2023. június 02. - Kármen, Anita napja
Péntek
Min:15°
Max:26°
Szombat
Min:11°
Max:21°
Vasárnap
Min:10°
Max:22°
Hétfő
Min:15°
Max:20°
Kedd
Min:14°
Max:20°
Városnapló
A rovatban nem a szerkesztőség által készített és nem rendelt írások jelennek meg, amelyek tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet.

Emelt szintű biológia képzés az Aranyban
2021-02-15 - A felvételi jelentkezések izgalmas, feszültségekkel teli idejét éljük ezekben a hetekben, napokban. Hová is irányítsuk tehetséges vagy kevésbé tehetséges gyermekeinket, tanítványainkat.
" A veletek született értékes tehetség kárba vész, ha nem építünk rá, ha nem aknázzuk ki szakszerű oktatással!"
J.K.Rowling

Szülő és pedagógus esetében is az egyik legnagyobb dilemma. A döntéshez nagyon jól kell ismerni a gyermeket: mely területen kiemelkedő, mi adja számára a motivációt a tanuláshoz, mi a kedvenc területe, mivel foglalkozik szívesen. Nemcsak a nyolcadik osztályosok, de a végzős gimnazisták esetében is rendkívül fontos kérdések ezek.

Minden emberi közösség kiemelten kezeli tehetségeit, azok megtalálását, fejlesztését, segítését, hiszen jövőjük alakulását sokban befolyásolhatják gondolkodásukkal, alkotásukkal, tevékenységeikkel. Amióta iskola létezik, azóta a pedagógusok felfigyelnek a tehetségekre, foglalkoznak velük. A legkiemelkedőbb tehetséggondozó iskolák az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím viselésére kapnak felhatalmazást, mint a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium is, hiszen januárban nyertük el ezt a kiválósági címet 3 évre másodízben. A tehetségek nem minden esetben mutatkoznak meg. Ezért minél több tudományterületnek a virtuális ajtaját kell kinyitnunk ahhoz, hogy a diákok kinyíljanak, kibontakozhassanak. Iskolánk gimnáziumi tagozatának informatikai és nyelvi területét bemutattuk már korábbi cikkeinkben. A harmadik profilunk, és egyben a tehetséggondozásunk színtere is a biológia, természettudományok területe.

2001-től került bevezetésre nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésünkben a 9. évfolyamtól az emelt szintű természettudományi oktatás, majd a NAT módosításával, a kötelező kerettantervek bevezetésével 2014-től felmenő rendszerben a biológia emelt szintű képzés. A Pedagógiai Programunk Helyi Tanterve alapján a 4 év alatt 3 biológia órát tartunk hetente a biológiát emelt szinten tanuló diákoknak, emellett 9-10. évfolyamon heti 1 óra tömbösített gyakorlatot terepgyakorlat formájában. 11. évfolyamtól az alapóraszám mellett heti 2 óra fakultációt választhatnak a gyerekek. Ezek az órák javarészt elméleti biológia órák: szakszöveg értelmezésére, a tananyag elsajátítására vonatkoznak, valamint tesztekkel, közép és emelt szintű feladattípusokkal való ismerkedés, azok gyakorlása a feladat. A kötelező tananyag nagyon magas szintű, a tempó feszes, az érettségi követelmények adottak, el kell érni azokat.

A diákok tehetségének kibontakozását megalapozó segítő kötelező órák mellett nagy figyelmet fordítunk a tehetségek támogatását szolgáló tanórákon kívüli lehetőségekre. Mindenki számára ismert, hogy a biológia az egyik leggyakorlatiasabb szemléletű tudomány: a diáknak nem csupán a tankönyvek és szakirodalmak anyagát kell tudni alkalmazni a tesztek megoldásánál, hanem az embert körülvevő környezetben - egyedek feletti szinten -  is kell tudni eligazodni a botanika, a zoológia, ökológia, stb., a biológia tudományterületén belül tájékozódni, megismerni a bennünket körülvevő természetet minden oldalról.  A másik terület pedig az egyedek alatti szerveződési szintek megismerése, ami alatt a mikroszkópizálást, szövettant, biokémiai kísérleteket, bonctani gyakorlatokat, stb. értem. Pedagógiai Programunk alapján az alábbi területeken tudjuk szélesíteni, színesíteni a biológia tantárgyi tudást gimnazistáink körében.

-    Pályaorientációs célú programok (rendszeres)
-    Kutatóintézet, kiállítás, Egyetem-látogatás (1-1 nap)
-    Országos pályázat, konferencia szervezése diákok számára
-    Lakóhely környékének vizsgálata (1 nap)
-    Terepgyakorlat 9. és 10. évfolyamon (3 nap).

