Letették az esküt a szavazatszámláló bizottságok tagjai
2019-05-21 - Letették az esküt a szavazatszámláló bizottságok pártok által megbízott tagjai Vezér Mihály polgármester előtt május 20-án Százhalombattán. A városban összesen 16 szavazókör van, a tizenhat szavazatszámláló bizottság működése tartama alatt hatóságnak, tagja pedig hivatalos személynek minősülnek.
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei. Elsődleges feladatuk a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választások törvényes rendjének a helyreállítása.

Teendőik közé tartozik a szavazóhelyiség ellenőrzése, a szavazási nyomtatványok és kellékek átvétele. A szavazás napján 6 órakor kell kinyitni a szavazóhelyiséget és az elsőként érkező szavazóval együtt ellenőrizni az urnák ürességét. Hitelesíteni kell a mozgóurát, ellenőrizni kell, hogy az érkező szavazópolgárok szerepel-e a névjegyzékben, napközbeni jelentéseket kell készíteni, a szavazatszámláló bizottság a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, elbírálja a szavazás napján 12 óráig beérkező mozgóurna iránti kérelmeket, lezárja a szavazást, megszámlálja a szavazatokat és megállapítja az előzetes eredményt, lezárja a szavazóköri jegyzőkönyvet.

A választási bizottságok választott tagokból, valamint a listát állító jelölő szervezetek által megbízott (delegált) tagokból állnak. A választott tagokat az országgyűlési képviselők általános választását megelőzően választotta meg a képviselő- testület. Megbízásuk a következő általános országgyűlési választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A szavazatszámláló bizottságokba május 17-ig két-két tagot bízhattak meg a listát állító jelölő szervezetek, akiket a Helyi Választási Irodánál kellett bejelenteni. A megbízott tagok megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.
A megbízott szavazatszámlálóknak az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel kell esküt vagy fogadalmat tenniük, és csak ezt követően gyakorolhatják jogaikat.

Az eskü- és fogadalomtételt követően a bizottságok ülést tartottak, amelyen megbeszélték a szavazás napja előtti és a szavazás napján esedékes teendőket, a tagok átvették a Nemzeti Választási Iroda által összeállított információs füzeteket. (Fotó: Pap Miklós)