2023. november 29. - Taksony napja
Szerda
Min:0°
Max:3°
Csütörtök
Min:0°
Max:2°
Péntek
Min:2°
Max:2°
Szombat
Min:2°
Max:12°
Vasárnap
Min:0°
Max:3°
Beszélgetés

"Adjatok hálát mindenekért..."
2021-05-25 - Málnási-Szász Myrtillel, a SZISZKI igazgatónőjével Fazekas István író beszélgetett.
Erdélyből származol. Mint kisebbségi sorsban élő magyarnak, milyen gyermekkorod volt? 
1965-ben születtem Kolozsváron, és  tizenkét éves koromig ott is éltem. A két világháború között szülőházamban szerkesztették a korszak fontos folyóiratát, a Széchenyi szellemét közvetítő Hitel című nemzetpolitikai szemlét. Kós Károly, Tamási Áron, Dsida Jenő és a lap 220 munkatársa közül sokan dolgoztak és tárgyaltak itt. A nehéz időkben nagyszüleim és szüleim megőrizték a ház relikviáit, és ma Leányfalun működik a Hitel Múzeum-Galéria Alapítvány égisze alatt az a lakásmúzeum, amelyben mindez megtekinthető.

Hogyan kerültetek Magyarországra?
Apámat politikai pszichiátriára akarták kényszeríteni, amit ő visszautasított. Ezzel nyíltan a rendszer ellensége lett. Tudta, hogy az életünket ellehetetleníthetik, így hát elkezdte szervezni az áttelepülésünket. Az is sokat lendített az ügyön, hogy a házunkra ácsingózni kezdett számos román vezető személyiség, s lényegében a házunkért cserébe Magyarországra engedtek minket.
Pápakovácsiba kerültünk, ahol apám körzeti orvos lett. Kolozsvár és Pápakovácsi között nekem nagy volt a szakadék, honvágyam volt, sokat sírtam. A Debreceni Református Gimnáziumban találtam magamra középiskolás éveim alatt. Új barátságokat kötöttem, részt vettem az önképzőkör szervezésében, énekeltem a híres Kántusban, szavalataimmal szolgáltam a hétvégi gyülekezeti kiszállásokon. Érettségi után a teológiára mentem, ám rájöttem, hogy Istenképem folyton változik, lelkészként nem tudnék hiteles lenni, mert magam is folyton vívódom. Azóta már tudom, Istenképünk folyamatosan változik. Talán, ha akkor lett volna olyan lehetőség, mint ma, hogy teológiai végzettséggel lelkigondozó legyek, vagy vallástanár, nem hagytam volna ott. Dolgozni kezdtem, képesítés nélkül tanítottam, közben levelezőn végeztem a főiskolát. Férjhez mentem egy református lelkészhez, aki Debrecenben az osztálytársam volt. Lábatlanban szolgáltunk egy évet, itt született első lányunk, ezután egy évet Edinburgh-ban töltöttünk férjem ösztöndíjának köszönhetően. Hazatérve egy ideig a budapesti Szabadság téri gyülekezetben szolgáltunk, ahol még két lányunk született, majd Bugyira kerültünk, ahol megszületett a fiunk.

Mikor dőlt el, hogy tanárnő leszel?

Bugyin visszakapta a gyülekezet az államtól egykori iskoláját. Az első évnyitón édesapám kiment az Úr asztalához, és elmondta, hogy gróf Beleznay Anna, aki építette az iskolát,  egyenes ági felmenőnk. Amikor az emberek ezt meghallották, felállva tapsoltak a templomban, olyan tisztelete volt még akkor is a Beleznay névnek. Hittant oktattam az óvodában és az iskolában, angolórákat tartottam több tucat gyereknek a parókián, színjátszókört és kórust is vezettem. Az iskolát holland segítséggel tataroztuk, tanári lakásokat és új parókiát építettünk. Ezután a férjemet Budafokra hívták lelkésznek. Ekkor kezdtem tanulni a Károlin magyar-kommunikáció szakon. A jó tanulmányi eredményemnek köszönhetően háromszor is köztársasági ösztöndíjas lettem. Maradhattam volna az egyetemen, ám én vágytam a terepre, így elkezdtem tanítani egy budapesti középiskolában.