Mindezekről részletesen az alábbi cikkben olvashatnak.
http://www.tani-tani.info/tehetsegek_segitesenek_lehetosegei

Fontosnak tartjuk, hogy versenyeken, vizsgákon megmérettessenek, mielőtt a végső, a legfontosabb vizsgán, az érettségin részt vesznek. A napokban egyik végzős diákunk Sisák Borka 12.b osztályos tanuló írja versenyét a gimnazisták legmagasabb szintű országos versenyén - az OKTV-n  - biológiából, ahová 503 diák közül jutott be a 241 versenyző közé a 2. fordulóba.

Azonban nem csak az a fontos, hogy szakmaiság terén milyen gimnazistákat nevelünk. Fontos, hogy személyiségüket a középiskolai évek alatt hogyan tudjuk formálni, milyen értékekkel ismertetjük meg őket. A biológia iránt érdeklődő gimnazistáink rendkívül jól motiválhatók, a kapott feladatot kedvvel, kíváncsisággal, örömmel végzik el. Amennyiben hibát ejtenek a feladatban, nem törnek le, hanem okulva abból, átgondolják, újra modellezik a feladat megoldását. Nemcsak a biológia tantárgy, de a természettudományok más tantárgyaiban is hasonlóan kreatívak, tájékozottak, érdeklődők. Képesek kitartóan és mélyrehatóan elemezni problémákat, új, innovatív ötletekkel állnak elő. Lelkesen számolnak be kisebb kutatómunkájukról, tapasztalataikról és reflexíven figyelnek pedagógusuk kritikai észrevételeire. Nyitottak a természettudományok világa felé: igénylik a tananyag megtanulása melletti tananyagon kívüli lehetőségeket, pl. versenyeken való részvétel, gyakorlati tevékenységek végzése.
Természettudományos, ezen belül biológia oktatásunk gimnáziumunkban 20 éve kiemelt terület. Intézményünkből számos természettudományos tartalmú felsőoktatási területen tanultak és tanulnak diákjaink. Sikereikről évente számolnak be a pályaorientációs napokon, rendkívüli órákon jelenlegi tanítványainkat motiválva. Eredményeink közül a sikeres felvételi arányokra vagyunk a legbüszkébbek.

Horváthné dr.Hidegh Anikó
intézményvezető
biológia-földrajz szakos tanár


AKTUÁLIS
2023-05-31 - Szerkesztőségünk idén is összegyűjtötte a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan, tartalmasan és élményszerűen töltsék a nyári szünidőt.
2023-04-07 - A Húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is, amit szinte mindenkor és minden vallás ünnepel, illetve a különböző kultúrák megemlékeztek, megemlékeznek róla.
2023-04-03 - Elhunyt dr. Götzinger István.
Várják az óvárosiak véleményét a csekkbefizető automatáról
2023-06-01
Tisztelt Óvárosi lakóközösség! Magyar Posta Zrt. 2023. február 13-án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a vállalatot érintő erőteljes energiaválság miatt különösen nagymértékben megemelkedett költségek okán szünetelő, Százhalombatta 3. számú posta, azaz a 2440 Százhalombatta, Szent László utca 17. szám alatt található óvárosi postahely visszanyitására nincs lehetőségük. Erre tekintettel az Óvárosban sajnálatosan megszűnt a postai szolgáltatás.  

"Családbarát Hely" - Nyílt levél a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője és munkatársai részére
2023-05-30
Tisztelt Kovács Marianna Igazgató Asszony! Nagy örömmel olvastam levelét, amelyben tájékoztatott arról, hogy A Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a "Családbarát Hely" címet, a Családbarát Magyarország Központhoz benyújtott pályázat alapján. A könyvtár a családbarát szempontok megvalósulása szerint, mint szolgáltató hely pályázott és nyert.

Szúnyoggyérítés
2023-05-30
Földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Százhalombattán június 2-án, a napnyugta utáni órákban. Pótnapok, június 3-4-e, ugyanebben az időben.

Eredményes terepfutás
2023-05-30
Sikeresen teljesítették a SZVISE futói a VUK SE szervezésében, Százhalombattán megrendezett FUTAPEST terepfutóversenyen az 5 és a 11 km-es távokat.

Emlékezés a békediktátumra
2023-05-30
Megemlékezést tart a százhalombattai FIDESZ és a KÉSZ helyi szervezete az 1920 június 4-én életbe lépett trianoni békeszerződésről, amely nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát. A kormány az évfordulót 2010-ben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Lukács Bernadettet, a százhalombattai FIDESZ elnökét kérdeztük az eseményről.

8. Battai Könyvünnep
2023-05-30
Az országos könyvheti rendezvényeket megelőzve, Százhalombattán június 2-án megünnepeljük a könyveket, az olvasást!

