2024. július 15. - Henrik, Roland napja
Hétfő
Min:23°
Max:37°
Kedd
Min:23°
Max:36°
Szerda
Min:22°
Max:37°
Csütörtök
Min:20°
Max:36°
Péntek
Min:23°
Max:34°
Önkormányzat

Jutalmazásban részesültek az életmentők - Képviselő-testületi összefoglaló
2024-06-27 - Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 27-én tartotta az I. félévi záró ülését. A tárgyalt 11 napirend közül kiemelkedő jelentőséggel bírt a költségvetési rendelet módosítása, valamint a volt Százszorszép Óvoda ingatlan idősek gondozóházává történő kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala.  A Képviselő-testület köszönetet mondott a Sporthalom Kft. két munkatársának és három érdi rendőrnek, akik újraélesztettek egy, a strandnál szívinfarktust kapott férfit.
Napirend előtti képviselői hozzászólások

Vezér Mihály polgármester köszöntötte a Képviselő-testületet, amelynek 8 tagja volt jelen az ülésen.

A városvezető rendhagyó esetről tájékoztatta a nyilvánosságot; egy csepeli férfi rosszul lett a Városi Strand parkolójában június 16-án, azonban a Sporthalom Nonprofit Kft. személyzete és három rendőr gyorsan megkezdte az újraélesztést, így nem történt tragédia. A szakszerű beavatkozásnak köszönhetően stabil állapotban adták át a helikopterrel kiérkező mentősöknek a férfit, aki – felesége tájékoztatása alapján – már jobban van. A Képviselő-testület összes tagja nevében jó egészséget kívánt a polgármester. Ezt követően megköszönte a hősies tettet a mentősöknek, és jutalmat adott át a Sporthalom Kft. két munkatársának, Bruneckerné Bakonyi Virágnak és Bilik Istvánnak, illetve a három intézkedő rendőrnek, Haaz Csenge őrmesternek, Balázs Gyula őrmesternek és Iliásics Gergely főtörzsőrmesternek.

A napirend előtti felszólalások sorát Nagy Balázs alpolgármester nyitotta, aki elmondta, hogy rendhagyó volt a június 9- választás, ugyanis egyidejűleg tartották az önkormányzati az európai parlamenti választásokat. Köszönetét fejezte a szavazóknak a magas battai választói részvételért, így minden mandátumot szerzett képviselő erős legitimitással végezheti a munkáját októbertől. Gratulált Vezér Mihály polgármesternek és az új képviselőknek. Köszönetet mondott az 1. számú választókerület szavazóinak, a szavazás lebonyolításában résztvevők, a szavazatszámlálók, az önkéntesek és a delegált tagok munkájáért. Köszönetet mondott Szabó Zoltán és Kovács Lajos szakbizottsági elnököknek, akiknek munkája és felkészültsége véleménye szerint például szolgálhat az új képviselők számára.

Szalai Attila megköszönte a választásban közreműködők munkáját és a választók szavazatait. Gratulált Vezér Mihály polgármesternek és a mandátumot szerzett képviselőknek. Üzenetként édesapja kedvenc könyvének címét idézte: "Sírni csak a veszteseknek szabad". Szólt arról is, hogy Kovács Lajos képviselő korelnök távolléte miatt a szeptemberi ülésen, jelenlétében szeretné átadni a polgárőrök számára az elismeréseket. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban elmondta, a feladatnak csak egy része az Önkormányzaté, a gyérítést a Katasztrófa Védelem végzi, melyet kritikával illetett. Két gyérítés között 7-10 napnak el kell telnie, így az Önkormányzat nem mindig tud kiegészítő irtást végezni. Megkérte az illetékeseket, hogy a földi gyérítés útvonalába vegyék fel az egyre népesebb Erbe telepet is. Ismertette, hogy Sinka László képviselőtársával bejárták a gazos telkeket tavaly, társadalmi munkában megtisztítják ezek utcafrontját. A magáningatlanokon azonban ezt nem végezhetik el, így megkérte a város jegyzőjét, hogy küldjön felszólításokat a telektulajdonosoknak.

Sinka László hangsúlyozta, hogy példaértékű, hősies tettet hajtottak végre az életmentésben résztvevő rendőrök és Sporthalom Kft. munkatársai, szerinte ezek a cselekedetek erősítik a közösséget. Ezért is tett javaslatot Vezér Mihály polgármester felé, hogy jutalmazásban részesüljön Haaz Csenge, Balázs Gyula és Iliásics Gergely, valamint Bruneckerné Bakonyi Virág és Bilik István. Köszönetet mondott dr. Horváth Ágota aljegyzőnek a szabályszerűen lezajlott önkormányzati választásért. Örömét fejezte ki a magas százhalombattai részvétel miatt, úgy gondolja, a város lakossága közügyek iránt érdeklődő személyekből áll. Végül megköszönte mindenkinek, aki szavazatával őt támogatta, jó munkát kívánt a polgármesternek és a Képviselő-testületnek.

