2022. július 02. - Ottó napja
Szombat
Min:19°
Max:31°
Vasárnap
Min:18°
Max:33°
Hétfő
Min:20°
Max:35°
Kedd
Min:19°
Max:34°
Szerda
Min:19°
Max:24°
Önkormányzat
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.

Képviselő-testületi összefoglaló
Elmaradt az átalakítás
2011-05-27 - Visszavonta az önkormányzati cégek – a Korshak Kft, valamint a Batta-Invest Kft. átszervezésére, valamint a három városi médium összevonására és egy médiacentrum kialakítására vonatkozó előterjesztését Vezér Mihály polgármester a százhalombattai képviselő-testület május 26-i ülésén. Döntését azzal indokolta, hogy az előzetes egyeztetések során minden igyekezete ellenére sem alakult ki konszenzus a testületben.
Napirend előtt
Átadták a Közrend Közbiztonsági Oklevelet Tóth István polgárőrnek, aki 1986 óta él Százhalombattán, és közel 12 éve teljesít szolgálatot a polgárőrségben önkéntes alapon, szabadidejében.
Kovács Lajos, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a Szent István tér felújításához, annak kapcsán, hogy a tér a közelmúltban nívódíjban részesült. A rangos elismeréssel járó oklevelet és plakettet átadta a polgármesternek.

Szél Pál bejelentette, hogy június 15-én elindul az utcák egyirányúsítása a Damjanich út – Fogoly utca által határolt területen. Felhívta az autósokat, hogy a változásokra tekintettel, figyelmesebben közlekedjenek. A képviselő gratulált Vezér Mihály polgármesternek, aki az ülés előtti héten sikeresen megvédte doktori disszertációját és a közgazdaságtudomány doktora lett.

Sinka László alpolgármester köszönetet mondott a képviselő-testületnek, amiért támogatták a kézilabda Batta Kupa és az Öttusa Világkupa nemzetközi sportesemények helyi rendezését. Kiemelte, hogy a rendkívül sikeres rendezvények hatékonyan irányították Százhalombattára az érdeklődést és figyelmet, és hogy a külföldi vendégek nemcsak a versenyek szervezéséről, hanem a városról is elismeréssel nyilatkoztak. Elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a világversenyek sikeréért fáradoztak, kiemelve Ádám Erikát, Nyilas Hajnalkát, Macsali Róbertet és Ba Norbertet.

Pátkai Zsolt szerint szinte elviselhetetlen kellemetlenségeket okoznak a nyárfákról szálló pihék, ezért arra kérte a jegyzőt, mérje fel, miként lehetne megoldani ezt a problémát.

Török Sándor szerint a városlakók szeretik a főteret, de mindenkinek vigyáznia kellene rá, jobban meg kellene becsülni a közös értékeket.

Szabó Attila szerint sokkal kevésé lehetünk büszkék az egykori kenyérgyár területére, ahol hónapok óta semmi sem történik, áll a megkezdett beruházás. Ő is a jegyzőtől, illetve a főépítésztől kérte, hogy tegyenek a helyzet rendeződéséért. Mint ismert, a területet egy beruházó cég vette meg, amely úgy nyilatkozott, hogy bevásárlóközpontot épít, a munka azonban évek óta nem halad.

Kovács Lajos arra kérte az intézményi beruházások bonyolítóit, hogy az esetleges hétvégi munkavégzésről tájékoztassák közvetlenül, akár szórólapokon a környéken lakókat, hogy minél kevesebb mértékben zavarják megszokott nyugalmukat. 

A képviselő-testület a Családok Átmeneti Otthona, valamint a hajléktalan ellátás biztosítása érdekében további 5 évre meghosszabbította szerződését a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. A Vöröskereszt öt éve használatbavételi szerződéssel működteti az önkormányzat tulajdonában lévő Csenterics Sándor úti épületeket. A Családok Átmeneti Otthonában ez idő alatt 92 család (139 felnőtt és 170 gyermek), a hajléktalan ellátásban pedig 169 személy ellátását biztosították.

Egyhangú döntéssel elfogadták a Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátását végző Men For Care Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolóját.

Több intézményvezetői pályázatot is elbíráltak. Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumot a következő 5 évben is az eddigi igazgató, dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó irányítja, az Eötvös Loránd Általános Iskolában öt évre Rigó Katalin, a korábbi alsó tagozatos igazgató-helyettes kapott megbízást ugyancsak öt évre. A Százszorszép Óvodát a továbbiakban is Banka Tiborné vezeti, és a Szivárvány Óvoda vezetője, Kovács Lajosné is újabb öt évre kapott megbízást.

Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a jelenlegi könyvvizsgálót, Szép Tamást bízták meg további 3 évre.

Egyhangúlag fogadták el a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata, a "FÉSZEK" Gyermekvédő Egyesületet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, valamint a Városi Gyámhivatal beszámolóit a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról.

