2019. november 17. - Hortenzia napja
Vasárnap
Min:10°
Max:15°
Hétfő
Min:9°
Max:14°
Kedd
Min:8°
Max:12°
Szerda
Min:9°
Max:10°
Csütörtök
Min:8°
Max:11°
Horgászsarok
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
A Dubics Tamás Horgászegyesület közleményei
2012-01-05 -
A Horgásziroda 2012-es új nyitva tartási rendje
 
Január - Február: Hétfő, Szerda, Péntek 9-14, Kedd, Csütörtök 12-18 
Március: Hétfő 8-12, Szerda 12-18, Péntek 8-12 
Április - Május: Szerda 15-18, Péntek 8-10 
Június-November: Szerda 14-18
December: Hétfő 8-10, Szerda 16-18, Péntek 8-10
 
A vezetőség minden hónap második szerdáján, délután 16-17 óra között fogadóórát tart a horgászirodában.
 
Horgász iroda telefon/fax: 23-358-293
Címe: Százhalombatta, Ifjúság u.7/a I.em. 613 szoba
E-mail: dubicsthe@mail.battanet.hu
 
 
CSÓNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZAT
 
1. Csónakot csak egyesületi tag helyezhet a vízre a vezetőség engedélyével.
2. A számmal, névtáblával,farsúllyal ellátott csónakot a kijelölt csónak kikötök számozott helyein szabad tárolni oly módon ,hogy a csónak fara a vízben lánccal (legyen lesúlyozva. A csónak orrát a megfelelő hosszúságú lánccal ( max. 10 méter ) kell a parthoz kikötni mely a vízszint ingadozását követni tudja. A kikötés a többi csónaktulajdonost nem zavarhatja.
3. A vízterületen csak a vízi közlekedés szabályainak betartásával, megfelelő műszaki állapotú, és a vonatkozó előírások szerinti felszereltségű csónakkal lehet közlekedni.
4. Csónakot a középső zuhogó és a gát közötti szakaszon lehet használni. ( magas vízállásnál is ) Csónakból csak a Bara patak északi oldalán kikötve lehet horgászni. A déli oldalon csak a kikötőben szabályosan kikötött csónakból szabad horgászni, kivéve magas vízálláskor ( gát magasságában álló víznél ) Hosszirányban egymáshoz rögzített csónakból tilos a horgászat. Mozgó csónakból a horgászat nem engedélyezett. A kikötéshez az északi oldalon karó leütése és használata tilos.
5. A telepítés utáni első horgásznapon a tilalom feloldása előtt 15 perccel lehet csak kikötni az északi part engedélyezett szakaszán.
6. A csónakos horgászat a parti horgászatot nem zavarhatja az északi oldalon !
7. A parti horgász a parton kikötött csónakból a tulajdonos megérkezéséig horgászhat.
8. Csónakból világosodástól 23 óráig lehet horgászni. Sötétedéskor a horgász a csónakot jól látható, közepes erősségű folyamatos fehér fénnyel köteles kivilágítani.
9. Az Egyesület vízterületén a kijelölt helyeken maximum 90 csónak tárolható. Csónakot igénylő csak egy csónaknál lehet tulajdonos vagy társtulajdonos. Ha csónakhelyet a bérlő horgász fel kívánja mondani , az el nem adható. A változási igényt minden esetben a Vezetőség felé kell jelezni, amely dönt az átírás engedélyezéséről.
10. Csónaktulajdonos csak az Egyesület tagjának adhatja kölcsön a csónakját.
11. Egy tulajdonos csak egy vendéghorgászt vihet magával aki rendelkezik az előírt engedélyekkel. A vendég kizárólag csak a csónaktulajdonos jelenlétében horgászhat.
12. A nem megfelelő állapotú, illetve szabálytalanul tárolt csónakok vízből történő eltávolítására az egyesület Vezetősége a tulajdonost ( tulajdonosokat ) felszólítja. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, úgy a csónakot a tulajdonos költségére eltávolítja illetve megsemmisíti.
13. Javítás céljából a csónak maximum két hétig tárolható a parton.
14. A csónak tárolásáért évi 10.000,- forint fizetendő halasítási hozzájárulásként. A csónak eltulajdonításáért, megrongálásáért az Egyesület felelőséget nem vállal.
15. A csónakhasználati szabályok megszegéséért a vezetőségnek joga van azonnali hatállyal felfüggeszteni a tulajdonost ( tulajdonosokat ) a csónakhasználatból, és Őt
( őket ) csónaktárolási igénylésből véglegesen kizárni.
16. Az egyesületi Horgászrendben foglaltak a csónakos horgászokra nézve is kötelezőek. A halőröknek joga van felszólítani a csónakos horgászt ( különösen szabálytalanság észlelésekor ), hogy ellenőrzés céljából a déli parton kikössön.
 
