2023. február 01. - Ignác napja
Szerda
Min:2°
Max:6°
Csütörtök
Min:2°
Max:6°
Péntek
Min:0°
Max:6°
Szombat
Min:2°
Max:5°
Vasárnap
Min:-1°
Max:2°
Önkormányzat
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.

Képviselő-testületi összefoglaló
Elmaradt az átalakítás
2011-05-27 - Visszavonta az önkormányzati cégek – a Korshak Kft, valamint a Batta-Invest Kft. átszervezésére, valamint a három városi médium összevonására és egy médiacentrum kialakítására vonatkozó előterjesztését Vezér Mihály polgármester a százhalombattai képviselő-testület május 26-i ülésén. Döntését azzal indokolta, hogy az előzetes egyeztetések során minden igyekezete ellenére sem alakult ki konszenzus a testületben.
Napirend előtt
Átadták a Közrend Közbiztonsági Oklevelet Tóth István polgárőrnek, aki 1986 óta él Százhalombattán, és közel 12 éve teljesít szolgálatot a polgárőrségben önkéntes alapon, szabadidejében.
Kovács Lajos, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a Szent István tér felújításához, annak kapcsán, hogy a tér a közelmúltban nívódíjban részesült. A rangos elismeréssel járó oklevelet és plakettet átadta a polgármesternek.

Szél Pál bejelentette, hogy június 15-én elindul az utcák egyirányúsítása a Damjanich út – Fogoly utca által határolt területen. Felhívta az autósokat, hogy a változásokra tekintettel, figyelmesebben közlekedjenek. A képviselő gratulált Vezér Mihály polgármesternek, aki az ülés előtti héten sikeresen megvédte doktori disszertációját és a közgazdaságtudomány doktora lett.

Sinka László alpolgármester köszönetet mondott a képviselő-testületnek, amiért támogatták a kézilabda Batta Kupa és az Öttusa Világkupa nemzetközi sportesemények helyi rendezését. Kiemelte, hogy a rendkívül sikeres rendezvények hatékonyan irányították Százhalombattára az érdeklődést és figyelmet, és hogy a külföldi vendégek nemcsak a versenyek szervezéséről, hanem a városról is elismeréssel nyilatkoztak. Elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a világversenyek sikeréért fáradoztak, kiemelve Ádám Erikát, Nyilas Hajnalkát, Macsali Róbertet és Ba Norbertet.

Pátkai Zsolt szerint szinte elviselhetetlen kellemetlenségeket okoznak a nyárfákról szálló pihék, ezért arra kérte a jegyzőt, mérje fel, miként lehetne megoldani ezt a problémát.

Török Sándor szerint a városlakók szeretik a főteret, de mindenkinek vigyáznia kellene rá, jobban meg kellene becsülni a közös értékeket.

Szabó Attila szerint sokkal kevésé lehetünk büszkék az egykori kenyérgyár területére, ahol hónapok óta semmi sem történik, áll a megkezdett beruházás. Ő is a jegyzőtől, illetve a főépítésztől kérte, hogy tegyenek a helyzet rendeződéséért. Mint ismert, a területet egy beruházó cég vette meg, amely úgy nyilatkozott, hogy bevásárlóközpontot épít, a munka azonban évek óta nem halad.

Kovács Lajos arra kérte az intézményi beruházások bonyolítóit, hogy az esetleges hétvégi munkavégzésről tájékoztassák közvetlenül, akár szórólapokon a környéken lakókat, hogy minél kevesebb mértékben zavarják megszokott nyugalmukat. 

A képviselő-testület a Családok Átmeneti Otthona, valamint a hajléktalan ellátás biztosítása érdekében további 5 évre meghosszabbította szerződését a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével. A Vöröskereszt öt éve használatbavételi szerződéssel működteti az önkormányzat tulajdonában lévő Csenterics Sándor úti épületeket. A Családok Átmeneti Otthonában ez idő alatt 92 család (139 felnőtt és 170 gyermek), a hajléktalan ellátásban pedig 169 személy ellátását biztosították.

Egyhangú döntéssel elfogadták a Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátását végző Men For Care Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolóját.

Több intézményvezetői pályázatot is elbíráltak. Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumot a következő 5 évben is az eddigi igazgató, dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó irányítja, az Eötvös Loránd Általános Iskolában öt évre Rigó Katalin, a korábbi alsó tagozatos igazgató-helyettes kapott megbízást ugyancsak öt évre. A Százszorszép Óvodát a továbbiakban is Banka Tiborné vezeti, és a Szivárvány Óvoda vezetője, Kovács Lajosné is újabb öt évre kapott megbízást.

Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a jelenlegi könyvvizsgálót, Szép Tamást bízták meg további 3 évre.

Egyhangúlag fogadták el a Városi Családsegítő és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata, a "FÉSZEK" Gyermekvédő Egyesületet, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete, valamint a Városi Gyámhivatal beszámolóit a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról.

Megvitatták a 2011/2012. nevelési évben indítható csoportok és osztályok számát. A döntés értelmében az Arany János iskolában 2, az Eötvösben 3, a Körösiben 2, az 1-es számú iskolában pedig 3 első osztály indulhat szeptemberben.

Az öt önkormányzati óvodában összesen 29 csoportban folyik a nevelés. Az alapító okiratok szerint az engedélyezett maximális gyermeklétszám összesen 870 fő, amit nem halad meg a következő tanévre várható 794-es létszám. A csoportokban 26-27 fős gyermeklétszámmal lehet számolni, amelyet az óvodavezetők maximum 30 főig duzzaszthatnak fel.

Elkezdődött az új közoktatási törvény előkészítése, amelyben a tervek szerint hangsúlyosabb helyet kap az egészségnevelés. Mindez annyit jelent, hogy magasabb óraszámban vesznek majd részt testnevelési órákon a tanulók. Százhalombatta szeretne úttörője lenni a mindennapos testnevelés kezdeményezésének, ezért az Ifjúsági, Sport, Kulturális és Közrendi Bizottság már év eleje óta egyeztetéseket folytat az iskolavezetőkkel és a pedagógusokkal. A képviselő-testület hosszasan tárgyalta az előterjesztést, és szándékát fejezte ki, hogy a 2011/2012-es tanévtől az általános iskolák 1-5. évfolyamán, a további évfolyamok tekintetében pedig felmenő rendszerben kilencedik osztályig be kívánja vezetni a mindennapos testnevelést. A további részletekre a júniusi testületi ülésen térnek vissza.

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére nettó 648,5 millió forint pályázati támogatást nyert el a város az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében. A megvalósítás 2011. harmadik negyedévében kezdődik és 2013-ban fejeződik be. A SZÁKOM Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep a várostól délre, Dunafüred keleti határában található, mai állapotát a 80-es évek elején érte el. A létesítmény az önkormányzat tulajdona, és a projekt keretében megvalósuló létesítmények, beszerzendő gépek, berendezések szintén az önkormányzat tulajdonába kerülnek, ezért a testület egyhangúlag határozott arról, hogy megtéríti a SZÁKOM Kft. részére a projekt keretében el nem számolható előkészítő tevékenység költségeit.

Alapítói ülések során döntöttek a Szákom Kft. törzstőkéjének emeléséről és alapító okiratának módosításáról, és döntés született a Battai Uszoda Kft. alapító okiratának módosításáról is. Elfogadták a Halom Televízió Nonprofit Kft. 2010. évi gazdasági beszámolóját és 2011-re vonatkozó gazdálkodásai tervét. A Promotion Service Kft. esetében elfogadták a 2010. évi gazdasági beszámolót és a felügyelő bizottság által a gazdálkodásra vonatkozóan végzett vizsgálat eredményét is. Ugyanakkor felkérték az ügyvezetőt, hogy a 2011. évi gazdálkodási tervet alaposabb előkészítést követően júniusban terjessze ismét a testület elé.

A sportágankénti egy szervezetbe tömörülést ajánlotta a labdarúgással és kézilabdával foglalkozó egyesületek és klubok figyelmébe a képviselő-testület, mivel a jövőben nem szeretnének annyiféle szervezet támogatni, amennyi jelenleg működik a városban.

Módosították a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet. A támogatási feltételek között felemelték az egy főre jutó nettó jövedelem határát, és Vezér Mihály polgármester, valamint Török Sándor, az előterjesztő szakbizottság elnöke tájékoztatása értelmében megemelik a támogatás összegét is. Ennek pontos mértékéről egyelőre nem döntöttek.

Zárt ülés keretében született döntés a Korshak Kft. ügyvezetője által benyújtott, a Szent István téri lakások értékesítését fellendítő programról, valamint az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok alapító okiratainak módosításáról és ezzel összefüggő személyi kérdésekről. Ugyancsak zárt ajtók mögött határoztak a Köztisztviselői, Pedagógiai és Egészségünkért Elismerő Oklevél, valamint a Pedagógiai és Környezetvédelmi Díj odaítéléséről is.


