2024. június 18. - Arnold, Levente napja
Kedd
Min:19°
Max:30°
Szerda
Min:19°
Max:32°
Csütörtök
Min:21°
Max:29°
Péntek
Min:18°
Max:32°
Szombat
Min:20°
Max:27°
Karácsonyi blokk
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Takács Péter: Duna-parti történet
2008-12-16 -

Ült a templom előtt a kicsi autóban. A hosszú parkoló végén állt és várt. Korábban jött, elővette a meghívót, és szemüvegét megigazítva olvasgatta a botladozó versikét.

„Nyugdíjas klub, hová összejárunk,
Benne szintén otthonra találunk.
Legyen minden együtt töltött óra,
Békesség és öröm hordozója!”

Az invitáló sorok után az időpont. Órájára nézett, és elindult a másik irányból érkezők után. Az óvárosi nyugdíjas klub vezetősége hívta meg beszélgetésre közösségi házba. A legjobb barátja, Balázs az elnök. A vezetőség Zsuzsa, akit az orvosi rendelőből jól ismer, mert ott volt harminc évig ápolónő, asszisztens. Teri, aki tanította a fiát az alsó tagozatban. Irma a fuvaros feleség, akit a hosszú utcából ismert, és Erzsi, a legfiatalabb, aki az élelmiszerboltban dolgozott.

Az üdvözlések után leültek, a többiek beszélgettek, ő feszülten, feszengve hallgatott, bólogatott. Balázs az asztalra emelte a kétliteres borosüveget, az asszonyok pakolták a süteményeket. Balázs fröccsöt készített az asszonyoknak, ők ketten kis pohárnyi tiszta vörösbort ittak. Szépen, sorban mindenki mesélt, csak ő hallgatott. Erzsi a kávéfőzőt babrálta, a csészéket rendezte, amikor Balázs fennhangon, hogy mindenki hallja, megkérdezte:

- Laci komám, hogy döntöttél, eljössz a klubunkba? Jolánkát, a feleséged több mint fél éve eltemetted, előtte öt évig ki sem mozdultál mellőle, ápoltad. Itt az ideje, hogy emberek közé kerülj, baráti körben legyél, értelme legyen a hétköznapoknak.
Oly hivatalosnak tűnt Balázs, olyan ünnepélyes volt, hogy meg sem tudott szólalni. Hümmögött és bólogatott.
- Milyen feladatot vállalnál szívesen? - kérdezte Terike, az idős tanító néni. Nálunk nagyon kevés a férfi. A vegyiparban eltöltött harminc év után egy-két év csupán a nyugdíj! Mennek fel a Szabadság utcán a temetőbe, az örökkévalóságba. Ezért kértünk a versikével, hogy gyere közénk. Balázs főz, mi lányok sütünk. Zsuzsa látogatja a betegeket, íratja az orvosságot, ha arra van szükség. Irma takarítja a klubot, látod, ragyog a tisztaságtól. Erzsi intézi a bevásárlásokat, mindig tudja, hogy hol, mi van éppen olcsón, vagy akcióban. A többi közel száz tag mindenben részt vesz, egyikőjük sem vállal semmit, de nagyon jól érzik itt magukat. Én szervezem a kirándulásokat, a színházlátogatást, írom a verseket, köszöntőket.
- A beteglátogatáshoz nagyon értek! – szakadt fel a mai délután első értelmes mondata. Zsuzsa, az ápolónő csodálkozva nézett rá, mindketten elpirultak. Érezte, ez a mondat is szerencsétlen volt, lesütötte szemét, a bort kortyolta. Eszébe jutott a hajdani kiskatona, aki hazakísérte az elsőbálos Zsuzsát. Ott álltak a kapuban, Zsuzsa néni, a mama hátraszólt lányának: „Tíz percen belül gyere be!” Tíz percig tartott Zsuzsával a nagy szerelem, a fékevesztett ölelés, és - no lám -, közel ötven év után is elpirulnak mindketten. Befelé fordult, hogy a többiek ne lássák, mosolyog.

