Emberek az emberekért - három évtized története
2021-12-06 - Harminc éve, 1991 óta működik Százhalombattán a Sérültekért Alapítvány, amelynek célja a tanköteles koron túli fogyatékkal élő emberek nappali ellátása, képzése, képességeik fejlesztése, foglalkoztatása, társadalmi beilleszkedésük segítése. A szervezet néhány munkatársával és foglalkoztatottjával beszélgettünk a kezdetekről és a mindennapokról.
Baranyi Pálné alapító az 1990-es októberi önkormányzati választások után került be a képviselő-testületbe, ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy a következő évi tiszteletdíját jótékony célra, fogyatékkal élő emberek segítésre fordítja. Mint mesélte, elhatározásában személyes indíttatást jelentett, hogy húgának sok kihívással kellett megküzdenie csípősérülése okán, illetve egészségügyi tanulmánya során, a kórházi gyakorlaton számos rendellenes esettel találkozott. További motivációként később az Erőmű bölcsődéjében szembesült azzal, hogy egy értelmileg sérült kisfiú állapotát nehéz volt elfogadtatni a szülőkkel.
 
Külön számlán gyűlt össze a bejegyzéséhez akkor szükséges legalább 100 ezer forint, ami után 1991 novemberben bejegyzésre került az alapítvány.  Cseh Kornélné a Szülők Fóruma Egyesülete vezetője nagy segítséget nyújtott az alapítvány létrehozásában, és biztosította a szakmai hátteret és ezt követően 2014-ig eleinte titkára, majd elnőke volt az Alapítványnak. Megalakulása után egyre több szülő fordult segítségért a szervezethez.  Önkormányzati támogatással napközbeni ellátásukat Kipp Kopp Óvodában oldották meg.
A nappali ellátás mellett később a művelődési ház adott otthont a tanköteles kort meghaladók számára ahol fejlesztésként kosárfonó- és szőnyegszövő foglalkozásokat tartott az alapítvány.1995-ben megszületett az első együttműködési megállapodás az önkormányzattal, mely négy évre szólt, és azóta folyamatosan megújul.
1999-től a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő Gátőrházban folytathatta tevékenységét a szervezet, melyet az igazgatóság bérleményként rendelkezésükre bocsátott.
 
A már eddig is meglévő kézművesfoglalkozások mellett a József Nádor Szakképző iskolával együttműködve szakmát adó képzést indítottak az ellátottak részére eleinte szőnyegszövésből és a kosárfonásból, később pedig parkgondozásból is.
2005. január 1-jétől az alapítvány létrehozta a Mezőföldi Otthon Fogyatékosok Nappali intézményét, melynek vezetője 2007-ig Dr. Demeterné Sajtos Mária volt, aki ezután 2021-ig kurátorként segítette az alapítvány munkáját. Ez által normatív állami támogatásra is jogosult a szervezet, valamint együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzattal, melynek keretében Százhalombatta Város Önkormányzata a kötelező alapszolgáltatáshoz rendszeres támogatást biztosít.
 
2007-ben új szervezeti egységként elindult a Támogató szolgáltatás működtetése is, mely az alapítvány ellátottjai mellett a Százhalombattán élő fogyatékos emberek életminőségében nyújt segítséget a szállítás és személyi segítség biztosításával.
Szintén 2007-ben pályázat keretében lehetőség nyílt a fejlesztő foglalkoztatás elindítására, melynek keretében képességeiknek megfelelően-munkaviszonyban, vagy megállapodás alapján munkát végezhettek az ellátottak. Ez azóta is folyamatosan működik.
 
A nappali ellátás keretében legfeljebb 29, a fejlesztésben 20 fő foglalkoztatható – tudtam meg Kőrösi Edit gazdasági vezetőtől. Utóbbi tevékenység folytatására kétévente pályázatot kell benyújtani, a támogatás összegéről azonban évente határoz az illetékes hivatal. Kiterjedt működésüket jól mutatja, hogy a jelenlegi foglalkoztatottakon kívül az elmúlt évtizedekben további 51 főt segítettek.
 
