2022. május 19. - Ivó és Milán napja
Csütörtök
Min:8°
Max:22°
Péntek
Min:10°
Max:25°
Szombat
Min:15°
Max:24°
Vasárnap
Min:12°
Max:22°
Hétfő
Min:11°
Max:22°
Beszélgetés

"Adjatok hálát mindenekért..."
2021-05-25 - Málnási-Szász Myrtillel, a SZISZKI igazgatónőjével Fazekas István író beszélgetett.
Erdélyből származol. Mint kisebbségi sorsban élő magyarnak, milyen gyermekkorod volt? 
1965-ben születtem Kolozsváron, és  tizenkét éves koromig ott is éltem. A két világháború között szülőházamban szerkesztették a korszak fontos folyóiratát, a Széchenyi szellemét közvetítő Hitel című nemzetpolitikai szemlét. Kós Károly, Tamási Áron, Dsida Jenő és a lap 220 munkatársa közül sokan dolgoztak és tárgyaltak itt. A nehéz időkben nagyszüleim és szüleim megőrizték a ház relikviáit, és ma Leányfalun működik a Hitel Múzeum-Galéria Alapítvány égisze alatt az a lakásmúzeum, amelyben mindez megtekinthető.

Hogyan kerültetek Magyarországra?
Apámat politikai pszichiátriára akarták kényszeríteni, amit ő visszautasított. Ezzel nyíltan a rendszer ellensége lett. Tudta, hogy az életünket ellehetetleníthetik, így hát elkezdte szervezni az áttelepülésünket. Az is sokat lendített az ügyön, hogy a házunkra ácsingózni kezdett számos román vezető személyiség, s lényegében a házunkért cserébe Magyarországra engedtek minket.
Pápakovácsiba kerültünk, ahol apám körzeti orvos lett. Kolozsvár és Pápakovácsi között nekem nagy volt a szakadék, honvágyam volt, sokat sírtam. A Debreceni Református Gimnáziumban találtam magamra középiskolás éveim alatt. Új barátságokat kötöttem, részt vettem az önképzőkör szervezésében, énekeltem a híres Kántusban, szavalataimmal szolgáltam a hétvégi gyülekezeti kiszállásokon. Érettségi után a teológiára mentem, ám rájöttem, hogy Istenképem folyton változik, lelkészként nem tudnék hiteles lenni, mert magam is folyton vívódom. Azóta már tudom, Istenképünk folyamatosan változik. Talán, ha akkor lett volna olyan lehetőség, mint ma, hogy teológiai végzettséggel lelkigondozó legyek, vagy vallástanár, nem hagytam volna ott. Dolgozni kezdtem, képesítés nélkül tanítottam, közben levelezőn végeztem a főiskolát. Férjhez mentem egy református lelkészhez, aki Debrecenben az osztálytársam volt. Lábatlanban szolgáltunk egy évet, itt született első lányunk, ezután egy évet Edinburgh-ban töltöttünk férjem ösztöndíjának köszönhetően. Hazatérve egy ideig a budapesti Szabadság téri gyülekezetben szolgáltunk, ahol még két lányunk született, majd Bugyira kerültünk, ahol megszületett a fiunk.

Mikor dőlt el, hogy tanárnő leszel?

Bugyin visszakapta a gyülekezet az államtól egykori iskoláját. Az első évnyitón édesapám kiment az Úr asztalához, és elmondta, hogy gróf Beleznay Anna, aki építette az iskolát,  egyenes ági felmenőnk. Amikor az emberek ezt meghallották, felállva tapsoltak a templomban, olyan tisztelete volt még akkor is a Beleznay névnek. Hittant oktattam az óvodában és az iskolában, angolórákat tartottam több tucat gyereknek a parókián, színjátszókört és kórust is vezettem. Az iskolát holland segítséggel tataroztuk, tanári lakásokat és új parókiát építettünk. Ezután a férjemet Budafokra hívták lelkésznek. Ekkor kezdtem tanulni a Károlin magyar-kommunikáció szakon. A jó tanulmányi eredményemnek köszönhetően háromszor is köztársasági ösztöndíjas lettem. Maradhattam volna az egyetemen, ám én vágytam a terepre, így elkezdtem tanítani egy budapesti középiskolában.

