Elhunyt Cser János, a Százhalombattai Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője
2021-01-28 - Megrendülten értesültem arról, hogy városunk köztiszteletben álló személye Cser János, a Százhalombattai Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője rövid, súlyos betegség következtében 80 éves korában, 2021. január 27-én elhunyt.
Cser János az egyig legnépesebb, legaktívabb 155 főt számláló Klub vezetője, a Nyugdíjas Országos Szervezet elnökségi tagja volt, ahol mindig képviselte a százhalombattai nyugdíjasok érdekeit és vitte városunk jóhírét. A nyugdíjas közösség, amelyet haláláig vezetett városunk életében meghatározó civil közösség. János nem csak helyi, hanem országos ügyekben is élenjárt közreműködő szerepvállalásával.
 
Egészségmegőrző programokkal, kirándulások szervezésével, ismeretterjesztő előadásokkal, színházlátogatások szervezésével változatos közösségi élettel töltötte meg a százhalombattai nyugdíjasok mindennapjait.
 
Feleségével, Pannikával nyugdíjasként 23 éve költöztek Százhalombattára, 58 éve hűséges társai egymásnak.  2011. október 28. óta időt és energiát nem kímélve irányította a Klub életét, amelyben felesége mindvégig segítőtársa volt. Fontos volt számára, hogy az idős emberek szabadidejüket hasznos dolgokra fordíthassák, hogy színesebb legyen a nyugdíjas élet, az otthoni magányosság feloldása, baráti kapcsolatok kialakítása, hogy mindenki családias környezetben érezhesse magát.
 
Cser János vezetésével a klub tagjai városi megmozdulásokon vettek részt, aktív résztvevői voltak városi rendezvényeknek, vendégül láttak más településről érkező nyugdíjasokat, és még lehetne sorolni mi mindent tettek. Országos szinten Pest megyében 2016-ban először hirdette meg az "Év Nagymamája", az "Év Nagypapája" című pályázatot általános iskolai tanulók részére.  Az Országos Gyalogló Klubban nem csak szervezőmunkával vett részt, hanem ott is gyalogolt a város nyugdíjasaival, elindította a Battagyalogló Klubot, amely mozgalommá vált az egészségért, szervezte a Tiszta tüdőért mozgalmat is. Kihasználta a pályázati lehetőségeket, amelynek összegét mindig jó célokra fordította. Gyermekkorától zenélt, rendszeres fellépője volt a klubnapoknak, másik hobbija a gyermekjáték készítés volt. Kiállítást rendezett számára a Barátság Kulturális Központ és a Szivárvány Óvoda.
 
Mindig együttműködő volt az Önkormányzattal, személyesen is nagyon jó kapcsolatot ápoltam Cser Jánossal, mindig is csodáltam és tiszteltem elhivatottságáért. Példaértékű munkásságát a közösség köszönete és elismerése övezi. Országos elismerések mellett, 2017-ben feleségével együtt "Közösségért Díjban" részesültek. Halála nagy veszteség a városnak, a nyugdíjas közösségeknek.
 
Százhalombatta Város Önkormányzata és a magam nevében részvétemet fejezem ki az egész családnak! Isten nyugosztalja Cser Jánost! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!
 
Mély együttérzéssel és tisztelettel!
 
Vezér Mihály Ph.D.
polgármester