2022. január 17. - Antal és Antónia napja
Hétfő
Min:1°
Max:6°
Kedd
Min:0°
Max:4°
Szerda
Min:-1°
Max:3°
Csütörtök
Min:-1°
Max:3°
Péntek
Min:-1°
Max:0°
Önkormányzat

Bővül a "babaprogram" - Képviselő-testületi összefoglaló
2021-12-07 - Az érvényben lévő járványügyi szabályokat betartva, meghívott vendégek nélkül tartotta az idei év utolsó ülését Százhalombatta Város Képviselő-testülete december 7-én a Szekeres József Konferenciaközpontban. A Képviselő-testület 28 napirendi pontot tárgyalt, módosította a 2021. évi költségvetési és több szociális tárgyú rendeletét, megalkotta a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét, döntöttek arról is, hogy további támogatást kapnak a kisgyermekes családok.
Vezér Mihály polgármester bevezető beszédében köszöntötte a Képviselő-testületet az idei év utolsó testületi ülésén. Majd átadta a szót Sinka Lászlónak a Magyar Sportlövők Szövetsége főtitkárának és Kéri Attila versenyigazgatónak.
Sinka László köszönetet mondott az Önkormányzatnak, hogy a Magyar Sportlövők Szövetsége Százhalombattán tarthatta 150 éves jubileumi ünnepségét, amely nagyon jól sikerült. Külön köszönetet mondott Vezér Mihály polgármesternek a támogatásért, a fellépőknek és a szervezőknek a színvonalas rendezvényért. Köszönetképpen a Magyar Sportlövők Szövetségének elismerését adta át Vezér Mihály polgármester részére.
Napirend előtti hozzászólásokban Szalai Attila képviselő bejelentette, hogy a rendőrség jelentős mennyiségű drogot foglalt le a városban, a nyomozás még tart, ezért többet nem mondhat a bűncselekményről. Tolmácsolta a rendőrség felhívását, hogy a balesetek megelőzése érdekében sokkal jobban figyeljünk egymásra, közlekedjünk körültekintőbben. Végül minden százhalombattai lakosnak boldog karácsonyi ünnepeket és egy "covid mentes" boldog, új évet kívánt. Nagy Balázs alpolgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt időszakban segítette a testület munkáját, kiemelve a Polgármesteri Hivatal kollégáit, Vezér Mihály polgármester, Dr. Turbucz Sándor címzetes főjegyző, Dr. Horváth Ágota aljegyző munkáját, a szociális, az oktatás területén dolgozók és a város mindennapi életét segítő kollégák munkáját. Áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag boldog új évet kívánt mindenkinek. Kovács Lajos képviselő a maga és a Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési Bizottság nevében köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a Szervezési Iroda vezetőjének, a Hatósági és a Műszaki iroda kollektívájának az egész évi támogató munkájukért. Áldott karácsonyt és egészségben gazdag, boldog új évet kívánt minden városlakónak. Szabó Attila képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy mostanában sok a katalizátor tolvaj a városban. Kérte, hogy az Erkel körút elején lévő parkolóban többet járőrözzenek a polgárőrök, illetve a térfigyelő-kamerarendszer bővítése során oda is legyen egy kamera kihelyezve. Felhívta a figyelmet a szülői felelősség fontosságára a gyermekek covid elleni oltásával kapcsolatban. Meghitt karácsonyt és sikeres, egészségben gazdag, boldog új évet kívánt mindenkinek. Szabó Gábor képviselő megköszönte a Polgármesteri Hivatal és a városért dolgozó kollégák egész éves munkáját. Ismertette, hogy a Battai Mikulás Motorosok közel ezer gyermeknek osztottak édességet  a hétvégén. Áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag, sikeres, boldog új évet kívánt minden százhalombattainak. Török Sándor alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy még a héten lehet menni az ingyenes városi tüdőszűrésre, éljen a lehetőséggel, aki még nem volt. Szintén említette a szülői felelősséget a kisgyermekek covid elleni védőoltásában. Kérte a szülőket, hogy vegyék igénybe az oltást, ezzel is védve saját és környezetük gyermekeit. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak egész éves munkáját, ami a jelen vírushelyzetbe nem lett könnyebb, csak nehezebb. Kiemelte a szociális és az egészségügyi területen dolgozókat, akiknek hihetetlen leterhelő munkáját jobban meg kell becsülni, hiszen országos szinten nagy a baj, sokan elhagyják az egészségügyi pályát. A  város ebben is élen jár, már előre gondolkodnak, hogy miként tudnak Battára szakorvosokat "csábítani" és megtartani. Becsüljük meg az értékeinket! Áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag, boldog új évet kívánt mindenkinek. Lukács Bernadett képviselő visszaemlékezett, hogy mennyi esemény történt az elmúlt évben. Kiemelt számára két emlékezeteset, az egyik a Trianoni emlékmű átadása, a másik az Egyesületük által szervezett nyári, családi fesztivál volt, ami nagyon jól sikerült. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozói éves munkáját. Áldott karácsonyt és egészségben gazdag, boldog új évet kívánt mindenkinek. Szabó Zoltán képviselő az Oktatási, Szociális Bizottság elnökeként megköszönte a Szervezési iroda vezetőjének, az óvodák, a bölcsőde, az iskolák vezetőinek egész éves munkáját. Egy teljesen új helyzethez kellett alkalmazkodni mindenkinek az elmúlt két évben, amiből sokat tanultunk. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozói éves munkáját is és áldott, békés karácsonyt, egészségben gazdag, boldog új évet kívánt mindenkinek.               