- A betegápolást megtanultam - zárta rövidre mondókáját.
A pillanatnyi szünet után magyarázkodni kezdett, a főzésben nem tud segíteni, mert amíg Jolán élt, ő főzött, az utóbbi öt évben pedig előfizetett a Pali kocsmában ebédre, vagy hideget ettek. Mosni, takarítani, beteget ápolni megtanult, sokat segített a fia, a menye és a legnagyobb unokája.

- Nem baj, Laci, majd mellettem megtanulod! Belejössz a férfias főzésbe, halászlé, pörkölt és gulyásleves. Ez a három a kívánság, nem olyan bonyolult, bográcsban készítjük, ötven-hatvan adag kell egyhavonta az összevont népnapokra.

- És a mi töltött káposztánk az semmi?! – csap le Erzsi hangja. Hogy várják a tagok a húsvétot, a karácsonyt, amikor mi főzünk!
Mindenki bólogat, Erzsi, a tálcáról mindenki elé leteszi a forró feketekávét.
- Ha elfogadod, nem csak tag, de vezetőségi tag is lehetnél! – fűzte tovább Balázs. Nem bírok a lányokkal! – mondta nevetve. Egyedül férfiként, nekem ez a munka sok, elkelne a segítséged, barátom.

Erzsi most lép Laci elé. Fogja a kicsi csészét, a tálcát távol tartja, úgy lép be a lábai közé. Nézi közelről, érzi a kávé illatát, olyan kellemes a bizsergés, amit érez. Erzsi úgy lép hátra, hogy szemük találkozik. Kacsint a zavarodott férfi felé. Laci nem érti az incselkedést.
- Nem betegeket kell neked látogatni. Velünk, asszonyokkal kell beszélgetni, bolondozni, foglalkozni, édesem.

Laci nézi a tizenöt évvel fiatalabb asszonyt, ha összerendezi, kipiheni magát, még fiatalos, tűzrőlpattant menyecske.
- Az én uram az alkoholban pusztult el – folytatta megcsendesedve Erzsi. Hiába könyörögtem, minden, minden operáció után már a kórteremben rágyújtott! Szalajtott valakit kannás borért, pálinkáért. Az én lakásom küszöbét férfi – a fiam és az unokáim kivételével – nem lépheti át. Két évig forgattam, mosdattam, ha észnél volt, mindig ütni-verni akart. Lefogtam a két karját úgy, hogy moccanni sem tudott. Olyan erő van bennem, hogy ki tudtam volna az ablakon hajítani. E helyett lecipeltem a térre a kora tavaszi napra, majd fölkaptam, mint egy csecsemőt, és fölvittem a harmadik emeleti lakásba. Olyan a karom, mint az acél. Istenem, mennyi húszkilós cukros zsákot emeltem én fel a boltban! Az idegeim mentek tönkre, azzal százalékoltak le, de itt megnyugszom. Jó veletek.

Irma és Teri a jövő havi programokról beszél. Ő csak ül maga elé nézve. Jolánkára, a feleségére gondol, az együtt töltött negyven évre, a szenvedésre, a reménytelenségre. Most Irmát figyeli, nem azt, amit mond, hanem ahogy beszél. Azon mélázik, hogy Irma bizony tíz, tizenöt évet is letagadhatna. Telt, szép, kerek asszonyság, ez a szó forgott némán a nyelvén, de nem akart a kellemes régi emlékre gondolni. Csupa derű ez az asszony. A férje, Feri volt az Ófalu másik lófogatos fuvarosa. Soha nem volt közöttük ellenségeskedés, de egy percig sem voltak barátok. Irma férje tököli szerb fiú volt. Sokszor álltak sorban, egymást követve a téglagyár udvarán, a gumikerekű kocsikkal, de köszönésen kívül soha nem beszéltek egymással.

Irma most süteményes recepteket diktál a többieknek. Teri semmit nem ír, mert neki az életben még soha egy sütemény sem sikerült. Ezen jót nevetnek.
Mindent elvállalt, amire megkérték. Balázzsal még egy búcsúpoharat koccintottak, és elindultak haza. Tudta, a kétpohárnyi bor nem árt. Így még hazagurul a járgány a hosszú utcán. Beült az autóba, beindította, kinézett jobbra, balra, a tükörbe, lenyomta a kuplungot. Amikor hátra nézett a középső ablakon, látta, hogy ott áll Irma közvetlenül az autó mögött. Nyekkent a fék, ahogy rálépett.

