Színvonalas működés, számos fejlesztés és támogatás - Elfogadták a költségvetést
2024-02-17 - Egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület az idei költségvetést a február 15-i ülésen, amelyen 18 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
Vezér Mihály polgármester köszöntötte a Képviselő-testületet, amelynek mind a 11 tagja jelen volt az ülésen.
 
Napirend előtti képviselői felszólalások
 
Kovács Lajos a Pénzügyi, Egészségügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént, és jó munkát kívánt a 2024. évben a képviselőtársainak.
 
Szabó Zoltán a többi között az Erkel Ferenc körúton létrejött kerékpárúttal kapcsolatos pozitív tapasztalatairól tájékoztatott. Úgy gondolja, hogy a Műszaki Iroda munkatársaival, és a lakóközösségekkel együttműködve sikerült mindenki számára kedvező megoldásokat találniuk a felmerült problémákra. A forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezése után érkezett panaszokat is sikerült kezelni az érintett lakókkal történt konzultációk során. A szokatlanul nagy mennyiségű hó a kertészeti munkák elvégzését is megnehezítette. Több fát és tuját kellett ki- vagy visszavágni, amiben a tűzoltóság, a Szákom, a ZÖFE és a lakosok is részt vettek; Szabó Zoltán köszönetét fejezte ki a segítőknek. Beszámolt arról is, hogy közvilágítási problémákat tapasztal a város több pontján is, melyeket minden esetben jelez a Műszaki Iroda illetékes kollégájának, és szeretné, ha a jövőben erre végleges megoldást találnának.
 
Sinka László elmondta, hogy új sportlétesítményt adtak át városunkban, hiszen elkészült a lőtér, amely az Önkormányzat támogatásán felül a Százhalombattai Lövészklub sportolóinak több mint 10 ezer órányi társadalmi munkájának köszönhetően valósult meg. Gratulált Kéri Attilának a lövészklub elnökének, és sok sikert kívánt az előttük álló országos bajnokságra. Elismerését fejezte ki a kultúra napjához fűződő programok színvonalát illetően, aminek keretében több teltházas előadást is tartottak. Méltó lezárását St. Martin koncertje adta, amin Farkas Bertalan is megjelent. A Freedom zenekar megtartotta 13. Újévi koncertjét, idén Hanák Alíz gyógykezelésére gyűjtöttek, több mint 2 millió forintnyi adomány gyűlt össze. Sinka László megköszönte Katona Tamásnak, Fekete Kornélnak és Erdélyi Máténak a koncert szervezésével kapcsolatos munkájukat, köszönetet mondott az adományozóknak és méltatta Szalai Dánielt, amiért segít Alíz utaztatásában. Véleménye szerint, Százhalombattán olyan személyek élnek, akik szívesen segítenek bajbajutott embertársaikon.
 
Szalai Attila üdvözölte, hogy megvalósul a "Z program" és a szociális bérlakások között a parkoló, amelyet már 5-10 éve szorgalmaz, majd biztosította a lakosságot, hogy a kivágott fákat előnevelt fajokkal pótolják majd, amellett, hogy már száznál is több facsemete került elültetésre a körút másik oldalán tavaly. Sikerült a roncsautó elszállításban is előre lépniük, 18 roncsot távolítottak el a közterületekről. Felhívja a tulajdonosok figyelmét, hogy érdemesebb az autójuk elszállításáról gondoskodniuk, mert ha ezt az Önkormányzatnak kell megtennie, a költségeket akkor is a tulajdonosnak kell állnia. Végül köszönetet mondott Czakó Nicolettenek, amiért az általa vezetett B-Cool Dance Team 10 éve minden városi rendezvényen szórakoztatja a városlakókat, több száz gyerekről gondoskodva.
 
A napirend előtti felszólalók sorát Török Sándor alpolgármester zárta, aki beszámolt arról, hogy a képviselőknek és a Műszaki Iroda munkatársainak is tudomása van a közvilágítási problémákról, a karácsonyi időszakban is figyelőszolgálatot működtetett az Önkormányzat, és a hibákat folyamatosan jelzik a szolgáltató felé. Elégedetlen a szolgáltatóval, ezért személyes találkozót szorgalmaz a területileg illetékes vezetővel, hogy a meghibásodásokat egyszer és mindenkorra felszámolják. A közvilágítási meghibásodások azért is különösen zavaróak, mert 2023-ban 400 millió forintból megtörtént a világítótestek korszerűsítése, ami 50 %-kal kisebb költséggel ér el azonos fényleadást, így a beruházás belátható időn belül megtérül városunk számára. Köszönetet mondott Katona Tamásnak a 13. Újévi koncert és a jótékonysági akció megszervezéséért. Beszámolt a Szent István téren felállított jégpálya sikeréről, örömét fejezte ki, amiért nagy népszerűségnek örvendett. Felhívta a figyelmet arra, hogy két stáb is televíziós műsort forgatott városunkban, a Sztárbarangoló című műsor már megtekinthető, a Hazahúzó címűt nemsokára láthatják.
 
