2019. március 26. - Emánuel napja
Kedd
Min:5°
Max:10°
Szerda
Min:1°
Max:9°
Csütörtök
Min:-2°
Max:10°
Péntek
Min:3°
Max:13°
Szombat
Min:1°
Max:11°
Önkormányzat

Fokozott közbiztonság - Képviselő-testületi összefoglaló
2018-12-14 - A közbiztonság javítása érdekében az önkormányzat megállapodást kötött a szabadidős járőrszolgálatra az Érdi Rendőrkapitányság Százhalombattai Rendőrőrsével. A képviselő-testület a többi között döntött a szociális területen működő egyesületek támogatásáról, terv készül az Erkel körúti kerékpárút meghosszabbítására, valamint jubileumi sorozattal ünnepli Százhalombatta a várossá nyilvánítás 50. évfordulóját.
Ünnepi hangulatban kezdődött 2018. utolsó képviselő-testületi ülése Százhalombattán december 6-án, Mikulás napon. Minden képviselő köszönetét fejezte ki a lakosságnak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek és alkalmazottainak, valamint a képviselőtársaknak egész éves munkájukért. Áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívántak valamennyi százhalombattai városlakónak.

Napirend előtti képviselői hozzászólások
Nagy Balázs kérte képviselőket hogy – törvényi kötelezettségüknek eleget téve – 2019. január 31-én, 16 óráig adják le éves vagyonnyilatkozatukat, tekintettel arra, hogy ennek hiányában nem gyakorolhatják képviselői jogaikat.

Szalai Attila a már hagyománynak számító Bartók Béla parkban tartandó tűzijátékra invitálta a városlakókat december 31-én 20 órára.

Klimsa Arthúr hozzászólásában elmondta, hogy ugyan az óvárosi lakosságnak még nem minden vágya teljesült, azért ő is pozitív üzenettel szerette volna kezdeni az év utolsó ülését. Egy csodálatos történetet osztott meg a hallgatókkal: másfél hete egy fiatal óvárosi család néhány hetes kisbabáját mentették meg a hat perc alatt kiérkezett légi mentők. Háláját és köszönetét fejezte ki a mentősöknek rendkívüli munkájukért és elhivatottságukért.

Szél Pál felhívta a sportegyesületek figyelmét, hogy január 2-án postázzák a Testnevelési és Sport Elismerő Oklevélhez szükséges felkérő leveleket, amelyekben arra kérik a javaslattételre jogosultakat, küldjék meg a 2018. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, sportvezetők és testnevelők nevét, valamint elért eredményeiket. Az értesítőben megjelölt határidő betartása különösen fontos, hiszen 2019. március 1-jére tervezik a 2019. évi Sportgálát.

Külön köszöntötte Sárközi Ferenc nyugalmazott dandártábornokot, az Országos Polgárőr Szövetség főigazgatóját.

Szabó Zoltán jelezte, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola megyei versenyt szervezett a matematikában tehetséges gyermekek számára. A verseny már lezajlott, de a dolgozatokat még javítják. Az ünnepélyes eredményhirdetésre december 17-én 14.30-kor kerül sor, amelynek megnyitására – Sárközi Márta tankerületi igazgató asszony mellett – ezúton is tisztelettel felkérte Vezér Mihály polgármestert.

Az Érdi Szakképzési Centrum pályázatot nyert a 16 és 65 év közötti korosztály számára ingyenes nyelvtanfolyamok megtartására, amelynek keretében az érdeklődők 120 órás kurzusokon vehetnek részt. Egyelőre angol és német nyelvtanfolyamok indulnak a SZISZKI-ben, később – érdeklődés esetén – az orosz és francia nyelv tanulására is lehetőség lesz.

Sinka László alpolgármester kezdeményezte, hogy – a lakosság igényeihez alkalmazkodva – jövőre vizsgálják meg a Matta-kert parkolóbővítési lehetőségeit, illetve alakítsanak ki az ottani lakók számára egy közösségi pihenő parkot.

Török Sándor felhívta a figyelmet a Magyar Vöröskereszt által szervezett december 7-8-i adománygyűjtésre, valamint arra, hogy az elkeserítő országos helyzet ellenére kivételes helyzetben van Százhalombatta az egészségügyi ellátás, amelyet kizárólag a városnak köszönhetünk.

