Elkezdődött az októberi választás előkészítése
2019-08-21 - Letette az esküt és megtartotta alakuló ülését a Helyi Választási Bizottság (HVB) Százhalombattán augusztus 15-én. A HBV tagjai: dr. Csútor Tünde, dr. Csehák Izolda, valamint Buti Imre.  Valamennyien már a sokadik alkalommal töltik be a tisztséget. 
A képviselő-testület döntött a HVB póttagjainak személyéről is, póttagnak Nemes Máriát és Krisneider Róbertet választotta meg a testület.  A HBV tagjainak és póttagjainak személyére a törvény értelmében a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője, a jegyző tesz javaslatot, és azt a képviselő-testületnek kell elfogadnia.

A tagok a képviselő-testület ülésén tették le az esküt Vezér Mihály polgármester előtt, majd alakuló ülésükön dr. Csútor Tündét választották meg elnöknek és Buti Imrét elnökhelyettesnek.     

Dr. Horváth Ágota, a HVI vezető-helyettese, aljegyző ismertette az október 13-ára kitűzött választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Egyebek mellett azt is, hogy a HBV ülései nyilvánosak, és azok időpontjáról, valamint a HVB által meghozott határozatokról a városi honlapon folyamatosan tájékoztatni fogják a választópolgárokat.

Az október 13-ra kitűzött választások során a következő öt évre választunk önkormányzati képviselőket és polgármestert, valamit nemzetiségi önkormányzati képviselőket. A jelölt- és listaállításhoz már igényelhetők ajánlóívek a Helyi Választási Irodától, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak augusztus 24-től (szombattól) adhatók át az igénylők vagy a jelöltként indulni szándékozók részére. A Helyi Választási Iroda augusztus 24-én 8-tól 16 óráig fogadja az ajánlóív- igénylőket.

A polgármesteri, az egyes választókerületi képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői jelöltséghez szükséges ajánlások számát a választási eljárásról szóló törvény alapján határozták meg, és a városi honlapon tették közzé.

Százhalombattán jelenleg 15 156 választójoggal rendelkező állampolgár él, és nyolc egyéni választókerületben választhatunk képviselőt.  A jelöltséghez a választásra jogosultak egy százalékának érvényes ajánlását kell megszerezniük a képviselő-jelölteknek, amely választókerületenként 17-23 ajánlást jelent. A polgármester-jelölteknek a lakosságszám arányában 300 érvényes ajánlást kell bemutatniuk. A nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölteknek 5 érvényes ajánlást szükséges összegyűjteniük nemzetiségenként.

Hivatalosan augusztus 24-én kezdődik el a választási kampány. Az egyéni választókerületi jelölteket és a polgármesterjelölteket szeptember 9-én 16 óráig, a kompenzációs listákat pedig szeptember 10-én 16 óráig kell bejelenteni. A jelölőszervezetek csak akkor állíthatnak jelöltet, illetve listát, ha bírósági bejegyzésük alapján regisztráltak a területi választási bizottságnál. Az ajánlóíveket a HVI ellenőrzi, majd a HVB jogerős határozata alapján veszik nyilvántartásba a jelölteket.

Ezt követően a HVB-be egy-egy – a szavazatszámláló bizottságba pedig kettő-kettő - további tagot delegálhatnak a jelölő szervezetek, illetve a független jelöltek október 4-ig.
A város lélekszáma alapján nyolc képviselőt egyénileg választhatunk meg, és további három képviselő kompenzációs listán fog mandátumhoz jutni.  Listát az a jelölőszervezet állíthat, amely legalább a választókerületek felében jelöltet állít.

Jogszabályváltozás történt a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban. A korábbi választásoktól eltérően nem egy kijelölt nemzetiségi szavazókörben adhatják le voksukat a választópolgárok, hanem minden szavazókörben lehetőség lesz erre a nemzetiségi névjegyzékek alapján.

A választás lebonyolításáról, aktualitásairól a http://www.battanet.hu/onkormanyzati-valasztas-2019/  oldalon tájékoztat a HVI.