Szabó Gábor megköszönte, hogy a választók újabb 5 évre felhatalmazták a 8. számú választókerület képviselői feladatainak ellátásával. Mindenkit szeretettel invitált a hétvégén megrendezésre kerülő Óvárosi Búcsúra. Köszöntötte köztisztviselőket a Köztisztviselők Napja alkalmából.

Török Sándor alpolgármester csatlakozott az előtte szólóhoz, ő is köszöntötte a köztisztviselőket. Elismeréssel nyilatkozott az egész évben végzett munkájukról, méltatta a választáson tanúsított helytállásukat. Tartalmas pihenést kívánt részükre a következő néhány hétre, ami után nehéz időszak következik, ugyanis mintegy 2.000 iskolakezdési-támogatási igényt kell még a nyári hónapokban feldolgozniuk. Az 5. számú választókerület jelentős határmódosításokon esett át, azonban biztosított minden érintett lakost arról, hogy képviselői tevékenységét mindenhol a legjobb tudása szerint fogja ellátni. Végül a Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte a százhalombattai egészségügyben dolgozókat, akiknek egy nagyon dinamikusan, számunkra kellemetlen változó jogszabályi környezetben kell végezniük munkájukat; először a 24 órás ügyeletről kellett lemondania a városnak, majd a laborral kapcsolatban kellett változtatást eszközölni az állami támogatás mértékének csökkenése miatt.

Szabó Attila köszönetet mondott a jelölőszervezeteknek a helyi mércével is kulturált hangnemben lezajlott kampányért, megköszönte a Polgármesteri Hivatal, a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkáját. Beszámolt arról, hogy szemtanúja volt a Damjanich úton az Ebatta étterem környékén egy, a közelben lévő munkásszálló lakói közötti incidensnek, amiről értesítette a rendőrséget. Felháborítónak tartja, hogy Százhalombattán ilyen előfordulhat, ezért Szalai Attilával és Török Sándorral találkozót kezdeményeztek a munkásszálló tulajdonosával a helyzet konszolidálása érdekében.

Lukács Bernadett köszönetet mondott a választás lebonyolításában résztvevőknek, és mindenkinek, aki élt szavazati jogával. Megköszönte továbbá dr. Horváth Ágota aljegyző pénzügyi bizottsági ülésre való felkészülésben nyújtott segítségét. Csatlakozva Szabó Attilához elmondta, hogy a vendégmunkások nem csak az Ifjúság útján jelentenek problémát, Dunafüreden és az Óvárosban is adnak ki számukra ingatlanokat, amelyek környékén többször incidenst okoznak nem megfelelő viselkedésükkel.

A napirend előtti felszólalók sorát Vezér Mihály polgármester zárta, aki köszöntötte a köztisztviselőket a Köztisztviselők Napja, az egészségügyben dolgozókat a Semmelweis-nap alkalmából. Megköszönte a közreműködőknek, hogy szabályosan, zökkenőmentesen zajlott le az önkormányzati és az európai parlamenti választás. Örömét fejezte ki, hogy Százhalombattán sok felelősségtudatos személy élt szavazati jogával a demokrácia ünnepén. Köszönetet mondott azon szavazóknak, akik az ÉSZKÉ-re adták le voksukat. Véleménye szerint az októbertől hivatalba lépő Képviselő-testület személyi összetételénél fogva alkalmas lesz arra, hogy elősegítse Százhalombatta építését és fejlődését.

Napirendek tárgyalása

A Képviselő-testület a Fővárosi Vízművek Zrt. tagjaként megtárgyalta a Vízművek 2023. évi beszámolóját, valamint egyéb, a városi víziközmű vagyonnal kapcsolatos kérdésben is döntés született.

A Képviselő-testület egyik legnagyobb horderejű napirendi pontja a 2024. évi költségvetés módosítása volt.

A költségvetési rendelet módosításának tárgyalása során döntés született a Promotion Service Nonprofit Kft. működési kiadásainak 5,7 millió forinttal történő megemeléséről a közszolgálati tájékoztatással kapcsolatos feladataik ellátására.

Az Önkormányzat a Sérültekért Alapítvánnyal kötött szerződés keretében biztosítja a fogyatékkal élő személyek nappali ellátását, mint kötelező feladatot. Az Alapítvány éves működési kiadásaihoz a Képviselő-testület 4.500.000 forint támogatást szavazott meg.

