2019. május 26. - Fülöp, Evelin napja
Vasárnap
Min:17°
Max:25°
Hétfő
Min:15°
Max:23°
Kedd
Min:12°
Max:23°
Szerda
Min:10°
Max:15°
Csütörtök
Min:9°
Max:12°
Önkormányzat

Elfogadták a költségvetést - Képviselő-testületi összefoglaló
2019-02-19 - A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása és az ezzel összefüggő döntések meghozatala volt a százhalombattai képviselő-testület idei első tanácskozásának legfontosabb témája február 14-én.

Módosításra került a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet. Több jelentős kérdést tárgyaltak a képviselők, így például az V. számú házi gyermekorvosi körzet kialakításával kapcsolatos döntéseket. Határoztak a Magyar Postával kötendő ingatlanhasználati megállapodásról, amely értelmében hétfőn postafiók nyílik Óvárosban, a Szent László út 17. alatt.  
Napirend előtti képviselői hozzászólások

Vezér Mihály polgármester tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára köszönetét fejezte ki Százhalombatta Város Önkormányzatának a 2018. évi Idősbarát Önkormányzati Díjra benyújtott pályamunkájában bemutatott, az idősek testi-lelki egészsége, valamint mentális jóléte, illetve a nemzedékek együttműködése érdekében végzett, elkötelezett tevékenységéért.

Az önkormányzat számára különösen fontos a Százhalombattán élő kisgyermekek testi épsége, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy minden óvodás számára láthatósági mellényt készíttet. A polgármester az elkészült mellényekből egy-egy darabot átadott az óvodavezetőknek. A mellényekből az egyes óvodák annyit kaptak, amennyi az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám. Minden intézmény más-más színű mellényt kapott, így a városi ünnepségeken is jól elkülönülhetnek az egyes óvodák. A láthatósági mellényekkel biztonságosabbá válik a gyerekek óvodán kívüli közlekedése és a csoporthoz tartozás, amely az óvónők munkáját is megkönnyíti, másrészt a mellények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek megszokják a passzív biztonsági eszközök használatát.

Vezér Mihály azt is bejelentette, hogy Bódis József államtitkár pályázati kiírás nélkül további 5 évre megbízta Adorjánné Visontai Katalint a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával, amelyhez a polgármester gratulált.

Szalai Attila örömmel számolt be a Százhalombattai Senior Futball Gáláról, amelyen győzelmet aratott az önkormányzat csapata. Focizott ifj. Benedek László, Török Sándor, Szabó Zoltán, Szél Pál, Varga Krisztián, Kiss Balázs, Munkácsi Tamás és Szalai Attila kapus. Pap Miklós pedig fotózta az eseményt.

Szalai Attila örömét fejezte ki, hogy jól halad az új parkolóhelyek kialakítása a Liszt Ferenc sétány és az Erkel Ferenc körút találkozásánál, a Szivárvány Óvodánál. A beruházás hamarosan átadásra kerül.

Nagy Balázs arról számolt be, hogy a képviselők január 31-ig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek és megtörtént a nyilvántartásba vétel. A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata mindenki számára nyilvános. Aki szeretné, előzetes bejelentkezést követően megtekintheti a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Irodáján minden hónap első csütörtökjén, munkaidőben.

Klimsa Arthúr kérte, hogy a város világítsa meg a temetőhöz vezető feljárót Óvárosban, a régi óvodánál, mert a közvilágítás hiánya komoly problémát jelent az ott lakóknak, különösen a téli hónapokban, amikor korán sötétedik.

Szabó Zoltán örömmel számolt be egy sikeres országos pályázatról, amelynek köszönhetően új műanyag burkolatot kap a Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola kültéri kézilabdapályája, valamint 110 centiméteres palánk épülhet köré. A projekt megvalósulását a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja. A képviselő hangsúlyozta: a fejlesztés nem a város költségén valósul meg, viszont mind az iskola diákjai, mind a helyi labdás sportszakosztályok ki fogják használni. A kivitelezés hamarosan megkezdődik.

Török Sándor örömét fejezte ki, hogy február első hetében elkészült a Mészáros Sándor utcát és a Vasút utcát összekötő 84 méteres járda. A Hága László út 5. számnál akadálymentes rámpa épül a rossz állapotba került lépcső helyett. A munkálatok elkezdődtek.

Török Sándor élénk érdeklődés mellett tartott lakossági fórumot Szél Pállal február elején Dunafüreden, amelyen többször elhangzott, hogy a Tesco környékén problémás a csapadékvíz-elvezetés. A rendszer felülvizsgálatát fogja kezdeményezni.

