Kalandozások kultúrán innen és túl
2019-08-27 - Ez a nyár is eseménydúsan telt a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanárai számára. Öten vettek részt egy-két hetes nemzetközi továbbképzésen az Erasmus+ “Kalandozások kultúrán innen és túl" projektben résztvevők közül Írországban, Olaszországban, Franciaországban, Cipruson, illetve Angliában. A lezárt tanévben két kolléga már járt skóciai, illetve olaszországi továbbképzésen, ketten pedig az éppen kezdődő tanévben készülnek Görögországba, illetve Angliába.
A projekt célja az európai és nemzeti kulturális örökség megismertetése, ápolásának elősegítése a mindennapi tanítás során. Fontos, hogy a részt vevő pedagógusok minél több országból hozzanak személyes élményeket, tapasztalatokat és tudást.

Az Arany János iskola tanárai rengeteg képet, dokumentumot, tárgyat, tananyagot, módszertani,  szervezési és megvalósítási ötletet, mintát gyűjtöttek össze, amelyeket felhasználhatnak a tanteremben, projektnapokon és szabadtéri vagy iskolán kívüli tevékenységek során, bevonva ezzel a falakon túli világot az oktatásba. Az intézményt egyébként is jellemzi az élénk kapcsolattartás a múzeumokkal, vállalatokkal, más oktatási intézményekkel. Sok programot bonyolít le partnerei közreműködésével, külső helyszínen is. "Szeretnénk ezt a tevékenységet még tudatosabban, még hatékonyabban végezni, amiben most ismét előre léptünk" – mondta el Horváthné dr. Hidegh Anikó igazgató.

Nyereség a nemzetközi kapcsolatteremtés is. Az iskolát például job shadowing (hospitálás) keretében látogatná meg egy francia kolléga, de az is felmerült, hogy az intézmény kapcsolódhatna a GLOBE nemzetközi tudományos és oktatási programhoz. Készült továbbá egy terv, amit testvérvárosi iskolákkal szeretnének megvalósítani eTwinning (az európai iskolák oktatási közössége, közös digitális felület) projekt keretében, csak hogy néhány példát említsünk.

Horváthné dr. Hidegh Anikó kiemelte: kollégái rengeteg mindent tanulnak egymástól, a megélt eseményeken keresztül, a látottakból, az élményekből. "Éppen ezt szeretnénk átadni a tanítványainknak is. Átéltük, most már jöhet az alkalmazás, hogy mindannyiunk élménye lehessen! Így is lehet tanulni, nemcsak könyvekből és előadásokból. No, nem mindent, fő az egyensúly!"