Űrutazáson voltunk
2022-05-09 - "Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember,gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."Antoine de Saint-Exupéry
A város két iskolája az Eötvös és az Arany Iskola az Európai Uniós Erasmus Program keretei között működő SpaceBuzz programban vesz részt, mely a SPACE Konzorcium francia, magyar, olasz és holland oktatási szakembereinek együttműködésével jött létre. A program célja, hogy innovatív tanulási módszereken keresztül készítse fel a gyerekeket arra, hogy felelős, környezettudatos, az előttünk álló környezet- és klímaváltozás kihívásainak leküzdésében megfelelően cselekvő felnőttekké váljanak. A program gyakorlati célja, hogy a bevont 10-12 éves tanulókban felébresszük az érdeklődést az EU éghajlatvédelmi és környezetvédelmi célkitűzéseinek megismerésére és a környezet védelme érdekében történő cselekvésre.
A program 12 leckéből áll, melyeket az intézmény által kijelölt felkészült szaktanár tart meg az iskola tanórán kívüli foglalkozásain. A bevezető tudásteszt és egy kérdőív kitöltése után az első hat lecke a világűrbe kalauzolta el a gyerekeket, megismerve mélyebben a Tejútrendszert, Naprendszert, a bolygókat, csillagokat, üstökösöket, meteorokat, majd a Föld szerkezetét, kialakulását, a kőzetlemezeket és az ezzel kapcsolatos fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat. Ismereteket szerezhetnek az űrkutatás, az űrutazások történelméről, a gravitáció fontosságáról, a világűrben uralkodó fizikai, kémiai állapotokról. A program által felkínált power point-os bemutatók, kisfilmek és az előírt STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - játékos, kreatív, innovatív, problémamegoldó tanítás) oktatási módszer alkalmazása segítségével színes, gyakorlatorientált, jól elképzelhető ismereteket kaptak az érdeklődő kisdiákok a témában.
Az első 6 lecke után egy tudásmérés következett, amely eredményessége esetén a tanulók egy virtuális űrutazáson vehettek részt. Ehhez Budapestre utaztunk, ahol a Városháza téren egy űrhajóvá alakított kamionban szerelték fel a szimulációs kabint, melyben elhelyezkedve a gyerekek és mi pedagógusok VR szemüvegek segítségével egy "űrutazáson" vehettünk részt. Az "űrhajó" ablakából fantasztikus látvány nyílt a világűrbe, a csillagok között "repültünk", elhagytuk a légkört, és kicsiny Földünket szinte apró pontként láttuk. Majd ismét a közelébe kerültünk és kívülről láttuk bolygónkat a csodálatosan kéklő és zöld színeiben. Láttuk az olvadó északi jégmezőket, Grönland partjainak apadását, a holland partoknál az ember által épített védőgátakat, az Európa közepén foltokban meglevő éltető erdőket végig Szibérián keresztül, majd a trópusok esőerdeinek nyomait, melyek híján a növényeknek életet adó talajtakaró egyszerűen a tengerbe folyik és elvész. Láttuk Földünket, a csodát, amire az ember nem tud eléggé vigyázni. A röpke 20 perces "űrutazás" után mindenki élményekben gazdagon "tért vissza a Földre".
A következő 6 küldetés (lecke) a Föld környezetvédelmi problémáiról és ezek lehetséges megoldásairól, az emberiség és az egyes emberek ökológiai lábnyomáról ennek csökkentési lehetőségeiről fog szólni.
Bízom abban, hogy programba részt vevő gyerekek által képviselt felnövekvő generáció sokkal tudatosabban, óvatosabban és vigyázóan fogja élni az életét. Ez a program biztosan segíti gondolkodásuk átformálását arról, hogy "A természet nem vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk."     (Oscar Wilde)
 
                                                                                  Horváthné dr. Hidegh Anikó
                                                                                              intézményvezető