2021. január 23. - Zelma napja
Szombat
Min:4°
Max:12°
Vasárnap
Min:1°
Max:6°
Hétfő
Min:0°
Max:5°
Kedd
Min:0°
Max:2°
Szerda
Min:-1°
Max:3°
Gazdaság

Szabályváltozások - Kisokos a 2021. évre
2021-01-11 - Számos adózási és egyéb jogszabályi változás lépett életbe január elsejétől. Az alábbiakban a legfontosabbakat gyűjtöttük össze.
KIVA
A Kisvállalti adó mértéke 13-ról 11 százalékra mérséklődött, az árbevétel maximuma pedig a duplájára, 3-ról 6 milliárd forintra nőtt (a kapcsolat vállalkozások bevételeit is figyelembe véve). A KIVA alanyiság adótartozás miatti megszüntetését is méltányolja a NAV, ha az adóalany az 1millió forintot meghaladó, végrehajtható adótartozást a vállalkozás, a NAV határozatának végrehajtásáig megfizeti, így a hatóság visszavonhatja a megszűnésről szóló dokumentumot.

KATA
Az egyéni vállalkozók, KATA típusú adózási formájának kedvező feltételei miatt az egyik legnépszerűbb, ahol jellemzően magánszemély tulajdonosok végzik a tevékenységet. A január elsejétől életbe lépett szigorítások fő célja, hogy a vállalkozói szerződésbe burkolt munkaviszonyokat megszüntessék, visszaszorítsák.

A KATA-s adózást választott egyéni vállalkozóknak a 2021.01.01-étől életbe lépett jogszabály szerint minden megbízó partnerük felé elektronikusan hitelesített tájékoztatást kell adniuk a kisadózói minősítésükről. A KATÁ-t továbbra is a 288 adónem kód, 10032000-01076349 számú számlájára kell befizetni minden esedékességi hónapot követő 12. napjáig.

A kifizetőknek/megbízóknak az eddigi adatszolgáltatáson felül, amennyiben a megbízás éves összege meghaladja a 3 millió forintot, az e feletti rész után 40 százalékos különadót kell fizetniük a törvény értelmében, az adónem kódja 488, a különadót befizetését a 10032000-01076387 számlaszámra kell teljesíteni.

Iparűzési adó, önkormányzati bevételek
A kis-, és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját a felére csökkenti január elsejétől a Kormány. Az érintettek részére a nettó árbevétel alapján meghatározott adónem szerinti átlagosan eddig 2 százalékos adó 1 százalékra módosul. Azonban ahhoz, hogy ezt a kedvezményt érvényesíteni tudják, 2021. február 25-ig a vállalkozásoknak nyilatkozniuk kell a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzatok felé, hogy mikro-, kis-, és középvállalkozásnak minősülnek, illetve, hogy jogosultak a támogatás igénybevételére.

Ennél sokkal többen érezhetik meg azt, hogy az önkormányzatoknak nagyon fog hiányozni a bevétel. Csak a 25 ezer lakosnál kisebb településeket kompenzálja a kormány automatikusan, a közepes és nagyvárosokról egyenként döntenek majd. A kormány megtiltotta azt is, hogy az önkormányzatok új adókat vezessenek be vagy emeljék a meglévőket, és az önkormányzati cégek sem emelhetnek díjat.

Gépjárműadó
Átveszi a NAV gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat januártól, amely azt jelenti, hogy a NAV felé kell teljesíteni a befizetéseket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal január elején frissítette az adónem jegyzékét, és ebben már feltüntették a belföldi gépjárműadó számlaszámát is, amely 10032000-01079160, az adónem kódja 410. A változás érdemben nem érinti a gépjármű üzembentartókat (tulajdonosokat), plusz teendőjük nem lesz, azonban az első részletet 2021.04.15-ig, a második részletet pedig 2021.09.15-ig kell majd teljesíteni. A NAV még az év elején minden érintettnek tájékoztató levelet küld, de 2022-től a gépjárműadóra vonatkozóan csak az az üzembentartó kap majd értesítést, akinek változás állt be az előző évhez képest (például a forgalomból történő kivonás miatt nem kell adót fizetnie). Fontos, hogy a még 2020. december 31-ig keletkezett gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatosan a helyi önkormányzatok adóhatóságához kell fordulni.

SZJA
Átalakul a súlyosan fogyatékos személyek részére járó személyi adókedvezmény. Korábban a minimálbér 5 százalékáig igénybe vehető kedvezmény januártól az összevont adóalapot csökkentő kedvezményként vehető figyelembe a minimálbér harmadának a mértékéig.

