"Félre kell tenni azt, ami elválaszt egymástól" - Emlékezés a forradalomra
2023-10-24 - A hagyományokhoz híven a Szent István templom melletti kopjafánál koszorúzással, illetve a Barátság Kulturális Központban tartott ünnepi műsorral emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcra a 67. évforduló alkalmából október 23-án. Vezér Mihály polgármester a fenti címben idézett gondolatok jegyében a többi között a forradalmi hősök által mutatott összefogás szükségességét hangsúlyozta. Az ünnepségen ezúttal is átadták a Pro Urbe Százhalombatta díjat, amelyet Katona István, a VUK SE elnöke vehetett át.
A koszorúzáson Százhalombatta Város Önkormányzata nevében Vezér Mihály polgármester, Török Sándor és Nagy Balázs alpolgármesterek, illetve dr. Horváth Ágota aljegyző helyeztek el koszorút, majd a nemzetiségi önkormányzatok, a helyi testületben képviselettel rendelkező pártok és civil szervezetek, független képviselők, az önkormányzati intézmények és cégek, továbbá a helyi szervezetek és a város polgárai helyezték el koszorúikat, virágaikat. A koszorúzáson részt vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő is.
 
Vezér Mihály a BKK-ban tartott ünnepségen örömét fejezte ki, hogy sok fiatal jelent meg, mert a jövő az ő kezükben van, azonban nem mindegy, hogy lesz-e, illetve, hogy milyen lesz. Ha hiteles forrásból ismerik meg történelmünket, akkor lehet az eljövendő időszak jobb, boldogabb, szabadabb. Az elkövetkező korszak akkor épülhet eredményesen, ha ismerjük a múltunkat, illetve világosan látjuk a jelenünket – tette hozzá a polgármester.
A tisztánlátást nem csak ma akadályozza sok minden, így volt ez ’56-ban és azt megelőzően is, amikor kibontakozott az egyeduralom a II. világháborút követően. A későbbi állampárt csalással szerzett többséget a "kékcédulás választásokon" 1947-ben. (A kommunisták minden körzetben hamisították a szavazáshoz szükséges "kékcédulát“, egy ember több helyen is szavazott – a szerk.)
Az erőltetett szakszerűtlen kormányzás és a diktatórikus módszerek – kötelező beszolgáltatás, megfigyelések, a "csengőfrász", amikor az Államvédelmi Hatóság este, éjszaka megjelent egy lakáson és elvitte a gyanúsított személyt – vezettek a forradalom kitöréséhez.
Hosszabb idő kellett az erőszak elleni lázadáshoz, mert a rendszer végtelen nagy "hazugsággyárat" működtetett, a propaganda gépezetnek és a megfélemlítésnek köszönhetően kevesen gondolhatták, hogy másképp is lehetne élni.
 A veszély és a fenyegetettség itt kopogtat napjainkban is az Ukrajnában zajló háború nyomán; az orosz támadás az ’56-os szovjet nagyhatalmi törekvést idézi – fogalmazott Vezér Mihály. "Ismét szükség van minden jóakaratú ember kiállására, hazaszeretetére, öntudatára", valamint a hiteles forrásból való tájékozódásra ahhoz, hogy még egyszer ne történhessen meg ilyen velünk. Világszerte látszik, hogy fokozódik az áldozatokat szedő zsarnokság előretörése, amihez a sajtó jelentős része korrupt módon asszisztál – mondta a polgármester. A zavaros helyzetben nagy felelősség és misszió, hogy szabadgondolkodású, tettre kész, hazaszerető fiatalságot neveljünk, amely tisztán látja, hogy mi a nemzet és a család számára kívánatos közjó.
Hála és köszönet jár a hősöknek, akiknek áldozata nem volt hiábavaló, mert, ha nincs 1956, akkor nincs az 1989-es vértelen rendszerváltoztatás sem. Példát mutattak azzal is, hogy vállvetve, egymást segítve küzdöttek, pedig sokkal nagyobb különbségek voltak köztük, mint a jelenlegi politikai szereplők között. Az összefogás mellett döntött Széchenyi és Kossuth is, bár előbbi a megfontolt ellenállást, míg utóbbi a forradalmi irányt képviselte, azonban amikor már nem volt más út, Széchenyi is szívvel-lélekkel az 1848-as szabadságharc mellé állt.
Ma is aktuális üzenet tehát, hogy félre kell tenni azt, ami elválaszt egymástól". Fel kell ismerni és érvényre juttatni, hogy sokkal több minden köti össze az egy hazában élőket, mint, ami szétválasztja őket.
A polgármester megemlékezett a százhalombattai forradalmárokról is, kiemelve Bánki Józsefet, aki Budapesten harcolt, majd Göncz Árpád egykori köztársasági elnökkel ült egy cellában a forradalom leverése után, később szabadulásakor költözött Battára. Szekeres József egykori városvezető szintén a fővárosi események részese volt, hallgatóként beválasztották a műegyetemi rendvédelmi bizottságba, amely az épületet és környékét védte. Szerepét nagyra értékelték, megbecsült tagja volt az ’56-os Társaságnak.
Vezér Mihály beszéde végén fő üzeneteként ismét hitet tett a közös értékek mentén való cselekvés szükségessége mellett, mint mondta, "a terhek könnyebben elférnek sok vállon, ha jó közösség vagyunk és megosztjuk örömeinket, azok megsokszorozódnak".
 