A Dubics Tamás Horgász Egyesület Horgászrendje, Csónakhasználati Szabályzata 2012. január 01.-tól lép életbe.
Visszavonásig érvényes.
Százhalombatta, 2011. december 15.
 
ÉRTESÍTÉSEK
 
Közösségi munkák időpontjai :
Március 24. szombat
Május 5. szombat
Június 10. vasárnap
Szeptember 22. szombat
November 17. szombat
 
Gyülekezés minden alkalommal 8.00 órakor az Y-nál. Vezetőségi határozat alapján a társadalmi munka az Y-nál kezdődik, ahol csak bejelentkezni kell (a füzetbe X-t jelölni ) és a munka befejezésekor a torkolatnál kell aláírni. A kiírt társadalmi munka időpontja rossz idő esetén, a következő hétvégén lesz megtartva. Ha valaki egyik alkalommal sem vesz részt, a következő évi engedély váltásakor 3.000 Ft környezetvédelmi hozzájárulást kell fizetnie.
Nem kell közösségi munkát végeznie a hölgyeknek, 14 év alatti ifi tagoknak és a 70 éven felülieknek.
 
Tagdíj
Emlékeztetjük tagjainkat, hogy a tagdíj (és az elmúlt évi környezetvédelmi hozzájárulás) befizetési határideje Alapszabályunk értelmében minden év március 31-e. Aki március 31-ig tagdíját nem rendezi, tagsági viszonya megszakad, és újfelvételesnek számít!
2012. évben az újfelvételes belépés díja 50.000.-Ft.
 
Figyelem!
A 2011. november 26-i küldöttgyűlés a beérkezett tagsági javaslatok figyelembevételével módosította az egyesületi "Horgászrend" és "Csónakhasználati Szabályzat" egyes előírásait. Felhívjuk a tagság figyelmét a két szabályzat ismételt áttanulmányozására, mert nem ismerete nem ad felmentést a megszegésükkel járó felelősségre vonás alól!
 
Egyéb
Csónak használati díjat (10.000 Ft) az engedély kiváltásakor kell befizetni.
Vezetőségi határozat alapján 2004. január 1-től a fogási naplóba a nemes hal fogásánál a hónap-nap mellett az óra-perc (pisztránghoz) feltüntetése is kötelező.
 
Haltelepítés hónapjai: március, április, május, szeptember, október, december.
A telepítés tervezett napjai: március 9., április 27., május 25., szeptember 7., október 12., december 21.
A haltelepítés napját a telepítés előtt minimum 5 nappal a vízparton kihelyezett táblákon hirdeti meg a vezetőség.
 