A Képviselő-testület megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét, amelynek értelmében 13,3 milliárd forint költségvetési bevétellel és 17,4 milliárd forint költségvetési kiadással tervez a város. Az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás címen 3,5 milliárd forintot fizet be az állami központi költségvetésbe. Módosították a 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet is.
 
Az Önkormányzat számára különösen fontos a Százhalombattán élő kisgyermekek testi épségének megóvása. Az agyhártyagyulladás és a rotavírus elleni védőoltásokat továbbra is térítésmentesen biztosítják a városban élő, százhalombattai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, érintett korosztályok számára.
 
Vezér Mihály polgármester kezdeményezésére az Önkormányzat 2024-ben kiterjeszti az ingyenes agyhártyagyulladás elleni védőoltást a 6 éves korosztály számára is.
 
Önkormányzatunk számos civil szervezetnek nyújt az idén is támogatást, a többi között a battai sportszervezeteknek, a Százhalombattai Mentőállomásnak, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltégének, a Pest Vármegyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Százhalombattai Rendőrőrsnek, a Szülők Fóruma Egyesületnek és az Összhang Egyesület Liszt Ferenc Vegyeskarnak.
 
A támogatottak között van a Battai Életmód Klub, a Sírius Állat- és Természetvédő Alapítvány, a Százhalombattai Állat- és Természetvédő Egyesület, a SZIKE, és a Százhalombattai Polgárőr Szervezet, Mozdulat és Forma Bt., a százhalombattai nyugdíjas klubok és egyházak.
 
Folytatva az előző években indított programot, idei évben is egyhangúlag megszavazták a képviselők, hogy az óvodáskorúak látás- és ortopédiai szűrővizsgálatát az idei évben is folytatni kívánják, kiegészítve a fogászati szűrővizsgálattal.
 
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is támogatja az Önkormányzat a Magyarok Öröksége Alapítványt, a Sérültekért Alapítványt, valamint a Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgáltató és Oktatási Kft tevékenységét, valamint a Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezetét.
 
Idén is támogatásban részesültek a városban közösségi tevékenységeket végező helyi alapítványok. A Százhalombattai Ifjúságért Közalapítvány az Önkormányzattól kapott támogatásból évek óta pályázatot ír ki a százhalombattai fiatalok "B" kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésének támogatására vonatkozóan.
 
A százhalombattai lakosok több éve ingyen használják a Csónakház zöld felületét különböző családi eseményekhez, sport rendezvényekhez, szabadidős programokhoz, annak köszönhetően, hogy az önkormányzat a SZEBA Kft. részére támogatást nyújt.
 
Az elmúlt három évben 20 db SafeXOne gyalogosvédelmi rendszer került telepítésre városszerte, melyek jól szolgálnak a lakosság megelégedésére, ezért újabb 6 db SafeXOne gyalogosvédelmi rendszer telepítéséről döntött a Képviselő-testület.
 
Az egészségügyi alapellátás témakörében tárgyalt a Képviselő-testület az I. számú fogorvosi körzetet érintő feladatellátásról, a városi háziorvosi utánpótlási, mentorálási támogatási rendszerről, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokról. Egyhangúlag támogatták,  hogy a régiek helyett kerüljön beszerzésre 4 új defibrillátor készülék,  melyek az Önkormányzat intézményeiben helyeznek el.
 
Megtárgyalta a Képviselő-testület a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatos tájékoztatót.
 
Elfogadták az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon kezelésével kapcsolatosan a SZÁKOM Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodást. Alapítói ülés keretében döntött a Képviselő- testület a Korshak Kft. alapitó okiratának módosításáról.
 
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva döntött arról, hogy a tulajdonában lévő bérlakások közül 1 lakást szolgálati jellegű bérlakássá minősít át.
 
Zárt ülés keretében döntöttek a városi kitüntető díjak odaítéléséről, melyek átadására a március 15-ei ünnepségen kerül sor. (Forrás: battanet.hu)