Néhány éve a Sziszki igazgatója lettél. Mesélnél erről is?
            Negyvenévesen elváltam. Jelenlegi férjemmel  Érden építkeztünk, így az érdi Széchenyi iskolában tanítottam másfél évig, utána hét évig Sóskúton. Itt kezdődött el a pedagógiai karrierem.  Szakvizsgáztam a BME közoktatás-vezetői szakán, mesterpedagógusi minősítést szereztem, majd szakértővé képeztek ki a pedagógus életpályamodell minősítési és tanfelügyeleti rendszerében. Először munkaközösség-vezető lettem, aztán kialakítottam az iskola minőségfejlesztését, végül felkértek igazgatóhelyettesnek.  Közben trénerként további szakértők képzésében vettem részt. Akkor ismertem meg dr. Horváth Bélát, aki az én csoportomba járt. Felkért a helyettesének, amit örömmel vállaltam, mert a Sziszki neve jól csengett a fülemben. Amikor ő főigazgató lett, én lettem a megbízott igazgató a Sziszkiben, majd sikeresen pályáztam, így ki is neveztek. Egy remek és kiemelkedően sikeres közösséget vezethetek immáron hat éve!
A Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában is szereped volt.
            Bekerültem Csépe Valéria professzorasszony csapatába. Előbb az általános tartalomfejlesztési csoportban dolgozhattam, majd az implementációban is részt vettem. A kutatómunka arra inspirált, hogy elgondolkodjam a minősítési és tanfelügyeleti rendszer aktualizálásán. Egy újabb szakvizsgát tettem le, és erről írtam szakdolgozatot. Azóta a szegedi egyetemen szakértői módszertant tanítok. A világ nagyon gyorsan változik, s ez igaz az oktatásügyre is. Felértékelődik a reziliencia. Meg kell tanulnunk a változásokat nem traumaként, hanem kihívásként, megfelelő rugalmassággal kezelni. Fontos a szemléletváltás és a módszertani megújulás. Jelenleg coachingot tanulok a METU-n. Az foglalkoztat, hogyan lehet a coaching szemléletű vezetést behozni az iskolákba.
Miket tartasz az utóbbi évek legfontosabb eredményeinek?
            Elsősorban azt, hogy a Sziszkiben olyan intézményi kultúrát teremtettünk, amelyben jól érzi magát a pedagógus, s ezáltal olyan klímát tud kialakítani maga körül, melyben jól érzik magukat a diákok is. Működésünk alapja a bizalom. Nálunk lehet hibázni, mert a hibákból tanulunk a legtöbbet, és mert ahol szabad hibázni, ott van bátorság újítani, kísérletezni, önmagunkat keresni. Másodsorban az, hogy sikerült az egyen-egyenkénti motivációkból közös elköteleződést kialakítani egy vízió és egy küldetés mellett kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel. Harmadsorban pedig, hogy a kollégák között rendkívül jól működik a tudásmegosztás. Ez nélkülözhetetlen alapja egy jó iskolának. Ezért is fontos, hogy a Sziszki Bázisintézmény. Célul tűztük ki, hogy tíz év alatt benne leszünk az ország első tíz szakgimnáziumában, és két év alatt sikerült. A HVG is közölte, hogy a kompetencia-mérések, illetve a továbbtanulási mutatók és érettségi eredmények alapján a Sziszki országosan a 9. helyen áll, s azóta az eredményeink csak jobbak lettek. A gimnáziumi felvételik sikeressége tavaly 93,5%-os volt, ami szinte hihetetlen, de a számok nem hazudnak. 
Te hogyan látod, minek köszönhetőek ezek a kiugró eredmények?
            Közösség vagyunk. Ki-ki a maga adottságaival, erősségeivel. Összeköt bennünket a már említett küldetés és az a hit és reménység, hogy sikerül elérni a közösen megálmodott célokat. Ugyanakkor hívő emberként mindenben megtapasztalom az isteni gondviselést. Ebből tudok erőt meríteni és ez inspirál vezetői munkámban is. Nincs más dolgom, mint hogy egy magasabb dimenzióból nézzek rá kollégáimra, és így támogassam őket abban, hogy felfedezzék és mozgósítsák tálentumaikat. Mindenkiben van valamilyen csodálatos adottság, ami által a világ gazdagabb lehet. Csak elő kell hívni! Én az a vezető vagyok, aki igyekszik ezt a kibontakozást facilitálni és támogatni. Emlékszem a dédanyámra, amikor már csak ülni tudott egy hatalmas karosszékben, és arra kérték, vigyázzon rám. Ilyenkor levetette velem a polcról a Révay Lexikon egyik kötetét, és arra tanított, hogyan kell bánni a hártya vékonyságú lapokkal, tisztelni a titokzatos betűket, élvezni a könyv ódon illatát. Bárhol csaptam fel, bármelyik kötetet, Ő tudott mesélni azzal kapcsolatban olyat, ami engem érdekelt. Aztán visszakérdezett. Sokat dicsért, és úgy, hogy jogosnak éreztem az elismerést,  ezért feltöltött, motivációt, energiát, lendületet adott. Amikor pozitív visszajelzést adok, ezt ismétlem. De tudom, hogy a dicséret vertikális áramlását azért tudom működtetni, mert egy horizontális áramlásnak is részese vagyok. Dicsérem Istent! Hálás vagyok a megtett útért, az úton megismert emberekért, Isten minden ajándékáért!