- Beszállhatok hozzád? – nyitotta meg Irma a vezető melletti ajtót. Beszélni akarok veled. Te, Laci, te még emlékszel arra a napra? - lépett be ügyesen az asszony.
- Igen! Igen, emlékszem! Az emlékképek hosszú sora úgy pörgött le előtte, mint egy felgyorsított film.
Indult Adonyba, a malomba, őröltetni a búzát. Sinatelepnél járt a hatos úton, amikor észrevette a jóval előtte haladó, zsákkal megrakott gumikerekes lovas kocsit. Megcsapkodta az ő két muraközijét, és azok vágtába kezdtek. Az előtte haladó kocsit nem Feri, hanem Irma hajtotta. Feri most is úgy jelent meg előtte, mint a férfi, aki büszke volt arra, hogy Ófalu legerősebb embere. A zsák búzát úgy vágta a lovas szekér fenékdeszkáira, hogy a másik oldalon kibucskázott. A kocsmában, a téglagyárnál versengett. A lapátnyél végét fogta nyújtott karral, fölemelt a lapáton előbb egy, majd kettő, de ha kellett még három téglát is. Senki idegen nem tudta legyőzni. Nagy bikának tartotta mindenki, esténként bejárt az újvárosba, föl-fölcsípett a kocsmában egy-egy szép, fiatal kubikos lányt, és a munkásszállón éjszakázott. Pereg a film tovább.

Akkor, ott, utolérte Irma kocsiját és átkiabált.
- Hova, hova? – értelmesebb kérdés nem jutott eszébe. Irma válaszolt valamit, de nem hallotta. A lovak közé csapott, és elvágtatott előtte Adony irányába.
A malomnál, mire oda érkezett, Irma búzáját már lepakolta a molnár és a segédje. Segített ő is, az abrakos tarisznyákat felrakta a lovak nyakába.
A molnár úgy szólt hozzájuk, mintha együvé tartoznának. A megbontott zsákokból marékkal mutatta az ocsúval, pipacsmaggal kevert búzát. Dühöngött, hogy ebből nem lesz igazi fehér liszt. Vigyétek vissza, szeleljék, rostálják át! A mérges ember olyan, hogy elönti a düh, majd hirtelen rátör a segítőkészség. Azt kérdezte, tudnának-e hozni legközelebb bort, vagy pálinkát. Mindketten meglepődtek a hangulatváltáson, így egyszerre mondták, hogy igen. Megállapodtak a mennyiségben. A molnár szólt a segédnek és már eresztették is a lisztes zsákokba az idegen, szép, fehér, jófajta lisztet, korpát. Az ő búzájukból maréknyit kiszórt az udvaron, ez majd jó lesz a pesti népnek, dörmögte. Szólt a segédnek, este öntse fel a garatra.
Ő rakta meg mindkét kocsit, Irma porolta le a lisztet hátáról, vállairól. A szalmacsárdánál Irma fogata elé léptetett lovaival és átszólt, hogy itatni kell. Lehajtott a köves útról a Dunához. A lovak szájából kiemelte a zablát, ittak a jószágok, majd legelni kezdtek. Itt ezen a ponton végképp kihagy az emlékezete, mit beszéltek, de pillanatok alatt ölelkeztek, szeretkeztek.

- Emlékszem, persze, hogy emlékszem – ismételgette.
- Gondolkodtál azon, hogy mi történt velünk akkor? - nézett rá szigorúan Irma.
- Másnap, harmadnap, de még hónapokkal később is gondoltam arra, hogy beszélnünk kéne, de nem volt elég bátorságom. Nem mintha tartottam volna az uradtól, a hosszú bicskájától, én is kipróbáltam a zsákot hajítani, a lapátos mutatványt is meg tudtam csinálni, amiről Feri híres volt. De úgy voltam, ha te nem szólsz, én nem kezdeményezhetek semmit. Vártam, aztán az idő mindent megoldott.