A Képviselő-testület egybehangzóan elfogadta Vezér Mihály polgármester indítványát, hogy a Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpontot évente egy alkalommal térítésmentesen vehetik igénybe a városban működő sportegyesületek és nyugdíjas klubok is.
Döntés született a 2021. évi költségvetés módosításáról is, amelynek keretében a Dunamenti Energia Modellező Klub részére 500.000 forint, a Százhalombattai Közbiztonsági Egyesület Polgárőr Szervezete részére 2.000.000 forint, a Magyarok Öröksége Alapítvány részére 7.967.916 forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a testület.
Az Eötvös iskola tornatermének javítási költségeihez 1.905.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújt önkormányzatunk az Érdi Tankerületi központ részére.
A "Matrica" Múzeum igazgatójának kérelmét is tárgyalta a testület, így az intézmény fél fő pénztárost foglalkoztathat évente április 1-október 31. között.
Vezér Mihály kezdeményezésére már 2019-ben elindult a "babaprogram". Gondoskodó önkormányzatként, a Képviselő-testület módosította a születési támogatásról szóló rendeletét, és a polgármester javaslatára további támogatás odaítéléséről döntött. A 30.000 forint értékű babacsomag mellé 2022. január 1-jétől minden százhalombattai újszülött 30.000 forint pénzbeli támogatást is kap az Önkormányzattól. A születési támogatás odaítélése a továbbiakban sem szociális alapon történik, nincs szükség jövedelemigazolásra. Az igényléshez szükséges adatlapot a védőnő az első családlátogatás  alkalmával viszi ki a család részére. Az önkormányzat így összesen 60.000 Ft egyszeri támogatást nyújt a kisgyermekes családoknak.
A Sérültekért Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződés meghosszabbítására is sor került, amely értelmében további egy évre meghosszabbítja az Önkormányzat a fogyatékkal elő személyek nappali ellátásra kötött szerződését.
A Képviselő-testület döntése értelmében az Önkormányzat további egy évre térítésmentes használatot biztosít a "Polgárok Házában" található irodahelyiségben a Delfinekkel Együtt az Autistákért Alapítvány részére.
A testület módosította lakásrendeletét is. Az Önkormányzat célja, hogy minél több érintett kapjon lehetőséget önkormányzati bérlakáshoz, ezért módosították a jövedelemhatárokat. A szolgálati lakásra jogosultak köre is kibővítésre került, hogy a városban közfeladatot ellátók minél szélesebb köre legyen jogosult szolgálati bérlakásra. Az önkormányzati bérlakások esetében a továbbiakban kizárólag 10 évig van lehetőség bérleti jogviszonyt létesíteni, eltörlésre került a méltányosságból való meghosszabbítás lehetősége.
A Képviselő-testület egybehangzóan elfogadta Vezér Mihály polgármester indítványát egy új önkormányzati lakásépítési projekt kidolgozására. A lakásépítési koncepciót a februári ülésen mutatják be a Képviselő-testületnek.
Alapítói ülések keretében tárgyalták és fogadták el a Korshak Kft. tulajdonában lévő ingatlanok 2022. január 1-jétől történő bérleti díjának 10 %-os emeléséről szóló javaslatot is.
A polgármester javaslatát elfogadva döntöttek a Környezetvédelmi Bizottság személyi összetételéről is.
A fogászati rendelés zavartalan biztosítása érdekében a Képviselő-testület a fogászati alapellátásban résztvevő fogorvosok részére informatikai eszközök beszerzéséről döntött.
Zárt ülés keretében tárgyaltak a többi között az új városi sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről, a városi közvilágítás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásról, valamit az egészségügyi alapellátás hosszú távú biztosítása érdekében indított városi háziorvosi utánpótlási, mentorálási támogatási rendszerről. A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a "Szociális Munkáért Elismerő Oklevél" és a "Kultúráért Százhalombatta Díj" odaítéléséről.
Vezér Mihály polgármester ezúton is köszöni a lakosság megértését és szabálykövető magatartását, amit a járványidőszakban tanúsít. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus nem tűnt el teljesen, továbbra is figyeljünk egymásra, tartsuk be a megelőzés érdekében hozott védőintézkedéseket. Áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánt minden városlakónak.(forrás:battanet.hu)
 
