Évértékelő - Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
2023-01-20 - Tisztelt Százhalombattai Polgárok! Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, hogy az óesztendő értékelése során elsőként vagy akár túlnyomórészt negatív emlékek és érzések törjenek elő belőlünk. 
Önmagában az a tény, hogy a világ bármely részén fegyveres konfliktus zajlik és emberek veszítik életüket, kellő ok a szomorúságra és aggodalomra. Fokozottan igaz, ha mindez egy olyan országban történik, amely nemcsak határos Magyarországgal, de amely százezer honfitársunk otthona is egyben. Sajnálatos módon a háborút és annak minden borzalmát és fenyegetését nem tudtuk magunk mögött hagyni az óévben. Éppen ezért idén helyénvaló és érthető, ha szeretteinknek és az egész világnak – a boldogságot aktualizálva – Békés Új Évet Kívánunk. Én is a BÉKÉT kívánom Önöknek, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a háborúnak és a vele törvényszerűen együtt járó vérontásnak és negatív gazdasági hatásoknak kizárólag a BÉKE vethet véget.
A közel egy éve kezdődött fegyveres konfliktus a tavalyi országgyűlési választásokra is jelentős hatást gyakorolt. Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy a magyar emberek többsége egyértelmű döntést hozott abban, hogy kire bízná és kitől óvná Hazánkat ebben a kihívásokkal és nehézségekkel teli időben. A választók bizalmából, a politikai közösségem immáron negyedszerre, kétharmados felhatalmazással felvértezve vállalhatta a kormányzati felelősséget és szolgálatot. E bizalom részeként, az Önök, illetve a térség polgárainak bizalomteljes döntése nyomán harmadik képviselői ciklusomat kezdhettem meg településeink parlamenti képviselőjeként, amely bizalomért köszönetemet fejezem ki.
A háború a választási siker örömét és a jövő tervezését is beárnyékolta. Sem ideje, sem helye nem volt az ünneplésnek vagy a pihenésnek. A háború, az életek elvesztése, a kárpátaljai magyar közösségeinkért való aggodalom, a brüsszeli átgondolatlan döntések és értelmetlen szankciók okozta gazdasági nehézségek, az energiaárak emelkedése a rendszerváltozás óta talán legnehezebb esztendővé tették a 2022-es évet.
Az összes negatívum ellenére, van okunk a büszkeségre és bizodalomra is. Büszkének kell lennünk a kormányzat, a közigazgatási, valamint a civil szervezetek és a magyar emberek példa nélküli összefogására, amellyel a háború kitörése óta segítik az Ukrajnából menekülő vagy ott maradó emberek boldogulását, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra tekintet nélkül. Közös eredményünk, hogy a kihívások dacára a kormányzat kiállt a rezsicsökkentés politikája mellett, jelentős segítséget nyújtva ezzel a magyar családoknak. Óriási segítséget jelent a hatósági árszabályozás is.
Kormányzatunk a családok mellett 2022-ben is számos módon segítette településeinket és önkormányzatainkat, sok-sok támogatást juttatva állami és pályázati forrásokból, vagy a Magyar Falu Program keretében.
Büszkék lehetünk a gazdaságfejlesztési intézkedéseinkre is, amelynek köszönhetően a háborús és a korábbi pandémiás helyzet ellenére folyamatosan növekszik és csúcsokat dönt a foglalkoztatottság és a beruházások volumene. A munkahelyek védelme és a beruházási környezet javítása olyan gazdasági potenciált jelent, amire az előttünk álló időkben óriási szükségünk lesz.
Talán az egyik legnagyobb sikerünk mégis az, hogy a folyamatos és módszeres támadások, fenyegetések és nyomásgyakorlás ellenére kiálltunk a magyar emberek érdeke, továbbá a választás során kinyilvánított és a nemzeti konzultációban megerősített akarata mellett.
Tisztelt Százhalombattai Polgárok!
A nehézségek ellenére Százhalombatta és polgárai számára fontos, mindennapi életüket segítő döntések születtek és fejlesztések történhettek meg a tavalyi évben is a kormányzati támogatások és az önkormányzat együttműködésének köszönhetően. Sikerült elérni, hogy a Posta a Tesco épületében a továbbiakban is az itt élők rendelkezésére álljon, illetve, hogy a Városi Sportuszoda már második alkalommal kapjon megemelkedett működési költségeinek enyhítéséhez állami támogatást, biztosítva ezáltal az iskolai úszásoktatást és a sportolók által megszokott színvonalú szolgáltatásokat.
A Kőrősi Sportiskolában a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával – 2 évvel a Magyar Kézilabda Szövetség finanszírozásában megvalósult kézilabdapálya átadását követően – immár új, rekortán borítású komplett atlétikapálya is segíti az iskola tanulóinak eredményes felkészülését. Jó ütemben halad az Arany János Iskola melletti új kosárlabdacsarnok építése, várhatóan 2023. második felében használatba vehetik a sportolók.
Tavaly befejeződött a Szent László templom és a Szerb Klub épületének felújítása, illetve egyházi közösségi célú programokra is nyert el kormányzati támogatást a battai Szerb Ortodox Egyházközség, míg a Magyarok Öröksége Alapítvány az előző évben nemzeti értékeink népszerűsítésének és gondozásának támogatására kapott állami forrást.
A város büszkeségre okot adó művészeti és kulturális élete ismét elismerésben részesült, hiszen a Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye Népművészetéért díjat adományozott Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili, a Forrás Néptáncegyüttes művészei részére. Százhalombatta országgyűlési képviselőjeként és a Magyarok Öröksége Alapítvány elnökeként gratulálok a kitűntetéséhez, további szolgálatukhoz a Jóisten gazdag áldását kívánom.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem ígérkezik könnyű évnek az idei. Ez azonban nem az elkeseredésre, hanem az elköteleződésre és kemény munkára kell, hogy sarkaljon minket. Ennek jegyben fontos terveink között szerepel az infláció egyszámjegyűvé csökkentése, valamint települési és térségi szinten az infrastruktúra, a közösségi közlekedés és az úthálózat fejlesztése. Bővíteni fogjuk intézményeinket, iskoláinkat, óvodáinkat és bölcsődéinket is, hiszen térségünk továbbra is gyarapodik, ami a települések lakosságszámának növekedésében is egyértelműen megmutatkozik. Idén sem feledkezhetünk meg kulturális és civil közösségeinkről, ifjúsági és sportszervezeteinkről és egyházainkról sem. Nehéz időkben kiemelten fontos az a szolgálat, amivel ezek a szervezetek hozzájárulnak a terhek viseléséhez és mindannyiunk boldogulásához.
A nyugdíjak reálértékének megőrzése, valamint a családok és a gyermekvállalás támogatása továbbra is elsődleges célunk, hiszen a jelen lehetőségeit az idősek munkája teremtette meg, a jövő záloga pedig a gyermek.
Hálatelt szívvel köszönöm meg mindenkinek, aki Hazánk, Nemzetünk vagy térségünk gyarapodásához bármivel hozzájárult ebben a válságos időszakban is. Arra buzdítok mindenkit, hogy a jövőben is segítsük közösen ezen célok elérését. E nem kis vállalkozáshoz együttműködésemet ajánlva és a Gondviselés segítségét kérve köszönöm meg ezúton is támogatásukat és kívánok sikerekben gazdag és békét hozó 2023-as esztendőt.
 
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő