Mit rejt a föld - római emlékek feltérképezése Százhalombattán
2021-11-03 - A "Living Danube Limes" projekt 2020 júliusában vette kezdetét 10 Duna mentén fekvő ország partnerségével. Az együttműködés célja a történeti infrastruktúra védelme és a Duna-mentén található mintegy 2000 éves római örökség turisztikai potenciáljának fejlesztése.
A projekt különlegessége egy, a rómaiak által használt 4. századi dunai hajó teljes és hiteles rekonstrukciója, mely 2022. nyarán végigutazik a Dunán, érintve valamennyi jelentős, római múlttal rendelkező települést is. Emellett a projekt keretében számos, magas színvonalú kutatás folyik. Ennek egyik legfontosabb eleme a felszín alatt rejtőzködő emlékek feltérképezése. Ebből a célból, 2021. november 3. és 5. között a világhírű Ludwig Boltzmann Intézet munkatársai feltérképezték Százhalombatta rejtett római kori építészeti emlékeit.
 
A "Living Danube Limes" (Élő Dunai Limes) projekt összesen 46 partnert egyesít: a 19 megvalósító és 27 társult stratégiai partner között találjuk a régió vezető egyetemeit, és a témában komoly tapasztalattal rendelkező állami és magáncégeket. A BME részéről az Építészettörténi és Műemléki Tanszék vesz részt a projektben két társult partnerrel együtt: a Banner János Régészeti Alapítvány és a Magyar Urbanisztikai Társaság együttműködésével. A különféle szervezetek a régészet, az ókori történelem, a technológia, az építészet, virtuális rekonstrukció, múzeumi egyesülések, turizmus, kulturális örökségvédelem és az élő történelem területét felölelő egyedi kompetenciáikkal támogatják az együttműködést.
 
Az egykori, római kori határvonal, a dunai limes hálózati szerepe nemcsak a határvédelemben, hanem a kereskedelmi útvonalak szempontjából is alapvető volt. Felismerve ennek a hálózatnak a nemzetközi és határokon átnyúló identitásképző szerepét, a projekt arra törekszik, hogy hangsúlyozza a dunai limes kulturális, szimbolikus és turisztikai értékét. Mintegy 2000 év elteltével a római-kori örökség továbbra is mindennapjaink részét képezi, az ókori kultúra lenyomatai a Duna teljes hosszában jelen vannak a mai napig. A folyam mentén fekvő országok jelentős városai közül számos büszkélkedhet római múltjával, de számos kisebb település is lenyűgöző, római kori emléket mondhat magáénak. Ezek között azonban több olyan rom is van, amelyek feltárása még várat magára, így a maradványok sok esetben ki vannak téve a természet viszontagságainak, akár áradások fenyegetésének. Ha megőrzésükre nem fordítunk elég figyelmet és erőforrást, az a világ egyik legnagyobb történeti határrendszerét alkotó helyszínek végleges eltűnését is jelentheti.
 
A projekt célja, hogy minden kísérleti helyszín kiemelt, magas színvonalú élő történeti kezdeményezéssel gazdagodjon, amellyel szó szerint újból élettel telhet meg az egykori dunai limes vidéke. Mindezzel lehetőség adódik a területhez kapcsolódó ismeretanyag továbbítására.
 
Valamennyi, a projekthez kapcsolódó ország jelölt egy olyan helyszínt, amely fontos római kori örökséggel rendelkezik, és ahol a projektben részt vevő partnerek kutatást végezhetnek. Magyarország esetében ez a helyszín Százhalombatta. Az egykori ’Matrica’ segédcsapati tábor, illetve a hozzá kapcsolódó történeti emlékek: a római fürdő, illetve az egykori vicus területe révén Százhalombatta jelentős és gazdag római kori emlékekkel rendelkezik, mely a területén egykor keresztülfutó duna-menti útvonal, a limes –egyben ripa– és a hozzá kapcsolódó határvédelmi létesítmények révén a római történeti múlttal rendelkező települések nagy hálózatához kapcsolódik. Ezért a projekt során a Műegyetem oktatói és hallgatói, a társult stratégiai partnerek kollégái, valamint a nemzetközi együttműködés tagintézményei Százhalombatta római kori történetének építészettörténeti kutatásával szeretnének hozzájárulni a nemzetközi projekt szakmai adatgyűjtéséhez, megismertetve a helyszínt a résztvevő országok kutatóival és turisztikai szakembereivel.
Az együttműködés résztvevőinek fontos célja, hogy a jövő generáció, a BME-n tanuló építészhallgatók is betekintést nyerhessenek különböző tudományterületek (régészet, építészet, turizmus) munkájába, egyúttal egyetemi tanulmányaikat összetett történeti múlttal rendelkező helyszíneken történő tervezéssel összefüggésben végezhessék. Épp ezért a projekt tanulságait egyetemi tervezési feladat során adjuk át a hallgatók számára. Ezáltal az egyetemi hallgatók Százhalombatta múltjával és értékeivel is megismerkedhettek. Ebben a folyamatban a Műegyetem nagyon fontos segítséget kapott Százhalombatta Város Önkormányzatától, dr. Oláh M. Zoltán főépítész úrtól, és a Matrica Múzeum szakmai támogatását is élvezi, melyet a projekt szervezői ezúton is köszönnek.
A projekt következő fontos állomásaként a világhírű, osztrák Ludwig Boltzmann Intézet munkatársai magnetométeres felmérést végeznek Százhalombatta-Dunafüred területén, az egykori római tábor, és a környékén lévő fürdő, valamint vicus könnyen megközelíthető helyein. A felmérés távlati célja, hogy információt szolgáltasson az egykori castrum, limes és vicus területének történeti állapotáról, mely alapján később virtuális rekonstrukció készülhet.
 
A magnetométeres kutatás előnye, hogy teljes mértékben roncsolásmentes, vagyis nem tesz kárt a környezetben. A kutatók a mérőműszerekkel bejárva a vonatkozó területeket a talajban lévő történeti épületek nyomairól készítenek felvételeket. Reményeink szerint ezzel a kutatással is bővülhet tudásunk Százhalombatta egyedülálló történeti múltjáról. A nemzetközi együttműködés tagjai köszönik Százhalombatta Város Önkormányzata, a Matrica Múzeum és Régészeti Park, illetve Százhalombatta Város Intézményeinek és közösségének fontos támogatását.