Szabó Attila környezetvédelmi tanácsnokként jelezte, több alkalommal hallhattunk a híradásokban október-november hónapban a városunkban is magasabb szállópor-koncentrációról. Szmogriadó elrendelésére abban az esetben van szükség, ha a 24 órás értékek két egymást követő napon átlépik a határértéket, továbbá az előrejelzés szerint a harmadik napon sem várható javulás. Ez a szituáció szerencsére városunkban egyszer sem állt fenn, így szmogriadóra nem volt szükség.

Vezér Mihály polgármester örömét fejezte ki, hogy Százhalombatta a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság különdíját, amit november 16-án Nagykőrösön vehettünk át.

Tájékoztatott arról, hogy a Puhi-Tárnok Kft. ötmillió forintot ajánlott fel társasági adójából, az ERSTE Bank pedig különadója, úgynevezett bankadója terhére ötvenmillió forinttal járul hozzá az új sportcsarnok megépítéséhez. A támogatás nyújtására vonatkozóan az Erste Bank Hungary Zrt. és a Százhalombattai Kosárlabda Sportegyesület között együttműködési megállapodás jött létre. A polgármester köszönetét fejezte ki mindkét társaságnak.

Gratulált Kucsera Csaba rendőr századosnak, aki november 16-tól a Százhalombattai Rendőrőrs vezetője, valamint Nogula Tamás rendőr alezredesnek, akit november 20-tól bíztak meg az Érdi Rendőrkapitányság irányításával.

Elismerését fejezte ki, hogy az ország kilencedik legjobb szakgimnáziuma lett az Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma a HVG 2019. évi rangsora alapján. A sajtóorgánum minden évben három fő szempont alapján rangsorolja a középiskolákat, a nappali tagozatos tizedik évfolyamosok 2017-es matematika és szövegértés kompetenciamérési eredményei, a nappali tagozatosok matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelvi érettségi eredményei, valamint a felsőoktatási felvételin egyetemre, főiskolára bejutott diákok átlagpontszámának figyelembevételével. A polgármester hangsúlyozta, hogy a mostani eredmény a SZISZKI vezetőjének, pedagógusainak és diákjainak kitartó munkájával valósult meg, amelyhez gratulált.

A SZÁKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Janovszky Károly felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a megszokott rendben viszik el a hulladékot december 24-én, 25-én és 26-án, valamint december 31-én. Szünetel a szemétszállítás a kertvárosi övezetben január 1-jén, amit január 2-án pótolnak, ekkor az egész város területéről elszállítják a kommunális hulladékot. A gyűjtőedényeket – a fentiek szerint – időben kérik kihelyezni.

Fokozott közbiztonság
A közbiztonság javítása érdekében került a képviselő-testület elé a "Javaslat a közrend, közbiztonság fokozottabb javítása érdekében szükséges intézkedések meghatározására" tárgyú előterjesztés. A fokozott rendőri jelenlét biztosítására, valamint a bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében az önkormányzat megállapodást kötött szabadidős járőrszolgálatra az Érdi Rendőrkapitányság Százhalombattai Rendőrőrs állományába tartozó járőrökkel. Javasolták – az állampolgárok biztonságérzetének további javítása érdekében – a város közterületein fokozott rendőri jelenlét biztosítását, továbbá a körzeti megbízottak jelenlétének növelését.

Szalai Attila önálló képviselői indítványban hívta fel a képviselők figyelmét a Dunafüredi úti garázssor közbiztonságának javítására. Ezen a területen már többször történt olyan esemény, amely negatívan befolyásolta Százhalombatta közbiztonsági helyzetének megítélését. A képviselő kiemelte, komplex problémáról van szó. A növényzet rendbetétele és a közvilágítás fejlesztése mellett a tulajdonosok együttműködésére is szükség van, hiszen ez városunk egyik legelhanyagoltabb területe.

