Ismét lehet pályázni a szociális ösztöndíjra
2018-10-08 - Ismét meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó vagy azokat folytató fiatalok számára az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
Az ösztöndíjpályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Olyan felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben vesznek részt. Az ösztöndíjrendszer kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi átlagtól függetlenül segíti a rászorulókat. A pályázat részleteit az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szabályozza.
 
Százhalombattán azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik helyi lakosok, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, vagy tanulmányaikat ilyen irányban kívánják folytatni, és háztartásukban (a pályázóval együtt értve) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, azaz 85 500 forintot. Az önkormányzati ösztöndíjrész 7 000 forint havonta. A pályázat benyújtásának helye: Százhalombatta Város Polgármesteri Hivatala (Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Iroda), valamint elektronikusan a pályázati kiírásban megjelölt linken. Részletes kiírások letölthetők innen!