A béren kívüli juttatásokkal kapcsolatosan az érintettek számára 450 ezer forintban egységesítették a rekreációs keretösszeget éves szinten. A speciális vészhelyzeti intézkedések felülírták a SZÉP-kártyajuttatások keretösszegeit és adózását. Eszerint a rekreációs keretösszeg 2020-ban, valamint 2021. január 1. és június 30. között amennyiben a munkáltató költségvetési szerv, úgy 400, illetve más munkáltató esetén 800 ezer forintra emelkedett, és az egyes zsebek értékhatárai is magasabbak, azaz a SZÉP-kártya szálláshely alszámlájára 400 ezer forint, a vendéglátás “zsebbe" 265 ezer forint, szabadidős felhasználásra pedig 135 ezer forint utalható béren kívüli juttatásként.
A juttatást érintő szociális hozzájárulási adómentesség is fél évvel meghosszabbodik, azaz csupán 2021. június 30-át követően tér vissza a szociális hozzájárulási adó, ekkor is csak 15,5 százalék mértékben.

Szintén a veszélyhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódott az adómentesen adható járványügyi szűrővizsgálat bevezetése, a már adómentes védőoltás mellett.
Számlaadat-szolgáltatás

A jogszabályban meghatározott belföldi ÁFA alanyok kötelező számlaadat-szolgáltatását januártól kiterjesztették a magánszemélyek részére kiállított ÁFÁ-s számlákra is. Így a jövőben minden kiállított ÁFÁ-s számláról adatot kell szolgáltatni függetlenül a vevő jogállására, legyen az jogi vagy természetes személy, hazai vagy külföldi partner. Azonban a NAV nem szab ki bírságot március végéig, ha az ÁFA alanyok nem, vagy nem megfelelően szolgáltattak adatot a kibocsátott számlákról. A szankciómentességet egyebek mellett az is indokolja, hogy a COVID-19 járvány újabb hulláma miatti korlátozások akadályozhatták az adóalanyokat az új szabályokra való felkészülésben.
További változás, hogy az online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásoknak kötelező elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani vásárlóiknak.

Mezőgazdaság
Az agrárszektort több változás is érinti. Őstermelői tevékenységnek minősülnek az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági, valamint kiegészítő tevékenységek és a tevékenységből származó termékfeldolgozás is. Az agráradózásban is hatalmas változások léptek életbe. Három új működési formának köszönhetően jelentős adókedvezményben részesülnek a családi gazdaságok. Lényeges változás, hogy a kisebb őstermelőknek évi 600ezer forintról, közel 1millió forintra emelkedik az adómentes értékhatár, amelyhez adóbevallást sem kell készíteni. Adómentessé válik az átalányadózó őstermelő éves minimálbér ötszörösét meg nem haladó bevétele, amely nagyjából 10millió forintos összeget jelent és az átalányadózás választhatóságának értékhatára 20millió forintra növekszik.

Egészségügyi szolgáltatási járulék
Megnőtt az egészségügyi szolgáltatási járulék. A magánszemély által fizetendő összeg napi 270 forint, havi szinten pedig 8 ezer forint lett, az első emelt összegű tétel befizetési határideje február 12-e. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése annak kötelező, aki semmilyen más jogcímen és szociális rászorultság alapján sem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra. A járulék megfizetését az erre rendszeresített formanyomtatványon a magánszemélynek kell kezdeményeznie az adóhatóságnál.

Minimálbér, szociális ellátások
Nem született döntés a minimálbér és a garantált bérminimum 2021-es évi összegéről. A járványhelyzet okozta bizonytalanságok miatt nem jutottak még közös nevezőre a munkaadók és munkavállalók, ezért az egyeztetések folytatódnak. Három százalékkal emelkednek viszont a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény érintett juttatásai, mint például az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj vagy az árvaellátás. 2021-ben indul a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, egyheti plusz nyugdíjat kapnak az érintettek 2021 februárjában.

A csecsemőgondozási díj (CSED) összegének megállapításakor az egy napra jutó jövedelem 100 százalékát veszik alapul a korábbi 70 százalék helyett július 1-jétől.

Pálinkafőzés, bortermelés
Ismét adómentes lett a pálinkafőzés, mivel az Európai Unió módosította az erre vonatkozó szabályozást. Így már nincs szükség párlatadójegyre, illetve az ehhez kapcsolódó közteher megfizetésére sem az otthoni magánfőzés, sem bérfőzés esetén. Minden gyümölcstermesztő háztartás évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen.

