2019. március 25. - Irén napja
Vasárnap
Min:5°
Max:17°
Hétfő
Min:7°
Max:12°
Kedd
Min:5°
Max:11°
Szerda
Min:2°
Max:8°
Csütörtök
Min:2°
Max:11°
Önkormányzat

Elfogadták a költségvetést - Képviselő-testületi összefoglaló
2019-02-19 - A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása és az ezzel összefüggő döntések meghozatala volt a százhalombattai képviselő-testület idei első tanácskozásának legfontosabb témája február 14-én.

Módosításra került a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet. Több jelentős kérdést tárgyaltak a képviselők, így például az V. számú házi gyermekorvosi körzet kialakításával kapcsolatos döntéseket. Határoztak a Magyar Postával kötendő ingatlanhasználati megállapodásról, amely értelmében hétfőn postafiók nyílik Óvárosban, a Szent László út 17. alatt.  
Napirend előtti képviselői hozzászólások

Vezér Mihály polgármester tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkára, valamint a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára köszönetét fejezte ki Százhalombatta Város Önkormányzatának a 2018. évi Idősbarát Önkormányzati Díjra benyújtott pályamunkájában bemutatott, az idősek testi-lelki egészsége, valamint mentális jóléte, illetve a nemzedékek együttműködése érdekében végzett, elkötelezett tevékenységéért.

Az önkormányzat számára különösen fontos a Százhalombattán élő kisgyermekek testi épsége, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy minden óvodás számára láthatósági mellényt készíttet. A polgármester az elkészült mellényekből egy-egy darabot átadott az óvodavezetőknek. A mellényekből az egyes óvodák annyit kaptak, amennyi az intézménybe maximálisan felvehető gyermeklétszám. Minden intézmény más-más színű mellényt kapott, így a városi ünnepségeken is jól elkülönülhetnek az egyes óvodák. A láthatósági mellényekkel biztonságosabbá válik a gyerekek óvodán kívüli közlekedése és a csoporthoz tartozás, amely az óvónők munkáját is megkönnyíti, másrészt a mellények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek megszokják a passzív biztonsági eszközök használatát.

Vezér Mihály azt is bejelentette, hogy Bódis József államtitkár pályázati kiírás nélkül további 5 évre megbízta Adorjánné Visontai Katalint a Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával, amelyhez a polgármester gratulált.

Szalai Attila örömmel számolt be a Százhalombattai Senior Futball Gáláról, amelyen győzelmet aratott az önkormányzat csapata. Focizott ifj. Benedek László, Török Sándor, Szabó Zoltán, Szél Pál, Varga Krisztián, Kiss Balázs, Munkácsi Tamás és Szalai Attila kapus. Pap Miklós pedig fotózta az eseményt.

Szalai Attila örömét fejezte ki, hogy jól halad az új parkolóhelyek kialakítása a Liszt Ferenc sétány és az Erkel Ferenc körút találkozásánál, a Szivárvány Óvodánál. A beruházás hamarosan átadásra kerül.

Nagy Balázs arról számolt be, hogy a képviselők január 31-ig eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek és megtörtént a nyilvántartásba vétel. A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozata mindenki számára nyilvános. Aki szeretné, előzetes bejelentkezést követően megtekintheti a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Önkormányzati Irodáján minden hónap első csütörtökjén, munkaidőben.

Klimsa Arthúr kérte, hogy a város világítsa meg a temetőhöz vezető feljárót Óvárosban, a régi óvodánál, mert a közvilágítás hiánya komoly problémát jelent az ott lakóknak, különösen a téli hónapokban, amikor korán sötétedik.

Szabó Zoltán örömmel számolt be egy sikeres országos pályázatról, amelynek köszönhetően új műanyag burkolatot kap a Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola kültéri kézilabdapályája, valamint 110 centiméteres palánk épülhet köré. A projekt megvalósulását a Magyar Kézilabda Szövetség támogatja. A képviselő hangsúlyozta: a fejlesztés nem a város költségén valósul meg, viszont mind az iskola diákjai, mind a helyi labdás sportszakosztályok ki fogják használni. A kivitelezés hamarosan megkezdődik.

Török Sándor örömét fejezte ki, hogy február első hetében elkészült a Mészáros Sándor utcát és a Vasút utcát összekötő 84 méteres járda. A Hága László út 5. számnál akadálymentes rámpa épül a rossz állapotba került lépcső helyett. A munkálatok elkezdődtek.

Török Sándor élénk érdeklődés mellett tartott lakossági fórumot Szél Pállal február elején Dunafüreden, amelyen többször elhangzott, hogy a Tesco környékén problémás a csapadékvíz-elvezetés. A rendszer felülvizsgálatát fogja kezdeményezni.

