Csatornahasználati illemtan
2021-11-02 - Az elmúlt időszakban megszaporodott a házi átemelő szivattyúk nem megfelelő csatornahasználatból származó meghibásodása. A csatornahálózatba juttatott csatornaidegen anyagok ellehetetlenítik az átemelő rendeltetésszerű használatát.
Ez által a felhasználó saját, illetve több rákötés esetén a szomszédai szennyvízelvezetésében is fennakadást, súlyosabb esetben leállást okoz. Emellett a szennyvíztisztító telep kapacitásának felesleges többletterhelésével is kár keletkezik.

A felhasználók bejelentése alapján a társaságunk a hibát elhárítja, de nem rendeltetésszerű használat miatt szükségessé vált javításokért a felhasználóknak/ ingatlantulajdonosoknak kell viselniük a felelősséget.

Tájékoztatjuk, hogy a napokban és az elkövetkező időszakban több felhasználó/ ingatlantulajdonos felé érvényesítjük kárigényünket. Amennyiben a lakosság részéről ezzel kapcsolatos megkeresés érkezik Önökhöz, a bejelentések, panaszok hátterében ez áll.
A lakossággal és az Önkormányzattal közös érdekünk, hogy a fenti problémákat megelőzzük. Ennek érdekében készült a csatornahasználati illemtant a lakosság részére.

Fővárosi Vízművek Zrt.