Harminc év a biztonságért
2022-04-12 - Három évtizede kezdte meg működését a százhalombattai rendőrőrs. A jubileumról nyílt nappal egybekötött ünnepség keretében emlékezetek meg. Az érdeklődők megismerhették az épületet, a rendőrség szervezeti felépítését, korabeli rendőrautókat, egyenruhákat, és kutyás bemutatót is láthattak.
Vezér Mihály polgármester elmondta, hogy nagy mérföldkő volt az önálló őrs megalapítása az önkormányzat, a politikai szándék és az akkori rendőri vezetés támogatásával. A város hosszú éveken át anyagilag is segítette a rendőrség munkáját. Felidézte, hogy az akkori megyei főkapitány Komáromi István volt, az érdi kapitányságot Mihály István, a battai őrsöt pedig – a leghosszabb ideig – Kárász Benjámin vezette. Az egykori parancsnok később a közterület-felügyeletet irányította, a helyi polgárőrséggel és a rendőrséggel ápolt nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatai révén összehangolta a közbiztonsági feladatokat. Bár Kárász Benjámin már nem lehet velünk, de "figyelő szemeit talán rajtunk tartja" – fogalmazott Vezér Mihály. A hármas összefogás eredményeként folyamatosan csökkent a bűncselekmények száma Százhalombattán, illetve egyre több megelőző intézkedést tudott hozni az önkormányzat. Kiépült a városban a térfigyelő kamerarendszer, amely fokozatosan bővül, a végpont az őrsön található. Rendszeresek a rendőrségi bűnmegelőzési előadások az iskolákban és a nyugdíjas klubokban. A polgármester köszönetét fejezte ki a rendőrségnek és mindazoknak, akik akár testi épségük kockáztatásával szolgálnak, és munkájuk nyomán kiemelkedő színvonalú lett a város közbiztonsága. Nagy tisztelet és társadalmi megbecsülés illeti őket, ami Százhalombattára jellemző is – tette hozzá a polgármester.
 
Nogula Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető kiemelte, hogy nagyon jó a battai őrs létszámfeltöltöttsége, 10 ezer lakosra 7 rendőr jut, ami jóval nagyobb az országos átlagnál. Hangsúlyozta, hogy a városban szolgálatot teljesítő kollégák lelkiismeretesen, precízen látják el a feladatukat. Sok munkatárs kötődik a településhez, ezért is érzik magukénak a problémákat, legjobb tudásuk szerint arra törekszenek, hogy a lakosság biztonságérzete megfelelő legyen.
 
Bátyi László rendőr alezredes, őrsparancsnok elmondta, hogy a mindennapi szolgálat során és a rendezvények biztosításával aktívan részt vesznek a város életében, tartják a kapcsolatot az iskolákkal és a lakossággal. A körzeti megbízottak a város több pontján elérhetőek, mobiltelefonon is hívhatóak, számuk a rendőrég weboldalán, illetve az őrsön kifüggesztve is láthatóak. A központi 112 hívón is bárki bejelenést tehet. Százhalombatta élhető és biztonságos város, ami annak is köszönhető, hogy rendkívül jó az együttműködés az önkormányzattal. Az egység önállóan látja el a napi szolgálati feladatokat az érdi kapitány koordinálásával – tette hozzá az alezredes.
 
Szél Pál a Közrendi Bizottság elnöke, a százhalombattai polgárőrség elnök-alapítója felidézte, hogy 124 jelentkezővel, 1994-ben alakult meg a civil szervezet. Az alapítók még Mihály István rendőr dandártábornok, Vezér Mihály polgármester, Körömi Lajos őrsparancsnok helyettes és Szalai Attila képviselő voltak. A kezdeti létszám mára 35-40 főre csökkent, amely elegendő a városi szolgálat ellátásához. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a rendőrséggel, amelyhez kitűnő alap volt, hogy jól ismerték az akkori megyei és érdi főkapitányt, akiktől nagyon sok szakmai segítséget kaptak. Sikerült megvalósítani azt a célt, hogy mielőbb megteremtsék a nyugodt légkört, abban az időben ugyanis sok bűncselekmény történt, jelen volt a városban a félelem. Szép Pál kiemelte, hogy a polgárőrség megalakulása után fél évvel 32%-al csökkent a bűnesetek száma, ami a rendőrséggel és a közterület-felügyelettel való hatékony együttműködésnek köszönhető. Szólt arról is, hogy folyamatosan fejlesztik a szervezetet, továbbképzéseket tartanak. Szárazon és vízen is teljesítenek szolgálatot, bővül az eszköz, illetve a jármű park. Gépkocsival, motorral, kerékpárral, motorcsónakkal és gyalogosan látják el a feladatokat. Kölcsönösen előnyös, és bevált a rendőrséggel való közös járőrözés, ami során sokat tanulhatnak a polgárőrök, illetve nagy segítség a rendőr számára a civil kolléga jelenléte.
 
Szalai Attila közrendi tanácsnok, a Pest Megyei Vagyonvédelmi Kamara elnöke a szervezet nevében ajándékot adott át a százhalombattai rendőrőrs részére. Hangsúlyozta, hogy kiváló a kapcsolat a rendőrség és a magánszektor között. A közterület védelmét a rendőrség, a polgárőrség és a felügyelet látja el, az állampolgári tulajdonét pedig a magán őrző-védő cégek, mint a százhalombattai Samuráj 07 Kft. A hivatalos szervek bűnüldöző jelleggel, a civil szervezetek pedig perventíve végzik munkájukat, amely során fontos az együttműködés. 
 
Az ünnepségen részt vett a Hagyományőrző Rendőrszázad is, amelynek tagjai díszegyenruhában álltak őrt. A fővárosi kapitányság kötelékében 10 éve alakult szervezet korabeli gépjárműveket is bemutatott. A 32 darabos járműparkból a battai őrs korához igazodva, a ’90-es évekből válogattak az ünnepre – mondta el Bogdán András rendőr alezredes, a hagyományőrzők parancsnoka. A díszes egyenruha legfontosabb elemei az elöl található lehajlott, letört virágú tulipánok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbefojtását szimbolizálják. A hátoldali részen azonban felemelik fejüket, a szabadság eszméjének továbbélését jelképezve. A fővárosi rendőrök egyenruhája az 1908-as császári rendelet nyomán megváltozott; a korábbi Kossuth-kalap zavarta az uralkodót, ezért helyette sisakot kellett viselni, illetve ugyanezen okból lekerült a ruházatról a nemzetiszínű szalag.