Szél Pál szintén kiemelte a Dunafüredi Lakossági Fórum sikerét, megköszönte a közel három órás rendezvényen résztvevők hasznos hozzászólásait, véleményét. Kiemelte: sok megvalósításra érdemes ötlet hangzott el.

A képviselő beszámolt a január 31. és február 3. között rendezett tíz méteres Országos Sportlövő Bajnokságról, amelyen több kiemelkedő battai eredmény született, és Joó Attila bekerült a válogatott keretbe. Szél Pál köszönetét fejezte ki a Magyar Sportlövő Szövetségnek, hogy több éve városunkba hozza ezt a rangos eseményt.

Felhívta a figyelmet, hogy meghirdetésre kerülnek a sport- és a kulturális pályázati keretek, a civil szervezetek minél előbb adják be pályázataikat.

Elmondta, hogy március 1-jén 17 órakor rendezik az idei Sport Gálát a Városi Sportközpontban, amelyre a sportolók mellett minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Sinka László két Óvároshoz kötődő kiadványról számolt be. Tavaly év végén jelent meg a Volt egyszer egy Százhalom című könyv, amelyben tizennégy helyi család története olvasható sok izgalmas részlettel. A többi között Kővári László díszpolgár családjának története is megismerhető. A másik kiadvány a 2019. évi Kalendárium, amely már több éve jelenik meg. Az alpolgármester köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, amely támogatta, hogy megjelenjenek a míves kiállítású kötetek.

Beszélt a szelektív hulladékgyűjtés problémájáról is. Óvárosban a Keve köz és az Árpád utca lakói jelezték, hogy a szelektív hulladéksziget környéke gyakran szemetes, az emberek nem megfelelően használják, szemétlerakóvá vált. Sinka László kérte a SZÁKOM ügyvezetőjét, hogy vizsgálják meg a problémát, és tegyenek javaslatot a hulladéklerakó sorsára.

Kovács Lajos elmondta, hogy jelenleg huszonnyolc lerakóhely van, az utóbbi időben többet meg kellett szüntetni a nem megfelelő használat miatt. Az önkormányzat megrendelésére a SZÁKOM rendszeresen üríti a kukákat. Kéri a városlakókat, hogy funkciójuknak megfelelően használják a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.
A képviselő felhívta a figyelmet, hogy hamarosan megkezdődnek a tavalyi évben jóváhagyott út- és járdarekonstrukciós munkák. Márciusi munkaterület-átadás várható a Gesztenyés út Madách utca és Vörösmarty utca közötti szakaszán, az egészségközpont előtti járdán a Csokonai és Madách utca között, a Gesztenyés és Csokonai utca közötti parkolóban a rendelőnél, és az Erkel Ferenc körút és Arany János utca kereszteződésénél található pékség előtt. A munkálatok az év első felében elkészülnek. Kérte a Műszaki Iroda vezetőjét, hogy az érintett lakosságot időben értesítsék a lezárásokról.

Napirend

Elsőként az egészségügyi szakellátással és alapellátással kapcsolatos feladatokat tárgyalta a képviselő-testület. Döntöttek arról, hogy az V. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására dr. Ács Beáta gyermekorvossal kötnek szerződést.

Pozitív döntés született az Ady Endre utca 5. Társasház kérelmével kapcsolatban. Az önkormányzat szándékát fejezte ki, hogy a társasház részére visszatérítendő támogatást nyújt a Raiffeisen Bank részére megfizetendő tőkének és kamatnak a társasház által képzett tartalék feletti részére.

Módosították a Barátság Kulturális Központ alapító okiratát, mivel a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház, valamint a Kszellmann Flóra Dunafüredi Közösségi Ház működtetését a Korshak Kft. végzi áprilris 1-jétől. Ezzel összefüggésben döntöttek a Korshak Kft. alapító okiratának módosításáról is.

Jóváhagyták a Sporthalom Kft. 2019. évi fejlesztési tervét, amely több jelentős felújítást tartalmaz a strandon, az uszodakomplexumban, valamint a sportközpontban.

Döntöttek a Dunafüredi úti garázssor közvilágításának biztosításáról. Szalai Attila örömét fejezte ki, ugyanakkor felhívta a garázstulajdonosok figyelmét, hogy tartsák rendben a területet. Megjegyezte, a növényzet telepítésére is azért volt szükség, mert olyan rossz állapotok uralkodnak a garázsoknál, hogy jelentősen rontották a városképet.

Megszavazták, hogy a Nemzeti Sportpark Program pályázat keretében felújítják a Hága László úti sportparkot.

