Egy perces néma csend a Budapest Környéki Törvényszéken az Áldozatok Világnapja alkalmából
2019-02-27 - A Budapest Környéki Törvényszék 2019. február 22-én, az Áldozatok Világnapja alkalmából 1 perces néma csenddel emlékezett meg a bűncselekmények áldozatairól. Dr. Gerber Tamás, a BKT nemrég kinevezett elnöke kiemelt fontosságúnak tartja a Tanúgondozás és Áldozatvédelem Országos Programban való szerepvállalást és a program jelentőségére való figyelemfelhívást.
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ehhez kapcsolódóan 2019. február 18-án az Országos Bírósági Hivataltudományos konferenciát szervezett az áldozatvédelemről. A Konferencia kapcsán Szűrösné dr. Takács Andrea, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnöke, családjogi bíró és Simonné dr. Peti Viktória a Budaörsi Járásbíróság elnökhelyettese, családjogi bíró egyaránt hangsúlyozták, hogy szükség van a társhatóságokkal való aktív együttműködésre, a szakmai egyeztetésre, a kommunikációra, a tudásmegosztásra, valamint elengedhetetlen a szemléletváltás, szemléletformálás a tanúgondozás és áldozatvédelem terén. A bírósági szervezetrendszerben működő program részeként a bíróság dolgozói gondoskodnak a tanúk és áldozatok folyamatos és sokoldalú tájékoztatásáról személyesen, telefonon, e-mailben és kiadványok, kisfilmek formájában, ezzel is igyekezve minden segítséget biztosítani.

Dr. Kenese Attila, a BKT sajtószóvivője,igazgatási feladatok ellátásával megbízott büntető bíró a Világnap alkalmábólelmondta, hogy a Törvényszék a 2018. július 1-jétől hatályos új büntetőeljárási törvény rendelkezéseit alkalmazva igen nagy hangsúlyt fordít az áldozatvédelemre, a büntetőeljárásokban szereplő sértettek, illetve az egyes büntetőügyekben a bűncselekménnyel olykor csupán közvetve érintett tanúk védelmére. A bíróság nyújtotta lehetőségek – megkülönböztetett bánásmód igénylése, teljes körű tájékoztatás a jogokról és kötelezettségekről, a bíróságon való megjelenésről, a bírósági eljárásban igénybevehető támogatásokról – megóvják az áldozatokat a másodlagos viktimizációtól. A BKT sajtószóvivője ezen felülkiemelte a Digitális Bíróság Projekt részét képező, személyes jelenlétet nem igénylő informatikai fejlesztést, a távmeghallgatást, amelynek elsődleges előnye, hogy a tanú kizárólag a bíró jelenlétében, a terhelttől elkülönítve, nyugodt körülmények közt tehet vallomást,továbbá könnyebbséget jelenthet, hogy a tanúnak adott esteben nem szükséges a tárgyalás helyszínére utazni, a bíróság lehetőséget tudbiztosítani, hogya vallomástételegy a lakóhelyéhez közeli,távmeghallgató berendezéssel rendelkező tárgyalóterembenvalósuljon meg,videorendszeren keresztül történőkapcsolással.

Mindezeken felül a BKT a Nyitott Bíróság Országos Program keretében edukációs céllal részt vesz a fiatal generáció jogtudatossá való nevelésében, a jogi alapismeretek átadásában, emellett preventív szerepet is vállal, az életkori sajátosságoknak megfelelő előadásokkal igyekszik felhívni a figyelmet többek közt a fiatalkori áldozattá válás kérdéseire, a fiatalkori bűnözés veszélyeire, az internetes bűncselekményekre, a kábítószerrel való visszaélés gyakorlatban megjelenő formáira, a tanúk szerepére a büntetőeljárásban, illetve, a jogaikra és kötelezettségeikre.

Budapest, 2019. február 22.