A nyelvtanulás az egyik legjobb befektetés az életben
2021-02-02 - Az Arany János Iskolában 14 éve indult a nyelvi előkészítő osztály a gimnáziumi tagozaton, alapozva a fenti idézetre, célunk a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak erősítése volt.
Ma is azt gondoljuk, hogy a fiatalok továbbtanulásakor, később munkába állásakor nagyon fontos kompetencia az idegen nyelvek tudása. Ebbe az osztályunkba évek óta a legnagyobb a túljelentkezés - 8-10 szeres - és ez az arány folyamatosan növekszik. Az oktatás nem merül ki a tanórákkal, hiszen őket foglalkoztatják leginkább 15 év óta az iskolában megszokott Erasmus+ programok.

 A jelenlegi NYEK-es osztályunk létszáma 35 fő. Féléves angol vizsgáik sikeresen lezajlottak, amelyen 35 diák kaphatott visszajelzést arról, hogy mennyire sikerült az első félévben megtanult ismereteket elsajátítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, a szóbelin szövegértés, képleírás, párbeszéd, és a dráma tantárgyból adódó memoritetek. A megmérettetés egyik fő célja az, hogy a diákok és az őket tanító tanárok egyaránt felmérjék, hogy milyen nyelvi fejlődést sikerült az első félévben elérni. Emellett arra is törekszünk, hogy a vizsgák hasznos gyakorlásként szolgáljanak a diákok számára és megfelelő rutint szerezzenek ahhoz, hogy majd az éles nyelvvizsga helyzetekben is sikeresen szerepeljenek.

A nyelvi előkészítő osztályban a diákok heti 19 órában tanulnak idegen nyelveket: 16 angol órájuk van és 3 órában tanulják a második idegen nyelvet, amely német, francia vagy olasz nyelv lehet.

Az angol nyelvet négy különböző tantárgy keretei között tanulják, mely mind más-más nyelvi készségre és területekre koncentrál: az angol kurzus során a fő hangsúly a szókincsfejlesztésen és az olvasott és hallott szövegértés fejlesztésen van, míg a kommunikáció órákon a szóbeli és írásbeli kommunikációt fejlesztjük változatos témákon és szituációkon keresztül. Emellett a diákoknak van egy külön angol nyelvtan tantárgyuk is, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy a tanult nyelv nyelvtani szerkezeteit alaposan elsajátítsák és egy nagyon erős alapot építsenek a későbbi további nyelvtanuláshoz. A negyedik tantárgy az angol dráma, amely nagyon népszerű a diákok körében, hiszen a tanórákon rengeteg játékos gyakorlat során fejlesztik angoltudásukat, valamint sok angol nyelvű olvasmányt dolgoznak fel közösen. A tantárgy év végi vizsgája mindig egy angol nyelvű színdarab megtanulása, előadása, amelyet a diákok az együtt elolvasott történetek közül választanak ki és együtt állítják színpadra.

A tanév során törekszünk arra, hogy minél több olyan programot és tevékenységet megvalósítsunk, amelyek során a diákok minél közelebb kerülnek az angol nyelvhez és emellett a célnyelvi kultúrával is ismerkednek. Emellett iskolánk a LanguageCert nyelvvizsgaközpont partneriskolája, amely lehetővé teszi a diákjaink számára, hogy évente kétszer ingyenes próba nyelvvizsgákon vegyenek részt valamint megfelelő és alapos felkészítést kapjanak a nyelvvizsgákra.

A jelenlegi digitális oktatás nem kedvez a kommunikatív készségek fejlesztésének, kiváltképp nem az idegen nyelvek esetében. A szóbeliség, közlékenység pedig a legfontosabb tényező a nyelvtanulás terén. Az Erasmus programok "parkolnak", esetükben is a találkozás és a közvetlen kommunikáció lenne a program legnagyobb hajtóereje. Nagyon várjuk már az iskolába történő teljes visszatérést, az együtt tanulást, a programok szervezéséhez a start jel engedélyét. Reméljük, hogy a jövőre hozzánk jelentkező és felvételre kerülő diákok már a jól megszokott iskolai körülmények között tanulhatják nálunk a nyelveket a ténylegesen is "élő" idegen nyelveket!
 
Szabóné Jassó Ágnes
munkaközösség vezető
Arany János Általános Iskola és Gimnázium