Támogatások szociális területen működő egyesületeknek
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Delfinekkel Együtt az Autistákért Alapítványnak 2018. november 25-től 2019. november 24-ig ingyenesen ad használatba egy irodát a Polgárok Házában.
Az önkormányzat újabb egy évvel meghosszabbította a szerződést az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesülettel, így a szervezet továbbra is ingyen használhat a Piac téren egy nyolcvan négyzetméteres helyiséget a súlyosan, halmozottan sérült fiatalok fejlesztésére, foglalkoztatására.

A fogyatékkal élők nappali ellátását továbbra is a Sérültekért Alapítvány biztosíthatja a jelenlegi szerződéssel megegyező tartalmú megállapodás megkötésével.

Terv készül a kerékpárút meghosszabbítására
Minden évben felmerül az igény az Erkel körúti kerékpárút meghosszabbítására. A lehetséges nyomvonalak feltárása és ezek vizsgálata érdekében megvalósíthatósági tanulmányterv készült, négy opcionális nyomvonallal. A képviselő-testület kiválasztotta a kialakításában és költségeiben legoptimálisabbat. Ez a Damjanich út - Hága László úti körforgalomtól a Tóth László utcáig kétirányú, majd helyszűke miatt az Irinyi János utcáig egyirányú lesz két nyomvonalon. A Kodály Zoltán sétányig ismét kétirányú, majd szétválik a MOL Déli-hídig, és onnan becsatlakozik a már meglévő kerékpárútba.

Új irányítási konstrukcióban működhetnek a BKK tagintézményei
Az óvárosi és a dunafüredi lakosság körében merült fel az az igény, hogy az ott található közösségi házak – a Zenálkó Etel Óvárosi Közösségi Ház és a Kszellmann Flóra Dunafüredi Közösségi Ház – "nyitott házként", helyi kisközösségeket szolgáló szabadidős helyszínként működjön.  A képviselő-testület elfogadta azt a koncepciót, hogy a Barátság Kulturális Központ két jelenlegi tagintézménye a jövőben a Korshak Kft. irányítása alá tartozzon. A megvalósításhoz szükséges jogi, pénzügyi, tárgyi és személyi feltételeket a jövő év elejéig vizsgálják meg az érintett irodák közreműködésével. A városi nagyrendezvényeket továbbra is a BKK szervezi majd.

Ötven éves jubileum
Százhalombatta 2020-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. A jubileumi ünnepségsorozat méltó megrendezése érdekében a képviselő-testület 50 millió forintot helyezett céltartalékba, amely összeg a tervezett programelemek finanszírozására szolgál. Vezér Mihály polgármester hangsúlyozta, hogy az összeg csupán ideiglenes, konkrét költségterv még nem készült.

Módosították a költségvetést
A képviselő-testület több ponton módosította a 2018-as költségvetési rendeletet. Százhalombatta Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az árvíz elleni védekezésre, amelynek érdekében a város több pontján csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére van szükség. Ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy a Kárász utcai zsilip kiépítéséhez megfelelő fedezetet biztosít.

Több sportegyesület támogatási kérelmét is megszavazták. Elfogadták a Magyar Sportlövők Szövetsége támogatási kérelmét a 2019. évi 10 méteres Országos Bajnokság Százhalombattán történő megrendezéséhez. Támogatást szavaztak meg a Százhalombattai Városi Ifjúsági Sportegyesületnek kiváló sportolóik nemzetközi versenyeken történő részvételének költségeihez a 2019. évi sport támogatási keret elbírálásáig.

A képviselő-testület kifejezte szándékát, hogy amennyiben az Országos Polgárőr Szövetség támogatja a XXV. Országos Polgárőr Nap Százhalombattán történő megrendezését, az önkormányzat anyagi segítséget biztosít annak lebonyolításához.
Döntöttek továbbá városunk úthálózatának fejlesztésére korábban már jóváhagyott céltartalék felszabadításáról, valamint további pénzügyi fedezet biztosításáról.

A képviselő-testület további döntései
A képviselők elfogadták a Sporthalom Kft. intézkedési tervét, kölcsönkérelmét, valamint vizsgálati státuszjelentését. Hangsúlyozták, hogy a strand rekonstrukciója meglehetősen időszerű a komolyabb problémák elkerülése érdekében.

