A téglagyártól a Turul utcáig - Egyeztető megbeszélés a polgármesterrel
2021-09-23 - Képviselői munkám fontos része a napi szintű lakossági kapcsolat. A kölcsönös tájékozódás és tájékoztatás során jutok hozzá azokhoz az információkhoz, amiben az Óvárosban élők segítségemre számítanak.
Szinte minden találkozás alkalmával az itt élők figyelmébe ajánlom, hogy ügyes-bajos közügyeikkel, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásaikkal közvetlenül is fordulhatnak az önkormányzati intézményekhez, gazdasági társaságokhoz.
Én is ezt teszem, és a legfontosabb kérdésekben ezért keresem fel újra és újra Vezér Mihály polgármester urat. Ezt tettem legutóbb, szeptember 17-én is.
Ami a leginkább foglalkoztatja a lakosságot, és amivel a legtöbb megkeresést kaptam az Óvárosból, az a téglagyárral kapcsolatos. Mint a polgármester úr elmondta, a Téglagyári-völgy régészeti övezetbe tartozik, tekintettel arra, hogy a közvetlen környezetében lévő földvár fokozott védettségi helynek minősül. Továbbá érvényes a területre vonatkozóan a Natura 2000 besorolás.
A Helyi Építési Szabályzat azon irányú módosításában is egyetértettünk, hogy meg kell határozni a lakóingatlanokon belüli gépkocsibeállók számát, elkerülve ezáltal a kertvárosi övezetekben is egyre inkább fennálló parkolási gondokat.
Az ősz folyamán az önkormányzati műszaki iroda elkészíti a Matta-kertben vásárolt önkormányzati telekre a terveket, amit egy lakossági találkozó keretén belül szeretnénk bemutatni az ott élőknek.
A Turul utca javítása is időszerűvé vált, hiszen a szilárd burkolattal nem rendelkező szakaszán erősen elhasználódott az úttest.
A Panoráma utca és Avar köz szennyvízcsatorna fejlesztése többletfedezet igény miatt húzódik, remélhetőleg az év végén megvalósul.
Közvilágítás bővítés szükséges az Álmos, Bulcsú, és Matróz utcákban, valamint útrekonstrukció a Botond, Bulcsú utcákban, reményeim szerint ezek közül lesz amelyik a 2022-es költségvetésben szerepelni fog.
***
Az ősz beköszöntével az immár szokásossá vált óvárosi Duna-part megtisztítására is sor kerül. 2021. szeptember 25-én 9 órakor indulás a Téglagyári-völgytől egészen a hideg vizes csatornáig. Kesztyűt és zsákot biztosítok, közösségi szolgálatot is tudunk igazolni.
 Szabó Gábor
 települési képviselő, Óváros
 szabogabor@mail.battanet.hu
 06 20 222 2930