2023. január 31. - Marcella napja
Kedd
Min:1°
Max:4°
Szerda
Min:2°
Max:6°
Csütörtök
Min:2°
Max:4°
Péntek
Min:1°
Max:5°
Szombat
Min:0°
Max:4°
Beszélgetés

"Adjatok hálát mindenekért..."
2021-05-25 - Málnási-Szász Myrtillel, a SZISZKI igazgatónőjével Fazekas István író beszélgetett.
Erdélyből származol. Mint kisebbségi sorsban élő magyarnak, milyen gyermekkorod volt? 
1965-ben születtem Kolozsváron, és  tizenkét éves koromig ott is éltem. A két világháború között szülőházamban szerkesztették a korszak fontos folyóiratát, a Széchenyi szellemét közvetítő Hitel című nemzetpolitikai szemlét. Kós Károly, Tamási Áron, Dsida Jenő és a lap 220 munkatársa közül sokan dolgoztak és tárgyaltak itt. A nehéz időkben nagyszüleim és szüleim megőrizték a ház relikviáit, és ma Leányfalun működik a Hitel Múzeum-Galéria Alapítvány égisze alatt az a lakásmúzeum, amelyben mindez megtekinthető.

Hogyan kerültetek Magyarországra?
Apámat politikai pszichiátriára akarták kényszeríteni, amit ő visszautasított. Ezzel nyíltan a rendszer ellensége lett. Tudta, hogy az életünket ellehetetleníthetik, így hát elkezdte szervezni az áttelepülésünket. Az is sokat lendített az ügyön, hogy a házunkra ácsingózni kezdett számos román vezető személyiség, s lényegében a házunkért cserébe Magyarországra engedtek minket.
Pápakovácsiba kerültünk, ahol apám körzeti orvos lett. Kolozsvár és Pápakovácsi között nekem nagy volt a szakadék, honvágyam volt, sokat sírtam. A Debreceni Református Gimnáziumban találtam magamra középiskolás éveim alatt. Új barátságokat kötöttem, részt vettem az önképzőkör szervezésében, énekeltem a híres Kántusban, szavalataimmal szolgáltam a hétvégi gyülekezeti kiszállásokon. Érettségi után a teológiára mentem, ám rájöttem, hogy Istenképem folyton változik, lelkészként nem tudnék hiteles lenni, mert magam is folyton vívódom. Azóta már tudom, Istenképünk folyamatosan változik. Talán, ha akkor lett volna olyan lehetőség, mint ma, hogy teológiai végzettséggel lelkigondozó legyek, vagy vallástanár, nem hagytam volna ott. Dolgozni kezdtem, képesítés nélkül tanítottam, közben levelezőn végeztem a főiskolát. Férjhez mentem egy református lelkészhez, aki Debrecenben az osztálytársam volt. Lábatlanban szolgáltunk egy évet, itt született első lányunk, ezután egy évet Edinburgh-ban töltöttünk férjem ösztöndíjának köszönhetően. Hazatérve egy ideig a budapesti Szabadság téri gyülekezetben szolgáltunk, ahol még két lányunk született, majd Bugyira kerültünk, ahol megszületett a fiunk.

Mikor dőlt el, hogy tanárnő leszel?

Bugyin visszakapta a gyülekezet az államtól egykori iskoláját. Az első évnyitón édesapám kiment az Úr asztalához, és elmondta, hogy gróf Beleznay Anna, aki építette az iskolát,  egyenes ági felmenőnk. Amikor az emberek ezt meghallották, felállva tapsoltak a templomban, olyan tisztelete volt még akkor is a Beleznay névnek. Hittant oktattam az óvodában és az iskolában, angolórákat tartottam több tucat gyereknek a parókián, színjátszókört és kórust is vezettem. Az iskolát holland segítséggel tataroztuk, tanári lakásokat és új parókiát építettünk. Ezután a férjemet Budafokra hívták lelkésznek. Ekkor kezdtem tanulni a Károlin magyar-kommunikáció szakon. A jó tanulmányi eredményemnek köszönhetően háromszor is köztársasági ösztöndíjas lettem. Maradhattam volna az egyetemen, ám én vágytam a terepre, így elkezdtem tanítani egy budapesti középiskolában.