 
 
HORGÁSZREND
 
Jelen,egységes szerkezetbe foglalt Horgászrend a DUNAMENTI ERŐMŰ üzemi területére,illetve az egyesület kezelésben lévő vízterületre vonatkozik. Tartalmazza mindazon rendelkezéseket amelyeket az Erőmű vezetősége hozott és azon szabályokat melyeket az egyesület közgyűlése, küldöttgyűlése írt elő. Az itt nem szabályozott kérdésekben a halászati-horgászati törvény és a MOHOSZ Országos Horgászrendje az irányadók. A horgászrend betartása minden horgászra nézve kötelező .Az a horgász aki a horgászrendben foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el, tőle az engedély ( területi jegy ) bevonható, ellene hatósági feljelentés tehető !
 
1. Az egyesület vízterületén horgászni csak érvényes horgász igazolvány,állami jegy, fogási napló, területi jegy ( napijegy ) és a személyazonosságot igazoló okmányok birtokában lehet. ( Külföldiek esetében állami jegy, érvényes területi engedély, útlevél ) A horgász minden esetben köteles magánál tartani a horgászatra jogosító fentiekben felsorolt iratait, azokat ellenőrzéskor az ellenőrzésre jogosultnak rendelkezésére bocsátani.
2. Az Egyesület vízterületén a horgászat 0-24 óra között engedélyezett az alábbiak figyelembe vételével
- A Bara patak északi oldalán a Római hídtól a Kürti hídig, a déli oldalon a Római hídtól a dunai torkolatig.
Az üzemi területeken :
- A Bara patak északi oldalán és a Kürti hídtól a Duna partjáig ( Rekuperációs mű déli oldala ) január 01.-től március 31.-ig és október 01.-től december 31.-ig 7 órától 16 óráig a többi hónapokban 6 órától 20 óráig lehet horgászni, az éjszakai horgászat TILOS !
- Az I. számú melegvíz csatornán a horgászat TILOS !
- Érvényes napijeggyel a horgászat napkeltétől-napnyugtáig engedélyezett a Bara patak északi oldalán, felső zuhogótól a kürti hídig illetve a Bara patak déli oldalán. Éjszakai horgászat TILOS !
- Az üzemi területeken való horgászat csak az illető saját felelőségére történhet. Gépjárművel csak a kijelölt helyeken szabad parkolni. A gáton gépkocsival közlekedni TILOS ! A felső zuhogónál a gépjárművek csak az Erőmű által kihelyezett közlekedési tábláig közlekedhetnek, parkolhatnak.
- A horgász a helyét csak úgy foglalhatja el, hogy már elhelyezkedett társai horgászatát ne akadályozza. Az egyesület vízterületén foglalt hely nincs, a horgász mások számára nem foglalhat helyet.
- Haltelepítésekre március, április, május, szeptember, október és december hónapokban kerül sor. A telepítés napjait a Vezetőség határozza meg, szükség esetén ( árvíz, időjárási helyzet ) joga van azon változtatni. Az egyesület Vezetősége a telepítés időpontját a vízparton kihelyezett táblákon a telepítés előtt minimum öt nappal meghirdeti.
- Haltelepítésre egy időben a " közúti-híd torkolat felőli oldalán", a " középső zuhogónál" és a "laposon " kerül sor. A haltelepítések napján reggel 8 órától TILOS horgászni. A kihelyezéseket követő napon március, április, május, szeptember hónapokban reggel 6 órától, október, december hónapokban reggel 7 órától lehet horgászni.