Elfogadták a Településrendezési Eszközök karbantartásával kapcsolatos döntéseket, és döntöttek a vasútállomás épületének helyi védettség alá helyezésének szándékáról és az ezzel kapcsolatos további lépések megtételéről.

Költségvetés

A 2019-es költségvetés mintegy 7 milliárdra tervezett költségvetési bevételéből 926 millió forint az állami támogatás. Az önkormányzat 5 milliárd forintos saját bevételének legnagyobb része, mintegy 3,8 milliárd forint iparűzési adó, és 1,2 milliárd forint bevételt terveznek az építmény- és telekadóból. Az egyéb működési bevételt 902, a felhalmozási bevételeket pedig 124 millió forintra tervezik. A kiadások 54 százalékát az önként vállalt, 46 százalékát a kötelező feladatokra fordítja az önkormányzat.

Több mint 276 millió forintot tervez a képviselő-testület parkfenntartásra költeni. A szemétszállítás és hulladékgazdálkodás továbbra is állami feladat, amelyet a városban az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás végez.

Az önkormányzat folytatni kívánja oltási programját, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy a bárányhimlő és a rotavírus elleni védőoltásokat továbbra is térítésmentesen biztosítják a százhalombattai lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, érintett korosztályok számára.  Erre a célra 11 millió forintot különítettek el.

A városban működő társadalmi és civil szervezetek támogatása érdekében az idén is létrehoztak pályázati kereteket. A beérkezett pályázatokról a szakbizottsági véleményezést követően a képviselő-testület dönt majd a márciusi ülésen. A pályázatok benyújtási határideje február 25., 16 óra, hiánypótlásra március 4-én délig van idő. A Sport Támogatási Keretet 65 millió, a Kulturális Támogatási Keretet 5 millió 120 ezer, az Esélyegyenlőségi Támogatási Keretet pedig 320 ezer forinttal hozták létre.

A  városi nyugdíjas klubok működését összesen 10 millió 800 ezer forinttal, az egyházak működését pedig 5 millió 300 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

Működési költségvetés tervezett bevétele 6 962 745, a felhalmozási költségvetés tervezett bevétele 124 316 ezer forint. Az önkormányzat 2019. évi kötelező valamint önként vállalt és államigazgatási feladataira tervezett kiadások összege 9 815 085 ezer forint. Ezen belül a működési költségvetés összege 8 730 328, a felhalmozási költségvetés összege 1 084 757 ezer forint. A 2019-es költségvetésének egyenlege -2 728 024 ezer forint. A költségvetés főösszege mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 12 059 703 ezer forint.

Zárt ülésen döntöttek a március 15-én átadásra kerülő kitüntető díjak adományozásáról. (Forrás: Battanet)


AKTUÁLIS
2019-03-22 - Tanácskozást tart a százhalombattai önkormányzat képviselő-testülete március 28-án, csütörtökön 9 órától.
2019-03-22 - A Helyi Lokálpatrióták Egyesülete elítéli és elhatárolódik a városunkban történt erőszakos cselekményektől, különösen a minap történt politikai indíttatású erőszakos megnyilvánulásoktól. Az ilyen és ehhez hasonló erőszakos magatartás, más személyek szóbeli és fizikai bántalmazása, vagy fenyegetése.
2019-03-20 - A Nagytétény-Diósd – Pusztaszabolcs állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40a Budapest – Pusztaszabolcs [– Dunaújváros] vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek április 1-től 18-ig.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Jönnek az okospadok
2019-03-22
Feltölti a telefont, négy méteres körzetben biztosít internetet, világít, adatokat gyűjt, nyáron hűti magát – ilyesmiket tud az okospad, amit hamarosan Százhalombatta több pontján is kipróbálhatunk.

Elutasítják a brutalitást és a megfélemlítést
2019-03-22
Megtámadták az egyik dunafüredi vendéglátóhely tulajdonosát és kollégáit Százhalombattán március 19-én. Az egyébként fegyverrel rendelkező elkövető eközben lelövéssel fenyegette meg a város polgármesterét és több önkormányzati képviselőt. Az egyik sértettet a mentők szállították kórházba. Az eset kapcsán tartott tájékoztatót Vezér Mihály március 20-án, képviselők, intézményvezetők, valamint a sajtómédiumok főszerkesztőinek jelenlétében.

Battára került a nyereményautó - Egyik percről a másikra lett milliomos
2019-03-21
A százhalombattai Göntér Katalin nyerte a Pöttyös Túró Rudi és a SPAR Magyarország közös promóciójának főnyereményét, a Volkswagen Beetle Cabriolet autót tavaly év végén.