Néhány éve a Sziszki igazgatója lettél. Mesélnél erről is?
            Negyvenévesen elváltam. Jelenlegi férjemmel  Érden építkeztünk, így az érdi Széchenyi iskolában tanítottam másfél évig, utána hét évig Sóskúton. Itt kezdődött el a pedagógiai karrierem.  Szakvizsgáztam a BME közoktatás-vezetői szakán, mesterpedagógusi minősítést szereztem, majd szakértővé képeztek ki a pedagógus életpályamodell minősítési és tanfelügyeleti rendszerében. Először munkaközösség-vezető lettem, aztán kialakítottam az iskola minőségfejlesztését, végül felkértek igazgatóhelyettesnek.  Közben trénerként további szakértők képzésében vettem részt. Akkor ismertem meg dr. Horváth Bélát, aki az én csoportomba járt. Felkért a helyettesének, amit örömmel vállaltam, mert a Sziszki neve jól csengett a fülemben. Amikor ő főigazgató lett, én lettem a megbízott igazgató a Sziszkiben, majd sikeresen pályáztam, így ki is neveztek. Egy remek és kiemelkedően sikeres közösséget vezethetek immáron hat éve!
A Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában is szereped volt.
            Bekerültem Csépe Valéria professzorasszony csapatába. Előbb az általános tartalomfejlesztési csoportban dolgozhattam, majd az implementációban is részt vettem. A kutatómunka arra inspirált, hogy elgondolkodjam a minősítési és tanfelügyeleti rendszer aktualizálásán. Egy újabb szakvizsgát tettem le, és erről írtam szakdolgozatot. Azóta a szegedi egyetemen szakértői módszertant tanítok. A világ nagyon gyorsan változik, s ez igaz az oktatásügyre is. Felértékelődik a reziliencia. Meg kell tanulnunk a változásokat nem traumaként, hanem kihívásként, megfelelő rugalmassággal kezelni. Fontos a szemléletváltás és a módszertani megújulás. Jelenleg coachingot tanulok a METU-n. Az foglalkoztat, hogyan lehet a coaching szemléletű vezetést behozni az iskolákba.
Miket tartasz az utóbbi évek legfontosabb eredményeinek?
            Elsősorban azt, hogy a Sziszkiben olyan intézményi kultúrát teremtettünk, amelyben jól érzi magát a pedagógus, s ezáltal olyan klímát tud kialakítani maga körül, melyben jól érzik magukat a diákok is. Működésünk alapja a bizalom. Nálunk lehet hibázni, mert a hibákból tanulunk a legtöbbet, és mert ahol szabad hibázni, ott van bátorság újítani, kísérletezni, önmagunkat keresni. Másodsorban az, hogy sikerült az egyen-egyenkénti motivációkból közös elköteleződést kialakítani egy vízió és egy küldetés mellett kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel. Harmadsorban pedig, hogy a kollégák között rendkívül jól működik a tudásmegosztás. Ez nélkülözhetetlen alapja egy jó iskolának. Ezért is fontos, hogy a Sziszki Bázisintézmény. Célul tűztük ki, hogy tíz év alatt benne leszünk az ország első tíz szakgimnáziumában, és két év alatt sikerült. A HVG is közölte, hogy a kompetencia-mérések, illetve a továbbtanulási mutatók és érettségi eredmények alapján a Sziszki országosan a 9. helyen áll, s azóta az eredményeink csak jobbak lettek. A gimnáziumi felvételik sikeressége tavaly 93,5%-os volt, ami szinte hihetetlen, de a számok nem hazudnak. 
Te hogyan látod, minek köszönhetőek ezek a kiugró eredmények?
            Közösség vagyunk. Ki-ki a maga adottságaival, erősségeivel. Összeköt bennünket a már említett küldetés és az a hit és reménység, hogy sikerül elérni a közösen megálmodott célokat. Ugyanakkor hívő emberként mindenben megtapasztalom az isteni gondviselést. Ebből tudok erőt meríteni és ez inspirál vezetői munkámban is. Nincs más dolgom, mint hogy egy magasabb dimenzióból nézzek rá kollégáimra, és így támogassam őket abban, hogy felfedezzék és mozgósítsák tálentumaikat. Mindenkiben van valamilyen csodálatos adottság, ami által a világ gazdagabb lehet. Csak elő kell hívni! Én az a vezető vagyok, aki igyekszik ezt a kibontakozást facilitálni és támogatni. Emlékszem a dédanyámra, amikor már csak ülni tudott egy hatalmas karosszékben, és arra kérték, vigyázzon rám. Ilyenkor levetette velem a polcról a Révay Lexikon egyik kötetét, és arra tanított, hogyan kell bánni a hártya vékonyságú lapokkal, tisztelni a titokzatos betűket, élvezni a könyv ódon illatát. Bárhol csaptam fel, bármelyik kötetet, Ő tudott mesélni azzal kapcsolatban olyat, ami engem érdekelt. Aztán visszakérdezett. Sokat dicsért, és úgy, hogy jogosnak éreztem az elismerést,  ezért feltöltött, motivációt, energiát, lendületet adott. Amikor pozitív visszajelzést adok, ezt ismétlem. De tudom, hogy a dicséret vertikális áramlását azért tudom működtetni, mert egy horizontális áramlásnak is részese vagyok. Dicsérem Istent! Hálás vagyok a megtett útért, az úton megismert emberekért, Isten minden ajándékáért!

