2022. május 16. - Pünkösd napja
Hétfő
Min:14°
Max:25°
Kedd
Min:15°
Max:21°
Szerda
Min:11°
Max:19°
Csütörtök
Min:8°
Max:22°
Péntek
Min:11°
Max:26°
Karácsonyi blokk
Figyelem! Ez a tartalom több mint öt éve került fel a honlapra, emiatt előfordulhat, hogy már nem időszerű.
Takács Péter: Duna-parti történet
2008-12-16 -

Ült a templom előtt a kicsi autóban. A hosszú parkoló végén állt és várt. Korábban jött, elővette a meghívót, és szemüvegét megigazítva olvasgatta a botladozó versikét.

„Nyugdíjas klub, hová összejárunk,
Benne szintén otthonra találunk.
Legyen minden együtt töltött óra,
Békesség és öröm hordozója!”

Az invitáló sorok után az időpont. Órájára nézett, és elindult a másik irányból érkezők után. Az óvárosi nyugdíjas klub vezetősége hívta meg beszélgetésre közösségi házba. A legjobb barátja, Balázs az elnök. A vezetőség Zsuzsa, akit az orvosi rendelőből jól ismer, mert ott volt harminc évig ápolónő, asszisztens. Teri, aki tanította a fiát az alsó tagozatban. Irma a fuvaros feleség, akit a hosszú utcából ismert, és Erzsi, a legfiatalabb, aki az élelmiszerboltban dolgozott.

Az üdvözlések után leültek, a többiek beszélgettek, ő feszülten, feszengve hallgatott, bólogatott. Balázs az asztalra emelte a kétliteres borosüveget, az asszonyok pakolták a süteményeket. Balázs fröccsöt készített az asszonyoknak, ők ketten kis pohárnyi tiszta vörösbort ittak. Szépen, sorban mindenki mesélt, csak ő hallgatott. Erzsi a kávéfőzőt babrálta, a csészéket rendezte, amikor Balázs fennhangon, hogy mindenki hallja, megkérdezte:

- Laci komám, hogy döntöttél, eljössz a klubunkba? Jolánkát, a feleséged több mint fél éve eltemetted, előtte öt évig ki sem mozdultál mellőle, ápoltad. Itt az ideje, hogy emberek közé kerülj, baráti körben legyél, értelme legyen a hétköznapoknak.
Oly hivatalosnak tűnt Balázs, olyan ünnepélyes volt, hogy meg sem tudott szólalni. Hümmögött és bólogatott.
- Milyen feladatot vállalnál szívesen? - kérdezte Terike, az idős tanító néni. Nálunk nagyon kevés a férfi. A vegyiparban eltöltött harminc év után egy-két év csupán a nyugdíj! Mennek fel a Szabadság utcán a temetőbe, az örökkévalóságba. Ezért kértünk a versikével, hogy gyere közénk. Balázs főz, mi lányok sütünk. Zsuzsa látogatja a betegeket, íratja az orvosságot, ha arra van szükség. Irma takarítja a klubot, látod, ragyog a tisztaságtól. Erzsi intézi a bevásárlásokat, mindig tudja, hogy hol, mi van éppen olcsón, vagy akcióban. A többi közel száz tag mindenben részt vesz, egyikőjük sem vállal semmit, de nagyon jól érzik itt magukat. Én szervezem a kirándulásokat, a színházlátogatást, írom a verseket, köszöntőket.
- A beteglátogatáshoz nagyon értek! – szakadt fel a mai délután első értelmes mondata. Zsuzsa, az ápolónő csodálkozva nézett rá, mindketten elpirultak. Érezte, ez a mondat is szerencsétlen volt, lesütötte szemét, a bort kortyolta. Eszébe jutott a hajdani kiskatona, aki hazakísérte az elsőbálos Zsuzsát. Ott álltak a kapuban, Zsuzsa néni, a mama hátraszólt lányának: „Tíz percen belül gyere be!” Tíz percig tartott Zsuzsával a nagy szerelem, a fékevesztett ölelés, és - no lám -, közel ötven év után is elpirulnak mindketten. Befelé fordult, hogy a többiek ne lássák, mosolyog.

- A betegápolást megtanultam - zárta rövidre mondókáját.
A pillanatnyi szünet után magyarázkodni kezdett, a főzésben nem tud segíteni, mert amíg Jolán élt, ő főzött, az utóbbi öt évben pedig előfizetett a Pali kocsmában ebédre, vagy hideget ettek. Mosni, takarítani, beteget ápolni megtanult, sokat segített a fia, a menye és a legnagyobb unokája.