Döntés született a 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál, a városi költségvetési szerveknél, valamint a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítványnál dolgozó munkavállalók részére differenciáltan egy havi bruttó bértömegnek megfelelő összegű anyagi elismerés pénzügyi fedezetének biztosításáról.

A Remény Bajnoka Alapítvány – az alapító polgármester – kezdeményezésére idei évben is támogatja 361 gyermek nyári táboroztatását, fejenként 25.000 forinttal, ezért a Képviselő-testület további 2.000.000 forint támogatásról döntött az alapítvány részére.

A város demográfiai adatai sajnos évek óta csökkenő születésszámokat mutatnak, a statisztika szerint egyre többen élnek meg magas életkort Százhalombattán, ezért többletellátási igényt jelentkezik. A polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület már a tavalyi évben elfogadta az idősek tartós ellátását biztosító gondozóház kialakításának koncepciótervét, mellyel a volt Százszorszép Óvoda épületében egy új, modern Gondozóház kialakítására kerülhet sor. Jelen ülésén ezzel kapcsolatosan több kérdést is megtárgyalt a Képviselő-testület, melyek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy minél előbb megkezdődjenek az előkészítő munkálatok.

Elfogadta a Képviselő-testület a határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót. A napirendi pontok között tárgyalta a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátást, valamint szakellátást érintő kérdéseket is.

Szabó Gábor települési képviselő indítványát is támogatta a Képviselő-testület, tulajdonosi hozzájárulását adva ahhoz, hogy a Dunából kiemelt és felújított csillekocsi, emléktáblával az óvárosi autóbusz-fordulóba kihelyezésre kerüljön. Továbbá egyhangúlag támogatta a képviselő azon kezdeményezését is, hogy a Zenálkó Etel Közösségi Ház homlokzatára Csupics Demeter tiszteletére emléktábla kihelyezésére kerüljön sor.

Módosította a Képviselő-testület a közterület és településrésznév megállapításának, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 36/2008. (XI.12.) önkormányzati rendeletét, valamint döntött közterület elnevezésekről is.

Zárt ülés

Zárt ülésen döntött a Képviselő-testület a Battai Napok nyitóprogramja keretében átadásra kerülő Közösségi Díjak odaítéléséről, valamint az "Egészségünkért Elismerő Oklevél" odaítéléséről. (Forrás: battanet.hu)
AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
Junior Európa-bajnoki ezüstérem
2024-07-10
A dobogó második fokára állhatott fel Zilahy Boróka a Százhalombattai VUK SE triatlonistája a Portugáliában megrendezett Triatlon Európa-bajnokságon, junior tereptriatlonban.

Egyházi vezetők a Reménység Szigetén
2024-07-09
"Imádságban kell hordoznunk magyarságunk jövőjét!" – fogalmazott a Százhalombattán élő dr. Fazekas István református lelkész, aki a magyarországi Erdélyi Gyülekezet vezető lelkipásztora. Az ő kezdeményezésére július 6-án a budapesti Reménység Szigetén együttműködési megállapodás jött létre Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint az Erdélyi Gyülekezet vezetősége között.  

Felújítások és karbantartás
2024-07-05
Több munkálat is zajlik Százhalombattán a nyár folyamán – tájékoztatott a Polgármesteri Hivatal.

Véget ért az óvodai szemészeti és ortopédia szűrővizsgálat
2024-07-04
Az Önkormányzat megbízásából ortopédiai és szemészeti szűrővizsgálatot végeztek az iskoláskorú óvodások körében májusban.

A virágos Százhalombattáért - Lezárult a jelentkezés
2024-07-04
Szép számmal jelentkeztek a Tiszta udvar – Rendes Ház versenyre. Az idén környezetünk szépítéséhez 25.000 tő egynyári virággal járult hozzá önkormányzatunk.

Kiváló tanulmányi és versenyeredmények - Elismerés a legjobbaknak
2024-07-03
A hagyományokhoz híven az Önkormányzat idén is díjazásban részesítette a kiváló és kitűnő tanulókat, illetve azokat a diákokat, akik kiemelkedően szerepeltek a tanulmányi versenyeken. Közel 200 tanuló és mintegy 50 felkészítő pedagógus munkáját ismerték el könyvutalvánnyal, illetve pénzjutalommal a június 26-i városi rendezvényen a konferencia központban.

A világ legjobb táncosai
2024-07-03
Duplán bearanyozódtak a százhalombattai Masters Academy Sportegyesület táncosai az MTMSZ-WDA Világbajnokságon, miután a Christmas Vibes és a Retro Disco csapat is a dobogó legfelső fokára állhatott – tájékoztatott a klub.

