-01-03
Ismét fogadja az ügyfeleket a százhalombattai Tesco áruházban lévő postahivatal január 2-tól, így a főtéri részleggel már két fiók működik a városban.

Pirotechnikai eszközök szabályszerű használata
2022-12-30
Az ünnepek közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje, azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Ünnepi vacsora
2022-12-23
Karácsony alkalmából ismét melegétellel, gyümölccsel és édességgel vendégelte meg a százhalombattai Hajléktalanszálló lakóit az Önkormányzat nevében Török Sándor alpolgármester, Szalai Attila –, aki hagyományosan a pörköltet készíti – és Szabó Gábor képviselők.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.