Új bortörvényt is alkottak, amelynek célja az adminisztráció csökkentése: a borágazat jelenlegi papíralapú ügyintézését elektronikus rendszer váltja fel.

Tojás
A jövőben már a nem előre csomagolt tojást is zászlóval kell ellátni. Az ömlesztett formában értékesített tojásokon a származási országot szövegesen is fel kell tüntetni a termék közelében, és az ország zászlaját (legalább 50 mm x 30 mm méretben) kötelező megjeleníteni az eladás helyén. A szaktárca szerint ez megkönnyíti a vásárlók tájékozódását a termék származásával kapcsolatban, és a hazai termelők pozíciója megerősödhet a piacon.

Kerti kutak
A kerti fúrt kutak bejelentési kötelezettségével már korábban foglalkoztunk. Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Autópálya
Néhány száz forinttal drágult az e-matrica díja, és emelkedtek a jogosulatlan úthasználatért járó büntetések is. Fontos változás, hogy a kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatók lesznek az éves országos matrica megvásárlásával.
Öt új magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé január elsejétől. Fizetni kell az M4-es autópálya M0-ás körgyűrűtől Abonyig tartó szakaszán, az M25 (M3-Eger összeköttetés) szakaszon, az M85 folytatásán, Sopron gyorsforgalmi bekötésén, az M4 Berettyóújfalutól a román határig tartó részén, valamint az M76 első hat kilométerén, az M7-től Balatonszentgyörgyig.

Cigaretta
Emelkedik a dohánytermékek ára (a jövedéki adó emelkedése miatt), 2021-ben kétszer is, január elsejétől és április elsejétől. Az e-cigaretta adótartalma 50 százalékkal lett magasabb, áprilistól pedig 1600 forint felett lesz egy doboz cigaretta ára.

Posta
Minimálisan, de nőttek a postai levelek feladásának díjai, viszont az azonosított levél feladási ára csökken, ha elektronikusan adjuk fel. Amennyiben a lakossági ügyfelek a papíralapú feladást választják, dönthetnek arról, hogy e-mailen vagy papíron kérik a kézbesítésről szóló igazolást.

További változás, hogy a Brexit hatályba lépésével, vámkötelessé vált a hazánk és Nagy-Britannia, valamint Észak Írország közötti áruforgalom. A Magyar Posta ezért harmadik országként kezeli a január elsejétől feladott küldeményforgalmat. Tehát ha valaki brit webshopból rendel, számíthat rá, hogy közterhet kell fizetnie. A szabályok ugyanazok, mint az Ázsiából származó küldeményeknél, vállalkozásoktól rendelt áru esetén 22 euróig áfa- és vámmentes, 150 euróig áfát és 150 euró felett vámot is kell rá fizetni. Magánszemély árufeladó esetén 45 euró értékig ajándékozásnak minősülhet (amennyiben van mellékelve ajándékozási nyilatkozat), így az értékhatárig áfa- és vámmentes, 45 euró felett áfát és 150 euró felett áfa és vámfizetési kötelezettség terheli a hozzánk érkező csomagokat. De akár ajándék akár online rendelés, mindenképpen vámeljárás alá kerül a küldemény, és a címzetteknek a vámkezelés postai díjával is számolniuk kell.

Az általunk küldött levelekre és csomagokra pedig teljes körű vámáru nyilatkozat kitöltése vált kötelezővé, amelyet már elektronikusan is megtehetünk.

Perjog
A szabályozás finomítása és a perjog egyszerűsítése érdekében jelentősen módosított a Parlament a polgári perekben irányadó eljárási szabályokon.

Jótállás
Változott a kötelező jótállás időtartama is, három sávot vezettek be, az áru értékének megfelelően. A 10ezertől 100ezer forint közötti eladási ár esetén marad az 1 év, 250ezer forintig 2 év és a 250ezer forint feletti értékű termék esetén három évre nőtt a nagy értékű fogyasztási cikkek kötelező jótállási időtartama. A jótállási idő akkor kezdődik, amikor a termék átadásra vagy üzembe helyezésre kerül, de ha az üzembe helyezés az átadást követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor az átadás időpontja számít a jótállás kezdő dátumának.

Bevezették az e-jótállási jegyet, és a csomagolás megőrzése már feltétele a jótállási igény érvényesítésének.