Szél Pál szintén kiemelte a Dunafüredi Lakossági Fórum sikerét, megköszönte a közel három órás rendezvényen résztvevők hasznos hozzászólásait, véleményét. Kiemelte: sok megvalósításra érdemes ötlet hangzott el.

A képviselő beszámolt a január 31. és február 3. között rendezett tíz méteres Országos Sportlövő Bajnokságról, amelyen több kiemelkedő battai eredmény született, és Joó Attila bekerült a válogatott keretbe. Szél Pál köszönetét fejezte ki a Magyar Sportlövő Szövetségnek, hogy több éve városunkba hozza ezt a rangos eseményt.

Felhívta a figyelmet, hogy meghirdetésre kerülnek a sport- és a kulturális pályázati keretek, a civil szervezetek minél előbb adják be pályázataikat.

Elmondta, hogy március 1-jén 17 órakor rendezik az idei Sport Gálát a Városi Sportközpontban, amelyre a sportolók mellett minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Sinka László két Óvároshoz kötődő kiadványról számolt be. Tavaly év végén jelent meg a Volt egyszer egy Százhalom című könyv, amelyben tizennégy helyi család története olvasható sok izgalmas részlettel. A többi között Kővári László díszpolgár családjának története is megismerhető. A másik kiadvány a 2019. évi Kalendárium, amely már több éve jelenik meg. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, amely támogatta, hogy megjelenjenek a míves kiállítású kötetek.

Beszélt a szelektív hulladékgyűjtés problémájáról is. Óvárosban a Keve köz és az Árpád utca lakói jelezték, hogy a szelektív hulladéksziget környéke gyakran szemetes, az emberek nem megfelelően használják, szemétlerakóvá vált. Sinka László kérte a SZÁKOM ügyvezetőjét, hogy vizsgálják meg a problémát, és tegyenek javaslatot a hulladéklerakó sorsára.

Kovács Lajos elmondta, hogy jelenleg huszonnyolc lerakóhely van, az utóbbi időben többet meg kellett szüntetni a nem megfelelő használat miatt. Az önkormányzat megrendelésére a SZÁKOM rendszeresen üríti a kukákat. Kéri a városlakókat, hogy funkciójuknak megfelelően használják a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.
A képviselő felhívta a figyelmet, hogy hamarosan megkezdődnek a tavalyi évben jóváhagyott út- és járdarekonstrukciós munkák. Márciusi munkaterület-átadás várható a Gesztenyés út Madách utca és Vörösmarty utca közötti szakaszán, az egészségközpont előtti járdán a Csokonai és Madách utca között, a Gesztenyés és Csokonai utca közötti parkolóban a rendelőnél, és az Erkel Ferenc körút és Arany János utca kereszteződésénél található pékség előtt. A munkálatok az év első felében elkészülnek. Kérte a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy az érintett lakosságot időben értesítsék a lezárásokról.

Napirend

Elsőként az egészségügyi szakellátással és alapellátással kapcsolatos feladatokat tárgyalta a képviselő-testület. Döntöttek arról, hogy az V. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására dr. Ács Beáta gyermekorvossal kötnek szerződést.

Pozitív döntés született az Ady Endre utca 5. Társasház kérelmével kapcsolatban. Az önkormányzat szándékát fejezte ki, hogy a társasház részére visszatérítendő támogatást nyújt a Raiffeisen Bank részére megfizetendő tőkének és kamatnak a társasház által képzett tartalék feletti részére.

Módosították a Barátság Kulturális Központ alapító okiratát, mivel a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház, valamint a Kszellmann Flóra Dunafüredi Közösségi Ház működtetését a Korshak Kft. végzi áprilris 1-jétől. Ezzel összefüggésben döntöttek a Korshak Kft. alapító okiratának módosításáról is.

Jóváhagyták a Sporthalom Kft. 2019. évi fejlesztési tervét, amely több jelentős felújítást tartalmaz a strandon, az uszodakomplexumban, valamint a sportközpontban.

Döntöttek a Dunafüredi úti garázssor közvilágításának biztosításáról. Szalai Attila örömét fejezte ki, ugyanakkor felhívta a garázstulajdonosok figyelmét, hogy tartsák rendben a területet. Megjegyezte, a növényzet telepítésére is azért volt szükség, mert olyan rossz állapotok uralkodnak a garázsoknál, hogy jelentősen rontották a városképet.

Megszavazták, hogy a Nemzeti Sportpark Program pályázat keretében felújítják a Hága László úti sportparkot.

Elfogadták a Településrendezési Eszközök karbantartásával kapcsolatos döntéseket, és döntöttek a vasútállomás épületének helyi védettség alá helyezésének szándékáról és az ezzel kapcsolatos további lépések megtételéről.