Néhány éve a Sziszki igazgatója lettél. Mesélnél erről is?
            Negyvenévesen elváltam. Jelenlegi férjemmel  Érden építkeztünk, így az érdi Széchenyi iskolában tanítottam másfél évig, utána hét évig Sóskúton. Itt kezdődött el a pedagógiai karrierem.  Szakvizsgáztam a BME közoktatás-vezetői szakán, mesterpedagógusi minősítést szereztem, majd szakértővé képeztek ki a pedagógus életpályamodell minősítési és tanfelügyeleti rendszerében. Először munkaközösség-vezető lettem, aztán kialakítottam az iskola minőségfejlesztését, végül felkértek igazgatóhelyettesnek.  Közben trénerként további szakértők képzésében vettem részt. Akkor ismertem meg dr. Horváth Bélát, aki az én csoportomba járt. Felkért a helyettesének, amit örömmel vállaltam, mert a Sziszki neve jól csengett a fülemben. Amikor ő főigazgató lett, én lettem a megbízott igazgató a Sziszkiben, majd sikeresen pályáztam, így ki is neveztek. Egy remek és kiemelkedően sikeres közösséget vezethetek immáron hat éve!
A Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában is szereped volt.
            Bekerültem Csépe Valéria professzorasszony csapatába. Előbb az általános tartalomfejlesztési csoportban dolgozhattam, majd az implementációban is részt vettem. A kutatómunka arra inspirált, hogy elgondolkodjam a minősítési és tanfelügyeleti rendszer aktualizálásán. Egy újabb szakvizsgát tettem le, és erről írtam szakdolgozatot. Azóta a szegedi egyetemen szakértői módszertant tanítok. A világ nagyon gyorsan változik, s ez igaz az oktatásügyre is. Felértékelődik a reziliencia. Meg kell tanulnunk a változásokat nem traumaként, hanem kihívásként, megfelelő rugalmassággal kezelni. Fontos a szemléletváltás és a módszertani megújulás. Jelenleg coachingot tanulok a METU-n. Az foglalkoztat, hogyan lehet a coaching szemléletű vezetést behozni az iskolákba.
Miket tartasz az utóbbi évek legfontosabb eredményeinek?
            Elsősorban azt, hogy a Sziszkiben olyan intézményi kultúrát teremtettünk, amelyben jól érzi magát a pedagógus, s ezáltal olyan klímát tud kialakítani maga körül, melyben jól érzik magukat a diákok is. Működésünk alapja a bizalom. Nálunk lehet hibázni, mert a hibákból tanulunk a legtöbbet, és mert ahol szabad hibázni, ott van bátorság újítani, kísérletezni, önmagunkat keresni. Másodsorban az, hogy sikerült az egyen-egyenkénti motivációkból közös elköteleződést kialakítani egy vízió és egy küldetés mellett kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel. Harmadsorban pedig, hogy a kollégák között rendkívül jól működik a tudásmegosztás. Ez nélkülözhetetlen alapja egy jó iskolának. Ezért is fontos, hogy a Sziszki Bázisintézmény. Célul tűztük ki, hogy tíz év alatt benne leszünk az ország első tíz szakgimnáziumában, és két év alatt sikerült. A HVG is közölte, hogy a kompetencia-mérések, illetve a továbbtanulási mutatók és érettségi eredmények alapján a Sziszki országosan a 9. helyen áll, s azóta az eredményeink csak jobbak lettek. A gimnáziumi felvételik sikeressége tavaly 93,5%-os volt, ami szinte hihetetlen, de a számok nem hazudnak. 
Te hogyan látod, minek köszönhetőek ezek a kiugró eredmények?
            Közösség vagyunk. Ki-ki a maga adottságaival, erősségeivel. Összeköt bennünket a már említett küldetés és az a hit és reménység, hogy sikerül elérni a közösen megálmodott célokat. Ugyanakkor hívő emberként mindenben megtapasztalom az isteni gondviselést. Ebből tudok erőt meríteni és ez inspirál vezetői munkámban is. Nincs más dolgom, mint hogy egy magasabb dimenzióból nézzek rá kollégáimra, és így támogassam őket abban, hogy felfedezzék és mozgósítsák tálentumaikat. Mindenkiben van valamilyen csodálatos adottság, ami által a világ gazdagabb lehet. Csak elő kell hívni! Én az a vezető vagyok, aki igyekszik ezt a kibontakozást facilitálni és támogatni. Emlékszem a dédanyámra, amikor már csak ülni tudott egy hatalmas karosszékben, és arra kérték, vigyázzon rám. Ilyenkor levetette velem a polcról a Révay Lexikon egyik kötetét, és arra tanított, hogyan kell bánni a hártya vékonyságú lapokkal, tisztelni a titokzatos betűket, élvezni a könyv ódon illatát. Bárhol csaptam fel, bármelyik kötetet, Ő tudott mesélni azzal kapcsolatban olyat, ami engem érdekelt. Aztán visszakérdezett. Sokat dicsért, és úgy, hogy jogosnak éreztem az elismerést,  ezért feltöltött, motivációt, energiát, lendületet adott. Amikor pozitív visszajelzést adok, ezt ismétlem. De tudom, hogy a dicséret vertikális áramlását azért tudom működtetni, mert egy horizontális áramlásnak is részese vagyok. Dicsérem Istent! Hálás vagyok a megtett útért, az úton megismert emberekért, Isten minden ajándékáért!