Amennyiben a termék hibás, javításra szorul, a vállalkozónak kötelessége a javításra átvett termékről 8 napon belül megállapítania, hogy javítható-e, ha nem akkor legkésőbb a 8. napon ki kell cserélnie, vagy a vételárat visszafizetnie a vásárló részére.
A vásárló már nemcsak a vásárlás helyszínén, hanem a vállalkozás más telephelyén is érvényesítheti a jótállási igényét.

Jogosítvány
A B kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek köre 2020-ban egyszer már bővült, május 23-tól pedig már nehezebb, 4250 kg súlyú, alternatív hajtású járművek is vezethetők legalább kétéves jogosítvánnyal az ország területén.

Illetékfizetési változások
Az elsőfokú eljárási illetékeket megszüntették, valamint az általános 3ezer forintos illetékkötelezettséggel járó igazolások lekérése is mentessé vált. Január elsejétől nem kell illetéket fizetni többek között, a közös háztartásban élésről, az életvitelszerűen helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról, vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. Nem kell illetéket fizetni továbbá a jegyzőnél tett bejelentésekért, ideértve, a kereskedelmi tevékenység bejelentését. Illetékmentesé váltak az elsőfokú építési hatósági eljárások is, így az építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, illetve a közigazgatási eljárások keretén belül kiállított nem díjköteles másolatokért és kivonatokért sem kell a jövőben fizetni.

Közigazgatási eljárási illetéket ezen túl csak a jogorvoslati eljárás miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve adó- és értékbizonyítvány kiadása után kell majd fizetni.

Ingatlanadó
Ismét 5 százalék áfát kell fizetni az új építésű ingatlanok vásárlásakor. A CSOK-támogatással vásárolt új építésű ingatlanok után vissza lehet igényelni a csökkentett áfát, és nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni. Januártól tetőtér-beépítésre is fel lehet használni a teljes vissza nem térítendő CSOK-ot. A már meghirdetett lakásfelújítási támogatáshoz kedvező, maximum 3 százalékos felújítási hitelt lehet igényelni, amelyet az állami visszatérítésből automatikusan előtörlesztenek. Maximalizálják a jelzáloghitelek felvételekor fizetendő közjegyzői munkadíjakat is.

Hiteltörlesztési moratórium
A hiteltörlesztési moratórium 2021. július 1-jéig tart. Eddig az időpontig a tőketartozást, a kamatot és a hitelszerződéssel összefüggő díjakat sem kötelező fizetni. A szerződések futamideje a hiteltörlesztési moratórium lejárata után úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a hiteltörlesztési moratórium alatt felhalmozódott kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Bankkártyás fizetés
Szigorodott, egyúttal biztonságosabb lett az online bankkártyás fizetés. A legtöbb bank már az év vége előtt bevezette az új 2 lépcsős ügyfélhitelesítést az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására, amely telefonon küldött kóddal bővült.

AKTUÁLIS
2020-12-17 - Egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie december 16-ától annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt, és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, valamint orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult – tájékoztatott a NAV.
2020-12-15 - Néhány utast váratlanul ért Százhalombattán, hogy az ABC áruház nevű megállót - a Rubik-térnél, illetve a másik oldalon a konferenciaközpont előtt - nem érintik a Volán járatai december 13-tól. A közlekedési társaság egy a megállókban kihelyezett információs táblán tájékoztatja utasait a bevezetett módosításról.
2020-12-09 - Gere István emlékére.
HÍREINK
Épülhet a kerékpárút
2021-01-22
A Pest Megyei Kormányhivatal kiadta az építési engedélyt az EuroVelo 6 kerékpárút Érd és Százhalombatta közötti szakaszára – tájékoztatott Vezér Mihály polgármester.

Szakmány Tamás professzor a "Város Díszpolgára" cím jelöltje
2021-01-22
Százhalombatta Város Önkormányzata kitüntető díjak odaítélésével is köszönetet mond mindazoknak, akik példaértékű cselekedetet hajtottak végre és hozzájárultak Százhalombatta jó hírnevéhez.   

Tisztelet a Magyar Kultúrának!
2021-01-22
Tisztelt Kultúrakedvelő Százhalombattaiak! Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, amelyet az idei évben rendhagyó módon ünneplünk. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos az eddigi megszokott közös ünneplés helyett az idei évben más térben emlékezhetünk.

Adatszolgáltatási kötelezettség vendéglátóhely üzemeltetők részére
2021-01-21
Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető! Figyelemmel a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021. január 1-jével hatályos jogszabályváltozására, az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét!