- Nem szóltam, mert a veled töltött délidő megváltoztatta az életem. Feri tényleg nagy nőfaló volt, már öt éve éltünk házasságban, és nem jött a gyermek. Kujtorgott, ivott, dühöngött, engem vádolt. De ahogy tőled terhes lettem, minden megváltozott. A fiam termetre rád, arcra rám ütött. Az apja őrülten szerette, ettől kezdve megváltozott, jó ember lett. Magtalan volt szegény, és mi ketten megmentettük a családom. Nándi fiam mindig felnézett a tisztességes szép apjára. Miatta tanult, orvos lett belőle, de ő sem tudott segíteni az idő előtti halálos kóron. Ezért vártalak meg, szerettem volna elmondani mindezt, mert ha közénk jössz, nem akarom, hogy becstelennek nézz.

- Én soha nem gondoltam, hogy a fiadhoz valami közöm volna. Most sem gondolom, de mégis egészen jó érzés tudni. Az én, saját fiam is jó ember, nagyon jó családapa.
Indította az autót, Irma befészkelte magát az ülésbe. Párás volt mindkettőjük szeme.
- Laci, gyere fel hozzám egy kávéra! – szólalt meg az asszony.
Eszébe jutott, hogy ivott már egy kávét és nem ihat másikat, mert magas a vérnyomása, de mégis a hosszú utca végén Irma háza felé kanyarodott. Esteledett, a szomszéd háza előtt tette le a kocsit. Fázósan, együtt indultak Irma kertkapuja felé.


AKTUÁLIS
2024-03-22 - A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2024. ÁPRILIS 2-tól 2024. ÁPRILIS 14-ig a BUDAPEST-DÉLI – BUDAPEST-KELENFÖLD  között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40A/42 BUDAPEST – PUSZTASZABOLCS – DUNAÚJVÁROS vasútvonalon a hirdetményben szereplő vonatok módosított, illetve rövidebb útirányon közlekednek.
Modernkori történetek - Közel 50 interjú egy kötetben
2024-06-15
A 95. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Fazekas István "Beszélgetés a mi időnkről" című interjúkötete az Üveghegy Kiadó gondozásában, Százhalombatta Város Önkormányzatának támogatásával. A szerzővel könyvbemutató keretében Véghelyi Balázs kiadóvezető beszélgetett a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az est díszvendége Balogh Júlia szerkesztő, rendező, Csoóri Sándor özvegye és hagyatékának gondozója volt.

Aranyszívek
2024-06-15
A Sérültekért Alapítvány a hagyományos Aranyszív Ünnepen mondott köszönetet támogatóinak, segítőinek, illetve idén is átadták az Aranyszív Díjat, amelyet olyan személyek kaphatnak, akik sokat tesznek a sérült emberek társadalmi integrációjáért. Külön elismerést vehetett át több foglalkoztatott fiatal, illetve egy alapítványi munkatárs, továbbá támogatók átadták az alapítvány számára gyűjtött adományokat.

Egészségnap az eredmények tükrében
2024-06-14
Ahogy korábban megírtuk, szinte a teljes létszámot kihasználva, mintegy 180 páciens regisztrált az Önkormányzat és a Százhalom Egészségügyi Központ által szervezett második, ingyenes májusi egészségügyi szűrőnapra. Vezér Mihály polgármester közösségi oldalán tájékoztatott az eredményről.

Squash Országos Bajnokság Százhalombattán
2024-06-13
A junior OB után a Százhalombattán az Omega Sportcentrum adott otthont a Magyar Squash (fallabda) Szövetség XXXVI. Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságnak június 8-9-én.

A könyv ünnepe
2024-06-11
Csodás napot töltöttünk együtt a Battai Könyvünnep alkalmából június 7-én. Köszönjük! A könyveket, a történeteket, a meséket ünnepeltük, a közös élményt, ami összehoz bennünket – kicsiket és nagyokat egyaránt.

Az időjárással is megküzdöttek
2024-06-10
A tervezett teljesítési időn belül futott a célba Nagy Orsolya és Hajduné Bukó Judit a SZVISE színeiben, a BSI ALDI Női Futógála 10 km-es távján.