- A torkolatban történő horgászat a telepítés napján mentesül a tilalom alól.
3. Sötétedéskor a horgász köteles horgászhelyét megvilágítani jól látható, közepes erősségű folyamatos fehér fénnyel.
4. Szemetes vízparton nem szabad a horgászatot megkezdeni .A horgászat befejezésekor a horgász köteles maga után a vízpartot megtisztítani. ( ez a távolság a horgászhelytől 5-5- méter )
5. A part, a parti műtárgyak, kőhányások megbontása, átrakása, rongálása TILOS ! A gáttól jobbra és balra csak öt méteres távolságon kívül lehet tartózkodni. A gáton átjárni TILOS !
6. A horgászkészség használata: felnőtt horgász egyszerre két bottal, maximum 3-3 horoggal, ifjúsági horgász 1 bottal maximum két horoggal, gyermek horgász csak felnőtt felügyelete mellett 1 bottal egy horoggal horgászhat .A gáttól a vízterület határát jelző tábláig csak 1 bottal szabad horgászni mindkét oldalon.
7. Az egyesület vízterületén nemes és rablóhalak vonatkozásában az országos méretnormák és tilalmi idők érvényesek az alábbi eltéréssel:
- 66 cm-nél nagyobb pontyot a kifogást követően azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a patakba.
- Amennyiben az egyesület engedélyt kap a pontyfogási tilalom időszakának változtatására úgy azt a parti táblákon a tilalom megszűnése előtt minimum öt nappal közzé teszi.
8. Mennyiségi korlátozások:
- Felnőtt horgász napi öt darab méretkorlátozással védett halat ( egy fajtából max. 3 darabot ) egyéb halból napi 5 kilógrammot foghat. Tagonként pontyból évente 60 darab fogható.
- Ifjúsági horgász napi három darab méretkorlátozással védett halat ( egy fajtából max. 2 darab ) egyéb halból 2,5 kilógrammot foghat. Tagonként pontyból évente 40 darab fogható
- Gyermek horgász napi egy darab méretkorlátozással védett halat, egyéb halból 2,5 kilógrammot foghat. Méret korlátozással védett halból évente 10 db-ot foghat.
- Napijegyes horgász felnőtt horgász napi két darab, ifjúsági horgász napi 1 db méretkorlátozással védett halat foghat, egyéb halból felnőtt 2,5, ifjúsági 2 kilógrammot. ( Napjegyesek pontyból évi 20 darabot foghatnak.)
9. Az Egyesület vízterületén a méretkorlátozás alá eső halat a fogást követően a horgász azonnal köteles beírni a fogási naplóba, feltüntetve a fogás óráját, percét is. ( napló pisztráng rovatába ) Az egyéb halakat a vízpart elhagyása előtt kell bejegyezni. FIGYELEM ! Az Egyesület vízterületén a kifogott halak cseréje és ajándékozása TILOS ! A felsoroltak a napijegyesekre is kötelezőek!
10. A telepítést követő napon a pontyból engedélyezett kontingens ( felnőtt 3 db, ifjúsági tag és napijegyes felnőtt 2 db, gyermek és napijegyes ifjúsági 1 db ) kifogását követően a horgász köteles a horgászatot azonnal befejezni ! Ez a korlátozás a napijegyes horgászokra a telepítés utáni három napra érvényes. Többi napokon az engedélyezett mennyiség kifogását követően szintén azonnal be kell fejezni a horgászatot.
11. Az egyesület vízterületén a kuttyogtatás, radar használata TILOS !
 
