Művészet és bűnmegelőzés
2021-10-08 - A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szeptember 28-án bűnmegelőzési szakmai napot tartott Százhalombattán. A nagyszabású konferencia egyik előadója volt dr. Fazekas István PhD, a Színház- és Filmművészeti Egyetem docense, Jókai-díjas drámaíró, akinek a prezentációját színművészek is segítették.
A nyomozó hatóságok feladata a bűncselekmények gyors és alapos felderítése, és annak konzekvens biztosítása, hogy az elkövetők felelősségre vonása a jogszerűen beszerzett bizonyítékok felhasználásával megtörténhessék. A rendészeti és társszervek egyik legfontosabb célkitűzése ugyanakkor a bűnmegelőzés, mely csakis nagyfokú társadalmi együttműködéssel lehet hatékony. Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna rendőr alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkaptányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője kiemelte, hogy éppen ennek érdekében dolgozták ki azt a prevenciós programot, melynek nemcsak a rendészeti szervek dolgozói és a kapcsolódó társszervek, hanem a polgárőrségek, a gyámhivatalok és egyes pedagógusok is részesei. A témát illetően a büntetőjogi problémák szemléltetése az irodalom segítségül hívásával olyan újszerű, interdiszciplináris megközelítési mód, mely a bűnmegelőzés gyakorlati kérdéseinek tisztázása során is produktív lehet. 
Fazekas István drámaíró, egykori büntetőjogász tanulmányokkal és rendszeres előadásokkal segíti a rendőrség munkáját. A drámaírót az elmúlt évben Szatmáriné Berczi Dolóresz rendőr százados, az Érdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója kérte fel a szakmai együttműködésre. A rendőr százados elmondta, akkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy az irodalom tükrében való büntetőjogi vizsgálódásnak bűnmegelőzési aspektusból is van létjogosultsága, amikor 2012 nyarán a felvidéki ÉS? Színház előadásában láthatta Fazekas Istvánnak az Elvira című drámáját. Ez a színdarab az uzsora-bűncselekmények elkövetőit és áldozatait olyan mélyreható jogi és lélektani tárgyilagossággal mutatja be, hogy a jogalkalmazóknak is tanulságos lehet az ismerete.
A Százhalombattán most megtartott szakmai napon elsősorban a vagyonelleni bűncselekmények különféle alakzatait vették górcső alá a rendőrség dolgozói.  Fazekas István drámaíró előadása leginkább az uzsora-bűncselekményről szólt, melyben elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az uzsorások milyen csalárd biztosítékokat használnak az uzsorahaszon megszerzése érdekében, s miként keltik egyes fiduciárius garanciákkal gyakorta azt a látszatot, mintha valamiféle csalás áldozatai lennének. Ennek illusztrálására Shakespeare-nek A velencei kalmár című drámájából és Mikszáth Kálmánnak A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényéből, valamint a már említett Elvira című színdarabból – Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas színművésznő és Jánosi Dávid színművész előadásában – több jelenet is bemutatásra került. Ezt követően néhány bűncselekmény-típusra vonatkozóan a rendőrök a színészek közreműködésével egy olyan interaktív dramatikus játékban vehettek részt, melyet Fazekas István instruált.
A következő szakmai nap témája az intézkedő rendőrök helyes kommunikációja lesz.