AKTUÁLIS
2023-01-05 - Életének 87. évében elhunyt Gábor Artemisz (Debrecen 1936. – Budapest 2022.) koloratúrszoprán énekes, százhalombattai kórusok hangképző tanára.
2023-01-03 - Elhunyt Mentusz Lászlóné.
2022-12-23 - Százhalombatta Város Önkormányzata nyilvános pályázat keretében üzlet- és irodahelyiségeket hirdet meg bérlésre.
Lélekgazdagító kultúra
2023-01-27
A hagyományokhoz híven városi rendezvény keretében ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Százhalombattán a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Házban január 22-én.

Az első nagy megmérettetés
2023-01-27
Az év egyik legkomorabb napja 2023-ban is január 21. Későn kel a Nap, talán nem is látjuk az egész napunk során.

Nyílt levél dr. Fazekas István Jókai-díjas író, Váci Mihály díjas költő, műfordító, református lelkész részére
2023-01-27
Tisztelt dr. Fazekas István Úr!Nagy örömmel értesültem arról, hogy "Példamutató közművelődési tevékenységéért" a Magyar Kultúra Napja Gálán, a Stefánia palotában vehette át a Magyar Kultúra Lovagja kitüntető címet, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány díját.

Lovagi kitüntetés
2023-01-27
A Magyar Kultúra Lovagjává avatták a városunkban élő Fazekas István Jókai-díjas drámaírót a 27. Magyar Kultúra Napja Gála és a Himnusz 200. születésnapja rendezvény keretében.

Nagy versmondás
2023-01-24
Közel ezer diák, illetve városlakó szavalta el együtt a Himnuszt Százhalombatta főterén a Szent István téren a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 23-án.

Elindult a Segítő Szolgálat
2023-01-23
Megváltozott formában, de továbbra is segítséget biztosít az Önkormányzat azon százhalombattai városlakóknak, akik igénylik, hogy eljussanak a Százhalom Egészségügyi Központba – hangzott el a január 23-i sajtótájékoztatón.

Óvodai nyílt napok 2023
2023-01-20
Betekintés a játékos hétköznapokba.

Évértékelő - Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
2023-01-20
Tisztelt Százhalombattai Polgárok! Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy az óesztendő értékelése során elsőként vagy akár túlnyomórészt negatív emlékek és érzések törjenek elő belőlünk. 

Ezeréves örökségünk - Magyar Kultúra Napja
2023-01-19
"Intsük, tanítsuk egymást szeretettel, félretéve egyéni hiúságot, vélt jobban tudást, semmi egyebet nem tartva szem előtt, mint egy eljövendő nagy magyar kultúra ideálját." (Kodály Zoltán)

ÁLLÁSBÖRZE AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGON
2023-01-18
A Rendőrségi Igazgatási Központban február 9-én 10 és 14 óra között megrendezendő állásbörzén az egyéni tájékoztatás mellett, az egyes munkaköröket betöltő szakemberekkel, tanulókkal hallhatnak pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők, illetve lehetőség lesz a jelentkezéssel kapcsolatos egészségügyi és pszichológiai konzultációra is.

Balatoni bronzérem
2023-01-18
Harmadik helyezést ért el korosztályában Kovács Erika a SZVISE Atlétika Szakosztály színeiben a Tihany Trail futóversenyen január 14-én.

Tájékoztatás a hivatásos tűzoltó képzésről
2023-01-16
Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakemberei folyamatosan tájékoztatnak a 2023. február 15-én induló hivatásos tűzoltó képzéssel kapcsolatosan.

Fuss velünk!
2023-01-16
Ha nincsen célod, vagy ha van, és esetleg nem tudod hogy érd el, segítünk. Legyél te is tagja egy fiatalos, vidám, remek futócsapatnak!

Jubileumi karácsony - Húszéves sikertörténet
2023-01-13
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte tavaly december 17-én – karácsonyi rendezvény keretében – a százhalombattai ipari parki székhelyű, Toyo Seat Europe Kft., a 75 éve működő japán cég leányvállalata.

A MAGYAR KULTÚRA HETE 2023
2023-01-11
Színes programsorozat Százhalombattán január 14. és 28. között.

Köszönet a gyógyításért
2023-01-10
Munkatársak, páciensek, szülők és nagyszülők köszönték meg Dr. Benedek László százhalombattai gyermek háziorvos munkáját, aki több mint 30 éves praktizálás után tavaly év végén visszavonult.

Változások a 2023-as évben
2023-01-09
Összegyűjtöttük az idei évet érintő legfontosabb jogszabályi változásokat.

Kinyitott a posta
2023-01-03
Ismét fogadja az ügyfeleket a százhalombattai Tesco áruházban lévő postahivatal január 2-tól, így a főtéri részleggel már két fiók működik a városban.

Pirotechnikai eszközök szabályszerű használata
2022-12-30
Az ünnepek közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje, azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Ünnepi vacsora
2022-12-23
Karácsony alkalmából ismét melegétellel, gyümölccsel és édességgel vendégelte meg a százhalombattai Hajléktalanszálló lakóit az Önkormányzat nevében Török Sándor alpolgármester, Szalai Attila –, aki hagyományosan a pörköltet készíti – és Szabó Gábor képviselők.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.