A Duna, ami összeköt minket
2021-06-28 - Budapest (belváros) és a sziget települései közötti kapcsolat fejlesztése régóta magától értetődő igény, és kevés ennél nagyobb közlekedésfejlesztési adósságunk van itt, a Csepel-szigeten.
Pest megye és benne különösen a Csepel-sziget és környéke földrajzi/gazdaságföldrajzi és geopolitikai pozíciói egészen kiválóak:
Az országos térszerkezetben betöltött stratégiai helyzete (az ország két fontos területének Dunával határolt metszéspontjában fekszik) és jelentősége egyértelmű.
Gazdasági ereje, komplex természeti, fizikai és humán adottságai, valamint az erre épülő szolgáltatások és ipar erőteljes koncentrációja miatt megkerülhetetlen tényezője a hazai gazdaság növekedésének.
 
Elmondhatjuk, hogy a Csepel-szigetet sokszínűség jellemzi minden szempontból (természeti, földrajzi, gazdasági, társadalmi, kulturális):
fontos a főváros közelsége;
meghatározó megyénk centrális szerepe, amit az M0 körgyűrű jelenléte felerősít;
a Duna-part adta kikapcsolódási lehetőségek;
a jellegzetes kisvárosokkal átszőtt szigeti lét
mind-mind nagy fejlődési potenciált hordoznak, ugyanakkor számos megoldandó problémát is jelentenek. Talán legfájóbb mindannyiunk számára a közlekedés.
Tegyük élhetőbbé, ugyanakkor versenyképesebbé városainkat! Csökkentsük a választókerületünk közlekedési leterheltségét úgy, hogy közben erősítjük gazdasági versenyképességét – ez a feladat. És itt beszéljünk a Duna szerepéről, hiszen olyan kiaknázatlan térszervező erő, amely gazdasági, kulturális és társadalmi együttműködéseket hívhat életre – így jelentős meghatározó elem választókerületünk fejlődése szempontjából. Gondolkodjunk közösen, mert tudatos, összehangolt fejlesztések generálásával lendíthető a Duna hajózási, üzleti, kulturális szerepe. Fejlesztésre váró területek:
kikötő-hajópark-hajózhatóság-csónakházak,
sportcélú fejlesztések, sport célú egyesületekkel összhangban (programjaik támogatása),
horgászturizmus feltételeinek javítása,
a Dunához köthető vendéglátó ipari létesítmények fejlesztése,
konkrét területi egységek fejlesztése (pl: Érd-Százhalombatta térség, RSD),
a Duna természeti örökségünk is, így a vizes élőhelyek bemutatása; ökológiai szolgáltatások erősítésének lehetőségeit is fel kell tárni!
 
Mi, itt élők tudjuk, hogy a Duna és a közúti közlekedés kapcsolata a hidak hiánya miatt mennyire nehézkes. Fontos feladat így a gazdasági, infrastrukturális fejlesztések összehangolása és a természeti erőforrások védelme/fenntartható hasznosítása mellett a személyszállítás feltételeinek kidolgozása. Emellett érinteni kell a kerékpáros és gyalogos közlekedési pontok fejlesztését is és a tömegközlekedéshez kapcsolódó közlekedési infrastruktúrák komplex újragondolását (parkolási lehetőségek-akár P+R, tömegközlekedési hálózatokhoz való kapcsolódás)
Érdekes a 21. században, hogy a Duna minket érintő szakaszán közösségi szolgáltatásokat csak kereszt irányban bonyolít (kompközlekedés), ami a települések közötti kapcsolatok esetében markáns akadályt jelent (M0 autópálya határolta térségen kívül a megyében nincs Duna-híd). Mindezek mellett a Duna jövőjének vizsgálatakor a sport, a szabadidő, a turisztikai fejlesztési potenciált is sokkal komolyabban kellene végre venni.
Végül fontosnak tartom kiemelni, hogy a Duna elsődleges funkciója továbbra is ökológiai, és kizárólag olyan fejlesztéseket támogatok, amelyek a környezetvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése mellett bonyolíthatók!
Az én megközelítésem az, hogy legyen a Duna-térsége egy élhető, de folyamatosan fejlődő közeg.
Jószai Teodóra, Demokratikus Koalíció, Pest megye 8. számú választókerülete