A nappali ellátás és a fejlesztés egymásra épül, kiszámítható napi- és heti rendet követve – mondta el Czeczon Zsuzsa intézményvezető. Bedolgozói, szőnyegszövő, kosár fonó, és kerámia műhelymunkát végeznek délelőttönként, a termékeket pedig értékesítik. Szerződésben állnak a battai ipari parkban működő Toyo Seat céggel, amely számára heti 30 ezer darab hangtompítót szerelnek rá az autóülésekhez használt rugókra, valamint fémpálcikákat helyeznek el az ülésvásznak aljára. A másik bedolgozói tevékenység során a kartonokban érkező perforált kártyalapokat kitörve paklikat állítanak össze, amelyeket behelyeznek a hajtogatással elkészített dobozokba. További szerződéses munka a különböző méretű ásványokból történő karkötő- és nyakláncfűzés.
Sokrétűek a délutáni egyéni, illetve csoportos fejlesztések, komplex művészet terápia, rajzolás, háztartási ismeretek, énekfoglalkozás, pszichológiai tanácsadás, kertgondozás. Az egészséges életmód része a napi egy, másfél órás városi séta, ami közben terméseket, ágakat is gyűjtenek a kézműveskedéshez. 2021-ig a Sérültekért Alapítvány keretei között működött a Felhőjárók Mozdulatszínház, mely ez évtől önálló alapítványként folytatja tevékenységét.
 
A szervezetet 4 tagú kuratórium irányítja és ellenőrzi melynek jelenlegi tagjai: Baranyi Pálné alapító, Csehák Hajnalka elnök, Kolozsvári Zoltán és Sinka László kurátorok. Az összetétel változott az évek során, az elnöki feladatot először Dr. Kovács László röntgenorvos, országgyűlési képviselő látta el, illetve a testület tagja volt Sárosi Gábor református lelkész is. A kuratórium határozza meg az alapítvány értékrendjét, tevékenységét, és őrködik afelett, hogy ne sérüljön az eredeti cél, miszerint minden foglalkoztatott egyforma szakértelmet, figyelmet és ellátást kapjon. A kezdetektől jelen lévő Kolozsvári Zoltán mellett, Csehák Hajnalka pszichológusként szakértelmével nagyban segíti az alapítvány munkáját, csakúgy, mint az irányításban nagy tapasztalattal rendelkező Sinka László, Százhalombatta volt alpolgármestere. Baranyi Pálné kiemelte, hogy a 30 év alatt megforduló valamennyi munkatárs is számos értékkel gyarapította tevékenységüket.
 
Jó hangulatú beszélgetés bontakozott ki az alapítvány által foglalkoztatottakkal, Egyed Valéria Hermann Erzsébet, Volárovits Ágnes, Liczenciás Erzsébet, Gráczer Dávid és Ofella Margit osztotta meg gondolatait, illetve az alapítványnál legrégebben dolgozó Szalainé Gedrus Erzsébetet, a szövőműhely vezetőjét kérdeztem munkájáról.
Mindannyian sok feladatot el tudnak látni, jól érzik magukat az összetartó közösségben. Ágnes, Herman Erzsébet és Egyed Valéria, akik már a kezdetektől fogva az alapítványnál vannak, mindig szeretettel bátorítják az újonnan érkezőket. Ágnes specialitása a mécsessel vagy led füzérrel világító, "fényszoborként" ható agyagforma, és fontos indíttatás volt az életében, hogy édesanyja az elsők között tanította a kosárfonást még a művelődési ház termében. Erzsébet családjában is hagyomány a kosárfonás és a szövés; ő maga is tervez mintákat. Megjegyzendő, hogy az agyagozásnál különösen figyelni kell, hiszen tévesztés esetén elölről újra kell kezdeni a tárgy felépítését. Liczenciás Erzsébet 2007 óta nappali ellátott, korábban varrónőként dolgozott, ez áll hozzá a legközelebb, de szereti a szőnyegszövést, újabban pedig a kerámia tárgyak készítésében is részt vesz. Dávid, - akinek igen szép az orgánuma – 2009-ben kapcsolódott a csoporthoz, a szövés és a kertrendezés a fő területe. Margit 16 éve busszal jár be Ráckeresztúrról az alapítványhoz, ezért már 6 órakor fel kell kelnie. Szőnyegszövő, valamit kert- és parkgondozói vizsgát tett, de - csakúgy, mint a többiek - más tevékenységet is kreatívan és rugalmasan el tud végezni.
 