- Nem baj, Laci, majd mellettem megtanulod! Belejössz a férfias főzésbe, halászlé, pörkölt és gulyásleves. Ez a három a kívánság, nem olyan bonyolult, bográcsban készítjük, ötven-hatvan adag kell egyhavonta az összevont népnapokra.

- És a mi töltött káposztánk az semmi?! – csap le Erzsi hangja. Hogy várják a tagok a húsvétot, a karácsonyt, amikor mi főzünk!
Mindenki bólogat, Erzsi, a tálcáról mindenki elé leteszi a forró feketekávét.
- Ha elfogadod, nem csak tag, de vezetőségi tag is lehetnél! – fűzte tovább Balázs. Nem bírok a lányokkal! – mondta nevetve. Egyedül férfiként, nekem ez a munka sok, elkelne a segítséged, barátom.

Erzsi most lép Laci elé. Fogja a kicsi csészét, a tálcát távol tartja, úgy lép be a lábai közé. Nézi közelről, érzi a kávé illatát, olyan kellemes a bizsergés, amit érez. Erzsi úgy lép hátra, hogy szemük találkozik. Kacsint a zavarodott férfi felé. Laci nem érti az incselkedést.
- Nem betegeket kell neked látogatni. Velünk, asszonyokkal kell beszélgetni, bolondozni, foglalkozni, édesem.

Laci nézi a tizenöt évvel fiatalabb asszonyt, ha összerendezi, kipiheni magát, még fiatalos, tűzrőlpattant menyecske.
- Az én uram az alkoholban pusztult el – folytatta megcsendesedve Erzsi. Hiába könyörögtem, minden, minden operáció után már a kórteremben rágyújtott! Szalajtott valakit kannás borért, pálinkáért. Az én lakásom küszöbét férfi – a fiam és az unokáim kivételével – nem lépheti át. Két évig forgattam, mosdattam, ha észnél volt, mindig ütni-verni akart. Lefogtam a két karját úgy, hogy moccanni sem tudott. Olyan erő van bennem, hogy ki tudtam volna az ablakon hajítani. E helyett lecipeltem a térre a kora tavaszi napra, majd fölkaptam, mint egy csecsemőt, és fölvittem a harmadik emeleti lakásba. Olyan a karom, mint az acél. Istenem, mennyi húszkilós cukros zsákot emeltem én fel a boltban! Az idegeim mentek tönkre, azzal százalékoltak le, de itt megnyugszom. Jó veletek.

Irma és Teri a jövő havi programokról beszél. Ő csak ül maga elé nézve. Jolánkára, a feleségére gondol, az együtt töltött negyven évre, a szenvedésre, a reménytelenségre. Most Irmát figyeli, nem azt, amit mond, hanem ahogy beszél. Azon mélázik, hogy Irma bizony tíz, tizenöt évet is letagadhatna. Telt, szép, kerek asszonyság, ez a szó forgott némán a nyelvén, de nem akart a kellemes régi emlékre gondolni. Csupa derű ez az asszony. A férje, Feri volt az Ófalu másik lófogatos fuvarosa. Soha nem volt közöttük ellenségeskedés, de egy percig sem voltak barátok. Irma férje tököli szerb fiú volt. Sokszor álltak sorban, egymást követve a téglagyár udvarán, a gumikerekű kocsikkal, de köszönésen kívül soha nem beszéltek egymással.

Irma most süteményes recepteket diktál a többieknek. Teri semmit nem ír, mert neki az életben még soha egy sütemény sem sikerült. Ezen jót nevetnek.
Mindent elvállalt, amire megkérték. Balázzsal még egy búcsúpoharat koccintottak, és elindultak haza. Tudta, a kétpohárnyi bor nem árt. Így még hazagurul a járgány a hosszú utcán. Beült az autóba, beindította, kinézett jobbra, balra, a tükörbe, lenyomta a kuplungot. Amikor hátra nézett a középső ablakon, látta, hogy ott áll Irma közvetlenül az autó mögött. Nyekkent a fék, ahogy rálépett.

