2022. május 22. - Júlia és Rita napja
Vasárnap
Min:14°
Max:21°
Hétfő
Min:11°
Max:23°
Kedd
Min:13°
Max:20°
Szerda
Min:12°
Max:27°
Csütörtök
Min:15°
Max:24°
Horgászsarok
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
A Dubics Tamás Horgászegyesület közleményei
2012-01-05 -
A Horgásziroda 2012-es új nyitva tartási rendje
 
Január - Február: Hétfő, Szerda, Péntek 9-14, Kedd, Csütörtök 12-18 
Március: Hétfő 8-12, Szerda 12-18, Péntek 8-12 
Április - Május: Szerda 15-18, Péntek 8-10 
Június-November: Szerda 14-18
December: Hétfő 8-10, Szerda 16-18, Péntek 8-10
 
A vezetőség minden hónap második szerdáján, délután 16-17 óra között fogadóórát tart a horgászirodában.
 
Horgász iroda telefon/fax: 23-358-293
Címe: Százhalombatta, Ifjúság u.7/a I.em. 613 szoba
E-mail: dubicsthe@mail.battanet.hu
 
 
CSÓNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
 
1. Csónakot csak egyesületi tag helyezhet a vízre a vezetőség engedélyével.
2. A számmal, névtáblával,farsúllyal ellátott csónakot a kijelölt csónak kikötök számozott helyein szabad tárolni oly módon ,hogy a csónak fara a vízben lánccal (legyen lesúlyozva. A csónak orrát a megfelelő hosszúságú lánccal ( max. 10 méter ) kell a parthoz kikötni mely a vízszint ingadozását követni tudja. A kikötés a többi csónaktulajdonost nem zavarhatja.
3. A vízterületen csak a vízi közlekedés szabályainak betartásával, megfelelő műszaki állapotú, és a vonatkozó előírások szerinti felszereltségű csónakkal lehet közlekedni.
4. Csónakot a középső zuhogó és a gát közötti szakaszon lehet használni. ( magas vízállásnál is ) Csónakból csak a Bara patak északi oldalán kikötve lehet horgászni. A déli oldalon csak a kikötőben szabályosan kikötött csónakból szabad horgászni, kivéve magas vízálláskor ( gát magasságában álló víznél ) Hosszirányban egymáshoz rögzített csónakból tilos a horgászat. Mozgó csónakból a horgászat nem engedélyezett. A kikötéshez az északi oldalon karó leütése és használata tilos.
5. A telepítés utáni első horgásznapon a tilalom feloldása előtt 15 perccel lehet csak kikötni az északi part engedélyezett szakaszán.
6. A csónakos horgászat a parti horgászatot nem zavarhatja az északi oldalon !
7. A parti horgász a parton kikötött csónakból a tulajdonos megérkezéséig horgászhat.
8. Csónakból világosodástól 23 óráig lehet horgászni. Sötétedéskor a horgász a csónakot jól látható, közepes erősségű folyamatos fehér fénnyel köteles kivilágítani.
9. Az Egyesület vízterületén a kijelölt helyeken maximum 90 csónak tárolható. Csónakot igénylő csak egy csónaknál lehet tulajdonos vagy társtulajdonos. Ha csónakhelyet a bérlő horgász fel kívánja mondani , az el nem adható. A változási igényt minden esetben a Vezetőség felé kell jelezni, amely dönt az átírás engedélyezéséről.
10. Csónaktulajdonos csak az Egyesület tagjának adhatja kölcsön a csónakját.
11. Egy tulajdonos csak egy vendéghorgászt vihet magával aki rendelkezik az előírt engedélyekkel. A vendég kizárólag csak a csónaktulajdonos jelenlétében horgászhat.
12. A nem megfelelő állapotú, illetve szabálytalanul tárolt csónakok vízből történő eltávolítására az egyesület Vezetősége a tulajdonost ( tulajdonosokat ) felszólítja. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, úgy a csónakot a tulajdonos költségére eltávolítja illetve megsemmisíti.
13. Javítás céljából a csónak maximum két hétig tárolható a parton.
14. A csónak tárolásáért évi 10.000,- forint fizetendő halasítási hozzájárulásként. A csónak eltulajdonításáért, megrongálásáért az Egyesület felelőséget nem vállal.
15. A csónakhasználati szabályok megszegéséért a vezetőségnek joga van azonnali hatállyal felfüggeszteni a tulajdonost ( tulajdonosokat ) a csónakhasználatból, és Őt
( őket ) csónaktárolási igénylésből véglegesen kizárni.
16. Az egyesületi Horgászrendben foglaltak a csónakos horgászokra nézve is kötelezőek. A halőröknek joga van felszólítani a csónakos horgászt ( különösen szabálytalanság észlelésekor ), hogy ellenőrzés céljából a déli parton kikössön.
 