Február közepén léphet életbe az új buszmenetrend
2021-01-21
Tisztelt Százhalombattaiak! A VOLÁNBUSZ ma tájékoztatott arról, hogy a Déli lakótelep közösségi közlekedését érintő útvonal-módosítást február 1-jén még nem tudják bevezetni az új menetrend szerint, amely a korábbi menetirány visszaállítása mellett két jelenlegi buszjárat útvonalának megtartását és kiegészítő buszokat is tartalmaz.

Adathalászok trükköznek a NAV nevében
2021-01-21
Több bejelentés is érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), miszerint csalók kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat – írja közleményében a hivatal.

Lelki útravaló
2021-01-20
Isten békessége. "Az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen." 

Elhunyt Dr. Farkas Sándor, városunk gyógyszerésze
2021-01-20
Megrendülten értesültem róla, hogy jó barátom, “mindenki gyógyszerésze" Dr. Farkas Sándor a tegnapi nap 68 éves korában - rövid betegség után - elhunyt. 

Isten éltesse a 80 éves Horváth Istvánt
2021-01-18
Horváth István (Popi bácsi) mögött több évtizedes futballkarrier, és több, mint fél évszázados edzői múlt áll, sikeres pályafutását a labdarúgásnak köszönheti. Több évtizede meghatározó személyisége volt a százhalombattai futballnak.

XII. Százhalombattai Shooting Open
2021-01-18
A Százhalombattai Lövészklub - a Magyar Sportlövők Szövetsége és Százhalombatta város Önkormányzata segítségével - idén is megrendezte évindító, sportlövő válogató versenyét január 9-10-én.

Harmadik hely az országos robotika versenyen
2021-01-17
"A digitális világot meg kell ismerni, hogy az előnyeivel élni lehessen". Az Arany Iskolás diákok pedig olyan versenyzők, akik a fenti gondolattal már tisztában vannak.

Ne dőljön be a csalóknak
2021-01-17
Mindennapjaink jelenségévé vált az a "trükkös" bűnelkövetési módszer, amely nem csak az egyedül élő időskorúakat érinti. Az Érdi Rendőrkapitányság szórólapokkal is felhívta a figyelmet a csalókra, két érdi, valamint egy-egy százhalombattai és diósdi bevásárlóközpontnál január 17-én.

Szekrényből bújt elő az egyik gyanúsított
2021-01-17
Egyenruhások ébresztették két érdi ház lakóit január 12-én reggel. Az egyik címen elfogtak egy 18 éves férfit és egy 30 éves nőt, a másik ingatlan emeletén egy szekrényben keresett hiába menedéket egy 26 éves nő. A három előállítottat két lopással hozták összefüggésbe.

Illegális hulladéklerakók felszámolása - pályázat
2021-01-17
"Tisztítsuk meg az országot" – címmel hirdetett pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében.

A védőoltás elfogadása egyéni és közösségi felelősségünk
2021-01-15
A KÉSZ örömét fejezi ki, hogy a védőoltás széleskörű elérhetősége által legyőzhetővé vált az egészségünket, lelki békénket, társadalmunkat és gazdaságunkat veszélyeztető koronavírus-járvány.

Az első baba
2021-01-14
Cseke Gábor Noel az idei év első százhalombattai újszülöttje, aki január 2-án, 5 óra 8 perckor látta meg a napvilágot 3160 grammal és 56 cm-rel. Szülei Baglé Zsanett és Cseke Gábor. Vezér Mihály polgármester a családot köszöntve átadta az édesapának az önkormányzat babacsomagját, illetve a szülőknek a város ajándékát január 14-én.

Előrelépés a nehézségek ellenére - Bóna Zoltán országgyűlési képviselő évértékelője
2021-01-14
Tisztelt Százhalombattai Polgárok! A mögöttünk álló évek és évtizedek ezen időszakaiban már-már rutinszerűen kívántunk egymásnak minden jót az új esztendőre. Szép gesztus ez még akkor is, ha az esetek túlnyomó részében megszokásból jön, és igazából végig sem gondoljuk, hogy pontosan mi az a kívánság, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá teheti a másik életét.

Lelki útravaló
2021-01-13
Kihez imádkozunk?

Áramszünet
2021-01-11
A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel a szolgáltatás az alábbi helyszíneken, a jelzett időpontokban.

Edzéssel kezdtek a modellvitorlázók
2021-01-11
Forrai Csaba jóvoltából baráti, professzionális szabad edzéses napot tartottak a százhalombattai modellvitorlázók a sukorói Velence tavi evezős pályán január 9-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.