 
M E G H Í V Ó
A "Dubics Tamás" Horgász Egyesület 2012. április 28.-án (szombat) reggel 7.00 és 11.00 között horgászversenyt rendez a Benta patak felső szakaszán melyre minden sporttársat szeretettel meghívunk.

Amennyiben a vízállás nem teszi lehetővé a verseny lebonyolítását akkor a vezetőség új időpontot tesz közzé.

A verseny napján a patak teljes hosszában 11 óráig horgászni tilos !

A verseny lebonyolítása

1. Nevezni előzetesen 2012. április 15.-ig lehet a Horgászirodában személyesen v. telefonon. Csak felnőtt és ifjúsági tagok jelentkezését fogadjuk el. Helyszínen nevezés nincs. Nevezési díj nincs.

2. Helysorsolás reggel 06.00-06.30 között a Benta patak felső szakaszánál (az ifjúságiak részére a pályán belül külön szakaszt jelölünk ki).

3. Ezt követően mindenki elfoglalja a sorszámának megfelelő helyét 06.55-ig.

4. Az etetést a helyfoglalást követően meg lehet kezdeni.

5. A verseny kezdési időpontja 07.00. óra, és 10.00.órakor fejeződik be.

6. A mérlegelés és eredményhirdetés a verseny helyszínén 10.00 és 11.00 között történik.
A versenyzők a verseny végét követően ugyancsak 11.00 órától folytathatják a horgászatot!

A verseny szabályai

1.    Pergetés, villantózás tilos !
2.    A kifogott halak darabszáma nem számít bele az eredménybe, minden gramm hal egy pontot ér.
3.    A sneci (szélhajtó küsz) nem számít bele az eredménybe.
4.    Csak 1 db készséggel lehet horgászni (azon maximum két horoggal).
5.    Rakós bottal horgászni tilos!

A verseny díjazása

A nevezések számának függvényében a vezetőség dönt a díjazásról a verseny időpontjáig.

VÁLTOZÁS A NAPIJEGYES HORGÁSZATBAN:

A 2011. november 26.-i egyesületi Küldöttközgyűlés határozata alapján a vízterületünkre szóló egy napos napijegyek ára 2012. január 1-től az alábbiak szerint változik:

Felnőtt horgász            2.500,- Ft
Ifjúsági horgász            1.500,- Ft

A napijegyesekre vonatkozó, a telepítés utáni három napra szóló horgászati tilalom megszűnt azzal a megkötéssel, hogy azokon a napokon a napijegyes horgász a pontyból engedélyezett kontingens (felnőtt 2 db/nap, ifjúsági 1 db/nap) kifogását követően a horgászatot azonnal be kell fejeznie!

Kérjük, hogy a napijegyesek a horgászat előtt tanulmányozzák át az egyesület "Horgászrend"-jét, mert néhány szabály is megváltozott!

További híreink
Regionális hírek
Programajánlók
- Programajánló - 2019-11-14
- Programajánló - 2019-11-12
- Programok a HBVK-ban - 2019-10-31
- Programajánló - 2019-10-22
- Programok a HBVK-ban - 2019-10-14
- Programajánló - 2019-10-08
- Programok a HBVK-ban - 2019-10-07
- László Bandy a BKK-ban - 2019-10-03
- Programok a HBVK-ban - 2019-10-01
- Programok a HBVK-ban - 2019-09-23
Választási hírek
Felhívások
AKTUÁLIS
2019-11-15 -
2019-10-30 - Felújítja az önkormányzat a Március 15. utcai, csőcsorda feletti gyalogoshidat Százhalombattán november 4-e és 15-e között.
2019-10-21 -
LEGFRISSEBB HÍREINK
Hamarosan indul az önkormányzati képzés
2019-11-15
Lejárt az önkormányzati, közéleti szerepvállalásra felkészítő képzés jelentkezési határideje Százhalombattán. A rendelkezésre álló egy hónap alatt harmincnyolc 20-35 év közötti fiatal regisztrált a megadott e-mail címre.

2019-11-15

A legkisebbek tiszteletére lilába borul a Szent István tér
2019-11-15
A koraszülöttek világnapja alkalmából november 17-én újra a koraszülötteket jelképező lila színbe borulnak a világ számos fontosabb épületei, a hazai középületek, városunk főtere, a Szent István tér is. 

Összeül a képviselő testület
2019-11-15
Az alpolgármesterek megválasztása és a szervezeti és működési szabályzat módosítása lesz a százhalombattai képviselő testület november 19-i ülésének fő témája.

Ítélet után halasztást kért, hogy átmenjen a bíróság melletti templomba lopni
2019-11-15
Az Érdi Járási Ügyészség 2019. november 15. napján (pénteken) 9.00 órára bíróság elé állítja M. G. vádlottat.