A Dubics Tamás Horgász Egyesület Horgászrendje, Csónakhasználati Szabályzata 2012. január 01.-tól lép életbe.
Visszavonásig érvényes.
Százhalombatta, 2011. december 15.
 
ÉRTESÍTÉSEK
 
Közösségi munkák időpontjai :
Március 24. szombat
Május 5. szombat
Június 10. vasárnap
Szeptember 22. szombat
November 17. szombat
 
Gyülekezés minden alkalommal 8.00 órakor az Y-nál. Vezetőségi határozat alapján a társadalmi munka az Y-nál kezdődik, ahol csak bejelentkezni kell (a füzetbe X-t jelölni ) és a munka befejezésekor a torkolatnál kell aláírni. A kiírt társadalmi munka időpontja rossz idő esetén, a következő hétvégén lesz megtartva. Ha valaki egyik alkalommal sem vesz részt, a következő évi engedély váltásakor 3.000 Ft környezetvédelmi hozzájárulást kell fizetnie.
Nem kell közösségi munkát végeznie a hölgyeknek, 14 év alatti ifi tagoknak és a 70 éven felülieknek.
 
Tagdíj
Emlékeztetjük tagjainkat, hogy a tagdíj (és az elmúlt évi környezetvédelmi hozzájárulás) befizetési határideje Alapszabályunk értelmében minden év március 31-e. Aki március 31-ig tagdíját nem rendezi, tagsági viszonya megszakad, és újfelvételesnek számít!
2012. évben az újfelvételes belépés díja 50.000.-Ft.
 
Figyelem!
A 2011. november 26-i küldöttgyűlés a beérkezett tagsági javaslatok figyelembevételével módosította az egyesületi "Horgászrend" és "Csónakhasználati Szabályzat" egyes előírásait. Felhívjuk a tagság figyelmét a két szabályzat ismételt áttanulmányozására, mert nem ismerete nem ad felmentést a megszegésükkel járó felelősségre vonás alól!
 
Egyéb
Csónak használati díjat (10.000 Ft) az engedély kiváltásakor kell befizetni.
Vezetőségi határozat alapján 2004. január 1-től a fogási naplóba a nemes hal fogásánál a hónap-nap mellett az óra-perc (pisztránghoz) feltüntetése is kötelező.
 
Haltelepítés hónapjai: március, április, május, szeptember, október, december.
A telepítés tervezett napjai: március 9., április 27., május 25., szeptember 7., október 12., december 21.
A haltelepítés napját a telepítés előtt minimum 5 nappal a vízparton kihelyezett táblákon hirdeti meg a vezetőség.
 
 
 
HORGÁSZREND
 
Jelen,egységes szerkezetbe foglalt Horgászrend a DUNAMENTI ERŐMŰ üzemi területére,illetve az egyesület kezelésben lévő vízterületre vonatkozik. Tartalmazza mindazon rendelkezéseket amelyeket az Erőmű vezetősége hozott és azon szabályokat melyeket az egyesület közgyűlése, küldöttgyűlése írt elő. Az itt nem szabályozott kérdésekben a halászati-horgászati törvény és a MOHOSZ Országos Horgászrendje az irányadók. A horgászrend betartása minden horgászra nézve kötelező .Az a horgász aki a horgászrendben foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el, tőle az engedély ( területi jegy ) bevonható, ellene hatósági feljelentés tehető !
 