Döntöttek a gyepmesteri telep tulajdonosi hozzájárulásának megadásáról, valamint elfogadták az Érdi Szakképzési Centrum tájékoztatását a Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnázium és Gimnázium tetőszigetelésének problémáiról. A képviselő-testület előzetes engedélyt adott, hogy az önkormányzat tervei szerint, az Érdi Szakképzési Centrum saját költségén végeztesse el a tetőfelújítási munkálatokat.

Döntött a képviselő-testület az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással fennálló társulási megállapodás módosításáról, amelynek értelmében Dabas, Hernád, Inárcs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán és Újlengyel települések kiléptek a társulásból, így a bent maradt tagok szavazati aránya is módosult.

Döntés született az önkormányzati tulajdonú lakások átminősítéséről, a képviselő-testület 2019. I. félévi munkatervéről, valamint határozatai végrehajtásának elfogadásáról és a Budapest-Pusztaszabolcs vasútvonal Százhalombattát érintő beruházásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról.

Zárt ülésen született döntés a "Kultúráért Százhalombatta Díj" odaítéléséről és az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekről.

Az egyes határozatok megtekinthetők a város honlapján: www.battanet.hu. (Fotó és szöveg: Battanet)


AKTUÁLIS
2019-03-25 - Garázsépület áramellátása érdekében közterületbontást végez a Best-Vill 2000 Kft. az ELMŰ megbízásából Százhalombattán, az Erkel körúti garázssoron, a 45-50. közötti szakaszon.
2019-03-22 - Tanácskozást tart a százhalombattai önkormányzat képviselő-testülete március 28-án, csütörtökön 9 órától.
2019-03-22 - A Helyi Lokálpatrióták Egyesülete elítéli és elhatárolódik a városunkban történt erőszakos cselekményektől, különösen a minap történt politikai indíttatású erőszakos megnyilvánulásoktól. Az ilyen és ehhez hasonló erőszakos magatartás, más személyek szóbeli és fizikai bántalmazása, vagy fenyegetése.
LEGFRISSEBB HÍREINK
Molnár T. Eszter: A Kóbor Szálló
2019-03-25
Amikor a népmesékben vándorról olvasunk, természetesnek vesszük, hogy bár konkrét cél nélkül indul el, tehát hajléktalan csavargó, csodás dolgok történnek vele.

Egységben az egész
2019-03-25
A Víz világnapja alkalmából közös városrész-takarításra gyűltek össze a városlakók a SZISZKI melletti játszótéren március 22-én, pénteken. Vezér Mihály polgármester az ÉSZKE tagjaival közösen tette rendbe az urbáriumi városrészt.

Qwan Ki Do
2019-03-25
Giam Su Jean Izidore Dziengue 7. Dangos mester tartott edzéseket a Magor Harcművészeti Egyesületben Százhalombattán.

Masters Judo - Nagymesteri fokozat Sarkadi Jánosnak
2019-03-25
Tizenhét ország 234 versenyzője vett részt a 21. alkalommal, Százhalombattán megrendezett Hungarian Masters Open bajnokságon március 23-24-én a Városi Sportcsarnokban.

Egészség és jóllét - Fenntarthatósági témahét az Eötvösben
2019-03-25
A méhészettől a függőségeken át a veszélyes hulladékokig számtalan érdekes témával, előadóval és foglalkozással találkoztak a gyerekek a Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskolában március 18-tól 23-ig. Az egész hetet az egészségnek, környezetvédelemnek és fenntarthatóságnak szentelték az intézményben.

Újdonságok a könyvtárban
2019-03-25
Johann Lippet: Ajtó a hátsó konyhához Edward Rutherfurd: London – Az ezerarcú, nyüzsgő város Anita Moorjani: Meghaltam, hogy önmagamra találjak Körner András: A magyar zsidó konyha Mindenkinek jár a család – Örökbe fogadó és nevelőszülők vallomásai Alma Katsu: Éhség Molnár T.

Kilencedszer kiváló a Forrás
2019-03-25
Kilencedik alkalommal szerezte meg a kiváló minősítést a Forrás Néptáncegyüttes Százhalombattán március 23-án.