 
 
 

AKTUÁLIS
2022-01-06 - Szakasszisztenseket keres több területre a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány a Százhalom Egészségügyi Központ - 2440 Százhalombatta Gesztenyés út 10 szám alatti – szakrendelőjébe.
2021-12-16 - Isten ajándéka - Fazekas István gondolatai  
2021-12-06 - A boldogság nem állapot, hanem életforma - Fazekas István gondolatai.
Az első baba
2022-01-13
Kovács Kitti Sára az idei év első százhalombattai babája; Kitti Sára 3340 grammal és 56 cm-el látta meg a napvilágot január 3-án 18 óra 30 perckor. Az újszülöttet és a szülőket, Mojzer Georgina Zsuzsannát és Kovács Kristófot Vezér Mihály polgármester köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban.

Bara környéki fák gallyazásáról II.
2022-01-12
Nemrég tettük közzé, hogy az ELMŰ a saját területén, az áramszolgáltatás biztonsága érdekében, törvényi kötelezettségét teljesítve veszélyes fákat gallyazott.

Örökös Zöld Óvoda lett a Százhalombattai Kipp- Kopp Óvoda
2022-01-12
Örömmel értesültem arról, hogy a Földművelési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt "Örökös Zöld Óvoda" pályázaton az óvoda elnyerte és jogosulttá vált az "Örökös Zöld Óvoda" cím használatára.

Mozgalmas december - polgárőr beszámoló
2022-01-11
A megszokott feladatokon kívül rengeteg tennivaló volt a decemberi hónapban. Sok volt a rendezvénybiztosítás, melyek eseménymentesen zajlottak le.

Legszebb dolog a barátság...
2022-01-10
Süsü énekel a legszebb emberi érzésről, a barátságról, Csukás István történetében. Mi pedig, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatának tanítói és diákjai, szintén barátsággal invitáltuk városunk általános iskoláinak harmadikos tanulóit egy komplex vetélkedőre 2021 őszén.

Tájékoztató a Bara parti fakivágásokról
2022-01-06
Sok tévhit kering a történtekkel kapcsolatban, amely tájékozatlanságból, rosszindulatból fakad.

A jövő hősei
2022-01-04
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumnak évek óta kiemelt feladata - akkreditált kiváló tehetségpontként – egyben küldetése is a gyermekközpontúság mellett, annak részeként a környezeti nevelés.