Nyári táborok
2022-05-11 -
Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
AKTUÁLIS
2022-05-16 - Cserélje le elavult mobilját!
2022-04-19 - A Szent István templom felújítása után már régóta készültünk a Szent László templom felújítására. Ennek most érkezett el az ideje. Több forrás biztosításával kívánjuk megvalósítani.
2022-04-07 - A költők a szépség koldusai - Fazekas István gondolatai
Megmentik a tavat
2022-05-17
Megkezdődött a százhalombattai dunafüredi Csonakázó-tó vízzel való feltöltése május 16-án. A vízpótlás 10 napon keresztül zajlik – tájékoztatott a helyszínen Vezér Mihály polgármester.

Látogatás a Hivatalban
2022-05-11
A százhalombattai Sérültekért Alapítvány 12 fős csoportját fogadta a Városházán Vezér Mihály polgármester május 5-én.

Madarak és fák napja
2022-05-11
A hagyományokhoz hűen, a jeles nap alkalmából az önkormányzat nevében ismét fát ültetett az óvodásokkal közösen Vezér Mihály polgármester a kulturális központ mögötti területen. Az eseményen részt vett Nagy Balázs alpolgármester és Lukács Bernadett képviselő is.

Két műrepülő-érem
2022-05-11
Egy arany- és egy ezüstérmet nyertek a százhalombattai DEMK versenyzői a Pécsett megrendezett Körrepülő műrepülő modellek Mecsek Kupáján, május 8-án.

GEMS of Europe diákcsere Portugáliában
2022-05-11
A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium öt tanulója és két pedagógusa május 1-jén indult útnak, hogy iskolánkat képviselje a 2020 decemberében kezdődött GEMS of Europe nemzetközi projekt első személyes diákcsere programján a portugál fővárosban, Lisszabonban. 

Kórustalálkozó Celldömölkön százhalombattai részvétellel
2022-05-09
A város Liszt Ferenc Vegyeskarának alapítókarnagyára is emlékeztek a Bárdos Lajos nevével harmincadszor megrendezett kórustalálkozón április 26-án. "Elhoztuk nektek a békét" – énekelte a házigazda kórus a közismert zsidó népdalt, négyszólamú feldolgozásban: "Shalom aleichem." A kórusok erre a bő másfél órára tényleg elhozták.