AKTUÁLIS
2023-09-11 - Születésem után az M4-es épületbe, (ma Hága László utca 11.) költöztünk, és a következő harminc évet itt töltöttem el. Első emlékeimben a lift volt az, ami megragadta a figyelmemet, de úgy vettem észre, hogy a vidékről felköltözött felnőttekét is.
2023-05-31 - Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
Nagyarányú győzelem az utolsó hazai meccsen!
2023-11-28
37-27-re (19-12) győzött a Százhalombattai KE a MAFC csapata ellen a férfi kézilabda NB II. osztályában a november 25-i fordulóban. A mérkőzésről Tallér Zsolt, a battai klub elnöke számolt be.

Teltház az Egészségnapon
2023-11-27
Sikeresen lezajlott a Százhalom Egészségügyi Központban az első Egészségnap november 25-én. Az ingyenes szűrővizsgálatokon – kihasználva a teljes kapacitást – 180 százhalombattai lakos vehetett részt.

Foci télen-nyáron - Új borítás a pálya felett
2023-11-27
Átadták a VUK SE Ifjúsági Park melletti műfüves focipályája fölé épített sátrat. Az 52 millió forintos önkormányzati támogatással beszerzett korszerű buboréktakaró jóval energiahatékonyabb, mint a korábbi, több, mint 15 évig használt szerkezet.

Szelek szárnyán a Balatonnál - Szezonzáró futás
2023-11-27
A SZVISE Atlétika Szakosztály tagjai a november 18-19-i szezonzáró futóversenyen vettek részt Siófokon.

Örök állóképesség
2023-11-27
Több éve vagyok tagja a Magyar Sporttudományi Társaságnak, mely rendszeresen rendez országos konferenciákat.  

Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait
2023-11-25
Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – dr. Turbucz Sándor címzetes főjegyző, a Helyi Választási Iroda vezetőjének személyi javaslata alapján – egyhangúlag megválasztotta a Helyi Választási Bizottság három tagját és két póttagját a november 23-ai rendkívüli ülésen.