SZISZKI-krónika
2019-03-25
Március 15.Fenntarthatósági Világnap

Mi kell egy finom olasz kávéhoz?
2019-03-25
Nagyon régi humán teória - mint a kotyogós kávéfőző -, hogy a tanulás folyamatos, a bölcsőtől a sírig tart.

Tehetségműhely-bemutató a Szivárvány oviban
2019-03-25
Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét bemutathattuk tehetséggondozó munkánkat az érdeklődő tanítóknak március 20-án.

Dalos kedvvel, játékosan
2019-03-25
Ismét vendégül látta a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az Arany János iskola a "Nyitva van az Arany-kapu" soron következő foglalkozásán március 14-én.

Jönnek az okospadok
2019-03-22
Feltölti a telefont, négy méteres körzetben biztosít internetet, világít, adatokat gyűjt, nyáron hűti magát – ilyesmiket tud az okospad, amit hamarosan Százhalombatta több pontján is kipróbálhatunk.

Elutasítják a brutalitást és a megfélemlítést
2019-03-22
Megtámadták az egyik dunafüredi vendéglátóhely tulajdonosát és kollégáit Százhalombattán március 19-én. Az egyébként fegyverrel rendelkező elkövető eközben lelövéssel fenyegette meg a város polgármesterét és több önkormányzati képviselőt. Az egyik sértettet a mentők szállították kórházba. Az eset kapcsán tartott tájékoztatót Vezér Mihály március 20-án, képviselők, intézményvezetők, valamint a sajtómédiumok főszerkesztőinek jelenlétében.

Battára került a nyereményautó - Egyik percről a másikra lett milliomos
2019-03-21
A százhalombattai Göntér Katalin nyerte a Pöttyös Túró Rudi és a SPAR Magyarország közös promóciójának főnyereményét, a Volkswagen Beetle Cabriolet autót tavaly év végén.

Új betegszállító autó
2019-03-21
Új betegszállító kisbuszt adott át a százhalombattai önkormányzat március 20-án a Százhalom Egészségügyi Központban.  Az OPEL VIVARO-t dr. Berzéki Ferenc, a betegszállítást végző Promed Bt. vezetője vette át Vezér Mihály polgármestertől.

Mennek, futnak, győznek
2019-03-21
Kiugró eredmények és klasszisversenyzők – a márciust is ez jellemezte a Százhalombattai VUK SE triatlonszakosztályánál.

Teke - Vereség hazai pályán
2019-03-21
5:1 arányban alul maradtak a vendég Nagy T csapatával szemben a Battai Gurítók legutóbbi mérkőzésükön. A pontjukat Lehel Vilmos szerezte. Legközelebb március 28-án, csütörtökön, 17 órától játszanak a Golyószórók ellen a KlubSirályban. Várják szurkolóikat!

Oltások és szűrővizsgálatok
2019-03-21
A százhalombattai önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a városban élő gyerekek egészségének megőrzésére és az egészségügyi problémák időben történő kiszűrésére. Önként vállalt feladatként támogatja az ingyenes oltásokat és óvodai szűrővizsgálatokat.

Íjászverseny
2019-03-19
Jó eredményeket értek el a helyi versenyzők az első százhalombattai teremíjászversenyen március 17-én.

Tisztelet a hősöknek
2019-03-19
"Nehéz kincs a szabadság, amelyért áldozatot kell hozni" – emelte ki Vezér Mihály polgármester a ’48-as forradalom és szabadságharc évfordulóján, március 15-én rendezett városi ünnepségen Százhalombattán.

Impresszum:
Kiadja: PROMOTION SERVICE Nonprofit Kft.
Címe: 2440 Százhalombatta Ifjúság útja 7.
Levelezés: 2441 Százhalombatta, Pf. 101.
Adószám: 11445395-2-13
Főszerkesztő: Kovács Attila
A szerkesztőség címe: Százhalombatta, Ifjúság útja 7. Polgárok Háza 514.
Tel./Fax: (23) 350-099;
Hirdetésszervezés: Darida-Mutafisz Viktória 06 70-413-0817
E-mail: hirtukor@mail.battanet.hu
Internet munkák: Fekete János
A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva.
Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala.
Értesüléseket átvenni csak a forrásra való hivatkozással lehet.