Kincsek a könyvtárban
2023-05-30
Felemelő gálával zárult a 2023. évi Városi vers- és prózamondó verseny a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárban május 19-én, pénteken. A többhónapos versenyfolyam során több mint 150 diák fordult meg a gyerekkönyvtár színpadán. Pontos számot azért nehéz mondani, mert közülük többen több kategóriában is indultak. Volt olyan kisdiák, aki háromban is, de róla később!

Rejtelmek éjszakája az Arany Bálon
2023-05-30
Elegánsan dekorált bálterem, színvonalas műsor, hideg-meleg változatos svédasztal, szülői süteményektől telített büfé, széles spektrumot kínáló italpult és maximális vendéglétszám jellemezte az ARANYKAPU ALAPÍTVÁNY immáron 16. alkalommal, a Szekeres Rendezvényközpontban megrendezett bálját.

Egy katonaorvos sírfelirata a római kori Százhalombattáról
2023-05-30
A közelmúltban a "Matrica" Múzeumba került római feliratos síremléket Nerius Fortunatus nevű férfi halotti szellemeinek állították. Sírfelirata alapján ő az észak-afrikai mórok Kr. u. 2. század végétől Matricában állomásozó ezerfős gyalogos segédcsapatának (cohors milliaria Maurorum) az orvos tisztje (medicus ordinarius) volt.

Döntsön a lakosság; bevezetik a közösségi költségvetést - Képviselői-testületi összefoglaló
2023-05-27
Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 25-én tartotta soron következő ülését. A testület a többi között támogatta a polgármester közösségi költségvetés megalkotására vonatkozó javaslatát, aminek lényege, hogy egy helyi közösség, akár választókerület - meghatározott összegig - közvetlenül dönthet környezete fejlesztéséről.

Két érem a modellvitorlás Kanizsa Kupán
2023-05-25
Ezüst- és bronzérmet nyert, valamint 4 dobogó közeli helyezést szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub Nagykanizsán az RG 65 osztályban, május 18-20-án – számolt be Kunvári Sándor egyesületi tag.

Dobogós hely a Modellvitorlás Észak Adria Kupán
2023-05-25
Bronzérmet és szép helyezéseket szerzett a százhalombattai Dunamenti Energia Modellező Klub a nagykanizsai megmérettetésen, május 19-20-án – Kunvári Sándor egyesületi tag beszámolója.

Akciós barnakőszén vásárlás
2023-05-24
Tradicionális hazai barnakőszénre hirdettek fűtési szezon előtti felkészülési akciót.

Közösségi költségvetés - Lakossággal közös városfejlesztés
2023-05-24
Százhalombatta polgármestere a közösségi költségvetés bevezetésére tesz javaslatot, ami révén minden választókerületben 10 millió forintos keret felhasználásáról dönthetnének az ott élők – hangzott el május 24-i sajtótájékoztatón.

Ünnepi szemétszállítás
2023-05-23
Változatlan rendben történik május 29-én, Pünkösdhétfőn a lakótelepen a kommunálishulladék szállítás, illetve Dunafüred I.városrészben a zöldhulladék szállítás.

Ismét segít a Remény Bajnoka
2023-05-22
Újabb táborozási pályázatot írt ki a százhalombattai gyerekek számára a Remény Bajnoka Alapítvány – hangzott el május 19-i tájékoztatón.

Összetört egy álom, nem sikerült a bennmaradás
2023-05-22
31-25-re kikapott hazai pályán a Százhalombattai KE a Debreceni EAC-től a férfi kézilabda NB I/B osztályában az utolsó fordulóban (félidő: hazai-vendég 12-14). Tallér Zsolt, a battai klub elnökének beszámolója.

Füredi Piknik és sárkányhajó verseny - Hagyományteremtő rendezvény
2023-05-22
Szabadidős és kulturális programokkal egybekötve rendezte meg az Önkormányzat a XVI. Tavi Sárkányhajó Versenyt a Csónakázó-tavon május 20-án.

Miniszteri elismerés
2023-05-21
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vigh Orsolyának Pintér Sándor belügyminiszter. A Százhalombattán, Óvárosban élő díjazott két évet dolgozott a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrésirányítási Főosztályán. Az elismerést elsősorban a koronavírus-járvány idején végzett tevékenysége, illetve egy sikeres újraélesztésben való részvétel okán érdemelte ki.

Virágváros - Együtt a szép környezetért
2023-05-21
Ismét nagyon sokan jelentek meg a virágosztáson Százhalombattán, ahol a város különböző helyszínein összesen 20 ezer tő egynyári növényből válogathattak a lakók. Petúnia, begónia, mézvirág, kakastaréj és büdöske is volt a választékban.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor kukac mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.