A tanév legizgalmasabb napja az Arany iskolában
2023-11-25
Pályaorientációs nap: iskolánkban a legnagyobb szervezést igénylő, de a gyerekek számára a legizgalmasabb programon "minden szinten, szinte minden" volt. Célunk, hogy a tanulóink minden korosztálya a szakmák, foglalkozások, hivatások egy-egy szegmentjéről hiteles képet kapjon.

Az idő labirintusában - Kalandok a könyvtárban
2023-11-25
Ismét fergeteges hangulatú, játékos borestre várja a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár a vállalkozószellemű városlakókat december 1-jén, pénteken 18 órától.

ELEVEN BattaSlam
2023-11-25
11. alkalommal hirdet országos slam poetry versenyt a SZIKE-Ifjúsági Műhely, azon belül a Batta Slam Poetry csoport. A helyszín ezúttal is a százhalombattai Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház, az időpont december 2.

Motoros Mikulás gurulás
2023-11-25
Kedves százhalombattaiak! Idén immár 3. alkalommal elkísérjük a Mikulást battai körútjára; december 2-án, szombaton 16 és 19 óra között a már megszokott 11 állomáson találkozhatnak a motoros mikulással és segédeivel, akik az érdi Fészek Egyesületnél kezdik az útjukat.

Sinka László fogadóórája
2023-11-25
Sinka László a 6. számú dunafüredi egyéni választókerület képviselője, tanácsnok, 2023. december 7-én, csütörtökön, 15:00-17.00 óra között tartja fogadóóráját.

Futás helyett úszás
2023-11-25
A SZVISE Atlétika Szakosztály képviseletében Botos Enikő szakedző, futó nagykövetként részt vesz a "kacifántos" gyerekkel foglalkozó, érdi Életfa Csoport Egyesület gyűjtési kampányában.

Legyél te is tűzoltó!
2023-11-24
Az érdi és a megyei katasztrófavédelem várja a jelentkezőket.

Nehéz tekepálya
2023-11-24
5:1 arányú vereséget szenvedett a Battai Gurítók csapata a Piros Arany gárdájától a BUKSZA bajnokság őszi szezonjának utolsó kisorsolt mérkőzésén.

Elhivatott szolgálat - Köszönet az áldozatos munkáért
2023-11-21
A Szociális Munka Napja alkalmából köszöntötték a szférában működő intézmények, szervezetek dolgozóit a Barátság Kulturális Központban rendezett november 20-i ünnepségen. Átadták a Szociális Munkáért Elismerő Oklevelet, amelyet ezúttal Majsai Ilona, a Városi Családsegítő és Gondozási Központ munkatársa vehetett át.

Koraszülöttek Világnapja 2023 - Szolidaritás
2023-11-17
Magyarországon 2011 óta ünnepeljük a Koraszülöttek Világnapját. Nagy örömünkre Százhalombatta már hetedik alkalommal csatlakozott a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) országos mozgalmához, november 17-én a világnap közös jelképének színébe, szolidaritásunkat kifejezve az idén is lilába öltözik a Szent István tér.

Tanácsok a fűtési időszakra
2023-11-15
Az élet és vagyonbiztonság megőrzése érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket – hívja fel a figyelmet a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Újabb magabiztos hazai győzelem!
2023-11-14
39-30-ra (24-16) győzött a Százhalombattai KE a Budai Farkasok-Rév U21 csapata ellen a férfi kézilabda NB II. osztályában a november 11-i fordulóban. A mérkőzésről Tallér Zsolt, a battai klub elnöke számolt be.

Idényzáró modellvitorlás bajnoki forduló
2023-11-14
Forrai Csaba főbíró irányítása mellett zajlott az év utolsó Országos Bajnoksága az MM (Micro Magic) hajó osztályban az orfűi Pécsi-tavon november 12-én.

Márton-napi mulatság - Hagyományok nyomában
2023-11-13
Az Őszidő Nyugdíjas Klub szervezésében öt százhalombattai és egy ercsi nyugdíjas klub részvételével tartottak jó hangulatú rendezvényt a konferencia központban november 10-én.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.