Tavaszi karbantartás a Finomítóban
2022-05-09
Karbantartást végeznek a MOL Dunai Finomító több üzemében május 13. – június 22. között. A szakemberek mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük ne zavarja a környéken élők nyugalmát – tájékoztatott a társaság.

Segítő munkatársat keres a Válaszút Misszió
2022-05-09
A Magyarországi Református Egyház Válaszút Missziója munkatársat keres keresztyén szellemiségű csapatba, szenvedélybetegek szociális (alacsonyküszöbű és nappali) ellátásában, illetve büntetés végrehajtási intézetben végzett segítő munkakör betöltésére.

Országos Informatika verseny az Egyesben
2022-05-09
Két év után ismét személyes megjelenéssel került megrendezésre a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskolában a Kozma László Országos Informatika Verseny.

A szív diadala
2022-05-09
34-30-ra nyert a Százhalombattai KE hazai pályán a Debreceni EAC ellen az NBI/B férfi kézilabda-bajnokság rájátszásában május 7-én – derül ki Tallér Zsolt, a battai klub technikai igazgatójának beszámolójából.

Egy tucat + 1 érem
2022-05-09
Tizenkét egyéni érmet szerzett – 2 arany, 7 ezüst és 3 bronz –, valamint egy mix-vegyes váltó bronzérmet nyert a Száz Halom Városi Úszó Klub Sport Egyesület 4 fős úszócsapata a Szentesen megrendezett szabadtéri XXVII. Nemzetközi Senior Úszóversenyen május 7-én.

Közös siker
2022-05-09
21 óra 44 perc alatt teljesítette az XVI. NN UltraBalatonon 211 km-es körtávját a százhalombattai SZVISE futócsapata április 29-én.

Hatvan év az egészségügyben - tisztelet az embernek, a szakmának
2022-05-09
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a Százhalom Egészségügyi Központban a ma is aktív, 84 éves Dr. Buza Tibor nyugalmazott belgyógyász- kardiológust, aki hat évtizede dolgozik a betegekért. A főorvosnak a hosszú idő alatt két munkahelye volt, a Szent Rókus Kórház és Százhalombatta.

Ifjú világbajnoki ezüstérmes
2022-05-09
A dobogó második fokára állhatott fel, és vehette át kategóriájában élete első világbajnoki ezüstérmét Díaz-Zrubecz Adriano a százhalombattai Magor Harcművészeti Egyesület Qwan Ki Do szakosztályának versenyzője az olaszországi Padovában április 23-24-én megrendezett I. Gyermek és Ifjúsági Világbajnokságon.

Űrutazáson voltunk
2022-05-09
"Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry

Óvodák közötti futóversenyt rendezett a Százszorszép Óvoda
2022-05-09
Óvodánkban éves hagyomány a "Nyúlcipő futóverseny", melyet közel 10 éve, minden évben megrendezünk. Néhány évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy a város többi óvodáját is bevonjuk a vetélkedőbe. A pandémia miatt azonban többször is el kellett halasztani az eseményt, idén azonban megvalósulhatott, közel 150 gyermek részvételével.

Oscar-díjas pedagógus
2022-05-09
A "Legjobb Pedagógus-díj 2022" elismerésben részesült Tornai Boglárka, a százhalombattai Kőrösi iskola tanítója.

Harmincadik születésnap
2022-05-09
Műsorral egybekötött ünnepség keretében emlékeztek meg a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola fennállásának három évtizedes jubileumáról április 28-án. A rendezvényen részt vettek a város és a helyi intézmények vezetői, az egykori és a jelenleg is tanító pedagógusok.

NYÍLT LEVÉL A DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZÉRE
2022-05-04
Tisztelt Horváth Péter Vezérigazgató Úr!

Nyílt levél
2022-05-04
Czakó Nicolette Asszony, a B-Cool elnökhelyettese és Mészáros Gábor és Lengyel Bonita részére. Örömmel értesültem arról, hogy hogy Mészáros Gábor és Lengyel Bonita sportolók, kiváló táncosok, a legsikeresebb magyar akrobatikus rock and roll páros 2021 év NÍVÓ DÍJASAI lettek. 

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.