Szalainé Gedrus Erzsébet 1997 óta vesz részt az alapítvány munkájában, előtte óvónőként dolgozott százhalombattai intézményekben. Mint mondta, azonnal megszerette a segítőkész közösséget, többeket korábbi munkahelyeiről ismert már. Másokhoz hasonlóan folyamatosan képzi magát, a többi között játszóházvezetői és szociális gondozói szakképesítést szerzett, ő is "univerzális" munkatárs.
 
Tizenkét szociális szakképzettséggel és kézműves végzettséggel, gyakorlattal rendelkező kolléga áll dolgozói munkaviszonyban az alapítvánnyal, akik kézügyességük, empátiájuk és emberszeretetük révén bármely területen tudják helyettesíteni egymást – mondta el Czeczon Zsuzsa.
 
Jeles esemény a szokás szerint június második szombatján tartott, műsorral színesített "Aranyszív Ünnep", amikor a családtagokkal, barátokkal együtt főznek; egyúttal átadják a formába öntött "Aranyszív Díjat", azon kollektívának, társaságnak vagy személynek, aki az adott évben anyagilag, vagy más módon jelentősen segítette az alapítvány munkáját. A másik nagy ünnep a Karácsony, amely során ajándékokat készítenek, a közös ebéd után pedig visszatekintenek az elmúlt hónapokra. A téli szünetet követően januárban kezdődik újra a foglalkoztatás. A közösségépítést erősítik a helybeli és távolabbi kirándulások, köztük az általában víz közeli helyekre szervezett három napos út. Jó kikapcsolódási és feltöltődési lehetőség napozással és fürdőzéssel a nyári heti kétszeri strandolás is.
Zsuzsa szólt arról is, hogy fontos misszió az érzékenyítés, amely során céges rendezvényeken tartanak kézműves bemutatókat. Hasonló céllal iskolai és gyerek csoportokat fogadnak, akár családi nap keretében, közös kézműveskedéssel, játékokkal egybekötve.
 
A védett munkahelyről kilépve, intézménylátogatáson is részt vettek az ellátottak a közelmúltban, megismerkedhettek az erőműben, a postán és a könyvtárban zajló munkával. Tervezik, hogy további helyeket is felkeresnek.
 
Az alapítvány lehetőséget ad a diákok számára a közösségi szolgálatra. Egyre több intézménnyel kötöttek erre irányuló szerződést, van, aki a kötelező 50 óra után is visszajár, illetve önkéntesek is szívesen segítek a munkában, töltekezve a jó közösségi légkörben.
 
Baranyi Pálné "gyermekeit" hallgatva meghatódottan jegyezte meg, hogy érdemes volt elindulni ezen az úton 30 évvel ezelőtt.  
 
Végezetül, kissé rendhagyó módon, engedtessék meg e sorok jegyzőjének néhány gondolat. Köszönöm, hogy bepillanthattam az alapítvány életébe, ahol hivatástudattól átitatott, igazi csapatmunka zajlik. Jó volt megtapasztalni, hogy ezt a közösséget elsősorban igazi emberi értékek, a szeretet, az empátia, az egymás iránti tisztelet, és a segítés szándéka tartja össze. Adventben lévén, talán sokakban felmerül, hogy volt valaki, Jézus Krisztus, aki hasonló példát mutatva jött el Karácsonykor.