Óvodapedagógusi állás
2017-10-24 - Százhalombattai Szivárvány Óvoda 1 fő óvodapedagógust keres teljes munkaidőben határozatlan időre.
A munkavégzés helye:
2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 12.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
A pedagógus munkakörök esetében, az illetmény megállapítására fentieken túl a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• Főiskola, Óvodapedagógus végzettség
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Motivációs levél
• Önéletrajz
• Erkölcsi bizonyítvány
• Iskolai végzettséget igazoló Oklevél másolata
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017. november 15-én
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
 
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Raczkó Tamásné részére a szivarvany@battanet.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen az intézményben.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szivarvany.battanet.hu honlapon szerezhet.