Munkálatok a Kácsás-szigeten
2020-04-22 - Olvasói üzenetre felkerestük a Közép-duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, és megkérdeztük, milyen munkálatok folynak a Duna százhalombattai szakaszán, a Kácsás-szigeten.
A tőlük kapott tájékoztatás szerint Kácsás-szigeti-mellékág rehabilitációs célú kotrása érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, amelyhez Százhalombatta városa is hozzájárulását adta. A kotrási munkát az engedélyes 2020. július 1-től kívánja megkezdeni. Jelenleg a 3-4 évvel ezelőtt a mederben letermelt fák tuskózása zajlik - mivel akkor a vízállás ezek eltávolítását nem tette lehetővé -, továbbá az azóta, spontán módon felnőtt, mintegy ujjnyi vastagságú sarjvegetáció irtása történik. A munkák körülbelül egy hetet vesznek igénybe.

Valamennyi munkát kizárólag a meder területén, az igazgatóság szakfelügyeleti tevékenysége mellett végzi a vállalkozó.

A munkálatok végső célja a mellékág jó ökológiai állapotának helyreállítása. Jelenleg a meder erősen feliszapolódott, ennek következtében az állapota erősen leromlott. Az elmúlt években megkezdődött egy rehabilitációs folyamat, amelynek köszönhetően az ún. kisvizes időszakban (vagyis amikor a Duna vízállása az átlagnál alacsonyabb) is folyamatos vízborítottság várható, így annak hal- és egyéb vízi élővilágállománya újra benépesül, gazdagodik.

"Az elmúlt évek alatt azt tapasztaltuk, hogy a Százhalombattán élők szívükön viselik a környezetük, így a Kácsás-szigeti-mellékág sorsát is, és ezt nem csak szavakban éreztetik, hanem a környezetükért tenni is képesek. A kotrás után kialakuló pozitív változás pedig nemcsak az élővilágnak előnyös, hanem a környéken élők, vagy a környéken kirándulók is láthatják az újjáéledő és néhány év múlva élettel teli mellékágat. A munkák elmaradása azonban az ág teljes tönkremeneteléhez vezetne" – olvasható Szilágyi Attila, igazgató levelében.