Egyértelmű megerősítés - Helyi Önkormányzati Választások 2024
2024-06-10
Vezér Mihályt, az ÉSZKE színeiben induló jelenlegi polgármestert 6798 választópolgár erősítette meg szavazatával, hogy a 2024-2029 ciklusban is vezesse a várost – a Nemzeti Választási Iroda nem jogerős adatai alapján.

Könyvből soha nem elég - Felajánlás a Családsegítőnek
2024-06-08
Széles műfajpalettát felölelő könyvcsomagokat adott át a Városi Családsegítő és Gondozási Központnak, illetve az ott működő nyugdíjas klub javára az Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület tagjai.

Megcsonkított ország
2024-06-07
104 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, ami nyomán Magyarország elvesztette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, továbbá súlyos csapást mért a gazdaságra a természeti kincsek nagy részének szomszédos országokhoz kerülésével.

Megújult az 1-es iskola udvara
2024-06-06
A 26 millió forintos önkormányzati támogatással megvalósult beruházás keretében műfüves borítást helyeztek le, új eszközöket szereztek be és telepítettek, valamint felújították az atlétikai pályákat.

Tavaszi nagyüzem a teniszezőknél
2024-06-06
Számos érmet szerezett a VUK SE Teniszszakosztálya a tavaszi hazai és országos rendezésű versenyeken – tájékozatott Dénes Tibor vezetőedző.

Értékteremtő fiatalok
2024-06-06
A Városi Gyermeknapon adták át a Barátság Kulturális Központ által alapított Janikovszky Éva Művészeti Díjakat az amatőr művészeti tevékenységet folytató gyerekeknek.

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM - SZEKRÉNYMESE
2024-06-06
Egyszer volt, hol nem volt, volt két szekrény, akik még az elmúlt században láttak napvilágot. 

Jani Bácsi!
2024-06-06
Emlékszem, amikor a jelenlegi otthonunkba költöztünk, egy Erkel körúti lakásba, Jani Bácsi volt az első lakó, aki érdeklődve tekintett ki a lépcsőházba, majd gyorsan be is mutatkozott. 

Három érem a modellvitorlás kupán
2024-06-06
Egy ezüst- és két bronzérmet nyert a Dunamenti Energia Modellező Klub a május 31. és június 2. között rendezett Kanizsa Kupán – tájékoztatott Kunvári Sándor az egyesületi tagja.

Alapkőletétel - Új otthon épül az időseknek
2024-06-04
A legmodernebb körülményeket biztosítja majd az a gondozóház, amelyet az egykori Százszorszép Óvoda épületéből, bővítéssel alakítanak ki. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló intézmény alapkövét június 4-én tették le.

Eskütétel
2024-06-04
Vezér Mihály polgármester előtt, június 3-án letették esküjüket a szavazatszámláló bizottságok szervezetek által megbízott tagjai, akik a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és az európai parlamenti választások lebonyolításában vesznek részt. Százhalombatta 8 egyéni választókerületében mindenhol 2-2 szavazókörben lehet leadni a voksokat 6 és 19 óra között. A 16 szavazatszámláló bizottság hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek.

Megújult körülmények között folytatódhat a gyermekek fejlesztése
2024-06-03
Önkormányzati támogatásból újították fel a Szülők Fóruma Egyesület Kodály Zoltán sétányon található központi helyiségét.

Útlezárás
2024-06-03
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda tájékoztatása szerint a Csokonai utca 11-12. között az úttest teljes szélességében forgalomlassító küszöb építése történik, ezért a Csokonai utca 2024. június 3. és június 5. között mindkét irányból zsákutca lesz.

Űrutazás és az emberiség
2024-06-03
A fenti címmel tartott – beszélgetés keretében – lebilincselő előadást Farkas Bertalan, nyugalmazott dandártábornok vadászpilóta, az első magyar űrhajós a BKK színháztermében május 29-én. Meglepetés vendégként St. Martin köszöntötte zenéjével az űrhajóst és a megjelenteket.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.