Költségvetés

A 2019-es költségvetés mintegy 7 milliárdra tervezett költségvetési bevételéből 926 millió forint az állami támogatás. Az önkormányzat 5 milliárd forintos saját bevételének legnagyobb része, mintegy 3,8 milliárd forint iparűzési adó, és 1,2 milliárd forint bevételt terveznek az építmény- és telekadóból. Az egyéb működési bevételt 902, a felhalmozási bevételeket pedig 124 millió forintra tervezik. A kiadások 54 százalékát az önként vállalt, 46 százalékát a kötelező feladatokra fordítja az önkormányzat.

Több mint 276 millió forintot tervez a képviselő-testület parkfenntartásra költeni. A szemétszállítás és hulladékgazdálkodás továbbra is állami feladat, amelyet a városban az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás végez.

Az önkormányzat folytatni kívánja oltási programját, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy a bárányhimlő és a rotavírus elleni védőoltásokat továbbra is térítésmentesen biztosítják a százhalombattai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, érintett korosztályok számára.  Erre a célra 11 millió forintot különítettek el.

A városban működő társadalmi és civil szervezetek támogatása érdekében az idén is létrehoztak pályázati kereteket. A beérkezett pályázatokról a szakbizottsági véleményezést követően a képviselő-testület dönt majd a márciusi ülésen. A pályázatok benyújtási határideje február 25., 16 óra, hiánypótlásra március 4-én délig van idő. A Sport Támogatási Keretet 65 millió, a Kulturális Támogatási Keretet 5 millió 120 ezer, az Esélyegyenlőségi Támogatási Keretet pedig 320 ezer forinttal hozták létre.

A  városi nyugdíjas klubok működését összesen 10 millió 800 ezer forinttal, az egyházak működését pedig 5 millió 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

Működési költségvetés tervezett bevétele 6 962 745, a felhalmozási költségvetés tervezett bevétele 124 316 ezer forint. Az önkormányzat 2019. évi kötelező valamint önként vállalt és államigazgatási feladataira tervezett kiadások összege 9 815 085 ezer forint. Ezen belül a működési költségvetés összege 8 730 328, a felhalmozási költségvetés összege 1 084 757 ezer forint. A 2019-es költségvetésének egyenlege -2 728 024 ezer forint. A költségvetés főösszege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 12 059 703 ezer forint.

Zárt ülésen döntöttek a március 15-én átadásra kerülő kitüntető díjak adományozásáról. (Forrás: Battanet)


1 százalék
2019-05-10 -
A személyijövedelemadó-bevallás mellett az idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1 százalékáról. Az egyik 1 százalék felajánlható egy civil szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely bevett egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
Nyári táborok
2019-04-11 -
A Százhalombattai Hírtükör online felületén idén is közzétesszük a helyi és környékbeli nyári táborokat, programokat. A szolgáltatással azoknak a szülőknek kívánunk segítséget nyújtani, akik szeretnék, hogy gyerekeik biztonságosan és tartalmasan töltsék a nyári szünidőt. A táborokat, programokat kínáló vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek részére ingyenes megjelenési lehetőséget biztosítunk. Érdeklődni és jelentkezni a hirtukor@mail.battanet.hu e-mail címen, illetve a 06 30 361 8050-es telefonszámon lehet.
AKTUÁLIS
2019-05-23 -
2019-05-20 -
2019-05-17 - Nyolc mázsa horogérett pontyot helyez ki a Benta-patakba a Dubics Tamás Horgász Egyesület Százhalombattán május 24-én, pénteken. A torkolat kivételével tilos horgászni a patakban 24-én reggel 8 órától 25-én, szombaton reggel 6 óráig.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Vasárnap kezdődik a kvízjáték
2019-05-24
Izgalmas, Százhalombatta múltjával és jelenével foglalkozó kvízjátékon játszhatnak a városlakók május 26-ától.

Versenyről versenyre futnak
2019-05-24
Szép eredményekkel tértek haza a SZVISE Atlétika szakosztályának sportolói az elmúlt időszak versenyeiről.

Diákolimpiát nyert a Kőrösi judokája
2019-05-23
Aranyérmet szerzett diák "A" korosztályban, -66 kilogrammban Engler Ádám, a Százhalombattai Körösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános iskola tanulója a Zalaegerszegen megrendezett judodiákolimpián május 18-án.  

Összbírói Értekezlet a Budapest Környéki Törvényszéken
2019-05-23
A Budapest Környéki Törvényszék (BKT) 2019. május 22-én Összbírói Értekezletet tartott, amelyet évértékelő sajtótájékoztató előzött meg.