1. Az egyesület vízterületén horgászni csak érvényes horgász igazolvány,állami jegy, fogási napló, területi jegy ( napijegy ) és a személyazonosságot igazoló okmányok birtokában lehet. ( Külföldiek esetében állami jegy, érvényes területi engedély, útlevél ) A horgász minden esetben köteles magánál tartani a horgászatra jogosító fentiekben felsorolt iratait, azokat ellenőrzéskor az ellenőrzésre jogosultnak rendelkezésére bocsátani.
2. Az Egyesület vízterületén a horgászat 0-24 óra között engedélyezett az alábbiak figyelembe vételével
- A Bara patak északi oldalán a Római hídtól a Kürti hídig, a déli oldalon a Római hídtól a dunai torkolatig.
Az üzemi területeken :
- A Bara patak északi oldalán és a Kürti hídtól a Duna partjáig ( Rekuperációs mű déli oldala ) január 01.-től március 31.-ig és október 01.-től december 31.-ig 7 órától 16 óráig a többi hónapokban 6 órától 20 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS !
- Az I. számú melegvíz csatornán a horgászat TILOS !
- Érvényes napijeggyel a horgászat napkeltétől-napnyugtáig engedélyezett a Bara patak északi oldalán, felső zuhogótól a kürti hídig illetve a Bara patak déli oldalán. Éjszakai horgászat TILOS !
- Az üzemi területeken való horgászat csak az illető saját felelőségére történhet. Gépjárművel csak a kijelölt helyeken szabad parkolni. A gáton gépkocsival közlekedni TILOS ! A felső zuhogónál a gépjárművek csak az Erőmű által kihelyezett közlekedési tábláig közlekedhetnek, parkolhatnak.
- A horgász a helyét csak úgy foglalhatja el, hogy már elhelyezkedett társai horgászatát ne akadályozza. Az egyesület vízterületén foglalt hely nincs, a horgász mások számára nem foglalhat helyet.
- Haltelepítésekre március, április, május, szeptember, október és december hónapokban kerül sor. A telepítés napjait a Vezetőség határozza meg, szükség esetén ( árvíz, időjárási helyzet ) joga van azon változtatni. Az egyesület Vezetősége a telepítés időpontját a vízparton kihelyezett táblákon a telepítés előtt minimum öt nappal meghirdeti.
- Haltelepítésre egy időben a " közúti-híd torkolat felőli oldalán", a " középső zuhogónál" és a "laposon " kerül sor. A haltelepítések napján reggel 8 órától TILOS horgászni. A kihelyezéseket követő napon március, április, május, szeptember hónapokban reggel 6 órától, október, december hónapokban reggel 7 órától lehet horgászni.
- A torkolatban történő horgászat a telepítés napján mentesül a tilalom alól.
3. Sötétedéskor a horgász köteles horgászhelyét megvilágítani jól látható, közepes erősségű folyamatos fehér fénnyel.
4. Szemetes vízparton nem szabad a horgászatot megkezdeni .A horgászat befejezésekor a horgász köteles maga után a vízpartot megtisztítani. ( ez a távolság a horgászhelytől 5-5- méter )
5. A part, a parti műtárgyak, kőhányások megbontása, átrakása, rongálása TILOS ! A gáttól jobbra és balra csak öt méteres távolságon kívül lehet tartózkodni. A gáton átjárni TILOS !
6. A horgászkészség használata: felnőtt horgász egyszerre két bottal, maximum 3-3 horoggal, ifjúsági horgász 1 bottal maximum két horoggal, gyermek horgász csak felnőtt felügyelete mellett 1 bottal egy horoggal horgászhat .A gáttól a vízterület határát jelző tábláig csak 1 bottal szabad horgászni mindkét oldalon.
7. Az egyesület vízterületén nemes és rablóhalak vonatkozásában az országos méretnormák és tilalmi idők érvényesek az alábbi eltéréssel:
- 66 cm-nél nagyobb pontyot a kifogást követően azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a patakba.
- Amennyiben az egyesület engedélyt kap a pontyfogási tilalom időszakának változtatására úgy azt a parti táblákon a tilalom megszűnése előtt minimum öt nappal közzé teszi.
8. Mennyiségi korlátozások:
- Felnőtt horgász napi öt darab méretkorlátozással védett halat ( egy fajtából max. 3 darabot ) egyéb halból napi 5 kilógrammot foghat. Tagonként pontyból évente 60 darab fogható.
- Ifjúsági horgász napi három darab méretkorlátozással védett halat ( egy fajtából max. 2 darab ) egyéb halból 2,5 kilógrammot foghat. Tagonként pontyból évente 40 darab fogható
- Gyermek horgász napi egy darab méretkorlátozással védett halat, egyéb halból 2,5 kilógrammot foghat. Méret korlátozással védett halból évente 10 db-ot foghat.
- Napijegyes horgász felnőtt horgász napi két darab, ifjúsági horgász napi 1 db méretkorlátozással védett halat foghat, egyéb halból felnőtt 2,5, ifjúsági 2 kilógrammot. ( Napjegyesek pontyból évi 20 darabot foghatnak.)
9. Az Egyesület vízterületén a méretkorlátozás alá eső halat a fogást követően a horgász azonnal köteles beírni a fogási naplóba, feltüntetve a fogás óráját, percét is. ( napló pisztráng rovatába ) Az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt kell bejegyezni. FIGYELEM ! Az Egyesület vízterületén a kifogott halak cseréje és ajándékozása TILOS ! A felsoroltak a napijegyesekre is kötelezőek!
10. A telepítést követő napon a pontyból engedélyezett kontingens ( felnőtt 3 db, ifjúsági tag és napijegyes felnőtt 2 db, gyermek és napijegyes ifjúsági 1 db ) kifogását követően a horgász köteles a horgászatot azonnal befejezni ! Ez a korlátozás a napijegyes horgászokra a telepítés utáni három napra érvényes. Többi napokon az engedélyezett mennyiség kifogását követően szintén azonnal be kell fejezni a horgászatot.
11. Az egyesület vízterületén a kuttyogtatás, radar használata TILOS !
 