Megvitatták a 2011/2012. nevelési évben indítható csoportok és osztályok számát. A döntés értelmében az Arany János iskolában 2, az Eötvösben 3, a Körösiben 2, az 1-es számú iskolában pedig 3 első osztály indulhat szeptemberben.

Az öt önkormányzati óvodában összesen 29 csoportban folyik a nevelés. Az alapító okiratok szerint az engedélyezett maximális gyermeklétszám összesen 870 fő, amit nem halad meg a következő tanévre várható 794-es létszám. A csoportokban 26-27 fős gyermeklétszámmal lehet számolni, amelyet az óvodavezetők maximum 30 főig duzzaszthatnak fel.

Elkezdődött az új közoktatási törvény előkészítése, amelyben a tervek szerint hangsúlyosabb helyet kap az egészségnevelés. Mindez annyit jelent, hogy magasabb óraszámban vesznek majd részt testnevelési órákon a tanulók. Százhalombatta szeretne úttörője lenni a mindennapos testnevelés kezdeményezésének, ezért az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság már év eleje óta egyeztetéseket folytat az iskolavezetőkkel és a pedagógusokkal. A képviselő-testület hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és szándékát fejezte ki, hogy a 2011/2012-es tanévtől az általános iskolák 1-5. évfolyamán, a további évfolyamok tekintetében pedig felmenő rendszerben kilencedik osztályig be kívánja vezetni a mindennapos testnevelést. A további részletekre a júniusi testületi ülésen térnek vissza.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére nettó 648,5 millió forint pályázati támogatást nyert el a város az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében. A megvalósítás 2011. harmadik negyedévében kezdődik és 2013-ban fejeződik be. A SZÁKOM Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep a várostól délre, Dunafüred keleti határában található, mai állapotát a 80-es évek elején érte el. A létesítmény az önkormányzat tulajdona, és a projekt keretében megvalósuló létesítmények, beszerzendő gépek, berendezések szintén az önkormányzat tulajdonába kerülnek, ezért a testület egyhangúlag határozott arról, hogy megtéríti a SZÁKOM Kft. részére a projekt keretében el nem számolható előkészítő tevékenység költségeit.

Alapítói ülések során döntöttek a Szákom Kft. törzstőkéjének emeléséről és alapító okiratának módosításáról, és döntés született a Battai Uszoda Kft. alapító okiratának módosításáról is. Elfogadták a Halom Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi gazdasági beszámolóját és 2011-re vonatkozó gazdálkodásai tervét. A Promotion Service Kft. esetében elfogadták a 2010. évi gazdasági beszámolót és a felügyelő bizottság által a gazdálkodásra vonatkozóan végzett vizsgálat eredményét is. Ugyanakkor felkérték az ügyvezetőt, hogy a 2011. évi gazdálkodási tervet alaposabb előkészítést követően júniusban terjessze ismét a testület elé.

A sportágankénti egy szervezetbe tömörülést ajánlotta a labdarúgással és kézilabdával foglalkozó egyesületek és klubok figyelmébe a képviselő-testület, mivel a jövőben nem szeretnének annyiféle szervezet támogatni, amennyi jelenleg működik a városban.

Módosították a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet. A támogatási feltételek között felemelték az egy főre jutó nettó jövedelem határát, és Vezér Mihály polgármester, valamint Török Sándor, az előterjesztő szakbizottság elnöke tájékoztatása értelmében megemelik a támogatás összegét is. Ennek pontos mértékéről egyelőre nem döntöttek.

Zárt ülés keretében született döntés a Korshak Kft. ügyvezetője által benyújtott, a Szent István téri lakások értékesítését fellendítő programról, valamint az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosításáról és ezzel összefüggő személyi kérdésekről. Ugyancsak zárt ajtók mögött határoztak a Köztisztviselői, Pedagógiai és Egészségünkért Elismerő Oklevél, valamint a Pedagógiai és Környezetvédelmi Díj odaítéléséről is.


Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-06-11 - A júniusban ünnepelendő pedagógusnap alkalmából minden pedagógus fogadja tőlem nagy-nagy szeretettel szívből jövő írásomat.
2022-05-31 - Százhalombattai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére.
2022-05-22 - Városunk még mindig hordoz magán néhány építészetileg és urbanisztikailag szocreál stílusjegyet. Ezt a vonást legjobban és a legészrevehetőbben a parkolással kapcsolatosan lehet megélni a mindennapokban. 
A köztisztviselőket ünnepelték
2022-07-01
A Köztisztviselők Napja alkalmából műsorral egybekötött ünnepségen köszöntötte a százhalombattai önkormányzat a Polgármesteri Hivatal aktív és nyugdíjas munkatársait a Szekeres József Konferencia-és Rendezvényközpontban június 30-án. A rendezvényen elismerő okleveleket is átadtak.

Háromszáz új parkolóhely létesülhet - Képviselő-testületi összefoglaló
2022-06-30
Százhalombatta Város Képviselő-testülete megtartotta soron következő ülését a Szekeres József Konferenciaközpontban június 29-én.