Új betegszállító autó
2019-03-21
Új betegszállító kisbuszt adott át a százhalombattai önkormányzat március 20-án a Százhalom Egészségügyi Központban.  Az OPEL VIVARO-t dr. Berzéki Ferenc, a betegszállítást végző Promed Bt. vezetője vette át Vezér Mihály polgármestertől.

Mennek, futnak, győznek
2019-03-21
Kiugró eredmények és klasszisversenyzők – a márciust is ez jellemezte a Százhalombattai VUK SE triatlonszakosztályánál.

Teke - Vereség hazai pályán
2019-03-21
5:1 arányban alul maradtak a vendég Nagy T csapatával szemben a Battai Gurítók legutóbbi mérkőzésükön. A pontjukat Lehel Vilmos szerezte. Legközelebb március 28-án, csütörtökön, 17 órától játszanak a Golyószórók ellen a KlubSirályban. Várják szurkolóikat!

Oltások és szűrővizsgálatok
2019-03-21
A százhalombattai önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a városban élő gyerekek egészségének megőrzésére és az egészségügyi problémák időben történő kiszűrésére. Önként vállalt feladatként támogatja az ingyenes oltásokat és óvodai szűrővizsgálatokat.

Íjászverseny
2019-03-19
Jó eredményeket értek el a helyi versenyzők az első százhalombattai teremíjászversenyen március 17-én.

Tisztelet a hősöknek
2019-03-19
"Nehéz kincs a szabadság, amelyért áldozatot kell hozni" – emelte ki Vezér Mihály polgármester a ’48-as forradalom és szabadságharc évfordulóján, március 15-én rendezett városi ünnepségen Százhalombattán.

Szemészeti szűrés az ovikban
2019-03-19
Az idei évben is teljes körű szemészeti szűrővizsgálatot szervez az önkormányzat a szeptemberben iskolát kezdő gyerekek számára Százhalombattán.

Új sportpálya a Kőrösiben
2019-03-19
Hamarosan elkészül a százhalombattai Kőrösi sportiskola új kézilabda-, illetve focipályája, amelyet közel egy hónapja kezdtek építeni az iskola udvarán a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásából.

Zöld szív
2019-03-19
Kiemelkedően szerepeltek a százhalombattai Pitypangos Óvoda növendékei a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 30. évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázaton.

Több mint 25 ezer zseton
2019-03-19
Négyszázezer forintos adományt nyert a Százhalombattai Szivárvány Óvoda a Tesco civil szervezeteket és intézményeket támogató pályázatán.

Szemétszedés az Urbáriumban
2019-03-19
Szemétszedésre várja a városrész lakóit a víz világnapja alkalmából Vezér Mihály polgármester, Urbárium települési képviselője március 22-én, pénteken 14 órától.

Új vezető az Idősek Otthonában
2019-03-19
Pentz Istvánné megbízott szervezeti egység vezető látja el az Idősek Otthona, valamint az Időskorúak Gondozóháza szakmai felügyeletét február 23-ától. Az új vezető megbízása egy évre szól.

Zöld szíves óvoda- zöld szíves óvodásokkal
2019-03-19
Örömmel tájékoztatok minden kedves érdeklődő olvasót az alábbi sikereinkről.

Elkészültek az adóbevallási tervezetek
2019-03-18
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült az szja-bevallási tervezetekkel, így idén a tavalyihoz képest csaknem ötszázezerrel többen, azaz már 5,6 millióan kaphatnak segítséget az adóbevalláshoz. A tervezetek az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfás magánszemélyeknek támpontként szolgálnak a bevallás beadásához.

Kimaxolta Békéscsabát
2019-03-18
Hét számból hetet nyert meg a XXII. Nemzetközi Szenior Úszóversenyen Horváth Csenge, a Százhalombattai VUK SE úszója március 16-17-én Békéscsabán.

Közbiztonsági gyermekrajzpályázat
2019-03-18
"Veszélyesnek látom" címmel hirdettek alkotói versenyt az Érdi Rendőrkapitányság, a kataszrófavédelmi kirendeltség, az önkormányzat, ifjúsági önkormányzat, valamint tankerületi központ együttműködésében a kapitányság illetékességi területén élő diákok számára.

Modellezés - Totális elsőség az Észak Adria Trófea Kupán
2019-03-18
Forrai Csaba egyéniben, a Dunamenti Energia Modellező Klub pedig csapatban győzött F5-IOM hajóosztályban a tavalyi Észak Adria Trófea Kupán, amelynek díjátadását az idei versenysorozat első fordulóján, március 17-én adták át.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.