Az ünnepség folytatásaként átadták a Pro Urbe Százhalombatta díjat, amelyet Katona István vehetett át.
Az Önkormányzat által alapított elismerést azok a személyek, közösségek kaphatják, akik/amelyek több éven keresztül kifejtett tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek Százhalombatta fejlődésében, a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, a város kapcsolatainak gazdagításában.
 
Katona István több, mint 35 éve él Százhalombattán, amelyet otthonának tekint. Ide köti minden: család, barátok, munka; mára igazi lokálpatrióta lett. A sport rendkívül fontos szerepet tölt be az életében, hiszen munkája egy részét szívügyeként kitölti. Több céget vezet és egyéb társadalmi szerepet is vállal, igazi közéleti személyiség.
A legnagyobb helyi sportklub, a Városi Utánpótlásért Közhasznú Sportegyesület alapító-elnöke 2002-óta. A klubot a sport és a mozgás szeretetére való nevelés, valamint a gyerekek és fiatalok testi-szellemi fejlődésének elősegítése érdekében alapították.  Több száz gyerek sportolási lehetőségét biztosítva, a VUK SE együttműködik az általános iskolákkal, rendszeres labdarúgás és úszás oktatást tartanak az óvodások számára. Folyamatosan nyomon követi az egyesület számára a pályázati lehetőségeket, számos beruházás köszönhető neki; a VSZK, az uszodák, az óvárosi sportcentrum, a Dunafüredi úti sportpálya, illetve mindig napirenden tartja a sportolási körülmények javítását.
Katona István az ipari területeken kivitelezési munkákat végző százhalombattai informatikai, távközlési KATHAT Kft. ügyvezetője.
Elnöki tisztséget tölt be az Eötvös Effektus Alapítványnál, társadalmi vállalásban segíti az iskola működését. A legnagyobb idei beruházás keretében, az Önkormányzattal együttműködve megújult az intézmény udvari sportpályája.
Barátai, kollégái bármikor számíthatnak rá, a lehetőségekhez mérten mindenkinek igyekszik segíteni. Megnyerő, határozott személyiségével példamutatóan végzi feladatait; igazi vezető.
Nagyon büszke fiára, aki korosztályának egyik tehetsége, a legnagyobb kitüntetés számára az, ha az edzéseken és a focimeccseken figyelheti őt.
Katona István 2019-ben városi Közösségért Díjban, 2021-ben Testnevelési és Sport Díjban részesült.
A Halom TV által készített kisfilmben Katona István a VUK SE sikerei között felidézte, hogy többszörös felnőtt női válogatott labdarúgót, kézilabdában junior válogatottat, ifjúsági olimpiai bajnok úszót, többszörös országos bajnok triatlonistákat, illetve a világranglista 62. helyén álló teniszezőt nevelt a klub; ezen eredmények megerősítőleg hatnak.
A díj átvételekor köszönetet mondott az elismerésért, illetve további türelmet kért családjától a munka folytatásához.
 
Az ünnepség nyitásaként Horváth Márk színművész, a Déryné Program társulatának tagja szavalta el Márai Sándor "Mennyből az angyal" című versét, zárásként pedig az Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola előadását láthatta a közönség.