Babacsomag az önkormányzattól
2019-05-22
Hamarosan elindul a hatmillió forint összértékű, szociális alapú babaprogram Százhalombattán. Az állami családbarát intézkedések kiegészítéseként – polgármesteri kezdeményezésre a születési támogatás is bekerült a város szociális ellátórendszerébe.

Battai érmek a kick-box világkupán
2019-05-22
Kisbajcsi Hajnalka ezüstérmet, Gál Edina pedig bronzérmet szerzett a budapesti kick-boksz világkupán május 16-18-án. A 25th Hungarian Kick-boxing World Cup 2019-en 39 ország, 284 csapat, 1 661 versenyző vett részt, tizenkét tatamin és három ringben zajlottak a küzdelmek.

Fel kell készülni a vízelvezetésre
2019-05-21
A betemetett esővízelvezető árkok visszaállítására és rendszeres karbantartására, valamint a társasházi épületek megfelelő vízszigetelésére hívta fel a figyelmet az önkormányzat az özönvízszerű esőzések kapcsán Százhalombattán. 

Ledönteni a falakat
2019-05-21
Nagy sikert aratott a Felhőjárók Mozdulatszínház a 29. alkalommal megrendezett Tartóshullám – Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlét Fesztiválon, amit április 30-a és május 4-e között rendeztek a Monostori Erődben, Komáromban.

Érmek a BVSC Kupáról
2019-05-21
Tíz versenyzővel képviseltette magát a Százhalombattai VUK SE Úszószakosztálya a XVIII. BVSC Kupa Nemzetközi Úszóversenyen május 19-20-án, Budapesten.

Shane Birley: Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben!
2019-05-21
Boldog-boldogtalan blogol vagy vlogol, azaz írott vagy videó-naplót készít és tölt fel az internetre.

Profi VB-re készülhet a battai triatlonos
2019-05-21
A professzionális mezőnyben indulhat a 70.3 világbajnokságon Eberhardt Annamária szeptember 7-én a franciaországi Nizzában. A Százhalombattai VUK SE triatlonistája a Vietnamban rendezett 70.3 Ázsia-bajnokságon elért hetedik helyével teljesítette a kvótát az elmúlt hétvégén.

OMNYE a Benelux napsütésben
2019-05-20
Miközben az itthoniak áztak-fáztak a májusi "aranyesőzésben", az OMNYE 46 fős csoportja bejárta a németországi közép-Rajna vidéket és a Benelux országok legszebb városait.

Korai felismerés, egészséges fejlődés
2019-05-20
Három civil szervezet projektje közül messze a legtöbb szavazatot a Szülők Fóruma Egyesület "Tente, baba, tente" programja nyerte a százhalombattai nagyáruházban szervezett vásárlói voksoláson 2018 nyarán.

Rajt-célgyőzelem
2019-05-20
4 óra 20 perces idővel rajt-célgyőzelmet aratott féltávon Arany Gitta, a VUK SE Triatlon szakosztályának versenyzője a grazi triatlonversenyen május 11-én. 

Újabb színházi bemutató
2019-05-20
Az élet kapuja címmel jelent meg Herczeg Ferenc nagyszabású történelmi regénye1920-ban, amely azt taglalja, hogy miért nem jött létre Európában a teljes keresztényi összefogás a török veszedelemmel szemben. A három alkalommal is Nobel-díjra jelölt regényt az Újszínház felkérésére a Százhalombattán élő Fazekas István írta színpadra.

Újdonságok a könyvtárban
2019-05-20
Jamagucsi Szango: Szamurájok hajnala Teresa Driscoll: Rajtad a szemem B.

Új környezetszépítő verseny
2019-05-20
Idén első alkalommal a legszebb haszonkertekkel is versenyezni lehet Százhalombattán. Az országosan hetedik éve meghirdetett programra Vezér Mihály polgármester hívta fel a városlakók figyelmét a négy helyszínen megrendezett virágosztáson május 16-17-én.

Fontos győzelem
2019-05-20
5:3 arányban nyert a VUK SE U14-es labdarúgócsapata a Szigethalom együttese ellen május 19-én.

Csúcsdöntögetők
2019-05-20
Két új országos csúcsot is úszott a  dr. Huszár Tibor, Kőhalmi András, Tóth Csaba, Tóth György összeállítású férfi váltó a hétvégén  Ausztriában megrendezett nemzetköz szenior úszóversenyen.

Gyémántminősítések az országos versenyen
2019-05-20
Minden százhalombattai csoport és szólista a legkiválóbb minősítésben, Gyémánt Dalosmadár Díjban részesült az Országos Pünkösdi Népdalünnepen május 17-én, Tökölön.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.