AKTUÁLIS
2023-01-05 - Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, százhalombattai kórusok hangképző tanára.
2023-01-03 - Elhunyt Mentusz Lászlóné.
2022-12-23 - Százhalombatta Város Önkormányzata nyilvános pályázat keretében üzlet- és irodahelyiségeket hirdet meg bérlésre.
Lélekgazdagító kultúra
2023-01-27
A hagyományokhoz híven városi rendezvény keretében ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Százhalombattán a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban január 22-én.

Az első nagy megmérettetés
2023-01-27
Az év egyik legkomorabb napja 2023-ban is január 21. Későn kel a Nap, talán nem is látjuk az egész napunk során.

Nyílt levél dr. Fazekas István Jókai-díjas író, Váci Mihály díjas költő, műfordító, református lelkész részére
2023-01-27
Tisztelt dr. Fazekas István Úr!Nagy örömmel értesültem arról, hogy "Példamutató közművelődési tevékenységéért" a Magyar Kultúra Napja Gálán, a Stefánia palotában vehette át a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány díját.

Lovagi kitüntetés
2023-01-27
A Magyar Kultúra Lovagjává avatták a városunkban élő Fazekas István Jókai-díjas drámaírót a 27. Magyar Kultúra Napja Gála és a Himnusz 200. születésnapja rendezvény keretében.

Nagy versmondás
2023-01-24
Közel ezer diák, illetve városlakó szavalta el együtt a Himnuszt Százhalombatta főterén a Szent István téren a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án.

Elindult a Segítő Szolgálat
2023-01-23
Megváltozott formában, de továbbra is segítséget biztosít az Önkormányzat azon százhalombattai városlakóknak, akik igénylik, hogy eljussanak a Százhalom Egészségügyi Központba – hangzott el a január 23-i sajtótájékoztatón.

Óvodai nyílt napok 2023
2023-01-20
Betekintés a játékos hétköznapokba.

Évértékelő - Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
2023-01-20
Tisztelt Százhalombattai Polgárok! Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy az óesztendő értékelése során elsőként vagy akár túlnyomórészt negatív emlékek és érzések törjenek elő belőlünk. 

Ezeréves örökségünk - Magyar Kultúra Napja
2023-01-19
"Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot, vélt jobban tudást, semmi egyebet nem tartva szem előtt, mint egy eljövendő nagy magyar kultúra ideálját." (Kodály Zoltán)

ÁLLÁSBÖRZE AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGON
2023-01-18
A Rendőrségi Igazgatási Központban február 9-én 10 és 14 óra között megrendezendő állásbörzén az egyéni tájékoztatás mellett, az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők, illetve lehetőség lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is.

Balatoni bronzérem
2023-01-18
Harmadik helyezést ért el korosztályában Kovács Erika a SZVISE Atlétika Szakosztály színeiben a Tihany Trail futóversenyen január 14-én.

Tájékoztatás a hivatásos tűzoltó képzésről
2023-01-16
Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei folyamatosan tájékoztatnak a 2023. február 15-én induló hivatásos tűzoltó képzéssel kapcsolatosan.

Fuss velünk!
2023-01-16
Ha nincsen célod, vagy ha van, és esetleg nem tudod hogy érd el, segítünk. Legyél te is tagja egy fiatalos, vidám, remek futócsapatnak!

Jubileumi karácsony - Húszéves sikertörténet
2023-01-13
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly december 17-én – karácsonyi rendezvény keretében – a százhalombattai ipari parki székhelyű, Toyo Seat Europe Kft., a 75 éve működő japán cég leányvállalata.

A MAGYAR KULTÚRA HETE 2023
2023-01-11
Színes programsorozat Százhalombattán január 14. és 28. között.

Köszönet a gyógyításért
2023-01-10
Munkatársak, páciensek, szülők és nagyszülők köszönték meg Dr. Benedek László százhalombattai gyermek háziorvos munkáját, aki több mint 30 éves praktizálás után tavaly év végén visszavonult.

Változások a 2023-as évben
2023-01-09
Összegyűjtöttük az idei évet érintő legfontosabb jogszabályi változásokat.

Kinyitott a posta
2023-01-03
Ismét fogadja az ügyfeleket a százhalombattai Tesco áruházban lévő postahivatal január 2-tól, így a főtéri részleggel már két fiók működik a városban.

Pirotechnikai eszközök szabályszerű használata
2022-12-30
Az ünnepek közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje, azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Ünnepi vacsora
2022-12-23
Karácsony alkalmából ismét melegétellel, gyümölccsel és édességgel vendégelte meg a százhalombattai Hajléktalanszálló lakóit az Önkormányzat nevében Török Sándor alpolgármester, Szalai Attila –, aki hagyományosan a pörköltet készíti – és Szabó Gábor képviselők.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.