Megvédi a város a társasházakat
2010-09-08 - Egyeztetésre hívta annak a 25 százhalombattai társasháznak a lakóit Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere, amelyek tartozásokat halmoztak fel a felújításokra felvett hitelekkel kapcsolatban. Az önkormányzat, mint óvadékot nyújtó, harmadik fél érintett a kérdésben, de több társasházban tulajdonnal is rendelkezik. A polgármester a szeptember 7-i találkozón megjelent közel 800 lakó előtt kijelentette, számíthatnak az önkormányzat segítségére, nem fogják engedni, hogy életek munkája ússzon el néhány renitens, nem fizető lakó, a közös képviselő és a számvizsgáló bizottságok vagy a bank esetleges hibái miatt.
Százhalombattán az eddig sikertörténetnek számító társasházi felújítások hosszú évek óta zajlanak. A város csak az úgynevezett egyharmados pályázatokon részt vett társasházak felújításaihoz több mint egymilliárd forintot biztosított az elmúlt 5 évben. Emellett az 50 százalékos támogatással működő energiatakarékossági célú felújítási pályázatok is folyamatosan zajlanak, ami 2005 és 2010 között további 400 milliós támogatást jelentett a lakástulajdonosok számára. A házak a pályázatokhoz szükséges önrészt több esetben hitelfelvétellel biztosították. Annak érdekében, hogy a társasházak hitelhez juthassanak, Százhalombatta Város Önkormányzata az ebben az ügyben érintett 25 társasház esetében 105 millió forint összegű óvadékot nyújtott. Ez a társasházak hitelállományának 20 százaléka, amely a hitelező bank számára biztosítékul szolgált arra, hogy – akkor is, ha a társasházak nem fizetik megfelelően a törlesztéseiket – hozzájusson pénze egy részéhez. Ez, sajnos be is következett, és a Raiffeisen Bank 2010. augusztus 6-án kelt levelében arról értesítette az önkormányzatot, hogy 27 millió forint összegű óvadékot bevont a felgyűlt tartozások miatt.  

A lakók, különösen a rendben törlesztők részéről óriási felháborodást váltott ki az eset, hiszen ők a banktól érkezett levelekből értesültek arról, hogy társasházuknak hátraléka van. Azt, sajnos nem tudják sem a lakók, sem az önkormányzat, hogy ez mely társasházban pontosan mekkora összeg, mert az információt – banktitokra hivatkozva – a Raiffeisen Bank csak a társasházak képviseletével hivatalosan megbízott személynek adják ki.

A szeptember 6-i tájékoztatón jelen volt dr. Turbucz Sándor jegyző, dr. Berczi Norbert, a város jogi képviselője, Pimperné Talló Éva, a Közgazdasági Iroda vezetője, Bódiné Mészáros Ibolya, a Kincstár, Adó és Vagyonkezelési Iroda vezetője, valamint Kiss József, a Műszaki Iroda vezetője.
A társasházak működését szabályozó törvény  szerint a közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk - vagy a szervezeti-működési szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték - szerint felelnek az egyszerű (sortartásos) kezesség szabályai szerint – hívta fel a figyelmet dr. Berczi Norbert, az önkormányzat jogi képviselője. Az önkormányzati óvadék bevonása azt jelenti, hogy a bevont összeggel a társasházak jelenleg nem a banknak, hanem az önkormányzatnak tartoznak. Az államháztartási törvény előírásai szerint az önkormányzat ezt a pénzt nem adhatja "ajándékba", de keresik a megoldást arra, hogy hosszú távon, a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten, részletekben fizethessék vissza a lakástulajdonosok. A polgármester hangsúlyozta: nem szeretnék, hogy olyanoknak is fizetniük kelljen, akik nem vétkesek az ügyben. A képviselő-testület szeptember 16-i ülésére készülő javaslata véleménye szerint megnyugtatóan rendezné a helyzetet.

Elhangzott, hogy a legfontosabb lépés a társasházi közgyűlések mielőbbi összehívása lenne, amelyet akár a lakók is kezdeményezhetnek, ha azt a közös képviselő nem teszi meg. Az ehhez szükséges nyomtatványokat a fórum résztvevőinek helyben kiosztották, de az űrlap letölthető a város honlapjáról is (http://www.szazhalombatta.hu">www.szazhalombatta.hu). A résztvevőknek érdemes magukkal vinniük a közös költséget és az egyéb befizetéseiket igazoló irataikat is. A közgyűléseken jelen lesznek a Polgármesteri Hivatal szakemberei, és jogi képviselőt is biztosít a város.

Az érintett társasházakban élőknek a jövőben a Raiffeisen Bank értesítő levelében szereplő bankszámlaszámokra kell elutalni a közös költséget, ezeket a számlaszámokat  a városi honlapon is közzétette a Polgármesteri Hivatal.

A mintegy három órás fórumon sokan tették fel kérdéseiket a polgármesternek és a megjelent szakembereknek. A válaszadók igyekeztek tisztázni, hogy a társasházak önállóan, az önkormányzattól függetlenül működnek. A városnak lakástulajdonain keresztül vannak tulajdonosi jogai egyes társasházakban, de csak akkora mértékben, mint bármely más tulajdonosnak. A közgyűléseken minden lakónak módja és lehetősége van véleménye kifejtésére, és a többség akarata szerint szabályozhatják a társasház működését. A hitelszerződéseket a bankkal közvetlenül kötötték, abba az önkormányzatnak nincs joga beleszólni. A város viszont semmiképpen sem hagyja magára a tulajdonosokat ebben a nehéz helyzetben, hiszen nem mindenki jártas annyira a jogi kérdésekben, hogy érdekeit megfelelően tudja képviselni. "Védőernyőt szeretnénk borítani önök fölé – mondta a polgármester -, és minden lehetséges eszközzel támogatjuk önöket." (Batta Online)