A bizalom jogi és etikai vizsgálata
2021-03-11 - Az "Áldozatok Világnapján" - ezzel a címmel tartott előadást az Érdi Rendőrkaptányság bűnmegelőzési programjának keretében a Százhalombattán élő dr. Fazekas István PhD egyetemi adjunktus, Jókai-díjas drámaíró. A gyermekvédelem és az áldozatsegítés lehetséges módjai voltak ezúttal a főbb témakörök.
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ezt a napot azóta az Európai Unió több országa, köztük hazánk is, a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból szervezett nagyszabású online előadást Szatmáriné Berczi Dolóresz rendőr százados, aki elmondta, hogy a rendőrség dolgozói az Áldozatok Világnapján elsősorban arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mindenki lehet áldozat, ezért minden cselekvőképes ember köteles tenni annak érdekében, hogy az áldozattá válás elkerülhető legyen. A bűnmegelőzés csak nagyfokú társadalmi együttműködéssel lehet hatékony, éppen ezért ennek érdekében dolgozták ki azt a bűnmegelőzési programot, melynek nemcsak a rendészeti szervek dolgozói és a kapcsolódó társszervek, hanem a polgárőrségek, a gyámhivatalok és egyes pedagógusok is részesei. A rendőr százados kitért arra is, hogy elsőként akkor fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy az irodalom tükrében való büntetőjogi vizsgálódás bűnmegelőzési aspektusból is hasznos lehet, amikor 2012 nyarán, Százhalombattán, az Óvárosi Közösségi Házban láthatta Fazekas Istvánnak az Elvira című drámáját. Ez a színdarab az uzsora-bűncselekmények elkövetőit és áldozatait olyan mélyreható jogi és lélektani tárgyilagossággal mutatja be, hogy a jogalkalmazóknak is tanulságos lehet az ismerete. A százados asszony beszélt arról is, ha az áldozattá válás mégis megtörténne, jó tudni, hogy van segítség, és meg lehet előzni a másodlagos viktimizációt, melyről elsősorban akkor beszélhetünk, ha a hatóságok a bűncselekmény elszenvedését követően nem megfelelően viszonyulnak az áldozatokhoz, vagy a pozitív megnyilvánulásra, segítésre, támogatásra nem a megfelelő időpontban kerül sor.
 
Dr. Fazekas István előadásának első része azt vizsgálta, mit is jelent a bizalom, és hogy annak kihasználásával, miként lesz a jóhiszemű félből áldozat. Elsőként is a paradicsomkerti bűneset narratíváján szemléltette, hogy a színlelt jó szándék felmutatásával, hogyan ébreszti fel a bizalmat a kígyó az asszonyban, s a felébresztett bizalom kihasználásával, mi módon csalja aztán lépre. A paradigma-történet azért is jó példa – fogalmazott –, mert annak tisztázása is mindig fontos, hogy mennyiben járultak hozzá az áldozat cselekedetei és tulajdonságai az adott bűncselekmény elkövetéséhez, azaz milyen az áldozat ún. viktimitási foka. Az eredendő bűnről szóló tanításban az asszony nagyravágyása lesz áldozattá válásának igazi okozója. A bizalom felébresztése és az azzal való visszaélés lélektana minden esetben a kígyó és az asszony lélektanához hasonlatos. Ezt a lélektani hasonlóságot az előadó számos világirodalmi példával illusztrálta, majd a gyermekvédelem fontosságát hangsúlyozta. Az érzelemszegény környezet, a társadalmi elszigeteltség és a bűncselekményekkel terhelt szociális háttér fokozottan növeli a gyermekek áldozattá válásának kockázatát.  
 
Az előadás másik része az online tér segítségével megvalósuló bűncselekményekkel foglalkozott. Az internet világában az emberi kontaktus természetes jellege elvész, és az online kommunikáció nagyon sok lehetőséget ad a visszaélésekre - hangsúlyozta.
 
Szatmáriné Berczi Dolóresz elmondta még, hogy az eddigi visszajelzések alapján a büntetőjogi problémák szemléltetése az irodalom segítségül hívásával nemcsak színesebb és lényegre törőbb, hanem sokkal életközelibb is, éppen ezért az Érdi Rendőrkapitányság folytatni fogja a drámaíróval elkezdett közös munkát.