Előzzük meg a petárdabaleseteket
2021-12-30
Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang-és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat - haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik, elkóborol. 

Árrobbanás a fővárosi agglomerációban: drágábbak a házak Százhalombattán, mint Budapesten?
2021-12-30
Tavaly novemberhez képest az eladásra kínált házak átlagos négyzetméter árai egy év alatt országosan valamivel több, mint egyötödével nőttek. Megvizsgáltuk Százhalombatta és környékének, valamint a főváros agglomerációjában található települések árváltozásait, ugyancsak 2020 novemberéhez képest. Ön tudja, hogy a közelben mi drágább Budapestnél?

Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai a 2022. évben
2021-12-27
A SZÁKOM Kft. honlapján közzétette a 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés időpontjait.

Csaló telefonívás egy bank nevében!
2021-12-27
"Egyik reggel a +36 1 636 6666 számról hívott az OTP Bank nevében telefonáló egyik – férfi –csaló. Mivel a beszélgetés nagyon tanulságos volt, megosztjuk annak legfontosabb tapasztalatait.

Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program a MOL-nál
2021-12-27
A MOL Közgyűlése jóváhagyta a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program (KMRP) elindítását: ennek megfelelően a vállalat maximum 180 milliárd forintnyi részvényt értékesíthet a KMRP szervezetek részére, valamint támogatást nyújthat a működési költségekhez. A Program finanszírozása munkavállalói hozzájárulásából és kötvények kibocsátásából valósulhat meg.

Tesla Megapack energiatárolót telepítenek Százhalombattán
2021-12-27
Magyarországon elsőként Tesla Megapack típusú energiatárolót létesít Százhalombattán a MET Csoport, a Dunamenti Erőmű területén megvalósuló innovációs projekt részeként. A most aláírt együttműködés értelmében az energetikai eszközt 2022 nyarán telepítik.

Új számítógépek segítik a fogorvosok munkáját
2021-12-21
Négy korszerű, nagyobb kapacitású, összesen 1,7 millió forint értékű számítógép támogatja a százhalombattai fogászati alapellátást januártól. Az Önkormányzat a gépekhez monitorokat és nyomtatókat is vásárolt, valamint egy új programot is telepítettek az eszközökre, amelyek jelentősen meggyorsítják az adminisztrációs feladatokat.

"Téli Ünnepekre várva"- VII. Román Bál
2021-12-18
"Téli ünnepekre várva" "- VII. Román Bál címmel rendezték meg 2021. december 4-én a hetedik hagyományőrző román bált a Klub Sirályban a Százhalombattai Román Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Tisztelt Százhalombattaiak!
2021-12-18
Önkormányzatunk az utóbbi időben több megkeresést is kapott a MÁV és a VOLÁNBUSZ menetrendi csatlakozás problémáiról.

Áramszünet
2021-12-18
A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt áramszünet lesz Százhalombatta több utcájában január 13, 25 és 27-én.

Egyedülálló háziorvosi praxis program Százhalombattán
2021-12-17
Az Önkormányzat új, példa nélküli háziorvos utánpótlási, egyben mentorálási támogatási rendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy a fiatal szakorvosok a városban praktizáljanak majd tanulmányaik befejezése után. Első körben két praxis továbbörökítését jelentette be Vezér Mihály polgármester.

Köszönet az áldozatos munkáért
2021-12-16
Pentz Istvánné, a százhalombattai Idősek Gondozóháza vezetője kapta az idei Szociális Munkáért Elismerő Oklevelet Százhalombattán. Az oklevelet és a virágcsokrot Vezér Mihály polgármester és Török Sándor alpolgármester adta át.

Karácsonyi díszítés és ajándékozás
2021-12-16
Folytatva a hagyományt, Szalai Attila idén is feldíszített több köztéri fát Százhalombattán, az Olajmunkás úton, ahol a kutyafuttató kerítésére és a KRESZ táblákra is kerültek díszek. Az önkormányzati képviselő ajándékozást is szervezett.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.