- Beszállhatok hozzád? – nyitotta meg Irma a vezető melletti ajtót. Beszélni akarok veled. Te, Laci, te még emlékszel arra a napra? - lépett be ügyesen az asszony.
- Igen! Igen, emlékszem! Az emlékképek hosszú sora úgy pörgött le előtte, mint egy felgyorsított film.
Indult Adonyba, a malomba, őröltetni a búzát. Sinatelepnél járt a hatos úton, amikor észrevette a jóval előtte haladó, zsákkal megrakott gumikerekes lovas kocsit. Megcsapkodta az ő két muraközijét, és azok vágtába kezdtek. Az előtte haladó kocsit nem Feri, hanem Irma hajtotta. Feri most is úgy jelent meg előtte, mint a férfi, aki büszke volt arra, hogy Ófalu legerősebb embere. A zsák búzát úgy vágta a lovas szekér fenékdeszkáira, hogy a másik oldalon kibucskázott. A kocsmában, a téglagyárnál versengett. A lapátnyél végét fogta nyújtott karral, fölemelt a lapáton előbb egy, majd kettő, de ha kellett még három téglát is. Senki idegen nem tudta legyőzni. Nagy bikának tartotta mindenki, esténként bejárt az újvárosba, föl-fölcsípett a kocsmában egy-egy szép, fiatal kubikos lányt, és a munkásszállón éjszakázott. Pereg a film tovább.

Akkor, ott, utolérte Irma kocsiját és átkiabált.
- Hova, hova? – értelmesebb kérdés nem jutott eszébe. Irma válaszolt valamit, de nem hallotta. A lovak közé csapott, és elvágtatott előtte Adony irányába.
A malomnál, mire oda érkezett, Irma búzáját már lepakolta a molnár és a segédje. Segített ő is, az abrakos tarisznyákat felrakta a lovak nyakába.
A molnár úgy szólt hozzájuk, mintha együvé tartoznának. A megbontott zsákokból marékkal mutatta az ocsúval, pipacsmaggal kevert búzát. Dühöngött, hogy ebből nem lesz igazi fehér liszt. Vigyétek vissza, szeleljék, rostálják át! A mérges ember olyan, hogy elönti a düh, majd hirtelen rátör a segítőkészség. Azt kérdezte, tudnának-e hozni legközelebb bort, vagy pálinkát. Mindketten meglepődtek a hangulatváltáson, így egyszerre mondták, hogy igen. Megállapodtak a mennyiségben. A molnár szólt a segédnek és már eresztették is a lisztes zsákokba az idegen, szép, fehér, jófajta lisztet, korpát. Az ő búzájukból maréknyit kiszórt az udvaron, ez majd jó lesz a pesti népnek, dörmögte. Szólt a segédnek, este öntse fel a garatra.
Ő rakta meg mindkét kocsit, Irma porolta le a lisztet hátáról, vállairól. A szalmacsárdánál Irma fogata elé léptetett lovaival és átszólt, hogy itatni kell. Lehajtott a köves útról a Dunához. A lovak szájából kiemelte a zablát, ittak a jószágok, majd legelni kezdtek. Itt ezen a ponton végképp kihagy az emlékezete, mit beszéltek, de pillanatok alatt ölelkeztek, szeretkeztek.

- Emlékszem, persze, hogy emlékszem – ismételgette.
- Gondolkodtál azon, hogy mi történt velünk akkor? - nézett rá szigorúan Irma.
- Másnap, harmadnap, de még hónapokkal később is gondoltam arra, hogy beszélnünk kéne, de nem volt elég bátorságom. Nem mintha tartottam volna az uradtól, a hosszú bicskájától, én is kipróbáltam a zsákot hajítani, a lapátos mutatványt is meg tudtam csinálni, amiről Feri híres volt. De úgy voltam, ha te nem szólsz, én nem kezdeményezhetek semmit. Vártam, aztán az idő mindent megoldott.

- Nem szóltam, mert a veled töltött délidő megváltoztatta az életem. Feri tényleg nagy nőfaló volt, már öt éve éltünk házasságban, és nem jött a gyermek. Kujtorgott, ivott, dühöngött, engem vádolt. De ahogy tőled terhes lettem, minden megváltozott. A fiam termetre rád, arcra rám ütött. Az apja őrülten szerette, ettől kezdve megváltozott, jó ember lett. Magtalan volt szegény, és mi ketten megmentettük a családom. Nándi fiam mindig felnézett a tisztességes szép apjára. Miatta tanult, orvos lett belőle, de ő sem tudott segíteni az idő előtti halálos kóron. Ezért vártalak meg, szerettem volna elmondani mindezt, mert ha közénk jössz, nem akarom, hogy becstelennek nézz.

