Érdemes várni a kerti kutak engedélyeztetésével
2018-12-05 - A vonatkozó kormányrendelet értelmében idén év végéig van arra lehetőség, hogy bírság kiszabása nélkül kerüljön sor a kutak fennmaradási engedélyének megszerzésére.  A kormány azonban a közelmúltban az Országgyűlés elé terjesztett egy törvényjavaslatot a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig történő meghosszabbításáról, és előkészítés alatt áll egy átfogó módosítás is, amely speciális eljárást tartalmaz az illegális kutak engedélyeztetésére.
A vízügyi ágazat célja a kutak engedélyezett státuszba sorolásával az, hogy a vízilétesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségének nyomon követése miatt van szükség.

A kutak vízilétesímények, amelyek létesítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Jegyzői hatáskörbe tartozik az a kút, amely nem érint karszt- vagy rétegvizet, a kivett éves vízmennyiség nem haladja meg az ötszáz köbmétert, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van és háztartási igényeket szolgál, a kérelmező pedig magánszemély. Amennyiben a tulajdonos a létesítményt határidőig nem engedélyezteti, bírságra számíthat. A bírságkiszabás alóli mentességi időszakot azonban várhatóan meg fogják hosszabbítani, a jelenlegi javaslat szerint 2020. december 31-ig.

A gazdasági célú létesítmények esetében (amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül) nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak esetén bármely vízjogi engedélyezési eljárásban kútfúró szakember közreműködése szükséges, akinek a végzettsége a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendeletben foglaltaknak megfelel. A közigazgatási hatósági eljárásért az illetékekről szóló törvényben megállapított illetéket kell fizetni, amely jelenleg 5000 forint.
A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján a vízhasználóknak a vízjogi engedélyért évi 500 köbméter használat alatt sem járulékot, sem adót nem kell fizetniük. A háztartási igényt kielégítő kutakból kivett vízmennyiség mérése nem szükséges, így azokra nem kell vízórát szerelni.

Egyelőre azonban minden kút tulajdonosának, aki most fontolgatja a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtását, célszerű megvárnia a bírságolási határidő meghosszabbításáról szóló, vélhetően az idei év végén megszülető országgyűlési határozatot.

A témával kapcsolatban a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága részletes tájékoztatást adott ki, amely Százhalombatta Város Önkormányzatának honlapján teljes egészében megtalálható.