Az Óvárossal kapcsolatos képviselő-testületi döntések
2022-06-30
A június végén tartott képviselő-testületi ülés legnagyobb részét képezte a Százhalombatta város önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása. Számtalan döntés érinti az Óvárost, melyeket a teljesség igénye nélkül az alábbiakban részletezek.

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak
2022-06-28
 A július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a százhalombattai önkormányzat a Százhalom Egészségügyi Központban. Az idei évben – a képviselő-testület döntése értelmében – Dr. Máté Edit gyermekorvos kapta a "Semmelweis Díjat".

Hősies futás
2022-06-28
Sikeresen teljesítették a rácalmási Szigetfutás 11.2 km-es távját a SZVISE futói június 26-án.

Továbbjutást érő bronzérem
2022-06-28
A harmadik helyet szerezte meg a százhalombattai VUK SE U9-es labdarúgócsapata az Almásfüzitőn rendezett Summer Cup tornán, ezzel kvalifikálta magát a rangos, ausztriai Champions Trophy-ra.

Sport-fogadás
2022-06-27
A százhalombattai sportegyesületeket, köztük a továbbra is az NB I/B-ben játszó SZKE férfi kézilabdacsapatát látta vendégül az önkormányzat a kulturális központban, június 23-án.

Szívtől szívig
2022-06-26
Családias hangulatban, díjátadóval egybekötve ismét megrendezte az Aranyszív Napot a százhalombattai Sérültekért Alapítvány a Gátőrházban június 17-én. Az ünnepi eseményen idén is átadták az "Aranyszív Díjat".

Kiváló tanulók és versenyeredmények
2022-06-25
A hagyományokhoz híven a százhalombattai önkormányzat idén is díjazta a kiemelkedő eredményeket elért diákokat a Polgármesteri Hivatal dísztermében június 23-án. "Kiváló Tanulmányi Eredményért Díjban" 13 diák részesült, "Tanulmányi Versenyekért Díjat" egyéni eredményéért 41, csapatteljesítményéért 78 tanuló kapott, továbbá 40 felkészítő tanár jutalomban részesült. Az elismeréseket Vezér Mihály polgármester adta át.

Évadzáró az Őszidőnél
2022-06-22
Ünnepi rendezvényt tartott a nyári szünete készülve Százhalombatta egyik legnagyobb létszámú nyugdíjas klubja június 17-én. Az Őszidő meghívásának eleget téve, az eseményre ellátogatott Vezér Mihály polgármester is.

Zöldhulladék szállítás rendje
2022-06-22
A Szákom Kft. szerződés szerint városrészenként heti egyszeri zöldhulladék szállítást végez Százhalombattán a lakosság részére, március 1-je és november 30- a között.

Rendőrségi strandkampány és épületbemutató
2022-06-19
Két programmal várja az érdeklődőket az Érdi Rendőrkapitányság az országos bűnmegelőzési, illetve toborzó kampány keretében júniusban.

Kiemelt díjazott lett a százhalombattai Szivárvány Óvoda csoportja
2022-06-19
"Legjobbak a jók között" díjat nyertek el alkotásaikkal és cselekedeteikkel az Csillag csoport óvodásai az országos "Tégy jót, varázsolj mosolyt!" gyerekpályázaton

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?
2022-06-19
"Házi feladat" a nyugalomért

Kiemelt atlétikai fejlesztés
2022-06-13
Diákolimpia megrendezésére is alkalmas atlétikapályát adtak át a Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskolában. A Magyar Atlétikai Szövetség által finanszírozott, 350 millió forint értékű beruházás részeként futókört, távol- és hármasugró, valamint súlylökő pályát alakítottak ki.

Két-két arany- és bronzérem az emlékversenyen
2022-06-11
Forrai Csaba, a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub tagja jóvoltából újból kiírták a Tóth István Modellvitorlás Emlékversenyt a velencei tavon június 4. és 6. között – derül ki a battai egyesület beszámolójából.

Mozgalmas hónap - Polgárőr beszámoló
2022-06-09
A májusi hónapot a Városi Gyermeknap és az 1-jei ünnepségsorozat biztosításával kezdték a százhalombattai polgárőrök, a rendezvények eseménymentesen zajlódtak le.

A nemzetnek nincs határa
2022-06-09
Százhalombattán is megemlékeztek a Magyarország területét megcsonkító, 1920 június 4-én életbe lépett trianoni békeszerződésről. A kormány az évfordulót 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította.

Köszönet a pedagógusoknak
2022-06-08
Díjátadóval és műsorral egybekötött pedagógusnapi ünnepségen köszöntötték Százhalombattán a városi intézmények munkatársait a kulturális központban június 3-án.

Újabb alapítványi adományozás
2022-06-07
Kilenc-kilenc darab táblagépet adott át a Remény Bajnoka Alapítvány a százhalombattai Arany János és az Eötvös iskola részére.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.