- Én soha nem gondoltam, hogy a fiadhoz valami közöm volna. Most sem gondolom, de mégis egészen jó érzés tudni. Az én, saját fiam is jó ember, nagyon jó családapa.
Indította az autót, Irma befészkelte magát az ülésbe. Párás volt mindkettőjük szeme.
- Laci, gyere fel hozzám egy kávéra! – szólalt meg az asszony.
Eszébe jutott, hogy ivott már egy kávét és nem ihat másikat, mert magas a vérnyomása, de mégis a hosszú utca végén Irma háza felé kanyarodott. Esteledett, a szomszéd háza előtt tette le a kocsit. Fázósan, együtt indultak Irma kertkapuja felé.


Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-05-16 - Cserélje le elavult mobilját!
2022-04-19 - A Szent István templom felújítása után már régóta készültünk a Szent László templom felújítására. Ennek most érkezett el az ideje. Több forrás biztosításával kívánjuk megvalósítani.
2022-04-07 - A költők a szépség koldusai - Fazekas István gondolatai
Látogatás a Hivatalban
2022-05-11
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgármester május 5-én.

Madarak és fák napja
2022-05-11
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Két műrepülő-érem
2022-05-11
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő modellek Mecsek Kupáján, május 8-án.

GEMS of Europe diákcsere Portugáliában
2022-05-11
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium öt tanulója és két pedagógusa május 1-jén indult útnak, hogy iskolánkat képviselje a 2020 decemberében kezdődött GEMS of Europe nemzetközi projekt első személyes diákcsere programján a portugál fővárosban, Lisszabonban. 

Kórustalálkozó Celldömölkön százhalombattai részvétellel
2022-05-09
A város Liszt Ferenc Vegyeskarának alapítókarnagyára is emlékeztek a Bárdos Lajos nevével harmincadszor megrendezett kórustalálkozón április 26-án. "Elhoztuk nektek a békét" – énekelte a házigazda kórus a közismert zsidó népdalt, négyszólamú feldolgozásban: "Shalom aleichem." A kórusok erre a bő másfél órára tényleg elhozták.

Tavaszi karbantartás a Finomítóban
2022-05-09
Karbantartást végeznek a MOL Dunai Finomító több üzemében május 13. – június 22. között. A szakemberek mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük ne zavarja a környéken élők nyugalmát – tájékoztatott a társaság.

Segítő munkatársat keres a Válaszút Misszió
2022-05-09
A Magyarországi Református Egyház Válaszút Missziója munkatársat keres keresztyén szellemiségű csapatba, szenvedélybetegek szociális (alacsonyküszöbű és nappali) ellátásában, illetve büntetés végrehajtási intézetben végzett segítő munkakör betöltésére.

Országos Informatika verseny az Egyesben
2022-05-09
Két év után ismét személyes megjelenéssel került megrendezésre a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskolában a Kozma László Országos Informatika Verseny.

A szív diadala
2022-05-09
34-30-ra nyert a Százhalombattai KE hazai pályán a Debreceni EAC ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 7-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolójából.

Egy tucat + 1 érem
2022-05-09
Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 arany, 7 ezüst és 3 bronz –, valamint egy mix-vegyes váltó bronzérmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapata a Szentesen megrendezett szabadtéri XXVII. Nemzetközi Senior Úszóversenyen május 7-én.

Közös siker
2022-05-09
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 29-én.

Hatvan év az egészségügyben - tisztelet az embernek, a szakmának
2022-05-09
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves Dr. Buza Tibor nyugalmazott belgyógyász- kardiológust, aki hat évtizede dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
2022-05-09
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriájában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon.

Űrutazáson voltunk
2022-05-09
"Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry

Óvodák közötti futóversenyt rendezett a Százszorszép Óvoda
2022-05-09
Óvodánkban éves hagyomány a "Nyúlcipő futóverseny", melyet közel 10 éve, minden évben megrendezünk. Néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a város többi óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. A pandémia miatt azonban többször is el kellett halasztani az eseményt, idén azonban megvalósulhatott, közel 150 gyermek részvételével.

Oscar-díjas pedagógus
2022-05-09
A "Legjobb Pedagógus-díj 2022" elismerésben részesült Tornai Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
2022-05-09
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
2022-05-04
Tisztelt Horváth Péter Vezérigazgató Úr!

Nyílt levél
2022-05-04
Czakó Nicolette Asszony, a B-Cool elnökhelyettese és Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére. Örömmel értesültem arról, hogy hogy Mészáros Gábor és Lengyel Bonita sportolók, kiváló táncosok, a legsikeresebb magyar akrobatikus rock and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍJASAI lettek. 

Hat danos judo mester
2022-05-03
Ünnepélyes keretek között, a Budapesti UTE Jégcsarnokban április 30-án rendezett Nemzetközi Judo Versenyen vehette át sportszakmai elismerésként VI. danját Szél Pál. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.