Óváros szépségei művészszemmel
2024-07-02
Hangyássyné Zsuzsa helyi festőművész vezetésével a Képzőművészek Érdi Alkotói Közössége (KÉK) 20 tagja 5 napon keresztül alkotnak Százhalombattán, az Óvárosi Szerb Közösségi Klubban (Szent László út. 86.). Hétfőtől péntekig 9-16 óráig folyik a művészeti munka.

Húsz perc küzdelem az életért
2024-07-02
Az Érdi Rendőrkapitányság három rendőre sikeresen tartott életben egy eszméletét vesztett férfit Százhalombattán június 16-án.

Arany- és ezüstérem a modellvitorlás kupán
2024-07-02
Forrai Csaba és Kunvári Sándor a dobogó első, illetve a második fokára állhatott a Kassán megrendezett Szlovák Bajnokság június 29-30-i, harmadik és negyedik fordulóján.

Hősies futóest
2024-07-02
Sikeresen teljesítették a Hősök Tere Futóest távjait a SZVISE Atlétika Szakosztály tagjai, akikhez egyesületen kívüli százhalombattai futók is csatlakoztak június 29-én.

Emlékezés a hagyományteremtőre - Táblaavatás az Óvárosi Búcsún
2024-07-01
A megszokottak szerint széles programkínálattal várta az érdeklődőket a háromnapos Óvárosi Búcsú június végén. A rendezvény keretében felavatták Csupics Demeter kultúrmissziót betöltő szerb tanító emléktábláját, amelyet a Zenálkó Etel Művelődési Ház falán helyeztek el, több kiválóság táblája mellé.

Köszönet és hála a Köztisztviselőknek!
2024-07-01
A Köztisztviselők Napja alkalmából köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a város vezetése nevében a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a magas színvonalú, lelkiismeretes munkáért, amelyet a város szolgálatában nap, mint nap végeznek.

Hulladékból nyert energia - megkérdeztük a MOHU-t az új beruházás terveiről
2024-07-01
Mint ismeretes, az állam helyett a MOL vállalata, a MOHU Zrt. vette át az országos hulladékgazdálkodási feladatokat 2023 július 1-jétől. A cél hosszabb távon a rendszer minél hatékonyabb üzemeltetése, az újrahasznosítás növelése, illetve a lerakás jelentős csökkentése, aminek része egy zártrendszerű, környezetkímélő hulladékhasznosító-mű megépítése, melynek ideális helyszíne Százhalombatta – Szendrői Márton, a MOHU beruházási igazgatója tájékoztatta lapunkat a várható fejlesztésről, illetve megkérdeztük, hogy ez az itt lakók számára mit jelenthet.

Beleszületni az öko-tudatos társadalomba...
2024-06-22
2007-ben, amikor az Arany János Iskolaként az első Környezetvédelmi Konferenciát szerveztük, 7. éve hirdettük meg az Országos Környezetvédelmi Pályázatot Középiskolásoknak, akkor városunk támogatásával. Iskolánkban tehát ma már 24. éve profilként működik ez a terület, melynek lényegét azóta is hirdetjük, terjesztjük és beépítjük mindannyiunk életébe.

Világkávézó az Egyes Iskolában - avagy szülő-pedagógus párbeszéd másképpen
2024-06-22
A városban egyedülálló módon, World Café (Világkávézó) összejövetelt szervezett az "egyesiskola" tanári kara június elejére, amelyre az érdeklődő szülők mellett személyes meghívást kaptak az iskola osztályainak szülői munkaközösség vezetői, az iskola pedagógusai.

Több, mint félszáz szenior úszóérem
2024-06-22
51 érmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Egyesület a június14-16 között, Gyulán megrendezett LIV. Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly Emlékversenyen – tájékoztatott Tejes István a klub alelnöke.

Világbajnok battai táncosok
2024-06-22
Az IndeepenDance Mozgásstúdió két csapata is világbajnok lett a horvátországi Pulában, 20 ország részvételével rendezett májusi megmérettetésen.

Kiemelkedő kajakos eredmények
2024-06-22
17 érmet szereztek a Dunafüredi Vízisport Klub kajakosai a Sukorón megrendezett Wichmann Tamás Regionális Akadémia Kupán június 9-én. A battai klub utánpótlás versenyzői remekül teljesítettek a kajak-kenu Európa-bajnokság betétfutamain is – tájékoztatott Nyári Bendegúz vezetőedző.

Városvezetői megbízatás
2024-06-20
Átvették megbízólevelüket az újonnan megválasztott önkormányzati és szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők június 20-án, megbízatásuk október 1-jével kezdődik. A román nemzetiségi önkormányzati képviselők esetében későbbi időpontban kerül sor a megbízólevelek átadására.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.