Tájékoztató a Százhalombattai Hírtükör kampányműködéséről
2019-08-02 - A Százhalombattai Hírtükör Százhalombatta Város független közéleti lapja, amelynek elsődleges feladata a helyi lakosság széleskörű, pártatlan tájékoztatása.
A Százhalombattai Hírtükör szerkesztősége kiemelten fontos feladatnak tartja az országos, az európai parlamenti és a helyhatósági választások során az objektív, kiegyensúlyozott és kellően informatív sajtószolgálatot a választások eredményes, sikeres lebonyolítása érdekében.
A választásokban részt vevő szervekkel és szervezetekkel történő hatékony együttműködés érdekében:
•    A Százhalombattai Hírtükör a Hírtükör Online-on (www.hirtukor.hu) közzétett részletes rend szerint, kéthetente, csütörtökön jelenik meg. Az egyes lapszámokba a pártok, jelölőszervezetek és jelöltek a megjelenést megelőző hétfőn délig adhatnak le kampányhíreket, közleményeket, felhívásokat a továbbiakban részletezett elvek alapján.
•    Ha a párt, illetve jelölő szervezet a szerkesztőségtől ezt kéri, emailben rendszeresen értesítést kap a lapzártákról.
•    A szerkesztőség elérhetőségei a következők: 23-350-099, hirtukor@mail.battanet.hu, Százhalombatta, Ifjúság út 7. Polgárok Háza.
•    Az újságban print és online megjelentetésre szánt anyagokat lehetőség szerint digitális formában (online vagy adathordozón), szövegek esetében word, fotók (kreatívok) esetében jpg/pdf formátumban, fotók esetében lehetőleg legalább 1 MB felbontásban kell a szerkesztőségbe juttatni.
•    A szerkesztőség a lehetőségekhez mérten azonos, illetve arányos terjedelemben tudósít minden olyan kampányeseményről, amelyre meghívást kap, és minden olyan választási hírt közread, amelyet elsődleges hírforrástól kap, illetve másodlagos hírforrástól kap és sikeresen megerősít.
•    Politikai tartalmú közleményeket csak szerkesztett formában, személyes érintettség esetén csak viszontválasszal egy időben adunk közre.
•    Minden olyan szöveget, amelyet nem a szerkesztőség rendelt/készített, elkülönítve, a Városnapló/Választás rovatban adunk közre.
•    Fizetett politikai hirdetésként sem hozunk nyilvánosságra olyan szöveget, amelynek valóságtartalma részünkről egyértelműen cáfolható, személyiségi jogot vagy más törvényt sért, illetve szélsőségesen, jó ízlést bántó stílusban fogalmaz.
•    A szerkesztőség törvényesen csak a bíróság által kötelezhető bármilyen tartalom/szöveg megjelentetésére.
•    A választásban részt vevő közéleti szereplők tevékenységét függetlenül attól, hogy milyen minőségben szerepelnének a médiában, igyekszünk a demokratikus kiegyensúlyozottság elve alapján bemutatni, tehát bármely tevékenységük bemutatása során mérlegeljük a választáson való részvételt.
•    A jelölőszervezetek élhetnek a politikai hirdetés lehetőségével nyomtatott és online felületen, aminek tartalma nem sérthet személyiségi jogot vagy egyéb jogszabályt, és amely nem ellentétes a szerkesztőség által ismert tényekkel. A politikai hirdetéseket POLITIKAI HIRDETÉS felirattal adjuk közre. A hirdetési ár a kreatív elkészítését magában foglalja. Az árakat tartalmazza a Hírtükör 2019-es médiaajánlata, amely megtalálható a Hírtükör Online-on. Az előttünk álló hetekben várhatóan megnövekszik az a politikai és közéleti tartalom, amelyet a lapnak közvetítenie kell.