 
M E G H Í V Ó
A "Dubics Tamás" Horgász Egyesület 2012. április 28.-án (szombat) reggel 7.00 és 11.00 között horgászversenyt rendez a Benta patak felső szakaszán melyre minden sporttársat szeretettel meghívunk.

Amennyiben a vízállás nem teszi lehetővé a verseny lebonyolítását akkor a vezetőség új időpontot tesz közzé.

A verseny napján a patak teljes hosszában 11 óráig horgászni tilos !

A verseny lebonyolítása

1. Nevezni előzetesen 2012. április 15.-ig lehet a Horgászirodában személyesen v. telefonon. Csak felnőtt és ifjúsági tagok jelentkezését fogadjuk el. Helyszínen nevezés nincs. Nevezési díj nincs.

2. Helysorsolás reggel 06.00-06.30 között a Benta patak felső szakaszánál (az ifjúságiak részére a pályán belül külön szakaszt jelölünk ki).

3. Ezt követően mindenki elfoglalja a sorszámának megfelelő helyét 06.55-ig.

4. Az etetést a helyfoglalást követően meg lehet kezdeni.

5. A verseny kezdési időpontja 07.00. óra, és 10.00.órakor fejeződik be.

6. A mérlegelés és eredményhirdetés a verseny helyszínén 10.00 és 11.00 között történik.
A versenyzők a verseny végét követően ugyancsak 11.00 órától folytathatják a horgászatot!

A verseny szabályai

1.    Pergetés, villantózás tilos !
2.    A kifogott halak darabszáma nem számít bele az eredménybe, minden gramm hal egy pontot ér.
3.    A sneci (szélhajtó küsz) nem számít bele az eredménybe.
4.    Csak 1 db készséggel lehet horgászni (azon maximum két horoggal).
5.    Rakós bottal horgászni tilos!

A verseny díjazása

A nevezések számának függvényében a vezetőség dönt a díjazásról a verseny időpontjáig.

VÁLTOZÁS A NAPIJEGYES HORGÁSZATBAN:

A 2011. november 26.-i egyesületi Küldöttközgyűlés határozata alapján a vízterületünkre szóló egy napos napijegyek ára 2012. január 1-től az alábbiak szerint változik:

Felnőtt horgász            2.500,- Ft
Ifjúsági horgász            1.500,- Ft

A napijegyesekre vonatkozó, a telepítés utáni három napra szóló horgászati tilalom megszűnt azzal a megkötéssel, hogy azokon a napokon a napijegyes horgász a pontyból engedélyezett kontingens (felnőtt 2 db/nap, ifjúsági 1 db/nap) kifogását követően a horgászatot azonnal be kell fejeznie!

Kérjük, hogy a napijegyesek a horgászat előtt tanulmányozzák át az egyesület "Horgászrend"-jét, mert néhány szabály is megváltozott!

Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-05-16 - Cserélje le elavult mobilját!
2022-04-19 - A Szent István templom felújítása után már régóta készültünk a Szent László templom felújítására. Ennek most érkezett el az ideje. Több forrás biztosításával kívánjuk megvalósítani.
2022-04-07 - A költők a szépség koldusai - Fazekas István gondolatai
Megmentik a tavat
2022-05-17
Megkezdődött a százhalombattai dunafüredi Csonakázó-tó vízzel való feltöltése május 16-án. A vízpótlás 10 napon keresztül zajlik – tájékoztatott a helyszínen Vezér Mihály polgármester.

Látogatás a Hivatalban
2022-05-11
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgármester május 5-én.

Madarak és fák napja
2022-05-11
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Két műrepülő-érem
2022-05-11
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő modellek Mecsek Kupáján, május 8-án.

GEMS of Europe diákcsere Portugáliában
2022-05-11
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium öt tanulója és két pedagógusa május 1-jén indult útnak, hogy iskolánkat képviselje a 2020 decemberében kezdődött GEMS of Europe nemzetközi projekt első személyes diákcsere programján a portugál fővárosban, Lisszabonban. 

Kórustalálkozó Celldömölkön százhalombattai részvétellel
2022-05-09
A város Liszt Ferenc Vegyeskarának alapítókarnagyára is emlékeztek a Bárdos Lajos nevével harmincadszor megrendezett kórustalálkozón április 26-án. "Elhoztuk nektek a békét" – énekelte a házigazda kórus a közismert zsidó népdalt, négyszólamú feldolgozásban: "Shalom aleichem." A kórusok erre a bő másfél órára tényleg elhozták.

Tavaszi karbantartás a Finomítóban
2022-05-09
Karbantartást végeznek a MOL Dunai Finomító több üzemében május 13. – június 22. között. A szakemberek mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük ne zavarja a környéken élők nyugalmát – tájékoztatott a társaság.

Segítő munkatársat keres a Válaszút Misszió
2022-05-09
A Magyarországi Református Egyház Válaszút Missziója munkatársat keres keresztyén szellemiségű csapatba, szenvedélybetegek szociális (alacsonyküszöbű és nappali) ellátásában, illetve büntetés végrehajtási intézetben végzett segítő munkakör betöltésére.

Országos Informatika verseny az Egyesben
2022-05-09
Két év után ismét személyes megjelenéssel került megrendezésre a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskolában a Kozma László Országos Informatika Verseny.

A szív diadala
2022-05-09
34-30-ra nyert a Százhalombattai KE hazai pályán a Debreceni EAC ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 7-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolójából.

Egy tucat + 1 érem
2022-05-09
Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 arany, 7 ezüst és 3 bronz –, valamint egy mix-vegyes váltó bronzérmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapata a Szentesen megrendezett szabadtéri XXVII. Nemzetközi Senior Úszóversenyen május 7-én.

Közös siker
2022-05-09
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 29-én.

Hatvan év az egészségügyben - tisztelet az embernek, a szakmának
2022-05-09
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves Dr. Buza Tibor nyugalmazott belgyógyász- kardiológust, aki hat évtizede dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
2022-05-09
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriájában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon.

Űrutazáson voltunk
2022-05-09
"Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry

Óvodák közötti futóversenyt rendezett a Százszorszép Óvoda
2022-05-09
Óvodánkban éves hagyomány a "Nyúlcipő futóverseny", melyet közel 10 éve, minden évben megrendezünk. Néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a város többi óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. A pandémia miatt azonban többször is el kellett halasztani az eseményt, idén azonban megvalósulhatott, közel 150 gyermek részvételével.

Oscar-díjas pedagógus
2022-05-09
A "Legjobb Pedagógus-díj 2022" elismerésben részesült Tornai Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
2022-05-09
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
2022-05-04
Tisztelt Horváth Péter Vezérigazgató Úr!

Nyílt levél
2022-05-04
Czakó Nicolette Asszony, a B-Cool elnökhelyettese és Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére. Örömmel értesültem arról, hogy hogy Mészáros Gábor és Lengyel Bonita sportolók, kiváló táncosok, a legsikeresebb magyar akrobatikus rock and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍJASAI lettek. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.