Tovább folyik a nyomozás a "drogbanda" ellen - több tag maradt letartóztatásban
2019-11-15
A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. november 14-én elrendelte három férfinak és egy nőnek a letartóztatásának a meghosszabbítását és két gyanúsított nő letartóztatását megszüntetése mellett bűnügyi felügyeletét, akiket jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel és más bűncselekményekkel gyanúsít a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

Pályaválasztási fórum
2019-11-14
Zsúfolásig megtelt a Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola a pályaválasztási fórumon, amelyen kilenc oktatási intézmény mutatkozott be november 12-én.

Köszönet a segítőknek
2019-11-13
Apró Magdolna, az idősotthon munkatársa kapta az idei Szociális Munkáért Elismerő Oklevelet a százhalombattai önkormányzattól. Az erkölcsi elismerést Vezér Mihály polgármester és Török Sándor, a szakbizottság korábbi elnöke adta át november 12-én, a Szociális Munka Napján.

Ideiglenes szűkülés az M0-áson
2019-11-13
Burkolatjavítás miatt egy sávra szűkül a forgalom az M0-ás autóút északi szektorán Dunakeszi–dél és az M2-es autóút csomópontok között november 16 és 19 között, szombattól keddig – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Baleset a Csentericsen
2019-11-13
Két személygépkocsi ütközött össze Százhalombattán, a Csenterics Sándor úton november 12-én reggel.

Hálaadó istentisztelet
2019-11-12
Megtelt a Református Templom Százhalombattán, a templomszentelés húsz éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen november 10-én.

Országos sportrendezvények
2019-11-12
Országos sportrendezvényeket szervezett és számos egyéb programból is kivette a részét a Városi Polgárőrség Százhalombattán október folyamán.

Lépések a munka világába - Pályaorientáció nyolcszázhatvanöt diáknak
2019-11-12
Pályaorientációs témanapot tartott a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium november 7-én. Nem könnyű szervezési feladat ez egy olyan összetett iskolában, ahová 6-tól 19 éves korukig járnak a gyerekek – olvasható Horváthné dr. Hidegh Anikó igazgató összefoglalójában.

Sylvia Plath: A mindegy-öltöny
2019-11-12
Ki ne vágyna rá, hogy mindig, mindenhol, mindenkinek megfeleljen?

Gyémántdiplomát vett át dr. Pintér
2019-11-12
Gyémántdiplomát vett át az idén kilencven éves dr. Pintér Gyula, egykori százhalombattai üzemi főorvos a Semmelweis Egyetemen aulájában október 12-én. 

Pénteken adják át a Stádium-díjat
2019-11-12
Első alkalommal adják át a tavaly, Százhalombattán meghirdetett Stádium-díjat november 15-én (pénteken), 11 órától az OKISZ Inkubátorház Dísztermében (1076 Budapest, Thököly út 58-60.). 

Bővült a szolgáltatások köre
2019-11-12
Gyermekultrahangos szűrő és diagnosztikai vizsgálatokkal bővült az Optimum-Med szolgáltatásainak a köre Százhalombattán.

Ingyenes szűrés dohányosoknak
2019-11-12
Elindult a HUNCHEST tüdőrákszűrő-program az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, amelyre dohányos, vagy 15 éven belül leszokott – és élete során átlagosan 25 évig napi egy csomag cigarettát szívott – 50 évesnél idősebb nők és férfiak jelentkezését várják. Az ingyenes szűrővizsgálatra beutaló nem kell.

Átmenetileg szünetel a komp
2019-11-11
Az üzemeltető tájékoztatása szerint bizonytalan ideig szünetel a Százhalombatta-Tököl között közlekedő kompjárat. Az üzemeltető mindent elkövet a műszaki probléma mielőbbi elhárítása érdekében. 

Egy helyet javítottak a tabellán
2019-11-11
Megyei felnőtt férfi kézilabdabajnokság: Erdőkertesi SE – Százhalombatta III 31:41 (14:19) november 10.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.